Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI

2 2 Stratejik Planlama Süreci

3 3 Faaliyet ve Projeler MisyonVizyonİlkeler Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 3 Hedef 1.1Hedef 1.2Hedef 2.1Hedef 2.2Hedef 3.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2

4 4 Faaliyet ve Projeler Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular  Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?  Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?  Hangi ölçülebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) üzerine kuruludur? Hangi sürede biteceği Miktarı Maliyeti Kalitesi Belirli midir?  Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

5 FAALİYET VE PROJELER  Performans hedeflerinin alt dilimleridir.  Belirli bir amaca veya hedefe yöneliktir.  Faaliyetler, idarenin cari hizmetleriyle ilgilidir.  Projeler yatırım hizmetleri ile ilgilidir.  Projeler kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir. 5

6 FAALİYET VE PROJELER  Projeler, maliyeti çıkarılabilir bir niteliğe sahiptir.  Faaliyet ve projeler ya bir üretim işidir veya hizmet işidir. 6

7 FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ  Her bir Stratejik Amaç için Faaliyetler ve projeler belirlenerek yazılır.  Her yıl tekrarlanacaksa “Her Yıl” yazılır.  Belirli yıllar arasında ise belirtilir.  Önceki yıllardan devam eden projeler belirtilir. (Örn. Geçmiş yatırımlar, bina yapımları gb.) 7

8 FAALİYETLERİN VE PROJELERİN BELİRLENMESİ  Faaliyet ve projelerden paralı olanlar performans programına girmelidir.  Parasız faaliyetlerden rutin dışında olanlar ve izlenmesinde fayda bulunanlarda plana girmelidir.  Sorumlu birim yöneticileriyle görüşülerek proje veya faaliyetin hangi birimin projesi olduğuna karar verilmelidir.(Bütçeye sahip olan projeninde sahibidir.) 8

9 99 Eylem Planları  Bir stratejik amaca ait her bir hedef için gerekli olan uygulama stratejisi oluşturulurken, proje ve faaliyetleri gerçekleştirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, süre ve kaynak gereksinimi doğru belirlenmelidir. Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Zaman ÇizelgesiGerekli kaynaklar Aşama 1 Aşama 2

10  A okulu 2009-2010 10 Eylem Planları Stratejik Amaç 1 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak Hedef 1.1 2008-2009 eğitim-öğretim yılında %35.66 olanokul öncesi okullaşma oranını 2010-2014 yılları arasında %65’e çıkarmak Faaliyet 1.1.1 Fiziki durumu uygun olan ilköğretim ve lise bünyelerinde anasınıfı açılması için ihtiyaçların tespit edilmesi Faaliyet/Proje Aşamaları Sorumlu Kişiler/Birimler Zaman ÇizelgesiGerekli kaynaklar Aşama 1 Okul Öncesi Eğitimi ve Atama Bölümü 2010-2014 Mali yükümlülük içermemektedir

11 11 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: …………. Hedef No: ………….. Çalışma Konusu:............................................................................................. Performans Göstergesi:..................................................................................... Yapılacak işler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilemediyse Gerekçeleri)

12 12 SOSYAL FAALİYETLER VE KURS EKİBİ ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No: 7 Hedef No: 7.2 Çalışma Konusu: Sosyal faaliyetleri artırma Performans Göstergeleri: 2008–2009 eğitim–öğretim yılında 2 olan sosyal faaliyet alanını 2009–2010 eğitim–öğretim yılında en az 4’e çıkarılması Yapılacak İşler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tarihi Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanmama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri) Öğretmen ve öğrencilerle birlikte huzurevini ziyaret Sosyal Faaliyetler ve Kurs Ekibi 06.03.200930.03.2009500 TL Öğrencilerle ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirerek önemini kavraması Öğretmen ve çalışanlarla birlikte EFES antik kentinin ziyaret edilmesi Sosyal Faaliyetler ve Kurs Ekibi 11.04.2009 --- Öğretmen ve okulumuzun çalışanları arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi. İlimizden bir okulun kardeş okul seçilmesi ve yardımlaşılması Sosyal Faaliyetler ve Kurs Ekibi 04.10.200825.05.20091000 TL Öğrenciler arasında bilgi alışverişi yapılarak sosyal yönlerinin geliştirilmesi Okulumuzdaki sınıflar arasında futbol turnuvası düzenlenmesi Sosyal Faaliyetler ve Kurs Ekibi 01.04.200929.04.2009---- Öğrencilerin sportif becerileri ve yarışma duygusunu arttırılarak sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi İHL ler arası Güreş yarışmaları düzenlenmesi Sosyal Faaliyetler ve Kurs Ekibi 04.10.200829.05.2009250 TL Okulun tanıtılması, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması Memnuniyet anketleri ile sonucun tespit edilmesi Kriter ekipleri05.04. 2010 20.04. 2010–

13 13 Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No. Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar

14 14 YILLIK OKUL GELİŞİM PLANI 2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIR A NO STRAT EJİK AMAÇ NO HEDE F NO ÇALIŞMANIN ADI SORUMLU EKİP BAŞLAN GIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMA LAR 111.2Göreve atanma ve işe yerleştirme oranlarını artırma Mesleki Tanıtım ve Üniversite Ekibi 08.09.200808.05.2009--- 222.2Toplumun istediği ve benimsediği düzeyde din adamı yetiştirme Program Düzenleme ve Okul Tanıtım Ekibi 26.09.200829.05.2009700 TL 333.2Üniversiteye yerleşim düzeyini artırma Mesleki Tanıtım ve Üniversite Ekibi 15.09.200817.05.2009600 TL 444.2 Okulda Ulusal Ajans kaynaklı projeler yapılmasını ve sektörün bu projelere katılımını sağlama Proje Ekibi29.09.200925.05.20105200 TL


"STRATEJİK PLANLAMA FAALİYET, PROJE VE EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları