Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta."— Sunum transkripti:

1

2

3 EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta Performans ve Kalite YönergesiEcz. Selim SEYİS 11.00-11.45 Hastane Değerlendirme Süreci, HKS Metodolojisi Hem. Bedia AYDIN 13.30-14.15Memnuniyet Anketleri ve GörüşlerEcz. Selim SEYİS 14.30-15.15Çalışan GüvenliğiUz. Dr. Özlem B. SARAL 27 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hasta Güvenliğinde İletişim, Hastaların Doğru Tanımlanması Hem. Derya HASANÇEBİ 10.00-10.45 İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği Dr. Ayla YAVUZ 11.00-11.45 Düşmelerin Önlenmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi Dr. Ayla YAVUZ 13.30-14.15El HijyeniUz. Dr. Özlem B. SARAL 14.30-15.15Güvenli CerrahiDr. Osman Turan ÇAKAR 28 Temmuz 2011 09.00-09.45Hasta BakımıHem. Bedia AYDIN 10.00-10.45Laboratuar HizmetleriUz. Dr. Hakan TÜRKÖN 11.00-11.45 HKS Kapsamında Dokümantasyon, Hasta Kayıtları ve Dosyaları Hem. Özlem YILMAZ 13.30-14.15Atık Yönetimi, Renkli KodlarDr. Can Ertan ARGIN 14.30-15.15 Stok Yönetimi, İndikatör Yönetimi Dr. Metin BAKKALOĞLU

4 HASTANE DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE HKS METODOLOJİSİ Bedia AYDIN Fatih Devlet Hastanesi

5 1.Türkiye genelinde değerlendirmelerin nasıl yapıldığının, sonuçlarının neler olduğuyla ilgili fotoğraf oluşturmak ve bu fotoğraf içerisinde nerede yer aldığımızı görmek. 2. HKS Metodolojisi nedir, oluşum sürecinde neler yer almıştır, nasıl kullanılacağıyla ilgili farkındalık oluşturmak. AMAÇ;

6 HASTANE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

7 Değerlendirmeler amaç değil araçtır.

8 Ne için araçtır?

9  Hizmet kalitesini değerlendirmek  Sürekli gelişime katkı sağlamak  Hasta güvenliğini sağlamak  Çalışan güvenliğini sağlamak  Kaynakların etkin kullanımını sağlamak

10 Değerlendirme süreci nasıl gerçekleşir? 1.Usul ve esasların belirlenmesi  Hastanelerin uyacağı kurallar  Değerlendiricilerin uyacağı kurallar

11 2. Değerlendirici havuzu  Farklı illerden değerlendirici ekipler oluşturulmuş, toplam; 38 ekip lideri, 86 ekip üyesi 24 gözlemci belirlenmiştir.

12 3. Değerlendiricilerin seçimi 4. Değerlendirme planlarının oluşturulup 1 hafta öncesinden hastanelere bildirilmesi

13 Değerlendirmenin gerçekleşmesi  Açılış toplantısı  Değerlendirme süreci  Kapanış toplantısı

14 Değerlendirme sonrası  Sonuçların gizlilik esasına göre bildirilmesi (Bakanlığa)  Değerlendiricilerin değerlendirilmesi  Sonuçların açıklanması

15 Standartların Karşılanma Durumu İlk 5 STANDART MADDESİKARŞILANMA YÜZDESİ(%) Doktor hastaların laboratuar sonuçlarını poliklinikten görebilmelidir. 100 Hasta Kayıt Birimi, kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek yerde bulunmalıdır. 100 Hastaların yazılı olarak Laboratuar sonuçlarına ulaşabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 99 Poliklinik odaları doktor ile hastanın karşılıklı olarak oturabileceği bir düzenlemeye sahip olmalıdır. 99 Hastane sunduğu hizmetler, çalışma saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği konusunda etkili bir bilgilendirme yapmalıdır. (web sitesi, broşür vs) 99

16 Standartların Karşılanma Durumu Son 5 STANDART MADDESİKARŞILANMA YÜZDESİ(%) Tedavi planı;ilaç adı, dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi doktoru tarafından yazılmalıdır. 64 Hastanın hastalığına ve tedavisine yönelik bilgilendirme ve onay formu doldurulmalıdır. 56 Ameliyathanede kullanılan tüm ilaçların ve anestezik ajanların kritik stok seviyeleri ve miad takipleri otomasyon sistemi üzerinden yapılmalıdır. 46 Ameliyathanede kullanılan tüm ilaçların ve anestezik ajanların kritik stok seviyeleri ve miad takipleri otomasyon üzerinden yapılmalıdır. 43 Cerrahi güvenlik kontrol listesine göre doğrulama yapılmalıdır. 40

17 2010 yılı 2. Dönem Kamu Hastaneleri Değerlendirmeleri Sonucu DEĞERLENDİRME SONUÇLARI PUANHASTANE SAYISI 0.90 ve üstü63 80-9089 70-7963 60-6934

18 Müdürlüklerin değerlendirmeleri sonucu ortalama 0.92 Bakanlığın değerlendirmeleri sonucu ortalama 0.81 olarak tespit edilmiştir.

19 DEĞERLENDİRMELERLE İLGİLİ SON OLARAK  Değerlendirmeler kurumun aynasıdır.  Değerlendirme sürecinde elde edilen somut kanıtlar değerlendirme sürecinin fotoğrafıdır.  Değerlendirme sürecinden elde edilen veriler hastanelerin daha kaliteli hizmet sunumu için kullanılmalıdır.

20 HKS METODOLOJİSİ

21 “ Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir.”

22 HKS Metodolojisi; tüm hastanelerde uygulanan (Kamu, özel, üniversite) kalite geliştirmenin önemli kaynaklarından biri olan standartlar setinin hazırlanma sürecidir.

23 7 adımdan oluşur 1. Boyutlandırma 2. Standartların hazırlanması 3. Standartların geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 4. Kodlama 5. Puanlama 6. Tanımlar 7. Bilgilendirme tablolarının oluşturulması

24 BOYUTLANDIRMA Standartlar 4 dikey 1 yatay olmak üzere 5 boyuttan oluşan bir model üzerine yerleştirildi.

25

26 Toplam puan 8200 Hasta ve Çalışan Güvenliği toplam puanın %30’unu kapsamaktadır.

27 STANDARTLARIN HAZIRLANMASI  Standartlar hazırlanırken ulusal ve uluslararası kaynaklar incelenmiş,  Ülke koşulları ve ihtiyaçları dikkate alınmış  Ayrıca sahada çalışan değerlendiriciler Kalite temsilcileri ve çeşitli uzmanların geri bildirimleri alınarak verimlilik ve memnuniyet öncelikli standartlar olmuştur

28 Standartların Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları Geliştirilen standartların uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar Ülkemizde 24 farklı hastane pilot çalışmalar yapılıp standartlar test edilmiştir.

29 KODLAMA  Standartlara kimlik kazandırmak  Standartların kurumlarda karşılanma derecesini belirlemek  Veri analizine ve kurumlar arası kıyaslamaya olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

30 BİR HARF 1. KISIM 2. KISIM 3. KISIM4. KISIM5. KISIM İKİ BASAMAKLI SAYI DİKEY BOYUT BÖLÜM STANDARDIN BÖLÜMDEKİ SIRASI STANDARDIN KENDİSİ VEYA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜNÜN SIRASINI YATAY BOYUT HKS KODLAMA SİSTEMİ

31 01.01.21.01.H kodu Birinci kısımdaki “01”, Kurumsal Hizmet Yönetimini İkinci kısımdaki “01”, Yönetim Hizmetleri Bölümünü Üçüncü kısımdaki “21”, 21. Standardı Dördüncü kısımdaki “ 01”, Standardın 1. Değerlendirme Ölçütünü Beşinci kısımdaki “H” Standardın Hasta Güvenliği ile ilgili olduğunu tanımlar.

32 PUANLAMA  Puanlamada 5 ve 5’in katları kullanılır.  Standart puanlandırılır. Değerlendirme ölçütü puanlandırılmaz.  Değerlendirmede standart ve değerlendirme ölçütleri evet olmalı yoksa puan verilmez.  Değerlendirme dışı standardın hastanede değerlendirilmeyeceğini ifade eder puanlama yapılmaz.

33 TANIMLAR Değerlendirme sürecinde uygulayıcı ve değerlendiriciler arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla tanımlar bölümünde açıklamalara yer verilmiştir.

34 BİLGİLENDİRME TABLOLARININ OLUŞTURULMASI Hastaneler arasındaki çeşitlilikler düşünülerek farklı uygulamaları olan Hastaneler bilgilendirme tabloları oluşturarak standardın bazı bölümlerinden muaf tutulmuştur.

35 SONUÇ HKS bir markadır. Puanlama, Boyutlandırma, Kodlama ile 2011 kalitede yeni bir dönem olarak kabul edilmiştir. Tüm hastanelerimizi kapsayan bu standart seti, sağlık çalışanlarının uygulamalarında onlara doğru işi, doğru zamanda ve doğru bir şekilde yapmalarını sağlayacak içeriktedir. Ayrıca her yönetici daha başarılı olmak adına bu standartları uygulama noktasında öncülük etmeli ve birçok konuda rol model olmalıdır.

36 TEŞEKKÜR EDERİM.


"EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları