Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Yönetim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Yönetim."— Sunum transkripti:

1 Stratejik Yönetim

2 Amaç Stratejik planlama ile ilgili temel çerçevenin paylaşılması

3 İçerik Arka plan Stratejik planlama: temeller Süreç: teori ve uygulama

4 Stratejik Planlama: Arka Plan-1
Kamu Harcamaları ve Kurumsal Gözden Geçirme Raporu (PEIR) Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Yapısal Uyum Kredisi (PFPSAL) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu (Tasarısı) Acil Eylem Planı

5 Stratejik Planlama: Arka Plan-2
Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 2003; 2004 Pilot kuruluşlarda çalışmalar: Ocak 2004

6 Kamu Yönetiminde Değişim
Gündemdeki kamu kesimi reformu: Mali Yönetim Reformu-KMYKK Merkezi İdare- Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Mahalli İdareler- Kanun (Tasarıları) Personel Reformu

7 Anahtar-1 Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz! Einstein

8 Stratejik Planlama-1 A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik
B: Etkililik

9 Stratejik Planlama-2 Etkinlik: Girdi-çıktı ilişkisi- çıktıların elde edilmesinde girdilerin nasıl kullanıldığı Etkililik: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma düzeyi- çıktılarla elde edilen sonuçlar

10

11 4N Stratejik Planlama-3 Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz?
Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

12 Stratejik Planlama-4 Bir kuruluşun disiplinli ve sistemli bir şekilde:
kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını, yaptığı şeyleri niçin yaptığını, ulaşmayı arzu ettiği durumu değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

13 Stratejik Planlama-5 Stratejik planlama;
kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkeler inden hareketle bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

14

15

16

17

18 Neden stratejik planlama?-1
Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez” Kedi: “O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez” Alice: “... bir yere ulaştığım sürece...” diye açıklar... Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldığın sürece...”

19 Neden stratejik planlama?-2
Geleceğe/ileriye yönelik düşünme Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Sonuçlara ve performansa odaklanma Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu

20 Stratejik planlama nedir, ne değildir?-1
Belge değil, süreç ve yaklaşım Teorik değil, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı yönetim Ölçme ve değerlendirme önemli

21 Stratejik planlama nedir, ne değildir?-2
Kavram < eylem Rakam < fikir Rasyonel < sezgisel Ekstrapolasyon < gelecek yönelimi Lafz < ruh!

22 Riskler, sorunlar, varsayımlar...
Prof. Lucifer Gonzales Butts (ya da MW) Sendromu Kurumsal kapasite Değişime direnç-sahiplenmeyi sağlama İstatistiki veri tabanları Diğer reform çalışmaları

23 Planlamanın planlaması: temel sorular-1
Kuruluşa yönelik Kişilere yönelik Sürece yönelik

24 Planlamanın planlaması: temel sorular-2
Kuruluşa yönelik: Yöneticilerin desteği var mı? Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı? Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı?

25 Planlamanın planlaması: temel sorular-3
Kişilere yönelik: Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek: takımda kimler olacak? Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak? Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak?

26 Planlamanın planlaması: temel sorular-4
Sürece yönelik: Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak? Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek? Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?

27 Anahtar-2 Eğer problem başlangıçta saçma görünmüyorsa onun için umut yoktur! Einstein

28 Pilot Kuruluşlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Denizli Valiliği (İl Özel İdaresi) İller Bankası Genel Müdürlüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi

29 Kaynaklar

30 teşekkürler!


"Stratejik Yönetim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları