Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ve SOSYAL SORUMLULUK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ve SOSYAL SORUMLULUK"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ve SOSYAL SORUMLULUK
PROF. DR. HALUK GÜRGEN

2 Kurumsal itibar bir şirketin en önemli sermayesidir.
İtibarın yönetilmesi şirketlerin en önemli işlerinin başında gelir. İtibar, sürdürülebilir rekabet gücünün ve kârlılığın temel göstergeleri arasındadır. İtibar, iş sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.

3 Günümüzde, ürün ve hizmetler daha çok birbirine benziyor
Günümüzde, ürün ve hizmetler daha çok birbirine benziyor. Kurumlara rekabet gücü kazandıracak farklılığı kurum itibarı sağlar.

4 KURUMSAL İTİBAR Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik
algılamaların toplamından oluşur. Kurumsal itibar; sosyal ortakların kuruluşla ilgili değerlendirmelerinin sonucunda oluşur.

5 KURUMSAL İTİBAR Bir zamanların geçerli olan “büyük” olmak, zaman içinde “beğenilen” olmakla yer değiştirdi. “Büyük”lük, mevcut durumu ve geçmişi yansıtır. “beğenilen” olmak ise, gelecek için bir “güven” aşılar.

6 Olumlu Kurumsal itibarın kuruluş için yararları
Rakiplerine oranla daha yüksek fiyat belirleme olanağı. Daha kolay yatırımcı kazanma, finansal piyasalarda kredibilite yükseltme olanağı. Nitelikli insan kaynağına sahip olma. İtibar Kuruluşa değer katar.

7 KURUMSAL İTİBAR Araştırmalar, kurumsal itibarlarını etkin bir şekilde yöneten şirketlerin” iş sonuçları” açısından, bu konuda yeterli performans göstermeyen şirketler karşısında ciddi avantajları olduğunu ortaya koymaktadır: Kurumsal İtibara Yatırım Yapan ilk 10 şirket, son 10 şirkete göre: (Fortune Dergisi) Ürün/hizmetlerini müşterilerine 7 kat daha iyi fiyatla satabiliyor. 5 kat daha az stok bulundurabiliyor. Çalışılacak yer olarak 4 kat daha fazla tercih ediliyor. 3 kat daha fazla ortak olarak seçilme şansına sahip olabiliyor. Kriz durumunda ya da itibar zedeleyici bir hatada kendini 1,5 kat daha kolay affettirebiliyor. Council of PR Firms/USA/2002

8 Olumlu Kurumsal itibarın kuruluş için yararları
Bir kuruluşun finansal göstergelerinde hiçbir değişiklik olmaksızın salt kurumsal itibarı, sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin değerini %15 oranında etkileyebilmektedir.

9 KURUMSAL İTİBAR Kurumsal itibar kalıcıdır. Uzun dönemde kendini yeniden üretir. Bir kuruluşun itibarı sadece karlılığı yada başarılarıyla sağlanamaz. Kalıcı bir itibar, kamuoyu önündeki yüksek görünürlülük gerektirir. Sadece toplumun farkında olduğu kurumların olumlu ya da olumsuz bir itibarı olabilir. Bu nedenle itibar yaratmada iletişim önemlidir.

10 Kurumsal itibarı sağlayan unsurlar
CEO'nun bu işe inanması ve işi sahiplenmesi. Kurumsal sosyal sorumluluk politikaları.  Çalışanların en az CEO kadar kurumun değerlerini ve kimliğini sahiplenmesi.

11 Reputation Institute Kurumsal İtibar Kriterleri
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ MODELİ Reputation Institute Kurumsal İtibar Kriterleri Yüksek Kalite Fiyatı Yaratıcı ve Yenilikçi Arkasında Duran Ürün & Hizmetler Rakiplerinden Üstün Olan Karlılığı Kayıtlı Olan Düşük Riskli Yatırım Yapan Büyüme Potansiyeli Gösteren Finansal Performans Çalışanını Ödüllendiren İyi Çalışma Ortamına Sahip Nitelikli Çalışanlar Çalışma Ortamı İyi Amaçları Destekleyen Çevreye Karşı Sorumluluk Topluma Karşı Sorumluluk Sosyal Sorumluluk Pazar Fırsatlarını Değerlendiren Mükemmel Liderlikle Yönetilen Gelecekle İlgili Net Bir Vizyon Sahibi Vizyon & Liderlik Hayranlık duyulan Beğenilen ve Saygın Güvenilir Duygusal Özellikler

12 Kapital Dergisi Pazarlama ve satış stratejileri
Hizmet ve ürün kalitesi Çalışanların nitelikleri Finansal sağlamlık Toplumsal sorumluluk Yatırımcıya değer katma Uluslar arası pazarlara entegrasyon Yönetim kalitesi 9. Çalışana sunulan sosyal haklar 10. Ücret politikası ve seviyesi 11. Yönetim ve şirket şeffaflığı 12. Çalışanların niteliklerini geliştirme 13. Bilgi ve teknoloji yatırımları 14. İletişim ve hakla ilişkiler

13 Kapital Dergisi 15. Rekabette etik davranma 16. Çalışan memnuniyeti
17. Yeni ürün geliştirme 18. Müşteri memnuniyeti

14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
“İsteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülük” Philip Kotler

15 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
“Kurumun karlılığını koruyarak, belli etik değerler çerçevesinde toplum için sürekli olarak daha yüksek yaşam standartları yaratmaya yönelik çabalar... ” Michael Hopkins

16 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Günümüzde toplumsal bir beklentiyi yansıtıyor. Tüketiciler şirketlerin daha iyi birer kurumsal vatandaş olmalarını ve bulundukları toplumun sosyal refahına katkıda bulunmalarını bekliyor. Hayır işi değil artık bir “zorunluluk”.

17 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları; Adil Sürdürülebilir Daha yaşanabilir bir çevre İnsani gelişmeye katkı sağlayan

18 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Araştırmalar gösteriyor ki; Tüketiciler sosyal sorumluluğa önem veren şirketlerin ürünlerini alarak ödüllendiriyor. marka değerini yaratan önemli bir etmen. Kurumsal itibarı yaratan unsurların başında geliyor.

19 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ne gibi faydalar sağlıyor?
Şirketlerin gücünü sorumlulukla dengeler. Satışlarda, pazar payında ve karlılıkta sürekli artış sağlar. Şirketin toplumsal imajını yükseltir. Nitelikli çalışanları çekme ve elde tutma olanağı sağlar. Şirkete yatırımcılar ve mali analiz uzmanlarının sempatisini ve ilgisini artırır.

20 KSS Politikaları Kurumsal sosyal Sorumluluk politikaları şirket kültürünün bir parçası mı? Çalışanlar ve bayiler/tedarikçiler bu politikaların içinde gönüllü olarak yer alıyorlar mı?

21 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumların temel misyon ve vizyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm kurum çalışanlarının ve yöneticilerin derinden paylaştığı bir felsefe olarak benimsenmelidir.

22 İtibar yönetiminin şirket üst düzey yöneticilerinin asli görevi olması
Şirketin üst yöneticileri itibarın yönetimini asli işlerinin arasında görüyorlar mı? Performanslarının değerlendirilmesinde bu hususlar dikkate alınıyor mu?

23 İtibarı yaratmak da korumak da zordur.
Teşekkürler…..


"KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ve SOSYAL SORUMLULUK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları