Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rüyamda yaratıcı ile bir konu ş ma geçti aramızda “ Evet,benimle konu ş mak mı istiyorsun?” diye sordu “E ğ er zamanın varsa...”dedim Gülümsedi... “Benim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rüyamda yaratıcı ile bir konu ş ma geçti aramızda “ Evet,benimle konu ş mak mı istiyorsun?” diye sordu “E ğ er zamanın varsa...”dedim Gülümsedi... “Benim."— Sunum transkripti:

1 Rüyamda yaratıcı ile bir konu ş ma geçti aramızda “ Evet,benimle konu ş mak mı istiyorsun?” diye sordu “E ğ er zamanın varsa...”dedim Gülümsedi... “Benim zamanım sonsuzluktur! Bana soraca ğ ın sorular nelerdir?” “ İ nsano ğ lu hakkında en çok ne ş a ş ırtır sizi?....”

2 Cevapladı.... Çocukluklarından sıkılırlar,büyümek için acele ederler Ve sonra tekrar çocukluklarını özlerler... Merakla gelece ğ i dü ş ünmekten,bulundukları anı unuturlar Bunun sonucunda da ne bulundukları anı,ne de gelece ğ i ya ş arlar!

3 Para kazanmak için sa ğ lıklarını kaybederler, Ve sonra sa ğ lıklarını kazanmak için paralarını... Hiç ölmeyecek gibi ya ş arlar Hiç ya ş amamı ş gibide ölürler...” Bir süre sessiz kaldık, Sonra yine sordum “Yarattı ğ ınız insano ğ lunun neleri anlamasını isterdiniz?”

4 Gülümseyerek cevapladı: Birilerinin sizi sevmesini sa ğ layamayaca ğ ınızı, Kendinizin sevilmesine izin vermek oldu ğ unu anlamanızı.... Yapabilece ğ iniz ş eyin;

5 En de ğ erli hazinenizin, Hayatınızda sahip oldu ğ unuz kimselerin oldu ğ unu anlamanızı... hayatınızda sahip oldu ğ unuz ş eylerin de ğ il,

6 Zengin insanın,en çok ş eye sahip olan de ğ il, En az ş eye ihtiyaç duyan oldu ğ unu Birisinin duygularına derin yaralar açmanın birkaç saniye aldı ğ ını Ve o yaraları iyile ş tirmenin yıllar sürebilece ğ ini anlamanızı.... anlamanızı

7 Affederek, affetmeyi anlamanızı Aranızdan,bazılarının bazılarını çok sevdi ğ ini Ya da açı ğ a vurmayı bilmediklerini anlamanızı... sadece,bu hislerini ifade etmeyi

8 İ ki insanın aynı ş eye bakıp Farklı ş eyler görebilece ğ ini anlamanızı... Ba ş kaları tarafından affedilmenin her zaman yeterli olmayaca ğ ını,

9 Aynı zamanda Kendi kendinizi affetmenizin de gerekli oldu ğ unu anlamanızı...

10 Ve daima bilmenizi...” burada oldu ğ umu ELeRKi....


"Rüyamda yaratıcı ile bir konu ş ma geçti aramızda “ Evet,benimle konu ş mak mı istiyorsun?” diye sordu “E ğ er zamanın varsa...”dedim Gülümsedi... “Benim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları