Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kemoterapi Hastasının İzlemi ve Kemoterapi Öncesi Değerlendirilmesi Dr. Hülya BAYIZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kemoterapi Hastasının İzlemi ve Kemoterapi Öncesi Değerlendirilmesi Dr. Hülya BAYIZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,"— Sunum transkripti:

1 Kemoterapi Hastasının İzlemi ve Kemoterapi Öncesi Değerlendirilmesi Dr. Hülya BAYIZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2 Akciğer Kanserinde Kemoterapi KHDAK  İleri Evre Hastalık  Kemoterapi > En iyi destek tedavi  Lokal İleri Hastalık  Kemoradyoterapi Eş Zamanlı veya Ardışık  Erken Evre  Adjuvan Neoadjuvan ?? KHAK  Sınırlı Hastalık  Kemoradyoterapi  Yaygın Hastalık  Kemoterapi > Radyoterapi

3 Kanser Hastasının Sistematik Değerlendirilmesi  Kanser patolojik tanısının konulması  Evreleme ve tedavi planlama  Tedaviyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi  Tedavi yanıtının değerlendirilmesi  Tedavi toksisitesinin değerlendirilmesi

4

5 Medikal Perspektif  Tedavi hedefinin belirlenmesi Kür Semptom palyasyonu Yaşam sürüsinde uzama  Uygulanacak kemoterapinin Süresi Sayısı Toksisitesi Yanıt değerlendirilmesi

6 Hasta Perspektifi  Hastanın tedavi hedefi nedir ?  Hastanın kemoterapi ile ilgili düşüncesi nedir? Tedavi hedefi yaşam kalitesinin artması Minimal toksik KT  eşik sağkalım artışı 4,5 ay Ağır toksik KT  eşik sağkalım artışı 9 ay

7 Sağkalım ve Kemoterapi Yanıtını Etkileyen Faktörler  ECOGPerformans durum PS:0 n=893Kilo kaybı Karaciğer, kemik, subkutan Metastaz varlığı Büyük hücreli kanser Cinsiyet  Veterans’ Perfomans durumu Lung GroupKilo kaybı n=5000Hastalık yaygınlığı  SWOGPerfonmans durumu n= 2531Yaş Cinsiyet Cisplatin KT kullanımı  Diğer Yaşam Kalitesi, Komorbidite Laboratuvar parametreleri (LDH, Albumin, Hemoglobin, …)

8 Karnofsky performans skalası Karnofsky indeksSkor Normal, yakınması yok100 Normal aktivitesini yapabiliyor90 Hastalığın minör bulgu ve belirtisi var80 Kendine bakabilir, normal aktivite ve işini yapamaz70 Gereksinimlerini karşılayabilir, nadir yadım gerekir60 Sıkça yardım ve tıbbi bakım gerekir50 Özel bakım ve yardım gerekir40 Hastane bakımı gerektirecek derecede sakat30 Çok hasta, hastanede aktif destek tedavisi gereksinimi20 Ölmek üzere10 Ölüm0 SkorKriter 0Tam aktif tüm hastalık öncesi aktivitelerini kısıtlama olmaksızın yapabiliyor (Karnofsky 90-100) 1Zorlu fizik aktivetede kısıtlama var, ancak ayakta ve hafif işleri yapabiliyor Örneğin; Hafif ev ve ofis işleri (Karnofsky 70-90) 2Ayakta ve kendi bakımını yapabiliyor, ancak herhangi bir işte çalışamıyor ve gündüz saatlerinin yarısından fazlasını ayakta geçirebiliyor (Karnofsky 50-60) 3Kendi bakımını yapmakta zorlanıyor, gündüz saatlerinin yarısından fazlasında yatıyor veya sandelye de oturuyor (Karnofsky 30-40) 4Kendi bakımını yapamıyor, tam olarak sandalye veya yatağa bağımlı (Karnofsky 10-20) ECOG-WHO performans skalası

9  Performansı 0-1 olan olgular kemoterapiden yarar görür.  Performansı 2 olan olgulara rutin olarak kemoterapi önermek için yeterli veri yoktur.  Performansı 3-4 olan olgulara kemoterapi verilmez  KHAK kemosensitif bir tümör olduğundan düşük performanslı olgulara da kemoterapi uygulanabilir.

10 YAŞ  Klinik çalışmalarda >60 yaş grubu az sayıda yer aldığından bu gruba kanıta dayalı öneriler sunmak zordur.  Sonuç olarak bu gurp hastalar az tedavi edilir veya tam test edilmemiş tedavi ile tedavi edilir.  Bu hasta grubu için doktor, aile ve hastanın genel kanısı tedaviyi tolere edemeyeceğidir. Kemoterapi toksisitesine duyarlılığı arttıran yaş ile ilişkili fizyolojik değişiklikler DNA hasar tamirinin yavaşlamasıUzamış toksisite Kök hücre ve hematopoezis azalmasıKan hücre ve mukoza hücre yavaş iyileşmesi Organlarda fonksiyonel rezervlerin azalması Doku kaybına bağlı organ yetmezliği Gastrointestinal absorbsiyon yüzeylerinin, hareket ve sekresyonun azalması İlaç absorbsiyonun azalması Yağ dışı vücut kitlesinin azalmasıİlaç dağılımın değişmesi Karaciğer kitlesini azalmasıİlaç metabolizmasının azalması Nefron sayısının azalmasıİlaç atılımının azalması Anemi artışıDolaşımdaki ilaç artışı J Supp Oncol 2003;118-24 Eur J Cancer 2007;43:2235-41  Yeni tanı konulan akciğer kanserli olgulardan median yaş 69 olarak saptanmıştır.  Hastaların %30-50’si 70 yaş üzerindedir.  70 yaş, yaşla ilgili fizyolojik değişikliklerin oluştuğu cut off değer kabul edilmektedir.

11 İleri Yaşta Adjuvan Kemoterapi (NCl of Canada ve Intergroup Study’ BR 10)  Yaşlı ve genç grupta sağ kalım farklılığı (p=0,08)  Yaşlı ve genç grupta hastalığa spesifik sağkalım farklılığı (p=0.45)  Toksite farklılığı saptanmamıştır  >75 yaş Adjuvan tedavi önermek için veri yoktur  Tedavi; yaşam beklentisi, tedavi töleransı, hasta tercihi, komorbidite duruma göre planlanmalıdır

12 70 Yaş Üzeri Hastalarda Lokal İleri Hastalıkta Kemoterapi Sonuçları Study No. Of patientsHematologic toxicity Nonhematologic toxicity Median OS (months) Lager et al. <70 years old 491Higher grade >3 neutropenia for the elderly patients 23% (CMT-RT); 42% (CMT-hRT) 10.8 (sequential arm) >70 yeras old10433% (CMT-RT); 60% (CMThRT) 16.4 (CMT-hRT Rocha-Lima et al.Grade >3Grade >3h <502265%0%10.9 50-59 years old7771%0%12.7 60-69 years old12384%6%15.4 >703183% (p=0.028)11% (p=0.0025)13.4 Schild et al.Grade > 4 5-year survival <70 years old18156%1%18% >70 years old6378% (p=0.003)6% (p=0.02)13% Sgroi et al <70 years old151Elderly patients more likely to discontinue treatment due to toxicity (12% versus 2%) Higher incidence of esophagitis (23% versus 15%) and dehydration (15% versus 7%) in elderly patients 21.2 >70 years old5217.2 (p=0.3255)

13 70 Yaş Üstü KHAK’lı İleri Evre Olgularda Tek Ajan Ve Platinsiz Kombinasyon Kemoterapi Sonuçları ÇalışmaEvreKTYanıtMedyan sağkalım Elvis n:154IIIB-IVVinorelbine BSC 2028 hf 21 Miles n:698IIIB-4Vinorelbine Gemzar Vino + Gem 18 16 21 26 hf 28 30 SICOG n:120IIB-IVVino Vino+Gem 15 22 18 hf 29 RICCI (76 yaş) IIB-IVGemzar226.8 ay McCoy (71 y) IIB-IVDocetaxel 35 mg/m 2 6 hf 195 ay FilsosIIB-IVPocVtoxel 90 mg/m 2 6 hf 2310.3

14 StudyNo. of patients TreatmentORR (%) TTP (mo) P valueOS (mo)P value Sederholm et al. < 70 years old > 70 years old 213 121 Cadbo/CMB versus GMB18.6 22.1 NR0.004NR0.20 Lilenbaum et al. < 70 years old > 70 years old 406 155 PCl versus Carbo/PCL15;28 21;36 6.8;9.0 5.8;8.0 Langer et al. < 70 years old > 70 years old 488 86 CDDP/PCL (135 mg/m 2 or 250 mg/m 2 ) versus VP/CDDP 21.5 23.34.37 4.30 0.29 9.05 8.53 Langer et al. < 70 years old > 70 years old 912 227 CDDP/PCL versus CDDP/TXT versus Carbo/PCL 22.1 24.53.71 3.75 8.15 8.25 Kelly et al. < 70 years old > 70 years old 491 117 CDDP/VNB or Carbo/PCL NR 4.2 3.9 0.628.6 6.9 Belani and Fossella < 70 years old > 70 years old 817 401 CDDP/TXT versus Carbo/TXT versus CDDP/VNB 11 versus 12.6 9.7 versus 9.0 10.1 versus9.9 Hensing et al. < 70 years old > 70 years old 163 67 Carbo/PCL for 4 cycles versus until progression 20 273 4.8 0.0497.8 7.1 Goto et al. < 70 years old > 70 years old 497 105 CDDP/CPT versus Carbo/PCL versus CDDP/GMB versus CDDP/VNB 26 20 32 50 NR48% 61% 46% Ansari et al. < 70 years old > 70 years old 314 746 Carbo/GMB versus PCL/GMB versus Carbo/PCL 37.5 365.3 4.8 NS8.3 7.9 NS Platin bazlı kemoterapi tedavisinin retrospektif olarak yaşlı ve genç hastalarda kaşılaştırılması

15 SONUÇ  Fonksiyonel durumu  Komorbid hastalıkları  Beslenme durumu  Psikolojik durumu  Bilişsel düzeyi  Sosyal desteği Kişinin fizyolojik yaşı değerlendirilerek kişiye özel tedavi planlanmalıdır.

16 KOMORBİDİTE  Akciğer kanserli hastaların %20’sinde en az 1 eşlik eden hastalık buluyor  70 yaş üzerinde bu oran %60’a yükselir.  Birden fazla eşlik eden hastalık prognozu kötüleştiriyor  Komorbidite için kullanılan ilaç sayısı arttıkça Kemokropotik ilaçlarla etkileşimi artırıyor  Kemoterapötiklerin AUC etkileniyor  Toksite artıyor  Komorbiditesi olan olgularda toplam kür sayısı ve doz yoğunluğu azalıyor Earl Chest 2000 Gridelli Oncologist 2005 Ngeour Clin Reu Oncol Herat 2009

17

18 Sağkalım olasılığı CCl’ya göre sağkalım yıl

19 Sağkalım olasılığı SCR’ye göre sağkalım yıl

20 KOMORBİDİTE  Akciğer kanserli hastaların %20’sinde en az 1 eşlik eden hastalık buluyor  70 yaş üzerinde bu oran %60’a yükselir.  Birden fazla eşlik eden hastalık prognozu kötüleştiriyor  Komorbidite için kullanılan ilaç sayısı arttıkça Kemokropotik ilaçlarla etkileşimi artırıyor  Kemoterapötiklerin AUC etkileniyor  Toksite artıyor  Komorbiditesi olan olgularda toplam kür sayısı ve doz yoğunluğu azalıyor Earl Chest 2000 Gridelli Oncologist 2005 Ngeour Clin Reu Oncol Herat 2009

21 Median Cumulative Treatment Received by CCIS Treatmen (mg) CCIS 01>1p BMS-275291/placebo100,80075,60058,200.12 Paclitaxel1,6801,4101,316.04 Carboplatin3,0602,512.32,011.02 Cisplatin588462368.51 Vinorelbine384318391.36 Abbreviation: CCIS, Charlson Comorbidity Index score.

22 Böbrek yetmezliğiKaraciğer yetmezliği CisplatinGFR > 60ml /dk tam doz 30-60 ml/dk %50 <30 ml/dk verme Serum kreatinin <100 µmol/L Renal fonksiyon normale dönmeden verilmez Gecici Kc enzim yüksekliği CarboplatinCalvert formülü ile GFR ye göre doz <20 ml/dk verme EtoposidGFR 15-50 ml/dk %75 doz <10 ml/dk %50 AST 60-180 IU/dl %50 doz >180 IU/dl verme Bilrubin >50 mmol/L verme İrinotekan AUC  Spesifik doz ayarlama yok Bilirubin <1.5 kat (Üst limit) 350 ng/m 2 1.5-3 kat 200 ng/m 2 >3 kat verme VinorelbineDoz ayarlama gerekmezKCFT bozukluğu en düşük doz GemcitabineKullanma PaclitaxelDoz ayarlama gerekmezÖnerilmezz DocetaxelAST-ALT > 1.5 kat 75 mg/m2 AST-ALT > 3 kat ALP> 6 kat biluribin >N Verme

23 Yaşam Kalitesi  Akciğer kanserinde kemoterapi yaşam kalitesini arttırır  Hastanın bazal yaşam kalitesi değeri önemli bir prognostik değerdir  Yaşam kalitesinde tedavi sürecinde oluşan değişiklikler de prognostik öneme sahiptir  Yaşam kalitesi değerlendirme anketlerine komplians düşüktür.

24 Sağkalım olasılığı LCCS’ye göre sağkalım yıl

25 Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi  Sağkalım  Hastalıksız sağkalım  Tümör boyutunda değişim  Subjektif değişim (Yaşam Kalitesi)

26 Ölçülebilir lezyonlar > 20 mm konvansiyonel > 10 mm Spinal CT Max.5 / organ Toplamda 10 lezyon Bazal en uzun çapların toplamı  En uzun bazal çap Ölçülemeyen lezyonlar Effüzyonlar, kemik, lenfojitik yaygın nekrotik ve kistik lezyonlar Hedef lezyonHedef olmayan lezyon Yeni lezyonYanıt Tam yanıt YokTam Tam yanıtYanıt kısmi / stabilYokKısmi Kısmi yanıtProgresyon yokYokKısmi Stabil yanıtProgresyon yokYokStabil ProgresyonHerhangiYok / varProgresyon HerhangiProgresyonYok / varProgresyon Herhangi VarProgresyon RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) Kısmi Yanıt: En uzun bazal çap >%30 küçülme Progresyon en uzun bazal çap >%20 artma

27 Kemoterapi toksisitesi  Tedavi ile ilişkili faktörler Kemoterapi rejimi Doz yoğunluğu Kemoterapi sırası  Hasta ile ilişkili faktörler Yaş Cinsiyet Düşük performans Beslenme bozukluğu ↓ (Hipoalbuminemi) Eşlik eden hastalık Çoklu ilaç kullanımı  Tümör ile ilişkili faktörler İleri evre hastalık Artmış tümör yükü

28 Kemoterapi Toksisitesi  Kemoterapi uygulaması sırasında oluşan yan etkiler Ekstravazasyon Hipersensitivite reaksiyonları  Kemoterapi uygulaması sonrasında oluşan yan etkiler Myelosupresyon Bulantı kusma Mukozit Alopesi İlaca spesifik yan etkiler  Uzun dönem komplikasyonları İkincil kanser gelişimi Sterilite

29  Nefrotoksisite  Cisplatin, ifosfamid, mitomycin, methotrexate  Periferik Nöropati  Cisplatin, carboplatin, Docetaxel, paclitaxel, vincristine, vinorelbine, vinblastine  Pulmoner toksisite  Bleomycin  Kardiyak Toksite  Doxorubicin, Epirubicin, liposomal doxorubicin, mitoxantrone, troztuzunol Clin Oncol Nurs 2008;2: 29;38 İlaca özel yan etkiler

30 Kemoterapi Toksisitesi  Kemoterapi uygulaması sırasında oluşan yan etkiler Ekstravazasyon Hipersensitivite reaksiyonları  Kemoterapi uygulaması sonrasında oluşan yan etkiler Myelosupresyon Bulantı kusma Mukozit Alopesi İlaca spesifik yan etkiler  Uzun dönem komplikasyonları İkincil kanser gelişimi Sterilite

31 Myelosupresyon  Beyaz küreler sitotoksik etkiye en hassa hücrelerdir  İlaç uygulanmasından 5-7 gün sonra düşer En düşük düzey 2. haftada ulaşılır. 3. haftada normale döner Kemoterapi uygulamadan önce  Tedavi öncesi Nötrofil sayısı >1500/mm 3, Trombosit >100.000/mm 3  Bu değerlere ulaşana kadar kemoterapi 1 hafta ertelenir.  Değerlere ulaşınca tam doz verilir daha düşük olduğunda ise doz küçültülür

32 Nötropeni  Myelosupresif kemoterapi rejimi  Ağır ve/veya febril nötropeni öyküsü  Önceki kemoterapi tedavisi  Önceki radyoterapi  İleri evre kontrolsüz hastalık  Kemik iliği tutulumu  Düşük nutrisyon  Düşük performans KHDAK Paklitaxel / cisplatin Docetaxel / carboplatin KHAK Etoposide / cisplatin Topotecan +/- paclitaxel  Yaş  Yüksek LDH  Düşük immün fonk. (komorbidite) Örnek Clin Oncol Nurs 2008;2: 29;38

33 Toksisite derecelendirmesinde kullanılan uluslar arası sistemler  NCI (National Cancer Institute) CTCAE (Common Terminology Criterria for Adverse Events) versiyon 3.0 CTC (Common Toxicity Criterria) versiyon 2.0 CTC (Common Toxicity Criterria) versiyon 1.0  WHO (World Health Organization)  SWOG (South Western Oncology Group)  Diğer

34 CTCAE (Comman Terminology Criteria for Adverse Event) Yapılanması  Advers olaylar akut, geç, kronik veya kalıcı ayrımı yapılmaksızın dökümente edilir.  Advers olay uygulanan tedavi veya yöntem ile ilişkili olsun olmasın dökümente edilir.  Advers olay patofizyolojik ve anatomik olarak kategorize edilir.  Advers olay - semptom, bulgu, hastalık şeklinde (Anormal laboratuar bulgusu dahil) olabilir  Advers olay kodlanır, kısaltma kolonu, dikkat ve düşünceler eklenebilir.

35 Kas İskelet / Yumuşak Doku Advers OlayKısaltmaDerece 12345. Yumuşak doku nekrozu Seç Alt ekstremite Üst ekstremite Baş Boyun Pelvik Toraks Yumuşak doku nekrozu Lokal yara bakımı Tıbbi bakım Gerekli Cerrahi debridman veya diğer invaziv girişimler gerekli Hiper barik oksijen gibi Yaşamı tehdit edici unsurlar var Major invaziv girişimler gerekli cerrahi Doku rekonstirüksiyonu flap veya greft Ölüm

36 ADVERS OLAY DERECELENDİRME 0Advers olay yok(normal sınırlarda) 1Hafif(hafif, tıbbi bakım gerektirmeyen) 2Orta(minimal, noninvazif tıbbi bakım gerektiren) 3Ağır(hastane bakımı gerektiren) 4Yaşamı tehdit edici(Sepsis, acil cerrahi müdahale, yoğun bakım KVS ve metabolik komplikasyonlar) 5Ölüm

37 Advers olay ilişkilendirme KodTanımlayıcıTanım 1İlişkisizKesin ilişki yok 2ŞüpheliPek mümkün olmayan 3Olasıİlişkili olabilir 4MümkünMuhtemel ilişki 5KesinKesin ilişki

38 Teşekkür Ederim


"Kemoterapi Hastasının İzlemi ve Kemoterapi Öncesi Değerlendirilmesi Dr. Hülya BAYIZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları