Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü
Vizyon İfadesi Selami BABACAN Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü Selami

2 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Güç Kaynağı Teminat Senedi Muhatapların Güven Kaynağı Selami

3 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Bugün Geçmiş Gelecek Selami

4 Gelecekte istenen Bugün bulunulan
Vizyon Gelecekte istenen Bugün bulunulan Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder. Selami

5 Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon;
Kurum açısından iddia, Çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu gösteren geleceğe yolculuğun haritası, r. ilgili paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür. Selami

6 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com

7 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Geçmişin ve yaşanan zamanın kavranışının, gelecekte olunmak istenilen yerin ve bu yere gidişin yol haritasının, bir iddianın, kurumun ayırt ediciliğinin, ilkelerin, değerlerin, misyon ve hedeflerin olabildiğince geniş, kurumun tüm hayati bileşenlerine hitap eden en temel ve genel ifadesidir. Selami

8 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Vizyonu olmayan, geçmişin etkisi altında “şimdi”yi kullanır ve geçmişin aynısı olan bir gelecek oluşturur. Vizyonu olan, “şimdi”yi, kişisel bütünlük içinde kullanır ve yaşamında yeni imkanlar, risk, heyecan oluşturur. Onun geleceği geçmişin aynısı değildir. Selami

9 Vizyon İfadesi Vizyonun temel unsurları: Gelecekte istenen Bugün
İlkeler Değerler Misyon Hedefler Bugün bulunulan Vizyon İfadesi Selami

10 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Vizyon Hedefler Misyon İlkeler, Değerler Beklentiler Selami

11 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Vizyon Uygulama Hedefler Oluşturma Misyon İlkeler, Değerler Beklentiler Selami

12 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Vizyon ifadesi: Çalışanlara, hizmetten yararlananlara, kurumdan beklentisi olanların tümüne hitap etmelidir. Beklentilerden doğmalı ve onlara cevap vermelidir. Selami

13 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Vizyon ifadesi: Çalışanların rol ve yükümlülüklerini keşfetmelerine imkan vermelidir. Çalışanları sorumlu bir topluluk olma yönünde birleştirmelidir. Bağlılık duygusu oluşturmalı, çalışanları ve tedarikçileri motive etmelidir. Selami

14 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Vizyon ifadesi: Kurumun hayati bileşenlerinin tamamını kapsamalıdır. Strateji ve yaklaşımlarla ilişkisi kurulabilmelidir. Hedef koymalı, hedef birliği sağlamalı, hedeflere yönlendirmelidir. Selami

15 Vizyon ifadesini belirleme görevi
kimindir? *Ancak vizyon liderler grubunun ürünü olma ve çalışanlarca paylaşılma ve anlaşılma derecesine göre kabul görür. Liderin. Selami

16 Vizyon Vizyon ifadesi gizli bir belge değildir. Kurumun karakterini ve amaçlarını nakletmenin en önemli aracıdır. Bu nedenle kapsamlı bir biçimde çalışanlara, müşterilere, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlara ve diğer paydaşlara aktarılmalıdır. Selami

17 Vizyon ifadesi,kişisel olarak lider tarafından aktarılmalıdır.
Bu görevin başkasına devri beklenemez. Selami

18 Liderler vizyon ifadesine uygun davranmalı, sözünün eri olmalıdır.
Vizyonun kabul görmesi, liderlerde görünür değişiklik olmasına bağlıdır. Bu nedenle davranışlarla beraber paradigmalarda değiştirilmelidir. Selami

19 Vizyon Vizyonumuz: Geleceği bu günden yaşayarak, özel öğretim kurumlarındaki kaliteyi yükseltmek için yönetimde örnek ve önder olmaktır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Selami

20 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Toplam Kalite Yönetiminin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder kuruluş olmak. (KalDer) Somut verilerle ortaya çıkmış bir doküman hazırlamak (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu) Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusunda ülkemizdeki firmaların başvurduğu uzman ve yol gösterici grup olmak. (Müşteri Tatmini Yönetimi Uzmanlık Grubu) Selami

21 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon “DÜNYA ŞİRKETİ OLMAK” İç pazardaki liderliğimizi sürekli kılmak. Dünya pazarlarında, oto üreticilerinin stratejik beklentilerine en kısa sürede uyum sağlamak ve kalite-maliyet-süre olarak mükemmel servis vererek kendi konumuzda öncelikle tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli tedarikçi olmaktır. (Teklas) Girişimci çalışanlarıyla Pazar yaratan, tutkun taraftarlarıyla büyüyen, ürün ve hizmetleriyle tanınan evrensel şirketler topluluğu olmak. (Transtürk) Değişen Dünya’da ilerleyen bir Beko Elektronik. Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusunda ülkemizdeki firmaların başvurduğu uzman ve yol gösterici grup olmak. (Müşteri Tatmini Yönetimi Uzmanlık Grubu) Selami

22 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Vizyon Vizyonumuz; dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Vizyonumuz; Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir üniversite kimliğine sahip olmak. (Anadolu Üniversitesi) Selami

23 İlkeler,Değerler,İnançlar
Vizyon İlkeler-Değerler Selami

24 İlkeler,Değerler,İnançlar
Vizyon İlkeler-Değerler Yol gösterici olarak çalışanları; kurumun düzeni, güvenliği ve gelişimine uygun davranışlara teşvik eder. Selami

25 Değerler; Vizyonun temeli, Kurumun ayırt edicilik ilkeleri,
İlkeler,Değerler,İnançlar Değerler; Vizyonun temeli, Kurumun ayırt edicilik ilkeleri, Çalışanların duygularını geliştiren ve özen gösterilen amaçlardır. Selami

26 Kurum kültürünün temeli
İlkeler,Değerler,İnançlar Kurum kültürünün temeli Selami

27 Çalışanların hedefleriyle uyumu sağlanmalıdır.
İlkeler,Değerler,İnançlar Çalışanların hedefleriyle uyumu sağlanmalıdır. Selami

28 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kurum değerlerinin belirlenmesinde: Temel inançlarımız nedir? Ahlakî kurallarımız nedir? Davranış kurallarımız nedir? Özen gösterdiğimiz amaçlar nedir? İdeallerimiz nedir? Aldığımız kararların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Yaptığımız davranışların doğru veya yanlış olduğuna nasıl karar veririz? Hangi kıstasları esas alırız? Sorularının cevapları aranmalıdır. Selami

29 Niceliksel olmaktan çok nitelikseldir.
İlkeler,Değerler,İnançlar Kurum değerleri: Niceliksel olmaktan çok nitelikseldir. Açık ve özlü biçimde ifade edilmelidir. Anlamlı, sürekli ve ulaşılabilir olmalıdır. Selami

30 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kurum değerlerinin belirlenmesi için öncelikle bugünkü durum ortaya çıkarılmalıdır. Beyin fırtınası tekniği kullanılarak, çalışanların görüş ve düşünceleri öncelikle alınmalı, çevrenin, yasaların, müşteri ve diğer paydaşların beklentileri doğrultusunda, gelecek hayaline bağlı olarak geliştirilmelidir. Selami

31 İlkeler,Değerler,İnançlar
Sahiplenmeyi ve bağlılığı sağlamlaştırmanın en iyi yolunun katılım olduğu dikkate alınarak, kurumun değerleri çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır. Selami

32 İlkeler,Değerler,İnançlar
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü İlkelerimiz Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güven, Verilerle ve süreçlerle yönetim, Öğrenme ve öğretme, Çözüm üretmek, Katılımcılık, Önerilere açık olmak, Vatandaş odaklılık, İletişime açık olmak, Sevgi ve hoşgörü, Sürekli iyileştirme ve yenilikçilik, Selami

33 İlkeler,Değerler,İnançlar
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü İlkeler,Değerler,İnançlar Değerlerimiz Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz. Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz. Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz. Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür. Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız. Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz. Ancak daha iyiyi bulmak için yasaları da irdeleriz. İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz. Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız. Devamı Selami

34 İlkeler,Değerler,İnançlar
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Değerlerimiz Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız. Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz. Zamanın değerine inanırız. Çevreye karşı duyarlıyız. En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız. Teknolojik gelişmeleri izler, kullanılmasına önem veririz. Geleceği bu günde yaşarız. Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz. Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir. Selami

35 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kurumlarda hakim olan bazı temel inançlar: 1-En iyi olmaya dair inanç, 2-Yönetim ayrıntılarının, işi gereği gibi yapmanın inceliklerine olan inanç, 3-İnsanların birey olarak önemlerine olan inanç, 4-Üstün kalite ve hizmete olan inanç, 5-Kurumun bir çok üyesinin yenilikçi olması gerektiğine olan inanç, 6-İletişimi artırmada teklifsizliğin önemine olan inanç. Selami

36 İlkeler,Değerler,İnançlar
Birbirine saygılı davranma Her çalışana eşit fırsat tanıma Güvenli bir çalışma ortamı sağlama Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranma Açık ve dürüst iletişim Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme Müşterilere üstün kalitede ürün ve hizmet sunma Çevreyi koruma Çalışılan her yerde yaşam kalitesine katkıda bulunma (Phillips) Selami

37 İlkeler,Değerler,İnançlar
Kalite:Ya girdiğimiz her piyasada en kaliteli üretimi gerçekleştirecek, ya da o işe girmeyeceğiz. Müşteriler:Müşterilere bir kâr oranıyla hizmet etmek için varız. Özelde müşteri memnuniyeti, şirketin uzun dönem başarısını garantilemede yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluktur. Çalışanlar:Fevkalade önem taşıyan bir konu çalışanlarımız, onların kişi olarak değeri yaptıklarından grur duymaları ve yönetimlerine olan güvenleridir. (Brunswick) Selami

38 İlkeler,Değerler,İnançlar
Bireye saygı:Organizasyondaki herkesin onuru ve haklarına saygılı olmak. Müşteri hizmeti:Dünya üzerinde herhangi bir şirketin sunabileceği müşteri hizmetinin en iyisini sunmak. Mükemmellik:Bir organizasyonun, bütün görevlerini, onları üstün bir biçimde başarma hedefi ile ele alması gerektiğine inanmış olmak. (IBM) Selami

39 İlkeler,Değerler,İnançlar
Yenilik:Müşterilerimiz için sonuçlar üreten ve işimizdeki iddiamızı karşılayacak düzeyde uygun çözümsel tasarımları ve yenilikçi çözümleri araştırmakta ve teşvik etmekteyiz. Mükemmellik:Yaptığımız her şeyde ve bunları yaparken izlediğimiz yolda kalite ve mükemmelliği sağlayarak müşterilerimize değer sunuyoruz. Katılım:Her bireyin yetenekleri düzeyinde katkıda bulunduğu gruplar oluşturarak birlikte çalışmaktayız. Sahiplenme:Her birimizin, hayatımızı yatırdığımız ve sahiplenmenin risklerini ve ödüllerini paylaştığımız organizasyonda bir payı vardır. Liderlik:Şirket vizyonumuzu başarmaya kendimizi vakfetmek ve diğerlerine yetki tanımak yoluyla öncü olmayı en iyi biçimde gerçekleştirebiliriz. (Herman Miller) Selami

40 İlkeler,Değerler,İnançlar
Beko Elektronik, Koç Topluluğu değerlerini özümsemiş, çevreye ve topluma karşı DUYARLI, çalışanlarının AÇIK ve İÇTEN davrandığı, tüm ilişkilerinde YALIN, YENİLİKÇİ bir kuruluştur. Selami

41 İlkeler,Değerler,İnançlar
Temel Değerlerimiz: 1.Üniversitelerin görevinin eğitim, araştırma-uygulama, bilimi üretme, yayma ve topluma hizmet olduğuna inanırız. 2.Bu görevleri en uygun şekilde yerine getirebilmek için seçtiğimiz alanlarda uzmanlaşırız. 3.Hizmet sunulan kişi ve kuruluşların istek ve ihtiyaçlarını belirleyip, bunları karşılamaya çalışırız. 4.Kararlarımızı elde ettiğimiz verilere bağlı olarak alırız. 5.Mühendislik problemlerini çözer ken ve kararlarını alırken yasal, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarımızın bilincini taşırız. 6.Niteliğin nicelikten üstün olduğuna inanırız. 7.Öğrencilerimizin ve fakülte elemanlarımızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız. 8.Fakültemizin sürekli gelişimi için gereken kurumsal kültür değişimlerini gerçekleştiririz. 9.Emek ve başarıya saygılıyız; sağlanan başarının sahiplerine mal edilmesine dikkat ederiz. Selami

42 İlkeler,Değerler,İnançlar
10.Başarının ancak takım çalışmasıyla elde edilebileceğine inanırız. 11.Başarının teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız. 12.Başarıda çalışma ortamının önemini biliriz. 13.Bilgi, fikir ve tavırların etkin bir biçimde aktarılması için uygun iletişim yöntem ve tekniklerini kullanırız. 14.Dürüst eleştiri yaparız, hataları kabul ederiz ve eleştiriye açığız. 15.Bir problemin en iyi çözümünün o problemi yaşayanlarca bulunabileceğine inanırız. 16.Nemelazımcılık ve şikayet etme yerine çözüm önerisi üretip uygulamaya çalışırız. 17.Enerjimizi olumlu alanlarda ve insanlığa hizmet için harcarız. 18.Evrensel değerlere uygun olarak ırk, din, cinsiyet farkları ve bedensel eksikliklere bakmadan tüm insanlara eşit davranırız. 19.Rüşvet ve iltimasın her türlüsünü ret ederiz. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Selami

43 İlkeler,Değerler,İnançlar
Bizim başarımız ülkenin başarısıdır. “çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma” ve aşmada atılan en büyük adımdır. Yaptığımız iş, ülkenin ve çocuklarımızın geleceğine etki etmektedir. Yapılan yanlışlık ve olası zararlar bizimde içinde bulunduğumuz gemiye verilen bir tahribattır. Sermaye kişinin de olsa ona verilen zarar ülke ekonomisine verilen zarardır. Selami

44 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyon; kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve var oluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir. Selami

45 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Kurum misyonunun belirlenmesinde: Bu gün ne durumdayız? Ne yapmaktayız? Görevimiz nedir? Kim için yapmaktayız? Nasıl ve neden yapmaktayız? Neden varız? Asli yeterlilik alanımız nedir? Başka kurumlardan ayıran özellikler nelerdir? Kurumun karakterini ne belirlemektedir? Gelecek için arzularımız nedir? Kurumun amacına ulaşması nasıl sağlanacaktır? Sorularının cevabı aranmalıdır. Selami

46 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyon ifadesinin 4 unsuru: 1-Temel misyonumuz nedir? 1.1-Ana misyon: -Bu gün ne durumdayız? -Ne olmak arzusundayız? 1.2-Asli yeterlilik alanımız nedir? 1.3-Ayırt edilebilir yetersizliğimiz nedir? 2-Kurumun gayelerine ulaşması nasıl sağlanır? 2.1-Kurumun karakterini belirleyen anahtar 2.2-Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir? 4-Uzun dönemdeki mali hedeflerimiz nelerdir? Selami

47 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon 1-Temel misyonumuz nedir? 1.1-Ana misyon: Ana misyon ifadesi bu gün olduğumuz ve gelecekte olmayı arzuladığımız durumu belirler. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz. (Mevcut durum) Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, bu kurumlardaki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin işlemlerin, kalkınma planlarındaki politika ve hedeflere uygun olarak, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.(Gelecekte olmayı arzuladığımız yer) Selami

48 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz, dünyanın her yerine yayılmış kamusal ve özel sektördeki müşterilerimize en üst kalitede atık toplama, taşıma, işleme, satış ve bunlarla ilgili hizmetleri sunmaktır. (Mevcut durum) Misyonumuzu etkili, güvenli ve kamu çıkarlarını korumada hükümetin rolüne saygılı olarak çevre sorumluluğu taşır bir biçimde yöneteceğiz. (Geleceğe yönelik hedef) (Browning-Ferris Industries) Selami

49 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon 1-Temel misyonumuz nedir? 1.2-Asli yeterlilik alanımız: Kurumun neyi yapmada becerikli olduğunu belirler ve bunu ana misyonun bir parçası olarak ifade eder. Özel öğretim kurumlarının açılması, bu kurumlar ile açılmış olan azınlık ve yabancı okulların eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin plan ve programları yapmak, denetim ve gözetimini yürütmek veya yürütülmesini sağlamakla görevliyiz. Selami

50 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Biz petrol ve doğal gaz arayan, üreten ve bunu müşterilerimiz için petrol ürünü ve kimyasal maddelere dönüştüren..... ...dekoratif ve işlevsel uygulamalara yönelik astar ve yapıştırıcılar geliştirir, üretir ve pazarlar. Misyonumuz, müşterilerimize onların ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermede lider olarak görülmek ve seçilmiş hedef pazarlarda ciddi bir pay sahibi olmaktır. Misyonumuz, dünyanın her yerine yayılmış kamusal ve özel sektördeki müşterilerimize en üst kalitede atık toplama, taşıma, işleme, satış ve bunlarla ilgili hizmetleri sunmaktır Selami

51 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon 1-Temel misyonumuz nedir? 1.3-Ayırt edilebilir yetersizlik: Kurum için değer taşımayan ifade ve işlerdir. Bunlar kurumların verdiği hizmeti belirleyen ifadeler olmakla birlikte önem arz etmeyen, ayırt ediciliği olmayan hizmetlerin ifadelerdir. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz. Selami

52 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon 2-Kurumun amacına ulaşması nasıl sağlanır? 2.1-Kurum amacına karakterine önem vererek ulaşabilir. Bazıları bunu “ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK” olarak da adlandırmaktadırlar. Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, Selami

53 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Biz petrol ve doğal gaz arayan, üreten ve bunu müşterilerimiz için petrol ürünü ve kimyasal maddelere dönüştüren “entegre” bir petrol şirketiyiz. Burada bu kuruluşun karakteri “entegre” olmasıdır. Çünkü ancak bu yolla büyüyebilecektir. Bu karakter kurumun içsel büyüme stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Kurumun karakterini belirleyen anahtar kelimeler birden fazla da olabilir. “O alandaki insan ve sermaye kaynaklarını temel işkolumuza aktarmanın ve katı atık alanında bu gün gördüğümüz heyecan verici fırsatları yakalamaya çalışmanın zamanı gelmiştir.” Selami

54 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon 2-Kurumun amacına ulaşması nasıl sağlanır? 2.2- Kurumun kollara ayrılması (segmantasyon) ve strateji: Kurum karakterinin belirlenmesi, iş kolu bölünmesinin ilk aşamasıdır. Kurumlar ilgilendikleri temel alanı, ana iş kollarını tanımlamalıdırlar. Bir kurum portföyünü kollara ayırmak ve her iş kolu için bir strateji tanımlamak, misyonun nasıl yürütüldüğünü, hedeflere nasıl ulaşılacağını gösterir. Genişletilmiş misyon ifadesini oluşturmanın temel gereklerinden biri, her iş kolu için tek cümlelik, kolayca anlaşılan bir ana strateji ifadesi geliştirmektir. Selami

55 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon 3-Dış büyüme stratejilerimiz nelerdir? Kurum karakterinin (Altın Yumurtlayan Tavuk) eskimesi veya sınırlı büyüme imkanlarına sahip olması halinde diş büyümenin yolları aranır. Bunlar kurumun ayırt edici yeterliliklerinin ve kanıtlanmış performansının ortaya çıktığı alanlar olmak durumundadır. (Lisans verme, müşterek girişimler, benzer iş kolları oluşturma vb. dış büyüme stratejilerindendir.) Selami

56 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon 4-Uzun dönemdeki mali hedefler nelerdir? Kuruluşun varlığını sürdürebilmesi, olası kriz ortamlarını zarar görmeden atlatılabilmesi için alınması gereken mali önlemlere ilişkin çalışanlara verilen görev ve yükümlülüklerdir. Selami

57 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görevleri yapıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin açılması, bu kurumlar ile açılmış olan azınlık ve yabancı okulların eğitim, öğretim ve yönetimine ilişkin plan ve programları yapmak, denetim ve gözetimini yürütmek veya yürütülmesini sağlamakla görevliyiz. Amacımız; değerlerini benimsemiş çalışanlarımızla birlikte paydaşların da katkılarıyla, bu kurumlardaki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin işlemlerin, kalkınma planlarındaki politika ve hedeflere uygun olarak, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. Selami

58 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Müşterilerimize üstün kalite endüstriyel ve ticari mil yatakları ve ilgili destek hizmetleri sağlıyoruz. Çalışanlarımız arasında takım çalışmasına önem vererek bulunduğumuz endüstride performansta lider olmayı ve hissedarlarımızın yüksek bir kazanç elde etmelerini arzuluyoruz. Selami

59 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Ülkemizdeki tüm özel/kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak. (KALDER) Selami

60 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Dünyadaki gelişmelere endekslenen ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak. (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu) Selami

61 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Müşteri Memnuniyeti Yönetimi konusundaki bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması, yeni uygulamaların araştırılması, ilgili kesimlerin bilinçlendirilmesi. (Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Uzmanlık Grubu) Selami

62 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Değerleri doğrultusunda yerli ve yabancı otomotiv sanayine teknik kauçuk ürünler üreterek ülke sanayi ve ekonomisine katkıda bulunmaktır. (Teklas) Selami

63 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Elektronikteki gelişmeleri hızlı bir şekilde kullanışlı, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek ve müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmak. (Beko Elektronik)) Selami

64 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Üstün nitelikli mühendis yetiştirmek, ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilmesine, yönetilmesine, kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak. (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Selami

65 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Misyonumuz: Evrensel niteliğe sahip üniversitelerle rekabet edebilecek düzeyde bilgi üretmek ve paylaşmak (Anadolu Üniversitesi) Selami

66 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Misyon Bankasının Misyonu: Kurumsal başarı üçgeninin kurulmasıdır. Müşteri, çalışan ve hissedarlardan oluşan bu üçgende tüm tarafların asgari müştereklerde birleştiği, uzun vadeli, dengeli ve doyumlu bir yapı kurulacak ve korunacaktır. Söz konusu hedeflere ulaşırken: Ülkenin ve dünyanın herhangi bir yöresinin yürürlükteki herhangi bir yasasına, yerleşmiş bankacılık teamüllerine aykırı davranılmayacak, Bankacılığın bir güven müessesesi olduğu gerçeğinden sapan ve genelde kabul görmüş ahlaki değerlere ters düşen hiçbir uygulama içine girirlmeyecektir. Müşteri Çalışan Hissedar Selami

67 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Hedefler kurumun uzun dönemdeki yönelimini ve başarmak istediklerini belirlemektedir. Selami

68 Değerlerle anlayış ve kavrayışlarını, Misyonu ile bağlılıklarını,
Hedef Neyi başaracağız? Kurumlar: Değerlerle anlayış ve kavrayışlarını, Misyonu ile bağlılıklarını, Hedeflerle bağlılığın yönünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla hedefler misyon ve değerlerden doğmaktadır. Selami

69 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Hedefler strateji ve yaklaşımlara dönüşebilecek niteliğe sahip olmalıdır. Bu kapsamda hedefler, vizyonun hayata geçirilmesi için, değerler ve misyonda ifadesini bulan arzuyu, bugünkü strateji ve yaklaşımlarla ilişkilendirmektedir. Selami

70 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Hedefler çalışanlara ve diğer paydaşlara değişimi yakalatmalı, basit, etkili, kapsamlı, net ve çok yönlü olmalı, çalışanları bir konuya yoğunlaştırmalıdır. Selami

71 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Bu anlamda hedefler, kurumun değerlerine ve misyonuna odaklaşmalı, sabit niceliksel amaç içermemeli, vizyonun daha açık ifadesini oluşturmalıdır. Selami

72 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Hedeflerin gerçekleştirilmesi tarafların sahiplenme ve bağlılığına bağlıdır. Bağlılığın garantisi katılım olduğundan, hedef belirleme sorumluluğu öncelikle liderlik grubuyla paylaşılmalı, sonra diğer çalışanlar ve paydaşlarla birlikte tartışılmalıdır. Selami

73 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Vizyon Neyi başaracağız? Hedefler: İşkolu ne ise ondan türetilmelidir. Soyutlamalar değildir. Özgül hedeflere ve özgül belirlemelere dönüştürülebilir nitelikte olmalıdır. Kaynakların ve çabaların mümkün bir değişimini yakalamalıdır. Tek yerine çok yönlü olmalıdır. Selami

74 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Vizyon Neyi başaracağız? Hedef belirlemede önemli özellikler; katılım, sahiplenme ve bağlılıktır. Katılım bağlılığı garanti eder. Hedef belirleme sorumluluğu liderlik grubuyla paylaşılmalıdır. Onlara tartışmaya açık kurum hedefleri oluşturulmasında yardım edilmeli, kendi savundukları hedefleri oluşturma özgürlüğü tanınmalıdır. Selami

75 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Etkili hedeflerin doğru bir biçimde oluşturulması ve düzenlenmesi bakımından: Bir konuya yoğunlaşmak: Misyon ifadesini amaçlar bakımından yansıtmalı, kurum vizyon ve misyonuna odaklaşılmalıdır. Hedef sayısı sınırlı tutulmalıdır. Basit hedefler etkilidir. Tartışma: Misyona bağlılık anlamında tartışmayı içermeli ve herkese en üst düzeyde çabalamayı telkin etmelidir. Geniş kapsamlılık: Her yıl veya iki yılda bir değiştirmeye gerek gerek duyulmayacak, zamanın getirdiklerine dayanacak kadar kapsamlı bir biçimde ifade edilmelidir. Öncelikli konuların netliği: Hedef belirleme aşamasında rakamlarla değil, yönelim, motivasyon ve önemli ilişkilerle meşgul olunmalıdır. Hedef ifadeleri sabit niceliksel bir amaç içermemelidir. Hedefler arasında öncelik sistemi konmasında yarar görülmektedir. önemlidir. Selami

76 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Hedeflerimiz 1-Özel sektörün eğitim alanına yatırım yapmasını teşvik etmek, daha çok vatandaşın özel öğretim kurumlarından yararlanmasını sağlamak. 2-Özel öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek. 3-En iyiye ulaşmak için, çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini artıracak yapılanmayı sağlamak . 4-Özel öğretim kurumlarında sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, denetim sistemini (rehberlik anlayışıyla) yol gösterici bir anlayışla geliştirmek. 5-Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak. (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü) Selami

77 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Hedeflerimiz: Kalite:Müşterilere memnuniyetlerini garanti etmek için en yüksek kalitede hizmet sağlamak. Büyüme:Uzun dönemdeki büyümeyi sağlama almak ve azar payını artırmak. Çalışanlar: nın misyonumuzu yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz insanlara sahip olduğundan emin olmak. Etik yaklaşım:Şirketimizi kamu yararıyla uyumlu bir biçimde yönetmek. Mali performans......yı büyümede birinci sırada tutacak ve hissedarın gelirini en yüksek düzeye ulaştıracak üstün sonuçları sürekli elde etmek. (Browning-Ferris Industries-BFI) Selami

78 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Hedef Neyi başaracağız? Hedefler: Bir önceki müşteri ile bir sonraki müşteriyi buluşturmak, Temel eğitim ile lise; Lise son ile akademisyenler; Üniversite ile sanayi arasında; entegrasyonu ve iletişimi sağlamak. Sivil Toplum Örgütleri, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile ortaklaşa bir platform hazırlamak. (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu) Selami

79 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Politika Ne yapacağız? Politika yol gösteren, ne yapılması gerektiğini ortaya koyan ve çalışmaları yönlendiren ilkelerdir. Politikalar davranışlara ve etkinliklere yön vermek amacıyla oluşturulmakta ve çalışanların amaç ve yönlerini tayin etmelerini kolaylaştırmaktadır. Selami

80 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
İlkeler-Değerler Hedefler Strateji Politika Yaklaşım Vizyon Misyon İlkeler-Değerler Politika, misyondan kaynaklanan görevlerin ilke ve değerlerin çizdiği sınırlılıkta hedeflere ve nihayetinde vizyona ulaşmak için belirlenen yol olarak da ifade edilebilmektedir. Selami

81 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Politikamız: Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayma değerimize bağlı kalarak, verdiğimiz hizmetin ülke geleceğine etkisinin bilinciyle, yasalar çerçevesinde: Birlikte yönetme anlayışıyla, Liderlerin etkin katılım ve önderliğiyle, Teknolojiden yararlanarak, İşbirlikleriyle, Tarafların ihtiyaçlarına bağlı eğitim etkinlikleriyle, Yerinden yönetimin etkinlik ve verimliliğini artırarak, Süreç yönetim sistemini ve buna dayalı organizasyon yapısını geliştirerek, Çalışanlara kuruluşun değer ve ilkelerini benimseterek, Performans değerlendirme sistemini kurarak, İhtiyaç ve beklentilere uygun düzenlemelerle, İş birliği ve güven ortamını oluşturarak tarafların memnuniyetini sağlamaktır. Selami

82 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Politika Ne yapacağız? Örnek politikalar: İnsan kaynakları stratejisi ile ilgili politikalar İşe alma politikası Ücret politikası Rotasyon politikası Eğitim politikası Pazarlama stratejisi ile ilgili politikalar Yayılım politikası Reklam politikası Fiyatlandırma politikası Pazar çeşitlendirme opolitikası Selami

83 Strateji, kurumun hedeflerine ulaşmak için atacağı adımlardır
Nasıl başaracağız? Strateji, kurumun hedeflerine ulaşmak için atacağı adımlardır İşe dönük ifadeler olduklarından niteliksel bir karakter taşırlar. Selami

84 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Strateji Nasıl başaracağız? Stratejiler hedeflere ulaşmaya yönelik olduklarından: Uzun dönemdeki hedeflerimize nasıl ulaşacağız? Bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğiz? Arzu edilen seviyeye nasıl ulaşacağız? Sorularının cevapları aranmalıdır. Selami

85 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Strateji Nasıl başaracağız? Uzun ömürlüdürler. Ancak yıllık değerlendirmeye tabidirler. Daha niteliksel bir karakter taşırlar. Genelde her hedef için mantıksal veya önceliğe dayanan sıraya göre oluşturulmuş üç-beş anlamlı strateji geliştirilmelidir. İletişim ve anlaşılma kolaylığı sağlamak için, emir cümlesi biçiminde ve bir cümleden uzun olmayan ifadeler olmalıdır. Stratejik planın genele açık olmayan yanları da olabilir. Selami

86 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Strateji Nasıl başaracağız? Hedef: Uzun dönemdeki büyümeyi garanti etme ve Pazar payını artırma. Strateji 1.1-Her bir işkolu için atak piyasa stratejileri geliştir ve onları sürdür. Strateji 1.2-Her bir ürün/Pazar/işkolu için uygun biçimde ürün planları ve tahminleri geliştirmeye devam et. Strateji 1.3-Kişisel seri üretim hatlarını genişlet. Strateji 1.4-Genel pazarlama politikaları ve ilkeleri geliştirip onları devam ettir. Selami

87 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Strateji Nasıl başaracağız? Hedef: ileri düzeyde eğitim ve iletişim yoluyla verimliliği ve fırsatları artırma. Strateji 1.1-Katılım ve verimliliği geliştir. Strateji 1.2-Fırsatları artırmak için eğitim imkânı sağla. Strateji 1.3-İletişimi geliştirmek ve sadakati güçlendir. Selami

88 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Strateji Nasıl başaracağız? Hedef: Maliyetleri düşürmek Strateji 1.1-Iskarta oranını azalt. Hedef: Rekabetçi piyasa şartlarına süratle uyum sağlamak Strateji 1.1-QS-9000 Belgesini al. Strateji 1.2-Her ürün grubu için ayrı işletme oluştur. Strateji 1.3-Çalışanların memnuniyetini ölç ve artır. Selami

89 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Strateji Nasıl başaracağız? Örnek iş stratejileri: Üretim stratejisi Pazarlama stratejisi İnsan kaynakları stratejisi Ar-Ge stratejisi İşbirliği stratejisi Yatırım stratejisi Finansal strateji Selami

90 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Taktikler Taktikler; Belirli bir stratejiyi desteklemek için yapılan kısa dönem programlardır. Kapsamlı stratejileri destekleyen özgül programları tanımlar ve işleme dönük bir karakter taşırlar. Sürekli değerlendirmeye ve yönelim ve önem bakımından değişimlere tabi olan kısa vadeli hareket planlarıdır. İstenen stratejik sonuca ulaşmak için bir dizi tutarlı hareket planı ya da programını ifade eder. Kısa tutulur ve “yürütmek”, “tesis etmek”, “önermek” gibi sert fiillerle biter. Selami

91 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Taktikler Taktiklerin sorumluluk yönü vardır. Bu yön ölçülebilirlik, duyarlılık ve vakitlilikle ilgilidir. En iyi taktikler verimlilik yönelimlidir ve niceliksel, ölçülebilir sözcükler ve arzulanan sonuçların bir tarifini içerir. Her taktik kendi ölçüt temelini içermelidir. Ölçütler, doğrudan ve dolaylı sistemlerin dikkat edilmesi gereken önemli bir bölümüdür. Ölçülebilme, sorumluluğu oldukça kesin ve açıklıkla ifade etmeyi sağlar. Selami

92 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
Taktikler Her taktik için bir sorumlu belirlenir. Bu sorumlu kurul, komisyon, ekip olamaz. Bu tür bir yapılaşma ile icra edilse bile tek bir sorumlu şahsın belirlenmesi gereklidir. Bütün taktik ifadelerinde hedefi gerçekleştirmek için bir tarih belirlenmelidir. Bu tarih bir yıldan daha uzak bir geleceğe ait olması halinde, başlangıç ve durum kontrol tarihleri de belirlenir. Selami

93 Taktik Sorumlu Kontrol Tamamlanma
Temel şirket sorunlarına el atmak ve işlemin genelinde rehberlik etmek için Şirket Planlama Konseyi oluşturmak. Genel Müdür Y. X 12/2000 Koordinasyon için stratejik planı yayma yöntemi geliştirmek Şube Müdürü X 12/2000 Selami

94 Selami BABACAN-selamibabacan@gmail.com
İlkeler-Değerler Hedefler Strateji Politika Yaklaşım Vizyon Misyon İlkeler-Değerler Selami

95 Sonuç Vizyon ifadesi Stratejik Plân İlkeler Değerler Taktikler
Organizasyona Bütüncül Yaklaşım Vizyon ifadesi Stratejik Plân İlkeler Değerler Politikalar Stratejiler Taktikler Süreçler Sorumluluklar Liderlik Çevre Analizi Vizyon Misyon Sonuç Hedefler Kontrol Selami

96 Stratejik Yönetim Süreci
Selami


"Özel Altın Eğitim Okulları Genel Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları