Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Maviş Emel KULAK KAYIKCI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Maviş Emel KULAK KAYIKCI"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAY I 9 Mayıs 2012 R Salonu
PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Maviş Emel KULAK KAYIKCI AKTS Kurum Danışmanı

2 BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER (paydaşlar)
Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları Yüksek Öğretim Kurumları - Öğrenim Birimleri (fakülteler,bölümler) - İdari Birimler - Öğretim üyeleri - Öğrenciler Dış paydaşlar : işverenler,çalışanlar,sendikalar,

3 Bologna Komisyonunda Paydaşlarımız kimlerdir? Paydaş görüşleri
Paydaşlarımızın görüşleri aracılığıyla hangi sorulara yanıt arayacağız?

4 Paydaş Kimdir ? Program ile etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan; - Bireyler (Mezun olan ya da henüz öğrenim görmekte olan öğrenciler) - Toplumsal Birimler (İşveren, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler ….) - Program Yürütücüleri (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli … ) İç ve dış paydaşlarımızdır.

5 Bölüm Misyonu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Paydaş Görüşleri Neden Gerekli? Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Program Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları

6 Paydaş Görüşleri Programların belirlenirken oluşturulurken
Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri belirlenirken içerik ve yapıları güncellenerek, ders planları oluşturulurken EN ÖNEMLİ GİRDİLERİMİZDEN BİRİ

7 Görüş Almak İstediğimiz Ana Başlıklar
NASIL BİR MEZUN ? Program mezunları hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olmalı ? Neyi bilmeli, neyi yapabilmeli, nelere yetkin olmalı? Bu program yeterliliklerini kazandıracak program içeriği nasıl olmalı ? Programlarımızın sağladığı mevcut yeterlilikler ne ölçüde paydaşlarımızın beklentileri ile örtüşüyor ? Kazandırmayı planladığımız bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırabildik mi ? Program mezunlarımızı ayırt eden üstün yanlar neler ? (programlarımızın amaç ve yeterliliklerini tanımlarken öne çıkaracağımız ayırt edici üstünlükler) Program mezunlarımızda geliştirilmesi gereken yanlar neler ? (programlarımızı güncellerken program içeriğinde, derslerin belirlenmesi ve yeniden tasarımlanmasına üzerinde durulacak noktalar)

8 Bölümler programları ile etkileşimde olan iç ve dış paydaşları belirlenmesi Genel olarak İÇ PAYDAŞ grubundan öğretim üyesi ve öğrencilere DIŞ PAYDAŞ grubundan işverenlere ve mezunlara ulaşılması

9 Paydaş Görüşü Almada Yöntem ve Teknik Örnekleri
Odak Grup Çalışmaları Survey Yöntemi ve Yazılı Soru Sorma Tekniği Toplantılar Yüzyüze Görüşmeler Eleman Arama İlanlarının İncelenmesi

10 Öğrenci Odak Grup Çalışması Okuldan mezun olduktan sonra hangi vasıflarınızın olmasını istersiniz? Bölüm size bu vasıflardan hangisini kazandırıyor?

11 Soruların Sınıflandırılması
Mezunların istihdamına yönelik genel tanımlayıcı sorular Genel yetkinlikler ile ilgili sorular Alana özgü yetkinlikler ile ilgili sorular Öğrenci ve mezunların ders planı ve dersleri genel olarak değerlendirmelerinin istendiği sorular

12 Soru Grupları Açık uçlu sorular Evet/Hayır soruları Sıralama soruları
Seçenekli sorular Likert Tipi Ölçeklendirilmiş sorular

13 AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ
……………………Bölümü Dış Paydaş (İşveren) Görüş Formu Kuruluşunuzda çalıştırılmak üzere yükseköğretim mezunu bir eleman almayı düşündüğünüzde, seçeceğiniz adayların hangi bilgi, beceri, ve kişisel- mesleki yetkinliklere sahip olmasını beklersiniz ? Kuruluşunuzda mezunumuzu çalıştırdınız veya çalıştırıyorsanız, mezunlarımızda gördüğünüz eksiklikler (-) ve/veya olumlu yönler (+) ?

14 Sizi diğerlerinden üstün (olumlu anlamda farklı) kılan nitelikler:
…………………….Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu Bölümümüzdeki lisans öğreniminizin size kazandırdıklarını düşündüğünüzde, sizi mesleki açıdan benzer konumdaki diğer kişilerden ayıran, onlardan üstün kılan ya da diğerlerini sizden üstün kılan nitelikler/farklılıklar nelerdir? Sizi diğerlerinden üstün (olumlu anlamda farklı) kılan nitelikler: Diğerlerini sizden üstün kılan, eksikliğini hissettiğiniz nitelikler:

15 ………. mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği avantajlar nelerdir?
………..Bölümü Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu ………. mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği avantajlar nelerdir? ……… mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği dezavantajlar nelerdir? ………. bölümünde okuduğunuz derslerin dışında hangi konularda ders almış olmak isterdiniz?

16 Gerekli ve eksik olduğunu düşündüğünüz dersler/konular?
………………………Bölümü İç Paydaş (Öğrenci) Görüş Formu Ders programlarının hazırlanmasında istihdam edilebilirlik açısından verilen dersleri yeterli buluyor musunuz? Yeterli / Yetersiz Yetersiz ise, Gerekli ve eksik olduğunu düşündüğünüz dersler/konular? b) Gereksiz ve fazla olduğunu düşündüğünüz dersler/konular?

17 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Her aşamada olduğu gibi dokümantasyona önem verilmesi Tutanaklar Raporlar Görüş aldığımız öğrencilerin özellikleri dikkate alınmalı Derse devamları Başarı düzeyleri Bu aşama ve izleyen aşamalarda eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için mezunlarla iletişimin güçlendirilmesi gereği Mezun İzleme Sistemi

18 ……………………Bölümü Dış Paydaş (İşveren) Görüş Formu

19 ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ SORU ÖRNEKLERİ
…………… Bölümü İç Paydaş (Öğrenci) Görüş Formu

20

21 ……………Bölümü

22 oluşturulması gerekir.
Öğrenci Belirlenmesi sırasında Program Yeterlilikleri Mezun Belirlendikten sonra İçeriği Dersler Öğrenme Kazanımları Programın Yapısı oluşturulması gerekir.

23 Kaynaklar Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna süreci eğitim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi program çıktılarının oluşturulması sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna süreci paydaş görüşlerinin değerlendirilmesi aşaması eğitim sunumu Ankara ÜniversitesiBologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi)


"PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Maviş Emel KULAK KAYIKCI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları