Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2012-2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2012-2013."— Sunum transkripti:

1

2 SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2012-2013

3 Not Düzeni 0-24 0 Etkisiz 25-44 1 Geçmez ————————————————————— 45-54 2 Geçer 55-69 3 Orta 70-84 4 İyi 85-100 5 Pekiyi Puan Not Derece KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

4 Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Sınavlara Katılmayanlar Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu, ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

5 Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 23 — Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi hâlinde sınav kâğıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

6 Dönem Notu Madde 27 — Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması nota çevrilerek belirlenir. Bir Dersin Yıl Sonu Notu a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Hiç not bulunmaması hâlinde yetiştirme programında alınan nottur. Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programında alınan notun aritmetik ortalamasıdır. c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

7 Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu Madde 30 — Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur. DERSİN ADI HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN AĞIRLIĞI DERSİN AĞIRLIKLI NOTU MATEMATİK44 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRENCİNİN NOTU 520 2248 2248TARİH ÖRNEK : KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

8 Yıl Sonu Başarı Ortalaması Madde 31 — Öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

9 DERSİN ADI HAFTALIK DERS SAATİ ÖĞRENCİNİN YIL SONU NOTU DERSİN AĞIRLIK NOTU TÜRK EDEBİYATI326 DİL VE ANLATIM224 MATEMATİK428 GEOMETRİ212 FİZİK212 KİMYA212 BİYOLOJİ212 TARİH248 COĞRAFYA212 İNGİLİZCE239 SAĞLIK BİLGİSİ155 TEMEL DİNİ BİLG.2510 KUR’AN-KERİM6318 MESLEKİ ARAPÇA5210 BEDEN EĞİTİMİ2510 TOPLAM3998 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI = AĞIRLIK NOTLARI TOPLAMI HAFTALIK DERS SAATİ TOPLAMI = 98 39 =2,51 Ö R N E K Yılsonu başarı ortalaması 2,50 yi geçtiğinden öğrenci bir üst sınıfa zayıfı olmadan geçer.

10  12/06/2008-26904 RG) a) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50, b) Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00, c) Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL  2012-2013

11  ANADOLU İHL ‘DE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU EN AZ 117 OLMALIDIR.  117/39=3.00  BU ORTALAMAYI YAKLAYAN ÖĞRENCİ ZAYIF SAYISI KAÇ OLURSA OLSUN ORTALAMA İLE SINIFINI GEÇER.  ANADOLU BÖLÜMÜNDE K.KERİM VE ARAPÇA HAFTALIK 4 SAAT,İNGİLİZCE 6 SAAT,TEM.DİNİ BİLGİLER İSE 1 SAATTİR. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

12 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma Madde 32 — Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İkinci dönem notu, en az "Geçer(2)" ancak birinci dönem notu "Etkisiz(0)" ise ikinci dönem notu en az "Orta(3)“ olmalıdır. BURADAN DA ANLAŞILDIĞI GİBİ ÖĞRENCİNİN 2.DÖNEM NOTU KESİNLİKLE (0) YADA (1) OLMAMALIDIR. Örneğin birinci dönem notu (3) ikinci dönem notu (1) ise ortalaması 2 olsa bile zayıf sayılır. Doğrudan Sınıf Geçme Madde 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Dil ve Anlatım ile Kur’an-Kerim dersi dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 2.50 (ANADOLU İHL de 3.00) olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer. Bu iki dersi zayıf olup normal İHL de 2.50,ANADOLU İHL de 3.00 ortalamasını yakalayanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

13 REMZİYE DÜKEN İSİMLİ ÖĞRENCİNİN 6 TANE ZAYIF DERSİ VAR. NOT ORTALAMASI 2,50 Yİ GEÇMEDİĞİNDEN VE ZAYIF SAYISI 3 DEN FAZLA OLDUĞUNDAN SINIF TEKRARI YAPACAKTIR.

14 MUSTAFA MERT İSİMLİ ÖĞRENCİNİN 6 TANE ZAYIF DERSİ OLMASINA RAĞMEN NOT ORTALAMASI 2,50 Yİ GEÇTİĞİNDEN ÜST SINIFA GEÇMİŞTİR.

15 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması MADDE 34 – Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013 Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

16 Sınıf Tekrarı Madde 36 — Öğrencilerden; a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanların dışındaki mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar, istemeleri hâlinde başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar ederler. Bunlardan sınıf tekrar etmek istemeyenler, sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilirler. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

17 Okul Birincilerinin Tespiti Madde 38 —Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayrımı yapılmaksızın diploma notu en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

18 Derse Geç Gelme Madde 39 — Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

19 Devam-Devamsızlık Madde 40 — Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır; a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrün, resmî bir makamdan alınacak belgeyle belgelendirilmesi hâlinde özrü takip eden 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine verilmesi zorunludur. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

20 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Madde 41— Öğrencilerden; a) Okula devam edenler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 4 dersten ortalama yükseltme, b) Alt sınıflardan başarısız dersi bulunanlar ile mezun olamayıp sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri için sorumluluk sınavları yapılır. Sınavlarda Başarılı Sayılma Madde 53 — Sınavlarda bir dersten en az "Geçer (2)" not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır. Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu notlarında değişiklik yapılmaz. Öğrencilerin dersten başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki hâliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları notlara göre yıl sonu notları ile yıl sonu başarı ortalamaları yeniden tespit edilir. Mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar 1, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise 2 öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

21  BAŞARISIZ DERSİ OLAN ÖĞRENCİLER KARNELERİ İLE BİRLİKTE ALDIKLARI DİLEKÇELERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BELİRLEDİKLERİ TARİHTE VELİLERİNE İMZALATARAK SINIF REHBER ÖĞRETMENİNE TESLİM EDECEKLERDİR.  ORT.YÜKSELTME DİLEKÇELERİ 18-20(Salı/Çarşamba/Perşembe) HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA MUTLAKA TESLİM EDİLMELİDİR.BU TARİHTEN SONRA DİLEKÇE ALINMAYACAKTIR.  DİLEKÇE VERMEYENLER SINAVLARA GİREMEZLER.  SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ 21 HAZİRAN 2012 CUMA GÜNÜ OKUL İLAN PANOSUNA ASILACAK VE MÜMKÜN OLURSA OKULUN WEB SAYFASI NDA İLAN EDİLECEKTİR.  TELEFONLA SINAV TARİHİ VE SAATİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEYECEKTİR.  SINAVLAR 24 HAZİRAN 2012 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK TIR.  SINAVLARA ÖĞRENCİ KIYAFETİ İLE GİRİLECEKTİR.  SINAV LARDA ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ GEÇERLİDİR.  SINAV SONUÇLARI EN SON SINAVIN YAPILDIĞI TARİHTEN 2(İKİ) GÜN SONRA İLAN EDİLECEKTİR.  SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLARAK 10.SINIFA GEÇMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER SONUÇLARIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN 1 GÜN SONRA VELİSİYLE BİRLİKTE OKULA GELEREK 10.SINIF İÇİN DERS SEÇİMİ YAPACAKLARDIR.  ORTALAMA YÜKSELTME DİLEKÇESİ EKTEKİ GİBİDİR. KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İHL 2012-2013

22

23 SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MÜDÜR BAŞYARDIMCISI MEHMET EVREN TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR ***SON***


"SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2012-2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları