Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zehra KORUK Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zehra KORUK Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi"— Sunum transkripti:

1 Sağlıkta Yeniden Yapılanmada Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün Erken Dönem Değerlendirmesi
Zehra KORUK Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

2 sağlık sistemi, hemşirelik eğitimi, sağlık kurumlarının yeniden yapılandırılması gibi pek çok değişim ve düzenleme

3 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği R.G , No: 17927 Başhemşire Hemşirelik Yönetmeliği R.G , No: 27515 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

4 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Madde Başhemşire; yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olup, mesleklerinde en az on yıl çalışmış ve iyi sicil almış hemşireler arasından baştabibin teklifi ile Bakanlıkça atanır. Hasta bakım hizmetlerinin en iyi şekilde görülmesini sağlamakla görevli olup doğrudan Baştabibe karşı sorumludur. İsterse sürekli olarak kurumda kalabilir. Bu takdirde yiyecek ve yatacakları kurumca sağlanır. Başhekim Başhemşire Hastane Müdürü Başeczacı Diğer

5 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Hastane Yöneticisi Başhekim Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü

6 - tıbbi hizmet alanlarının temizliği - yemek sunum hizmetleri
- refakatçi ve ziyaretçi uygulamaları Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

7 Bakım hizmetleri yönetiminin profesyonel bir nitelik kazanması
Sağlık bakım hizmetlerinin çağdaş bir anlayış içinde yeniden düzenlenmesi hizmetin kalitesinin ve kapasitesinin artırılması

8 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hemşirelik Yönetmeliği BAŞHEMŞİRELİK Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ?? ? ?

9 Sağlıkta Yeniden Yapılanmada Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün Değerlendirmesi

10 Kamu Hastaneleri Birlikleri teşkilatlanması
Genel Sekreterlik tıbbi hizmetler idari hizmetler mali hizmetler

11 Tıbbi hizmetler Başhekim
sağlık bakım hizmetleri Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İdari hizmetler idari hizmetler İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mali hizmetler mali hizmetler

12 Genel Sekreterlik Tıbbi hizmetler Sağlık bakım hizmetleri
İdari hizmetler Mali hizmetler

13 Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin; görev yerlerini planlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin; görev yerlerini planlar performans ve verimliliğini değerlendirir

14 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

15 Yöneticilerin yetkiyi kullanmada etkin olamaması,
iyileştirici kararların ve önlemlerin alınmasını güçleştirmesi ?? Sağlık Bakım uygulamalarının nitelik ve niceliği hemşirelerin tayin, terfi, denetim ve değerlendirmeleri ?? Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ’ne verilen sorumluluk ölçüsünde yetki verilmeli

16 8 Mart 2010 tarih 27515 sayılı Resmi Gazete “Hemşirelik Yönetmeliği”
Başhemşire olmak için gereken nitelikler; hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak ..

17 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Birlik personelinin niteliği ve statüsü MADDE 32- (2) müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak

18 Hastanelerin çeşitli hizmet alanlarında en fazla sayıda çalışanı olan hemşirelerin, hizmetlerinin yönetiminin kendi üyeleri tarafından yürütülmesi profesyonel meslek ölçütleri açısından bir gerekliliktir. Yeterli sayı ve nitelikte ve iyi yönetilen hemşire personelin varlığı, özerk ya da kamu, hangi statüde olursa olsun hastanelerin amacına ulaşmasında vazgeçilmez bir faktördür. Özel dal hastaneleri istisnaları olabilir (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi gibi)

19 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ KATSAYI 0,40
EK- 2 (Değişik:RG-8/2/ ) (3) EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ KADRO-UNVAN KATSAYILARI 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ KATSAYI 0,40

20 İdareci personel sayısındaki yetersizlik
1 müdür 1 müdür yardımcısı

21 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Toplam sağlık bakım hizmetleri personeli sayısı 500 Geçici görevli personel: 43 Bakım hizmetleri dışında görev yapan personel: 18 Uzun süreli izinli, raporlu: 35 İş göremez raporlu: 37 Aktif çalışan personel sayısı: =367 Yatak sayısı: 500 Yoğun Bakım yatak sayısı: 107 Her 100 bin kişiye düşen ebe/hemşire sayısı Avrupa 700’ün üzerinde Türkiye 200

22 Sağlık bakım hizmetleri;
Sağlık hizmetlerinin sunumunda temel işgücü hastanelerde kesintisiz olarak 24 saat süreli sağlık bakım hizmetlerinin uygulanması hasta ve yakını ile birebir, yüz yüze ve en uzun süreli iletişim içinde

23 Geleneksel ve modern hastane organizasyonlarında değişmez bir gerçek:
Hastanelerin amaçlarına ulaşmalarında, sağlık bakım hizmetlerinin rolü ve önemi tartışılamaz!! Kalite, verimlilik, hasta memnuniyeti gibi performans kriterlerine erişilmesi önemli ölçüde sağlık bakım hizmetlerinin niteliği ile sağlanmakta

24 Sağlık insan gücü planlaması
Kurum dışı geçici görevlendirmelerin iptali Bakım hizmetleri dışında görevlendirmelerin düzenlenmesi (eczane, laboratuvar, satın alma vb) Performans ölçümüne dayanan teşvik edici ücretlendirme Tatmin edici özellikli birim farkı Yetersiz personel ihtiyacının giderilmesi Ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi Çalışma saatlerinin düzenlenmesi Çalışan sağlığı ve güvenliği Hizmet içi, sürekli ve sertifikalı eğitim

25 TEŞEKKÜR EDERİM


"Zehra KORUK Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları