Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLANMA DA İZLEME DEĞERLENDİRME Aralık - 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLANMA DA İZLEME DEĞERLENDİRME Aralık - 2012."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLANMA DA İZLEME DEĞERLENDİRME Aralık - 2012

2 İZLEME ve DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır.

3 İZLEME DEĞERLENDİRME Ne Yaptık? Başardığımızı Nasıl Anlarız? Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Değiştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranmalıdır.

4 İZLEME DEĞERLENDİRME  İzleme raporları objektif olmalıdır.  İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.  Gözden geçirilmelerin yılık, altı aylık, üçer aylık ya da aylık periyotlar halinde yapılması idealdir.

5 İZLEME DEĞERLENDİRME  İzleme ve değerlendirmenin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir.  Unutulmamalıdır ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerin ölçülebilir olmasına özen gösterilmelidir. Bunun İçin;

6  İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.  Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını İzleme ve Değerlendirme Ekibine gönderecektir. İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans değerlendirmelerini analiz ederek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır ve üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır.  Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.

7 ÖRNEK İZLEME-DEĞERLENDİRME ÖRNEK ( MEM/KURUMLAR İÇİN

8 OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN ÖRNEK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ( FAALİYET RAPORU ) OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ 1. FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç No: 1Hedef No: 1-1FAALİYET NO 1 Çalışma Konusu:…VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI Faaliyetin Adı: ÇAY VE KERMES DÜZENLENMESİ Faaliyetten Sorumlu Kişiler: AHMET BERRAK BERNA ŞİMŞEK ALİ YÜCEL AYŞE PAK FATMA ÇOŞKUN Faaliyetin başladığı tarih 01/10/20 10 Faaliyetin bittiği tarihi 02/12/20 10 Faaliyete Katılan İdareci Sayısı: 2 Faaliyete Katılan Öğretmen Sayısı: 25 Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: 15 Faaliyete Katılan Veli Sayısı: 122 Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: 1 Faaliyete Katılan STK Temsilci Sayısı: 1 Yapılan çalışmalarFOTOĞRAFLAR Kulüp/ Ekip Öğretmenleri Ve Öğrencilerle 17/10/20 10 Tarihinde Toplantı Yapılarak Görev Dağılımı Yapıldı Okul İdaresine Yapılacak Çalışma İle İlgili Yazılı Bilgi Verildi. Okul İdaresi Ve OGYE İle İşbirliği Yapılarak Kermes de Verilecek İkramların Listesi Çıkarılarak İkramlar İçin Görev Dağılımı Yapılarak Kermesin Yapılacağı Tarih Belirlendi. Kermes De Velilerin Karşılanması İçin Öğretmen Ve Öğrenci Görevlendirilmesi Ekip/Kulüp Öğretmenleri İle İşbirliği İçinde Yapıldı. Kermes İçin Davetiye Basılarak Velilere Kulüp Öğrencileri Aracılığı İle Ulaştırılması Sağlandı 30/11/20 10 Tarihinde Planlanan Faaliyet Gerçekleştirilmiştir. Faaliyetin Değerlendirilmesi: Kulüp/Ekip öğretmenleri, öğrencileri ve okul öğretmenleri ile veliler arasında olumlu diyalogların geliştiği gözlemlenmiştir. Çalışmalar Sırasında Karşılaşılan Sorunlar:Herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. KULÜP/EKİP ÜYELERİ ; A. BERRAK B. ŞİMŞEK A. YÜCEL A. PAK F. ÇOŞKUN ……/……/ …. OKUL MÜDÜRÜ ONAY

9 OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN ÖRNEK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ( SENE SONU FAALİYET RAPORU ) OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ SENE SONU EKİP/KULÜP DEĞERLENDİRME RAPORUDUR. Stratejik Amaç No: 1Hedef No: 1-1FAALİYET NO 1-2-3 Çalışma Konusu:…VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI Faaliyetten Sorumlu Kişiler: AHMET BERRAK BERNA ŞİMŞEK ALİ YÜCEL AYŞE PAK FATMA ÇOŞKUN Çalışmaları başladığı tarih01/10/20 10 Çalışmaların bittiği tarihi 15/06/201 1 Faaliyete Katılan İdareci Sayısı: 3 Faaliyete Katılan Öğretmen Sayısı: 55 Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: 85 Faaliyete Katılan Veli Sayısı: 174 Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: 1 Faaliyete Katılan STK Temsilci Sayısı: 2 YAPILAN FAALİYETLERFAALİYET AŞAMALARI FOTOĞRAFLAR Çay ve Kermes Düzenlenmesi  Kulüp/ Ekip Öğretmenleri Ve Öğrencilerle 17/10/20 10 Tarihinde Toplantı Yapılarak Görev Dağılımı Yapıldı  Okul İdaresine Yapılacak Çalışma İle İlgili Yazılı Bilgi Verildi.  …………….. Velilerin Talepleri Doğrultusunda Meslek Edindirme Kurslarının açılması  Kulüp/ Ekip Öğretmenleri İle Okul İdaresi İle Velilere Yönelik Açılabilecek Meslek Kursları Tespit Edilerek Halk Eğitim Merkezi İle İşbirliği Yapılarak Öğretmen Görevlendirilmesi Yapıldı.  Tespit Edilen Meslek Kursları Kulüp/Ekip Öğretmenleri, Öğrencileri Ve Okul İdaresi Tarafından Velilere Duyurulması Sağlandı  ……… Yapılamayan Çalışmalar Ve Gerekçeleri Yapılmayan Çalışma Bulunmamaktadır. TÜM ÇALIŞMALARIN SONUNDA Çalışmalar Başlamadan Önceki DurumKonulan HedefÇalışmalar Sonunda Ulaşılan HedefToplam Maliyet % 40 % 50 % 52 -------- Gelecek Yılın Planlaması İle İlgili ÖnerilerVelilerin İlgisini Çekecek Daha Fazla Etkinliklere Ve Çalışmalara Yer Verilmesi Kulüp/Ekip Üyeleri ; A. Berrak B. Şimşek A. Yücel A. Pak F. Çoşkun ……/……/ … Okul Müdürü Onay

10 SENE SONU EKİP RAPORLARININ BİLEŞKESİ SONUCUNDA OLUŞTURULACAK İZLEME DEĞERLENDİRME OKUL GELİŞİM RAPOR ÖRNEĞİ ---------------------------- OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM RAPORUDUR. AMAÇ NO HEDEF NOEKİP/KULÜP İSİMLERİÇALIŞMA KONUSU ÇALIŞMALAR BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DURUM KONULAN HEDEF ULAŞILAN HEDEF 11-1 Okul-Veli İletişim Ekip/Kulübü Veli Toplantılarına Katılım Oranın Artırılması Katılım Oranı % 40% 50 % 52 22-1 Kültür Ve Edebiyat Kulübü Sosyal Ve Kültürel Etkinlik Sayısının Arttırılması Etkinlik Sayısı 1 3 3 22-2Spor Ekibi/Kulübü Sportif Faaliyetlerinin Sayısının Artırılması Faaliyet Sayısı 1 3 3 TÜM ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ÇALIŞMALAR SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Herhangi bir Sorunla Karşılaşılmamıştır. GELECEK YILIN PLANLANMASIYLA İLGİLİ ÖNERİLER: Veli ve öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek çalışmaların yapılması VARSA FAALİYETE GEÇEMEYEN EKİPLER VE GEREKÇELERİ: Faaliyete Geçmeyen Ekip Bulunmamaktadır. GELECEK YILIN PLANLANMASIYLA İLGİLİ ÖNERİLER: Veli ve öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek çalışmaların yapılması

11 MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ


"STRATEJİK PLANLANMA DA İZLEME DEĞERLENDİRME Aralık - 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları