Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Değerlendirmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Değerlendirmesi"— Sunum transkripti:

1 Performans Değerlendirmesi
Finansal İktisat Prof.Dr. Hasan Şahin

2 Performans ve Piyasa Eğrisi
Düşük Fiyatlanmış ML M E(RM) RF Aşırı Fiyatlanmış RiskM Riski Not: Risk b veya s ‘dır.

3 Performans ve Piyasa Eğrisi(devam)
B ML A M E(RM) C E RFR D RiskM Riski Not: Risk b veya s ‘dır.

4 Treynor Ölçümü Treynor ölçümü bir birim risk (bi) başına düşünen risk primini hesaplar T=(porföy getirisi-risksiz getiri)/beta Bu RFR ve risk-getiri arasındaki doğrunun eğimidir. Daha büyük eğim daha iyi risk getiri tradeoffunu ifade eder. Bu nedenle daha yüksek Ti genellikle daha iyi performans demektir.

5 Sharpe ölçümü Sharpe ölçümü Treyner ölçümü ile aynır sadece risk için standart sapmayı kullanır. : S= (porföy getirisi-risksiz getiri)/standart sapma

6 Sharpe ve Treynor Karşılaştırması
Sharpe ve Treynor ölçümleri benzerdir fakat farklılıkları vardır : S standard sapmayı, T betayı kullanır S iyi çeşitlendirilmiş (diversified) portföy için, T bireysel hisseler için kullanılır. Tam çeşitlendirilmiş (diversified) porföyler için, S ve T aynı sıralamayı verecektir.Değerleri farklı olabilir ama sıralama farklı olmayacaktır.

7 Sharpe ve Treynor Örnek

8 Jensen’ın Alpha’sı a > 0 Jensen’s alpha zaman içinde portföyün fazla getirisinin (excess return) bir ölçüsüdür. Sürekli pozitif fazla getiri sağlayan(risk için düzeltilmiş) fortföy pozitif alpha’ya sahip olacaktır. Sürekli negatif fazla getiri sağlayan(risk için düzeltilmiş) fortföy negatif alpha’ya sahip olacaktır. a = 0 a < 0 Risk Primi Piyasa Risk Primi

9 Modigliani & Modigliani (M2)
M2, Sharpe Rasyosu ile ilişkili görece yeni bir tekniktir. Temel fikir sermaye varlık eğrisinin aşağı yada yukarı kaymasını sağlayarak portföyün standart sapmasının piyasa porföyünün standart sapmasına eşitlemektir. M2 portföyün getirisidir. Bu getiri aynı dönemdeki piyasa getirisi ile karşılaştırılabilir niteliktedir.

10 M2’nin hesaplanması M2 için formül:
Örnek portföyler için M2 değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır : piyasa getirisinin 0.10 bilgisiyle, sadece X porföyü piyasadan daha yüksek performansa sahiptir. Sharpe Rasyosu da aynı sonucu vermektedir.


"Performans Değerlendirmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları