Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VEZİRKÖPRÜ ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VEZİRKÖPRÜ ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 VEZİRKÖPRÜ ANADOLU LİSESİ
SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ TANITIM SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ Hazım İŞBİLEN Okul Rehber Öğretmeni Esenevler Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

2 SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ

3 Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hallerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

4 Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

5 Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

6 SÖZLÜ SINAVLAR Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınavı için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

7 Sınavlara Katılmayanlar
Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.

8 Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

9 Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir (en geç 15 gün içinde) ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi halinde sınav kağıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.

10 Bir Dersin Ağırlığı, Ağırlıklı Puanı ve Ağırlıklı Notu
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Örnek: 9.sınıflarda, Yabancı Dil dersinin haftalık ders saati sayısı 10, o halde Yabancı Dil dersinin ağırlığı 10’dur. Matematik dersinin haftalık ders saati sayısı 4, o halde Matematik dersinin ağırlığı 4’tür.

11 Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Örnek: 9. sınıflarda Türk Edebiyatı dersinin yıl sonu puanı 80, yine bu dersin haftalık ders saati sayısı 3, o halde Türk Edebiyatı dersinin ağırlıklı puanı 80x3=240’tır.

12 Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur. Örnek: 9. sınıflarda Türk Edebiyatı dersinin yıl sonu puanı 80 ise yıl sonu notu 4’tür. Bu dersin haftalık ders saati 3 olduğuna göre ağırlıklı notu 4x3=12’dir.

13 Yıl Sonu Başarı Puanı ve Yıl Sonu Başarı Notu
Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur.

14 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. 11. 12. ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 TARİH - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK 4 GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL 6 İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM 34 20 19 16 SEÇMELİ DERSLER (2) (2)(3) (1) (2)(4) (1)(2) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ MANTIK (4)(6) DİĞER SEÇMELİ DERSLER 14 15 18 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ 35 Esenevler Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

15 Dersler Haf.Ders.S.S Ders Puanı(örnek) Ders Notu (Örnek) Ağırlıklı Puan(Örnek) Ağırlıklı Not(Örnek) D.Ve A. T. Edb. Din Tarih Geo Coğ Mat Fizik Kimya Biyoloji Sağlık Y.Dil R/M/Bed. Rehberlik 2 3 1 4 6 80 85 90 75 83 82 78 87 93 100 5 160 255 150 166 328 156 174 186 200 480 8 15 16 10 24 Toplam 33-1 2705 140 Yıl sonu başarı puanı 84,53 Yıl sonu başarı notu 4,38

16 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonlarında alınan puanlar nota dönüştürülür. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

17 • İkinci dönem notu en az GEÇER(2) olmalıdır.
Bir dersten başarılı sayılması için • İkinci dönem notu en az GEÇER(2) olmalıdır. Ancak, • 1. dönem notunun ETKİSİZ(0) olması durumunda, 2. dönem notunun en az ORTA (3)olması gerekir.

18 Örnek: SONUÇ A (1) (2) B C (0) D (3) E (5) F BAŞARILI BAŞARISIZ
DERSLER 1.DÖNEM PUANI 2.DÖNEM PUANI ORTALAMA PUANI VE NOTU SONUÇ A (1) (2) BAŞARILI B BAŞARISIZ C (0) D (3) E (5) F

19 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla 4 dersten Ortalama Yükseltme Sınavı’na girebilir. Ortalama Yükseltme Sınavı’na girecek öğrencilerin sınava gireceği ders/dersler; öğrenci, veli ve sınıf öğretmeninin katılımı ile belirlenir ve ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir.

20 Sınıf geçme nasıl olur ? Doğrudan sınıf geçme
Yıl sonu başarı ortalamasına göre sınıf geçme Sorumlu olarak sınıf geçme

21 Doğrudan sınıf geçme Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavı sonucunda,tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıflarını geçerler.

22 Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçme
Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu; Genel Liselerde (2.50) Anadolu Liselerinde (3.00) Fen liselerinde (3.50) olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçerler.

23 Okulumuzda kurulca belirlenen, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders, bütün sınıflarda, “DİL VE ANLATIM” dersidir.

24 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme
*Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3 zayıfı olanlar *10. ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5 ‘den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. (Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dahil edilmez.) *Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması durumunda kalkar.

25 Teşekkür ve Takdir Belgesi İle Ödüllendirme
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden: arasındakileri Teşekkür Belgesi, 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi ile ödüllendirir.

26 Toplam 37-1 3025 84,02 4,33 Dersler Haf.Ders.S.S Ders Notu (Örnek)
Ders Puanı(örnek) Ders Notu (Örnek) Ağırlıklı Puan(Örnek) Ağırlıklı Not(Örnek) D.Ve A. T. Edb. Din Tarih Geo Coğ Mat Fizik Kimya Biyoloji Sağlık Y.Dil R/M/Bed. Rehberlik 2 3 1 4 10 80 85 90 75 83 82 78 87 93 100 5 160 255 150 166 328 156 174 186 200 800 8 15 16 40 Toplam 37-1 3025 Yıl sonu başarı puanı 84,02 Yıl sonu başarı notu 4,33

27 Kimler sınıf tekrar ederler ?
Ders yılı içerisinde toplam 20 gün özürsüz olarak okula gelmeyenler notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ortalama yükseltme sınavları sonucunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler sınıf tekrar ederler. Not: Sınıf tekrarı ortaöğretim boyunca 1 kere yapılabilir

28 Hazım İŞBİLEN Okul Rehber Öğretmeni


"VEZİRKÖPRÜ ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları