Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI"— Sunum transkripti:

1 FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI
STRATEJİK PLANLAMA FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI

2 Stratejik Planlama Süreci
Neredeyiz? Durum analizi Nereye ulaşmak istiyoruz? Misyon ve İlkeler Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Faaliyetler, Projeler ve Eylem Planı Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü

3 Faaliyet ve Projeler Misyon Vizyon İlkeler Stratejik Amaç 1 Stratejik
Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 3.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.2.2 Faaliyet 1.2.2

4 Faaliyet ve Projeler Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Hangi ölçülebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) üzerine kuruludur? Hangi sürede biteceği Miktarı Maliyeti Kalitesi Belirli midir? Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

5 FAALİYET VE PROJELER Performans hedeflerinin alt dilimleridir.
Belirli bir amaca veya hedefe yöneliktir. Faaliyetler, idarenin cari hizmetleriyle ilgilidir. Projeler yatırım hizmetleri ile ilgilidir. Projeler kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir.

6 FAALİYET VE PROJELER Projeler, maliyeti çıkarılabilir bir niteliğe sahiptir. Faaliyet ve projeler ya bir üretim işidir veya hizmet işidir.

7 FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ
Her bir Stratejik Amaç için Faaliyetler ve projeler belirlenerek yazılır. Her yıl tekrarlanacaksa “Her Yıl” yazılır. Belirli yıllar arasında ise belirtilir. Önceki yıllardan devam eden projeler belirtilir. (Örn. Geçmiş yatırımlar, bina yapımları gb.)

8 FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ
Faaliyet ve projelerden paralı olanlar performans programına girmelidir. Parasız faaliyetlerden rutin dışında olanlar ve izlenmesinde fayda bulunanlarda plana girmelidir. Sorumlu birim yöneticileriyle görüşülerek proje veya faaliyetin hangi birimin projesi olduğuna karar verilmelidir.(Bütçeye sahip olan projeninde sahibidir.)

9 Sorumlu Kişiler/Birimler
Eylem Planları Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama stratejisi oluşturulurken, proje ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, süre ve kaynak gereksinimi doğru belirlenmelidir. Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Zaman Çizelgesi Gerekli kaynaklar Aşama 1 Aşama 2 9

10 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak Mali yükümlülük içermemektedir
Eylem Planları A okulu Stratejik Amaç 1 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak Hedef 1.1 eğitim-öğretim yılında %35.66 olanokul öncesi okullaşma oranını yılları arasında %65’e çıkarmak Faaliyet 1.1.1 Fiziki durumu uygun olan ilköğretim ve lise bünyelerinde anasınıfı açılması için ihtiyaçların tespit edilmesi Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Zaman Çizelgesi Gerekli kaynaklar Aşama 1 Okul Öncesi Eğitimi ve Atama Bölümü Mali yükümlülük içermemektedir 10

11 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI
ÇALIŞMA PLANLARI ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: ………….. Çalışma Konusu: Performans Göstergesi: Yapılacak işler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri) 11

12 SOSYAL FAALİYETLER VE KURS EKİBİ ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI
Stratejik Amaç No: 7 Hedef No: 7.2 Çalışma Konusu: Sosyal faaliyetleri artırma Performans Göstergeleri: 2008–2009 eğitim–öğretim yılında 2 olan sosyal faaliyet alanını 2009–2010 eğitim–öğretim yılında en az 4’e çıkarılması Yapılacak İşler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanmama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri) Öğretmen ve öğrencilerle birlikte huzurevini ziyaret Sosyal Faaliyetler ve Kurs Ekibi 500 TL Öğrencilerle ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirerek önemini kavraması Öğretmen ve çalışanlarla birlikte EFES antik kentinin ziyaret edilmesi --- Öğretmen ve okulumuzun çalışanları arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi. İlimizden bir okulun kardeş okul seçilmesi ve yardımlaşılması 1000 TL Öğrenciler arasında bilgi alışverişi yapılarak sosyal yönlerinin geliştirilmesi Okulumuzdaki sınıflar arasında futbol turnuvası düzenlenmesi ---- Öğrencilerin sportif becerileri ve yarışma duygusunu arttırılarak sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi İHL ler arası Güreş yarışmaları düzenlenmesi 250 TL Okulun tanıtılması, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması Memnuniyet anketleri ile sonucun tespit edilmesi Kriter ekipleri

13 OKUL GELİŞİM PLANI Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No. Çalışmanın Adı
Sorumlu Ekip Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar

14 YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI 2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIR A NO
STRAT EJİK AMAÇ NO HEDE F ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAN GIÇ TARİHİ BİTİŞ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMA LAR 1 1.2 Göreve atanma ve işe yerleştirme oranlarını artırma Mesleki Tanıtım ve Üniversite Ekibi --- 2 2.2 Toplumun istediği ve benimsediği düzeyde din adamı yetiştirme Program Düzenleme ve Okul Tanıtım Ekibi 700 TL 3 3.2 Üniversiteye yerleşim düzeyini artırma 600 TL 4 4.2 Okulda Ulusal Ajans kaynaklı projeler yapılmasını ve sektörün bu projelere katılımını sağlama Proje Ekibi 5200 TL


"FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları