Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İ ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ NDEK İ DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  Özürsüz devamsızlık 10 gün, özürlü devamsızlık 45 gün,  Günlük toplam ders.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İ ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ NDEK İ DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  Özürsüz devamsızlık 10 gün, özürlü devamsızlık 45 gün,  Günlük toplam ders."— Sunum transkripti:

1

2 YEN İ ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ NDEK İ DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  Özürsüz devamsızlık 10 gün, özürlü devamsızlık 45 gün,  Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlı ğ ı bir gün, di ğ er devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.  Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldi ğ i halde derse girmeyen ö ğ renciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.  Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ö ğ renciler; ceza süresince okula devam ettirilmez. Bu süre devamsızlıktan sayılır.

3 YEN İ ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ NDEK İ DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden de ğ erlendirilir. De ğ erlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.  Puan de ğ erleri ve dereceleri aşa ğ ıdaki gibidir; Puan Derece 85,00-100 Pekiyi 70,00-84,99 İ yi 60,00-69,99 Orta 50,00-59,99 Geçer 0-49,99 Geçmez

4 YEN İ ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ NDEK İ DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  Tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak de ğ erlendirilir.  Ö ğ renciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.  İ ki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,  Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan ö ğ renciler do ğ rudan sınıf geçer.  bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.  Sorumluluk sınavları Kasım ve Nisan ayları içerisinde ilgili branş ö ğ retmeni tarafından yapılır.

5 YEN İ ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ NDEK İ DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  Do ğ rudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı orta ö ğ renim süresince en fazla bir defa yapılır. Ö ğ renim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen ö ğ rencilerin ders yılı sonunda okulla ilişi ğ i kesilerek Açık Ö ğ retim Lisesine veya Mesleki Açık Ö ğ retim Lisesine kayıtları yapılır.

6

7

8

9 Alanlar Özellikleri Şartları Notlar Kişilik Eğilim Uzmanlar Aile Öğrenci

10 ÇOCUK GELİŞİMİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ SANAT VE TASARIM HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

11 - 9. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanının % 60 - İlköğretim Diploma Puanının % 40 Toplamı “ALAN SEÇİMİ YERLEŞTİRME PUANI” olarak kullanılacaktır. Alan Seçimi için yaz tatilinden önce başvuru dilekçeleri velilere ulaştırılır. Tercihler Okul Müdürlüğü Tarafından Sisteme İşlenecektir. 15 Tercih Hakkı Bulunmaktadır. Yerleştirmeler TERCİHLERE Bakılarak PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE Göre Merkezi Sistemle Yapılacaktır. Sonuçlar Yaz Tatili İçinde Açıklanacak ve Buna Göre Öğrenciler Yerleştikleri Okula Kayıtlarını Yaptıracaklardır.

12 ÇOCUK GELİŞİMİ  İŞ BULMA OLANAKLARI; * Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında * Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde * Kreş,Yuva,Anaokulu,Anasınıfı ve Çocuk Kulüplerinde Öğretmen Yardımcısı Olarak Çalışabilirler.

13 BÖLÜM ADI SÜREPUAN TÜRÜ Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) 4 YGS-5 Görme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS-4 İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS-4 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS-5 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 YGS-4 Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 YGS-5 Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4 YGS-6 Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS-4 Çocuk Gelişimi 2 Sosyal Hizmetler 2 ÇOCUK GELİŞİMİ

14 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ  İŞ BULMA OLANAKLARI; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ajansları Şirketlerin Halkla İlişkiler,Kurumsal İletişim,Tanıtım Bölümlerinde Görsel ve İşitsel Medya Kuruluşlarında Medya Takip Ajanslarında Kamuoyu ve Pazar Araştırma Şirketlerinde Reklam Ajanslarında Haber Ajanslarında Çağrı Merkezlerinde Şirketlerin Müşteri İlişkileri Birimlerinde Organizasyon ve Fuar Şirketlerinde Turizm Şirketlerinde Ticaret Odalarında vb. Yerlerde Çalışabilirler.

15 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ BÖLÜM ADI SÜREPUAN TÜRÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) 4 YGS-4 Basım ve Yayın Teknolojileri 2 Basın ve Yayıncılık 2 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 Marka İletişimi 2 Medya ve İletişim 2 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 Çağrı Merkezi Hizmetleri 2

16 SANAT ve TASARIM  İŞ BULMA OLANAKLARI * İç Mekan Dekorasyon Atölyelerinde * Mimarlık ve İç Mimarlık Bürolarında * Tasarım Bürolarında * Endüstri Tasarım Atölyelerinde * Bilgisayarlı Tasarım Bürolarında * Heykel Atölyelerinde * Seramik Atölyelerinde * Prodüksiyon Şirketlerinde * Vitrin Mankeni Üretim Atölyelerinde * Mozaik Resim Tasarım Atölyelerinde * Grafik Ajanslarında * Vitray Tasarım Atölyelerinde * Bezeme Restorasyon,Tekstil Desen Uygulama Atölyelerinde * Sahne ve Tiyatro Dekoru

17 BÖLÜM ADI SÜREPUAN TÜRÜ Moda Tasarımı (Yüksekokul) 4 YGS-5 İç Mekan Tasarımı 2 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 Mimari Restorasyon 2 Eser Koruma 2 Basım ve Yayın Teknolojileri 2 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 Grafik Tasarımı 2 Halıcılık ve Kilimcilik 2 Marka İletişimi 2 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 SANAT ve TASARIM

18 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ  İŞ BULMA OLANAKLARI Huzurevleri Hastaneler Bakım Merkezleri Evlerde Çalışabilirler

19 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜM ADI SÜRE PUAN TÜRÜ Ebelik (Yüksekokul) 4 YGS-2 Hemşirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2 Laborant ve Veteriner Sağlık 2 Laboratuvar Teknolojisi 2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 Perfüzyon Teknikleri 2 Ameliyathane Hizmetleri 2

20 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜM ADI SÜRE Diyaliz 2 Elektronörofizyoloji 2 Evde Hasta Bakımı 2 Fizyoterapi 2 İlk ve Acil Yardım 2 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 İş ve Uğraşı Terapisi 2 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 Sosyal Hizmetler 2 Yaşlı Bakımı 2

21 * Seçmeyi düşündüğü alanı birlikte araştırın. Birlikte konuşup tartışarak en doğru seçimi yapmaya çalışın. UNUTMAYIN; ALAN SEÇİMİ ASLINDA MESLEK SEÇİMİNİ DE İÇİNDE BARINDIRIR.

22


"YEN İ ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI YÖNETMEL İĞİ NDEK İ DE Ğİ Ş İ KL İ KLER  Özürsüz devamsızlık 10 gün, özürlü devamsızlık 45 gün,  Günlük toplam ders." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları