Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü"— Sunum transkripti:

1

2 İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü
26 – 28 Temmuz 2011 HKS Eğitim Semineri

3 EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM KONUSU EĞİTMEN 26 Temmuz 2011 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hastane Değerlendirme Süreci, HKS Metodolojisi Hem. Bedia AYDIN Memnuniyet Anketleri ve Görüşler Çalışan Güvenliği Uz. Dr. Özlem B. SARAL 27 Hasta Güvenliğinde İletişim, Hastaların Doğru Tanımlanması Hem. Derya HASANÇEBİ İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği Dr. Ayla YAVUZ Düşmelerin Önlenmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi El Hijyeni Güvenli Cerrahi Dr. Osman Turan ÇAKAR 28 Hasta Bakımı Laboratuar Hizmetleri Uz. Dr. Hakan TÜRKÖN HKS Kapsamında Dokümantasyon, Hasta Kayıtları ve Dosyaları Hem. Özlem YILMAZ Atık Yönetimi, Renkli Kodlar Dr. Can Ertan ARGIN Stok Yönetimi, İndikatör Yönetimi Dr. Metin BAKKALOĞLU

4 HASTANE DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE HKS METODOLOJİSİ
Bedia AYDIN Fatih Devlet Hastanesi

5 AMAÇ; Türkiye genelinde değerlendirmelerin nasıl yapıldığının , sonuçlarının neler olduğuyla ilgili fotoğraf oluşturmak ve bu fotoğraf içerisinde nerede yer aldığımızı görmek. 2. HKS Metodolojisi nedir, oluşum sürecinde neler yer almıştır, nasıl kullanılacağıyla ilgili farkındalık oluşturmak.

6 HASTANE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

7 Değerlendirmeler amaç değil araçtır.

8 Ne için araçtır?

9 Hizmet kalitesini değerlendirmek
Sürekli gelişime katkı sağlamak Hasta güvenliğini sağlamak Çalışan güvenliğini sağlamak Kaynakların etkin kullanımını sağlamak

10 Değerlendirme süreci nasıl gerçekleşir?
1.Usul ve esasların belirlenmesi Hastanelerin uyacağı kurallar Değerlendiricilerin uyacağı kurallar

11 2. Değerlendirici havuzu
Farklı illerden değerlendirici ekipler oluşturulmuş, toplam; 38 ekip lideri, 86 ekip üyesi 24 gözlemci belirlenmiştir.

12 3. Değerlendiricilerin seçimi 4
3. Değerlendiricilerin seçimi 4. Değerlendirme planlarının oluşturulup 1 hafta öncesinden hastanelere bildirilmesi

13 Değerlendirmenin gerçekleşmesi
Açılış toplantısı Değerlendirme süreci Kapanış toplantısı

14 Değerlendirme sonrası
Sonuçların gizlilik esasına göre bildirilmesi (Bakanlığa) Değerlendiricilerin değerlendirilmesi Sonuçların açıklanması

15 Standartların Karşılanma Durumu İlk 5
STANDART MADDESİ KARŞILANMA YÜZDESİ(%) Doktor hastaların laboratuar sonuçlarını poliklinikten görebilmelidir. 100 Hasta Kayıt Birimi, kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek yerde bulunmalıdır. Hastaların yazılı olarak Laboratuar sonuçlarına ulaşabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 99 Poliklinik odaları doktor ile hastanın karşılıklı olarak oturabileceği bir düzenlemeye sahip olmalıdır. Hastane sunduğu hizmetler, çalışma saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği konusunda etkili bir bilgilendirme yapmalıdır. (web sitesi, broşür vs)

16 Standartların Karşılanma Durumu Son 5
STANDART MADDESİ KARŞILANMA YÜZDESİ(%) Tedavi planı;ilaç adı, dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi doktoru tarafından yazılmalıdır. 64 Hastanın hastalığına ve tedavisine yönelik bilgilendirme ve onay formu doldurulmalıdır. 56 Ameliyathanede kullanılan tüm ilaçların ve anestezik ajanların kritik stok seviyeleri ve miad takipleri otomasyon sistemi üzerinden yapılmalıdır. 46 Ameliyathanede kullanılan tüm ilaçların ve anestezik ajanların kritik stok seviyeleri ve miad takipleri otomasyon üzerinden yapılmalıdır. 43 Cerrahi güvenlik kontrol listesine göre doğrulama yapılmalıdır. 40

17 2010 yılı 2. Dönem Kamu Hastaneleri Değerlendirmeleri Sonucu
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI PUAN HASTANE SAYISI 0.90 ve üstü 63 80-90 89 70-79 60-69 34

18 Müdürlüklerin değerlendirmeleri sonucu ortalama
0.92 Bakanlığın değerlendirmeleri sonucu ortalama 0.81 olarak tespit edilmiştir.

19 DEĞERLENDİRMELERLE İLGİLİ SON OLARAK
Değerlendirmeler kurumun aynasıdır. Değerlendirme sürecinde elde edilen somut kanıtlar değerlendirme sürecinin fotoğrafıdır. Değerlendirme sürecinden elde edilen veriler hastanelerin daha kaliteli hizmet sunumu için kullanılmalıdır.

20 HKS METODOLOJİSİ

21 “ Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir.”

22 özel, üniversite) kalite geliştirmenin önemli kaynaklarından
HKS Metodolojisi; tüm hastanelerde uygulanan (Kamu, özel, üniversite) kalite geliştirmenin önemli kaynaklarından biri olan standartlar setinin hazırlanma sürecidir.

23 7 adımdan oluşur 1. Boyutlandırma 2. Standartların hazırlanması
3. Standartların geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 4. Kodlama 5. Puanlama 6. Tanımlar 7. Bilgilendirme tablolarının oluşturulması

24 BOYUTLANDIRMA Standartlar 4 dikey 1 yatay olmak üzere 5 boyuttan
oluşan bir model üzerine yerleştirildi.

25 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 2505
KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ DESTEK HİZMET YÖNETİMİ İNDİKATÖR YÖNETİMİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 1590 5980 315 325

26 Toplam puan 8200 Hasta ve Çalışan Güvenliği toplam puanın %30’unu kapsamaktadır.

27 STANDARTLARIN HAZIRLANMASI
Standartlar hazırlanırken ulusal ve uluslararası kaynaklar incelenmiş, Ülke koşulları ve ihtiyaçları dikkate alınmış Ayrıca sahada çalışan değerlendiriciler Kalite temsilcileri ve çeşitli uzmanların geri bildirimleri alınarak verimlilik ve memnuniyet öncelikli standartlar olmuştur

28 Standartların Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları
Geliştirilen standartların uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar Ülkemizde 24 farklı hastane pilot çalışmalar yapılıp standartlar test edilmiştir.

29 KODLAMA Standartlara kimlik kazandırmak
Standartların kurumlarda karşılanma derecesini belirlemek Veri analizine ve kurumlar arası kıyaslamaya olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

30 HKS KODLAMA SİSTEMİ BİR HARF 2. KISIM STANDARDIN KENDİSİ VEYA
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜNÜN SIRASINI STANDARDIN BÖLÜMDEKİ SIRASI YATAY BOYUT DİKEY BOYUT BÖLÜM BİR HARF İKİ BASAMAKLI SAYI

31 H kodu Birinci kısımdaki “01”, Kurumsal Hizmet Yönetimini İkinci kısımdaki “01”, Yönetim Hizmetleri Bölümünü Üçüncü kısımdaki “21”, Standardı Dördüncü kısımdaki “01”, Standardın 1. Değerlendirme Ölçütünü Beşinci kısımdaki “H” Standardın Hasta Güvenliği ile ilgili olduğunu tanımlar.

32 PUANLAMA Puanlamada 5 ve 5’in katları kullanılır.
Standart puanlandırılır. Değerlendirme ölçütü puanlandırılmaz. Değerlendirmede standart ve değerlendirme ölçütleri evet olmalı yoksa puan verilmez. Değerlendirme dışı standardın hastanede değerlendirilmeyeceğini ifade eder puanlama yapılmaz.

33 TANIMLAR arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla tanımlar bölümünde
Değerlendirme sürecinde uygulayıcı ve değerlendiriciler arasında ortak bir dil oluşturmak amacıyla tanımlar bölümünde açıklamalara yer verilmiştir.

34 oluşturarak standardın bazı bölümlerinden muaf tutulmuştur.
BİLGİLENDİRME TABLOLARININ OLUŞTURULMASI Hastaneler arasındaki çeşitlilikler düşünülerek farklı uygulamaları olan Hastaneler bilgilendirme tabloları oluşturarak standardın bazı bölümlerinden muaf tutulmuştur.

35 SONUÇ HKS bir markadır. Puanlama, Boyutlandırma, Kodlama ile 2011 kalitede yeni bir dönem olarak kabul edilmiştir. Tüm hastanelerimizi kapsayan bu standart seti, sağlık çalışanlarının uygulamalarında onlara doğru işi, doğru zamanda ve doğru bir şekilde yapmalarını sağlayacak içeriktedir. Ayrıca her yönetici daha başarılı olmak adına bu standartları uygulama noktasında öncülük etmeli ve birçok konuda rol model olmalıdır.

36 TEŞEKKÜR EDERİM.


"İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları