Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşikardiye İkincil Kardiyomiyopatiler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşikardiye İkincil Kardiyomiyopatiler"— Sunum transkripti:

1 Taşikardiye İkincil Kardiyomiyopatiler
Dr. Alpay Çeliker Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2 Fizyopatoloji Normal ventriküler Fonksiyon

3 Mekanizma

4 Kronik Taşikardi* *: Zimmermann FJ ve ark. High incidence of incessant SVT in Pediatric patients referred for cardiac transplantation. PACE 1996

5 Nedenler

6 Ektopik Atriyal Taşikardi
Farklı P dalgası morfolojisi Atriyal hız atım/dakika Sağ atriyal odak soldan fazla görülür Multipl odak % civarında olabilir. Katekolamin etkisiyle hız değişkendir Sağ atriyumun yukarı bölgelerinde bulunan bir odak sinüs atımlarına benzeyebilir.

7 EAT: Odaklar

8 EAT: Mekanizma SA DÜĞÜM AV DÜĞÜM

9 EAT: Tanı

10

11 EAT: Tanı Yüzey EKG 24 saatlik ambulatuvar EKG Adenosin testi
P dalga polaritesi 24 saatlik ambulatuvar EKG Kalp hızı ve p dalga polaritesinde değişiklikler AV blok sırasında atriyal hız Adenosin testi Elektrofizyolojik çalışma

12

13 EAT: Tedavi Antiaritmik Tedavi Kateter Ablasyon
Amidarone ve β-bloker tedavi > % 60 etkili Spontan rezolüsyon oldukça sık Kateter Ablasyon AA tedaviye yanıt vermeyen, ventrikül disfonksiyonu belirgin ve büyük çocuklarda endikedir. Ektopik odak anestezi ile aktivitesini kaybedebilir Başarı şansı % 80, rekürrens % 20-30 3-boyutlu haritalama faydalı olabilir.

14 EAT RF Ablasyon

15 EAT: RF ABLASYON

16 Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia
Ventrikülden atriyuma iletim gösteren yavaş iletimli aksesuar yola bağlıdır. DII, DII ve aVF’de negatif P dalgaları görülür. RP intervali uzundur. Taşikardi genellikle “incessant”’dır. Taşikardi hızı atım/dk dolaylarındadır. Spontan kaybolma olasılığı vardır. Kardiyomiyopatiye neden olur.

17 R P

18

19

20 PJRT: Tedavi

21 PJRT: Ablasyon Öncesi-Sonrası EKG
DI DII DIII aVR aVL aVF V1-6 aVR V1-6 DI DII aVL DIII aVF

22 PJRT: Aksesuar Yol Lokalizasyonu

23

24 “Junctional” Ektopik Taşikardi
Taşikardi sırasında QRS normaldir, AV disosiasyon bulunmaz. AV bileşkede ektopik bir odak tarafından oluşturulur. AA tedavi taşikardi kontrolünde etkisizdir, hız kontrolü sağlanabilir. Amiodarone ve -blokörler en etkili AAİ’dır. RFA tedaviye yanıt vermeyen hastalarda endikedir.

25 JET

26 JET * * * * * *

27 JET: Tedavi β-bloker, amiodarone etkili olabilir.
Tetiklenen aktiviteye bağlı olanlarda verapamil kullanılabilir. Tedaviye dirençli vakalarda RF kateter ablasyon yapılabilir. AV blok riski mevcuttur. Spontan rezolüsyon gözlenebilir.

28 Sonuçlar I Sol ventrikül disfonksiyonu ile gelen hastalarda kronik taşikardi ekarte edilmelidir. Kalp hızı > 150 atım/dk ise taşikardi düşünülmelidir.

29 Sonuçlar II Taşikardiye bağlı kardiyomiyopatinin tedavisi AA ilaçlar ve RF kateter ablasyonla yapılabilir. Bu hastaların tanısı bu nedenle son derece önemlidir.

30 Teşekkürler


"Taşikardiye İkincil Kardiyomiyopatiler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları