Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA. Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA. Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA

2 Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez” Kedi: “O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez” Alice: “... bir yere ulaştığım sürece...” diye açıklar... Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldığın sürece...”

3 ■ 4 N ■ N eredeyiz? ■ N ereye ulaşmak istiyoruz? ■ N asıl ulaşabiliriz? ■ N asıl ölçer ve değerlendiririz?

4 Bu soruları cevaplayan Stratejik Plan; ➢ Okulun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. ➢ Okulun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. ➢ Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır.

5 ➢ Okulun bütçesinin; ❖ Stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, ❖ Kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına, ❖ Hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

6 ➢ Ortaya konulan yeni anlayışa uygun bir şeklide geleceğe ilişkin tasarım geliştirme, ➢ Misyon ve vizyon belirleme, ➢ Temel amaçlara yönelik politika ve öncelikleri şekillendirme, ➢ Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, ➢ İnsan kaynaklarını geliştirme unsurları vurgulanmaktadır.

7 Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler1 2 3 4 5

8 ➢ Plan ve Programlar ➢ GZFT (SWOT) Analizi ➢ Piyasa Analizi (PEST) ➢ Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ ➢ Kuruluşun varoluş gerekçesi ➢ Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? ➢ Arzu edilen gelecek VİZYON ➢ Orta vadede ulaşılacak amaçlar ➢ Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER ➢ Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri ➢ Detaylı iş planları ➢ Maliyetlendirme FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? ➢ Raporlama ➢ Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? ➢ Geri besleme ➢ Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi ➢ Performans göstergeleri ➢ Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Stratejik Planlama Süreci

9 Bu çerçevede stratejik planlama: ➢ Sonuçların planlanmasıdır: ❖ Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır. ➢ Değişimin planlanmasıdır: ❖ Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. ❖ Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. ❖ Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlanması gerekir.

10 ➢ Gerçekçidir: ❖ Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. ➢ Kaliteli yönetimin aracıdır: ❖ Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

11 ➢ Stratejik planlama değişen çevrede nelerle karşılaşılabileceğini, fırsat ve tehditlerin neler olabileceğini analitik olarak, bilimsel metot kullanarak göstermeye çalışır. Stratejik Planın Yararları

12 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Programı İLKELER DEĞERLER VİZYONMİSYON İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörleri Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

13 KURUM / KURULUŞ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (SPE) STRATEJİK KONULAR MİSYON VİZYON 1. ve 2 AŞAMA DURUM ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ PAYDAŞ ANALİZİGZFT ANALİZİ

14 3. VE 4. AŞAMA MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇ 1STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 HEDEF 1 HEDEF 2 FAALİYET HEDEF 1 FAALİYET HEDEF 2 FAALİYET HEDEF 2 HEDEF 1 FAALİYET

15 “Her araç gibi bir plan da sadece kullanılırsa değerlidir. Eylemle hayata geçirmediğiniz sürece en iyi planlar bile gündüz düşleri olarak kalır.”

16 Teşekkürler


"STRATEJİK PLANLAMA. Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları