Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN:SEYFULLAH BOZKURT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN:SEYFULLAH BOZKURT"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN:SEYFULLAH BOZKURT
VİZYONER LİDERLİK HAZIRLAYAN:SEYFULLAH BOZKURT

2 VİZYON NEDİR?

3 Ay’a yükselmeyi hedefle, ulaşamazsan bile...
...yıldızların altına düşersin.

4 VİZYON NEDİR? Vizyon geleceği düşlemek ve tasarlamaktır.
Vizyon bir organizasyonun geleceğe yönelik geleceğin resmidir, gerçeğe yakın hayalidir veya görünmeyen geleceği görebilme sanatıdır.

5 VİZYON NEDİR? Vizyon, bir örgütün değerlerini, içinde bulunduğu durumu, ulaşmak istediği hedefleri belirleyen ve çalışanları ortak bir amaç etrafında bütünleştirerek işletmeyi arzulanan geleceğe doğru yönlendiren bir süreçtir.

6 Murgartroyd’a (1993) göre etkili vizyon yapısının şu özelliklere sahip olması gerekir:
Rekabetçi, Açık, Hatırlanmaya değer, Katılımcı, Değer merkezli, Görülebilir, Hareketli, Öğrenci ihtiyaçları ile bütünleşmiş, Rehber.

7 VİZYONUN ÖZELLİKLERİ Vizyonlar uzun vadelidir.
Vizyon gerçekçi olmalıdır. Vizyon gerçekle düşleri dengeleyebilmektir. Vizyon örgüt çalışanlarını özgürleştirir. Vizyon risk almaktır. Vizyon iletmek, paylaşmaktır. Vizyon değerlerde gönül gücü ile bütünleşmektir.

8 Heintel´e göre vizyonun örgütteki astlara etkileri:
a) Duygusal uyarma ve çekicilik b) Ateşleme ve hayran bırakma c) İtici güç ve alışkanlıkla oluşturma d) Hatırlama yeteneğini geliştirme e) Yenilikçiliği destekleme f) Öncülük etme ve bütünleşme g) Yön gösterme ve yol aydınlatma

9 Vizyon ifadeleri Muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak…
(M. K. Atatürk) Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler). Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler). Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek,(Boeing-1950). Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek. (ABD Eğitim Bakanlığı)

10 DEĞERLER, VİZYON VE EYLEM İLİŞKİSİ
MİSYON STRATEJİ EYLEM

11 Stratejik Yönetim Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon
Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler 1 2 3 4 5

12 Vizyonun Geliştirilmesi
Vizyon geliştirme 5 temel asamadan oluşur:

13 Bireysel fikir taslakları
İlk adım olarak bireyler kendi hayal güçlerine ve değerlerine göre fikirleri taslak olarak hazırlar. Bu, örgütün varlık nedeninin ve bireylere düşen rollerin sorgulandığı aşamadır. Vizyon geliştirme, bu aşamada fantezilerin düş kurma yoluyla ortaya çıkarılması olarak görülebilir. Bu bir tür gönlünde yatan aslanın resmini çizmektir.

14 2-Grup içinde fikir alışverişi
Bu aşamada, zihinlerde oluşan fikir taslakları gruptaki diğer üyelerle paylaşılır ve ortak beklentiler, olasılıklar, özlemler ortaya çıkar. Böylece, insanlar üstün, sıra dışı, metafizik bir ufuk yaratma sürecine katılmış olur. Bu ise, ortak bir değer yaratmak, değişiklik için güçler ve sinerji kullanımı için yol ve yöntemleri aramaya neden olur.

15 3-Uzlaşma Tek tek her düşüncenin ele alındığı ve ortaklaşa ufuklar üzerinde çalışıldığı, grup içi karar ve paylaşma işleminin yerleştirildiği bir aşamadır.Böylece, bireysel vizyonlar genel anlam kazanır ve örgütsel vizyon oluşur. Vizyon, bu anlamda bir formül değil, bir görüntü olarak algılanır. Bu bireye sonsuz bir yorum olanağı ve malzemesi sunar.

16 4-Duyu kaybının dengesi
Vizyon, insanlardaki duyu kaybına denge olarak gelişmiştir. Duyular, insan varlığını anlamlı kılan ve eylemlerinde itici güç oluşturan değerlerdir. Vizyon arayışının temelinde, sürekli değişen yeri bir türlü doldurulamayan duyu boşluğu yatmaktadır.

17 5-Yapılanma Bu asama, bir tür stratejik planlama aşamasıdır. Burada ortaya çıkan görüşlerin, çizilen tabloların doğurduğu yeniden yapılanma gereği gelişme ve yönlendirme üzerinde durulur. Stratejik planlama belirlendiğinde, vizyonun hala görüntü olarak kalması sağlanmalıdır.

18 Vizyon oluşturma sürecinin dokuz evresi şöyledir:
Dünyaya yeni bir bakış. Düşünceye dayalı bireysel vizyon. Düşünsel vizyonu paylaşmak. Sezgiye dayalı bireysel vizyon. Sezgisel vizyonu paylaşma. Bütünleyici vizyon. Mevcut geçerlilik evresi. Eylem planı. Yeniden gözden geçirme.

19

20 Okul Vizyonunu Geliştirme
Vizyon toplantıları- sunulan vizyon fikri Vizyon kelimeleri-anahtar kelimelerin belirlemesi Vizyon imajı-imaj öğelerinin belirlenmesi Vizyonu şekillendirecek değerlerin belirlenmesi Bir vizyon ifadesi önerisi Vizyonun kesinleştirilmesi

21 VİZYONER LİDERLİK

22 Vizyoner liderin özellikleri
Vizyonu paylaşan Yetenekleri idare edebilen Güven inşa eden Girişimde bulunmaya hevesli İş odaklı faaliyetler İlişkilerde dürüstlük Stratejilerde rasyonellik Alçakgönüllü yaklaşım Yanındakilere yetki devretme Sürekli amaca odaklanmadır

23 Marchel Proust şöyle diyor:
“Bir buluşa doğru yolculuk yapabilmek için yeni manzaralara değil,yeni gözlere gereksinim vardır.”

24

25 Vizyoner Liderlik Rolleri
Yolu Görmek Yolda Yürümek Yol Almak

26 Yolu Görmek Vizyoner liderlik açısından öncelikle yolu görmek büyük önem taşımaktadır. Yol, vizyonun gelecekteki görüntüsüdür. Ulaşılmak istenen hedeftir. Yol, değişik yollardan en uygun olan yolu görebilmektir.

27 Yolda Yürümek Vizyoner lider başarısı, sadece yolu görmeyle sınırlı değildir. Yolu gören, ancak yolda yürümeyen çok lider vardır. Yolda yürümek, vizyoner liderin kararlılığını göstermektedir. Yolda yürümeyle vizyona ulaşılabilir. Görülen yol ve yürünen yol ayrı ise vizyona ulaşılmaz.

28 Yol Almak Vizyoner liderlik, vizyonuyla insanları arkasından sürükleyen kişilerdir. Bu liderler ürettikleri vizyonlarla yeni yollar açan kişilerdir. Vizyoner liderin üçüncü önemli rolü, yol olmaktır. Yol olmak yol açmak demektir. İzleyenler vizyoner liderin açtığı yolda yürümeye çalışırlar.

29 Etkili bir vizyoner liderin rolleri
İdare edici Değişim ajanı Sözcü Öğretmen

30

31 Okul Yöneticisinin Vizyoner Liderliği

32 Vizyon ve İnançlarla Enerjilendirilen Okul Modeli

33

34

35 TEŞEKKÜRLER…


"HAZIRLAYAN:SEYFULLAH BOZKURT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları