Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VİZYON OLUŞTURMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VİZYON OLUŞTURMA."— Sunum transkripti:

1 VİZYON OLUŞTURMA

2 Vizyon = Ufuk Kelime olarak; aklın gözü, görüş, görme gücü, geleceği kestirebilme gücü, hayal gücü anlamlarına gelir. Yöneticinin vizyonu, örgütün temel misyonunu belirler. Yöneticinin vizyonu yoksa, örgütün misyonu da yoktur. Çünkü, vizyon misyonun temel görevini belirler.

3 Vizyon Güç Kaynağı Teminat Senedi Muhatapların Güven Kaynağı

4 Vizyon Bugün Geçmiş Gelecek

5 Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.
Vizyon Gelecekte istenen Bugün bulunulan Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.

6 Vizyon Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon, kurum açısından iddia, çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu gösteren geleceğe yolculuğun haritası, ilgili paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür.

7 Vizyon Geçmişin ve yaşanan zamanın kavranışının, gelecekte olunmak istenilen yerin ve bu yere gidişin yol haritasının, bir iddianın, kurumun ayırt ediciliğinin, ilkelerin, değerlerin, misyon ve hedeflerin olabildiğince geniş, kurumun tüm hayati bileşenlerine hitap eden en temel ve genel ifadesidir.

8 Vizyon Vizyonu olmayan, geçmişin etkisi altında “şimdi”yi kullanır ve geçmişin aynısı olan bir gelecek oluşturur. Vizyonu olan, “şimdi”yi, kişisel bütünlük içinde kullanır ve yaşamında yeni imkanlar, risk, heyecan oluşturur. Onun geleceği geçmişin aynısı değildir.

9 Vizyonun temel unsurları:
İlkeler, Değerler, Misyon, Hedefler.

10 Vizyon Vizyon Hedefler Uygulama Oluşturma Misyon İlkeler, Değerler
Beklentiler

11 Çalışanların rol ve yükümlülüklerini keşfetmelerine imkan vermelidir.
Vizyon Vizyon ifadesi: Çalışanlara, hizmetten yararlananlara, kurumdan beklentisi olanların tümüne hitap etmelidir. Çalışanların rol ve yükümlülüklerini keşfetmelerine imkan vermelidir.

12 Kurumun hayati bileşenlerinin tamamını kapsamalıdır.
Vizyon Vizyon ifadesi: Bağlılık duygusu oluşturmalı, çalışanları ve tedarikçileri motive etmelidir. Kurumun hayati bileşenlerinin tamamını kapsamalıdır. Beklentilerden doğmalı ve onlara cevap vermelidir.

13 Strateji ve yaklaşımlarla ilişkisi kurulabilmelidir.
Vizyon Vizyon ifadesi: Strateji ve yaklaşımlarla ilişkisi kurulabilmelidir. Çalışanları sorumlu bir topluluk olma yönünde birleştirmelidir. Hedef koymalı, hedef birliği sağlamalı, hedeflere yönlendirmelidir.

14 Vizyon ifadesini belirleme görevi liderindir.
Ancak vizyon liderler grubunun ürünü olma ve çalışanlarca paylaşılma ve anlaşılma derecesine göre kabul görür.

15 Vizyon ifadesi gizli bir belge değildir.
Kurumun karakterini ve amaçlarını nakletmenin en önemli aracıdır. Bu nedenle kapsamlı bir biçimde çalışanlara, müşterilere, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara ve diğer paydaşlara aktarılmalıdır.

16 Vizyon ifadesi,kişisel olarak lider tarafından aktarılmalıdır.
Bu görevin başkasına devri beklenemez.

17 Liderler vizyon ifadesine uygun davranmalı, sözünün eri olmalıdır.
Vizyonun kabul görmesi, liderlerde görünür değişiklik olmasına bağlıdır. Bu nedenle davranışlarla beraber paradigmalarda değiştirilmelidir.

18 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Vizyon Vizyonumuz: Geleceği bu günden yaşayarak, özel öğretim kurumlarındaki kaliteyi yükseltmek için yönetimde örnek ve önder olmaktır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

19 Vizyon Toplam Kalite Yönetiminin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder kuruluş olmak. (KalDer) Somut verilerle ortaya çıkmış bir doküman hazırlamak (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu) Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusunda ülkemizdeki firmaların başvurduğu uzman ve yol gösterici grup olmak. (Müşteri Tatmini Yönetimi Uzmanlık Grubu)

20 Vizyon “DÜNYA ŞİRKETİ OLMAK” İç pazardaki liderliğimizi sürekli kılmak. Dünya pazarlarında, oto üreticilerinin stratejik beklentilerine en kısa sürede uyum sağlamak ve kalite-maliyet-süre olarak mükemmel servis vererek kendi konumuzda öncelikle tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli tedarikçi olmaktır. (Teklas) Girişimci çalışanlarıyla Pazar yaratan, tutkun taraftarlarıyla büyüyen, ürün ve hizmetleriyle tanınan evrensel şirketler topluluğu olmak. (Transtürk) Değişen Dünya’da ilerleyen bir Beko Elektronik. Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusunda ülkemizdeki firmaların başvurduğu uzman ve yol gösterici grup olmak. (Müşteri Tatmini Yönetimi Uzmanlık Grubu)

21 Vizyon Vizyonumuz; dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Vizyonumuz; Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir üniversite kimliğine sahip olmak. (Anadolu Üniversitesi)

22 VİZYON ÖZELLİKLERİ Kısa ve akılda kalıcıdır.
İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. Tüm kuruluş çalışanları, hizmet sunulan kitle ve diğer kişiler için çekicidir.

23 İlkeler-Değerler Strateji Yaklaşım Politika İlkeler-Değerler Hedefler
Vizyon Misyon İlkeler-Değerler

24 Vizyonun temel unsurları:
İlkeler, Değerler, Misyon, Hedefler.

25 Vizyon ifadesi: Çalışanlara, hizmetten yararlananlara, kurumdan beklentisi olanların tümüne hitap etmelidir. Çalışanların rol ve yükümlülüklerini keşfetmelerine imkan vermelidir.

26 Vizyon ifadesi: Bağlılık duygusu oluşturmalı, çalışanları ve tedarikçileri motive etmelidir. Kurumun hayati bileşenlerinin tamamını kapsamalıdır. Beklentilerden doğmalı ve onlara cevap vermelidir.

27 Vizyon ifadesi: Strateji ve yaklaşımlarla ilişkisi kurulabilmelidir. Çalışanları sorumlu bir topluluk olma yönünde birleştirmelidir. Hedef koymalı, hedef birliği sağlamalı, hedeflere yönlendirmelidir.

28 Güçlü Bir VİZYON İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir
Özgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir; diğer okullardan farklı olmalıdır Çekicidir; Okul içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

29 İyi İfade Edilmiş Bir VİZYON
Kısa ve akılda kalıcıdır İlham vericidir Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar Tüm kuruluş çalışanları ve hizmet sunulan kitleler için çekicidir

30 Vizyon bildirimi için cevaplanması gereken sorular
İdeal geleceğimiz nedir? Vatandaşlar, diğer kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak istiyoruz? Bir vizyon ifademiz var mı? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?

31 VİZYON BİLDİRİMİ ÖRNEKLERİ
… Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin vizyonu eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirmede dünyadaki en iyi mühendislik fakültelerinden biri olmaktır. Türkiye Teknoloji Kuruluşunun vizyonu, Türkiye’yi 21. yüzyıla teknoloji üreten sayılı ülkeler arasına sokmaktır.

32 VİZYONUMUZ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLUNDA EVRENSEL DEĞERLERE SAHİP, DEĞİŞİM VE İYİLEŞMENİN ÖNCÜSÜ OLAN BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.

33 VİZYON GELİŞTİRME SÜRECİ
Vizyon geliştirme 5 temel aşamadan oluşur. 1- Bireysel fikir taslakları 2- Grup içinde fikir alışverişi 3- Uzlaşma 4- Duyu kaybının dengesi 5- Yapılanma

34 Bireysel Fikir Taslakları
İlk adım olarak bireyler kendi hayal güçlerine ve değerlerine göre fikirleri taslak olarak hazırlar. Bu, örgütün varlık nedeninin ve bireylere düşen rollerin sorgulandığı aşamadır. Vizyon geliştirme, bu aşamada fantezilerin düş kurma yoluyla ortaya çıkarılması olarak görülebilir. Bu bir tür gönlünde yatan aslanın resmini çizmektir.

35 Grup İçi Fikir Alışverişi
Bu aşamada, zihinlerde oluşan fikir taslakları gruptaki diğer üyelerle paylaşılır ve ortak beklentiler, ihtimaller, özlemler ortaya çıkar. Bu ise, ortak bir değer yaratmak, değişiklik için güçler ve sinerji kullanımı için yol ve yöntemleri aramaya sebep olur.

36 Uzlaşma İçinde bilinçle tek tek her düşüncenin ele alındığı ve ortaklaşa ufuklar üzerinde çalışıldığı, grup içi karar ve paylaşma işleminin yerleştirilmesidir. Böylece, bireysel vizyonlar genel anlam kazanır ve örgütsel vizyon oluşur.

37 Duyu Kaybının Dengesi Vizyon, insanlardaki duyu kaybına denge olarak gelişmiştir. Duyular, insan varlığını anlamlı kılan ve eylemlerinde itici güç oluşturan değerlerdir. Vizyon arayışının temelinde, sürekli değişen, yeri bir türlü doldurulamayan duyu boşluğu yatmaktadır. Yeni dünya düzeninin her alandaki lokomotifi demokrasi ve insan haklarıdır.

38 Yapılanma Bu aşama, bir tür stratejik plânlama aşamasıdır. Burada, ortaya çıkan görüşlerin, çizilen tabloların doğurduğu yeniden yapılanma gereği, gelişme ve yönlendirme üzerinde durulur.


"VİZYON OLUŞTURMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları