Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARI Dr.BAHAR KUVAKİ BALKAN DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Şubat 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARI Dr.BAHAR KUVAKİ BALKAN DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Şubat 2009."— Sunum transkripti:

1 SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARI Dr.BAHAR KUVAKİ BALKAN DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Şubat 2009

2 Maske – balon Laringoskopi – intübasyon LARİNGEAL MASKE

3 Hava yolu yönetimi İntraglottik Ekstraglottik (Supraglottik) –ETT’ye göre basit ve etkili alternatif arayışı –ETT’ye göre önemli avantajları –Son 25 yılda hızlı gelişme

4 Ekstraglottik hava yolu araçlarının a)kaflarının oluşuna göre b)oral/nazal yerleştirilmelerine göre ve c)distal kafın anatomik yerleşimine göre sınıflandırılması Kullanıma girmesi (yıl) AKafsız, oral yerleştirilen laringofaringeal airway’ler 1) Williams airway intubator*1981 2) Patil oral airway*1982 3) Ovassapian fiberoptic intubating airway*1987 4) Combined oropharyngeal airway and dental pack1981 5) Modified Connell airway2001 BKaflı, oral yerleştirilen laringofaringeal airway’ler 1) Mehta’s cuffed oropharyngeal airway1990 2) Cuffed oropharyngeal airway1992 CKafsız nazal yerleştirilen laringofaryngeal airway’ler 1) Variable flange nasopharyngeal airway1988 2) Linder nasopharyngeal airway1988 DKaflı nazal yerleştirilen laringofaryngeal airway’ler 1) Boheimer’s cuffed nasopharyngeal airway1990 Sınıflandırma

5 Ekstraglottik hava yolu araçlarının a)kaflarının oluşuna göre b)oral/nazal yerleştirilmelerine göre ve c)distal kafın anatomik yerleşimine göre sınıflandırılması Kullanıma girmesi (yıl) EKaflı oral yerleştirilen hipofaringeal airway’ler 1) Classic LMA1988 2) Flexible LMA1991 3) Intubating LMA*1997 4) Disposable LMA1998 5) ProSeal LMA2000 6) Glottic aperture seal airway1998 7) Streamlined pharynx airway liner (SLIPA)2002 8) Soft seal laryngeal mask2002 9) Laryngeal tube airway1999 10) Laryngeal tube suction2002 11) Airway management device2000 12) Pharynx airway express2002 13) Cobra pharyngeal lumen airway2003 FKafsız oral yerleştirilen özofageal airway’ler 1) Tracheo-oesophageal airway1981 G Kaflı oral yerleştirilen özofageal airway’ler 1) Pharyngeal tracheal lumen airway1984 2) Oesophageal tracheal Combitube1987 Sınıflandırma

6 Tüpün distalinde yerleşmiş kafı bulunanlar –LMA, İLMA … Tüpün etrafında ve proksimale yerleşmiş kafı bulunanlar –Kombitüp, Cobra, PLA … Kafı bulunmayanlar –SLİPA, İ-gel …

7 Ekstraglottik Hava Yolu Araçları Yüz maskeleri Airway’ler –Orofaringeal Kafsız Kaflı –Nazofaringeal COPA Cuffed Oropharyngeal Airway

8 Laringeal Maske (LM) Laryngeal Mask Airway (LMA)

9 Laringeal Maske Yüz maskesine göre daha kullanışlı, endotrakeal entübasyona göre daha az invazif bir araç geliştirme projesi sırasında bulundu 1981-1988 yıllarında geliştirildi 1996’da ASA zor entübasyon algoritmine girdi 2005’e kadar 150 milyon kez kullanıldı Anestezi uygulamalarının %30-60’ı LM ile yapılmakta Dr. Archie Brain, London Hospital (Whitechapel)

10 LM dizaynı –LMA yerleştirilip kafı şişirildiğinde larinks girişinde oval bir “mühür” oluşturur. –Yerleştiğinde sindirim sistemi ile solunum sisteminin kesiştiği yerde oturur.

11 Maskeye göre avantaj-dezavantaj “hands free” – eller serbest Kollar yorulmamakta Mekanik ventilasyon mümkün Çevre kirliliği daha az Boğaz ağrısı, yutma güçlüğü / alt çene ağrısı

12 ETT’e göre avantaj-dezavantaj Hemodinamik yanıtlar Göz içi basıncı Uyanma döneminde ıkınma, öksürme (%45 / %5) Mukosiliyer klirens (klinik önemi??) Faringolaringeal sorunlar (boğaz ağrısı/yutma güçlüğü/ses kısıklığı) Uyanma dönemi

13 Rekürrens parezisi –ETT ile de görülmekte –Travmatik yerleştirme, yüksek kaf basıncı Diş hasarları –ETT ile daha fazla Aritenoid kıkırdağın luksasiyonu –ETT ile de görülmekte Kaçak oranı (dışarıya, mideye) –ETT’ye göre daha fazla ETT’e göre avantaj-dezavantaj

14 Kontraendikasyonlar Aspirasyon riski olan olgular –Dolu mide –14-16 Hf üstünde gebelik –İntestinal obstrüksiyon –Mide boşalmasında gecikme (travma, şiddetli ağrı) –İntraoperatif aşırı trendelenburg pozisyonu Yüksek solutma basınçları –Restriktif ventilasyon bozuklukları –Yüksek hava yolu direnci Anatomik engeller –Orofaringeal tümörler –Ağız açıklığında kısıtlılık –Servikal vertebra hareketlerinde kıstlılık –Glottik bölgede patolojik süreçler –Toraks travması Rölatif kontrendikasyonlar –Obezite –Laparoskopik girişimler –GER, Hiyatus hernisi

15 Endikasyonları Erişkin ve çocukarın günübirlik cerrahileri –Kısa periferik girişimler Ameliyathane dışı girişimlerde Kardiyovasküler hastalığı olanlarda Beyin cerrahisi girişimlerinde (?) Baş, Boyun ve Göz cerrahisinde Zor hava yolu olan olgularda –Maske ile ventilasyonu zor olanlar –Endotrakeal entübasyonun başarılı olamadığı olgular KPR

16 LM için nasıl bir indüksiyon? Propofol Tiyopental Opioidler Nöromüsküler bloker ajanlar İnhalasyon ajanları

17 LM yerleştirilmesi için gerekli araç gereç Eldiven Uygun boyutta LMA Uygun boyutta kaf şişirme enjektörü Su bazlı kayganlaştırıcı Solutma araç gereçleri Stetoskop LMA tespiti için flaster İndüksiyon için gerekli ilaçlar

18 Hazırlık 1: LMA seçimi 2:LMA’nın incelenmesi 3: Kafın şişirilmesi - indirilmesi 4:LMA’nın kayganlaştırılması 5:Hastanın başına pozisyon verilmesi

19 1: Uygun boyuttaki LM seçimi Önerilen boyutlar: –1< 5 kg –1.55 - 10 kg –210 - 20 kg –2.5 20 - 30 kg –3 30 kg – zayıf erişkin –4erişkin –5 iri erişkin/4 No ile kaçak olması

20 2: LM’nin incelenmesi LM kaf şeklinin, durumunun görsel olarak kontrol edilmesi Tüp bölümünün obstrüksiyon, partikül yönünden kontrol edilmesi Kaf şişirilerek kaçak kontrolü yapılmalı Kaf indirilerek inik kalıp kalmadığı incelenmeli

21 3: Kafın indirilmesi - Şişirilmesi Kaf yavaşça indirilerek yumuşak, düz bir uç oluşturulmalı. Böylece dilin ve epiglotun arkasına kolayca geçmesi sağlanır. Şişirilirken maksimum kaf volümleri aşağıdaki değerleri aşmamalı: –1: 4 ml –1.5: 7 ml –2: 10 ml –2.5: 14 ml –3: 20 ml –4: 30 ml –5: 40 ml

22 4: Kayganlaştırma Su bazlı kayganlaştırıcı kullanılmalı Yerleştirmeden hemen önce uygulanmalı Sadece LM’nin sırt kısmı kayganlaştırılmalı Önemli: Aşırı miktarda kayganlaştırıcı kullanılmamalı –Kafın ön bölümüne veya iç bölümüne sürülmemeli Kayganlaştırıcının inhale edilmesi durumunda öksürme veya obstrüksiyon gelişebilir.

23 5: Hastaya pozisyon verilmesi Başa ekstansiyon, boyuna fleksiyon LM’nin kıvrılmasını önle: –Bir yardımcı çeneyi aşağıya doğru çekmeli. –Posterior oral bakı yapılmalı. –Yerleştirirken LM’nin ucunun kıvırlmamış olmasına dikkat edilmeli.

24 LM Yerleştirme Tekniği Step 1 Step 5 Step 4 Step 2 Step 3

25 LM Yerleştirilmesi 1 LM’yi tüp kısmının maskeye mümkün olan en yakın yerinden kalem tutar gibi tut LM’nin ucunu hastanın üst dişlerinin iç tarafına doğru yerleştir

26 LM Yerleştirme 2 Görerek: –Maskenin ucunu sert damağa doğru iterek düzleştir. –Maskeyi farinkse doğru ilerletirken işaret parmağın ile yukarı doğru iterek ucunun dil ile temas ederek kıvrılmamasına dikkat et.

27 LM yerleştirme 3 Başı ekstansiyonda, boynunu fleksiyonda tut –İşaret parmağını kullanarak maskeyi posterior faringeal duvara doğru iterek ilerlet.

28 LM Yerleştirme 4 İşaret parmağınla itmeye devam et Maskeyi yerleşene kadar yönlendir.

29 LM Yerleştirme 5 Tüp kısmını öbür elinle sıkıca tut Diğer elinin işaret parmağını farinksten çıkar. Diğer elinle yumuşakça aşağı doğru iterek maskenin tamamen yerleşmiş olduğunu doğrula.

30 LM Yerleştirme 6 Önerilen hava volümü ile kafı şişir. Aşırı şişirmekten kaçın. Kaf şişirilirken LM tüpünü tutma. –Normalde şişirilirken maske doğru pozisyona gelmek üzere hafifçe hipofarinkse doğru çıkar.

31 LM’nin doğru yerleştiğini kontrol et Hastayı ventile ederken her iki akciğerin eşit havalandığını ve epigastrium bölgesinde solutma seslerinin olup olmadığını kontrol et. Kapnolog ile izle. Isırma koruyucu yerleştir ETT tespit yöntemleriyle LM’yi tespit et

32 LM yerleştirilirken yaşanan sorunlar Yeterince sert damağa doğru itilmemesi, yetersiz kayganlaştırma veya kafın iyi indirilmemiş olması maskenin kendi ucu üzerinde katlanmasına neden olabilir.

33 Katlanma başladığında giderek belirginleşir ve epiglotu da iterek mekanik obstrüksiyona neden olabilir. LM yerleştirilirken yaşanan sorunlar

34 LM ile ilgili solutma sorunları Yetersiz anestezi derinliği Bronkospazm Laringospazm Yanlış LM seçimi Kaf ucunun kıvrılması Kafın epiglotu kıvırması LM’nin yanlış yerleştirilmesi, kayması Hastanın başına pozisyon verilmesi Yerleştirilirken kafın veya kaf hattının hasarlanması

35 Doğru Yerleşmiş LM

36 Laringeal Maske Yerleştirilmesi

37 LM ve Aspirasyon 10 000:2 – 12 000:1 En önemli risk faktörleri: –Yetersiz anestezi derinliği ve solunum reflekslerinin aktif olması –Aspirasyon riski yüksek olan olgularda kullanılması Semptomatik reflü Dolu mide Obezite İntraabdominal girişim

38 Maksimum LM süresi ? 2 saat üstü kontrendikasyon mudur? Sorun nedir? –Hava yollarında ödem –Sinir hasarları –Mideye insuflasyon – aspirasyon riski artışı 11 000 olguluk değerlendirmede 579 olgu > 120 dk ve buna ilişkin komplikasyon yok Maksimal LMA süresi ile ilgili kontrollü çalışmalar yok – kanıta dayalı olarak önerilebilecek belli bir maksimum süre yok

39 LM’yi nasıl çıkaralım ? Derin anestezi altında ? Uyanık, refleksleri dönmüş hastada ?

40 Classic (Klasik) LMA-Flexible (Spiral LMA) LMA Pro-seal (……….) Intubating (LMA – Fastrach) (Entübasyon olanağı sağlayan) Disposable (Tek kullanımlık) LMA-CTrach (Entegre optik sistemli) Laringeal Maske Çeşitleri

41 Tek Kullanımlık LM Tekrar kullanmak için gerekli yıkama ve hazırlık zaman ve maliyet gerektiriyor Otoklavlamaya rağmen protein birikimleri ve hastalık bulaşı riski PVC’den oluşmakta Kaf özelliği avantajlı gibi

42 Pro Seal LMA Kaçak basıncı daha yüksek Daha iyi yerleşme – aspirasyon riski daha düşük Ek olarak dorsal bir kafı ve posterior bir lümeni vardır (insüfle edilen hava ve özofagustan regürjitasyon drenajı içindir) Mide sondası yerleştirilebilir Yerleştirilmesi biraz daha zor (ilk denemede yerleştirme oranı ↓, yerleştirme süresi ↑)

43 ProSeal Yerleştirilmesi

44 Intubating LMA (ILMA, Fastrach) LMA içinden endotrakeal entübasyon olanağı sağlar LMA’nın modifikasyonu ile 1997’de kullanıma girmiştir

45 ILMA Yerleştirilmesi

46 Laryngeal Tube (LT) / Laryngeal Tube Suction (LTS) Temelde acil olgularda kullanmaya yönelik geliştirilmiştir – rutinde de kullanılmakta Çok kullanımlık – tek kullanımlık Orofaringeal ve özofageal düşük basınçlı kaflar N2O ile kaf basınçları artabilir PLM ve LM’ye üstünlüğü yok

47 LTS Yerleştirilmesi

48 Perilaryngeal Airway COBRA Dr. David D. Alfery

49 InsertionPositionCuff Inflation COBRA Yerleştirme

50

51 (Combitube®) Dual Lumen Airway

52 Kombitüp 2 lümeni, 2 kafı vardır Entübasyon yapılamadığında kullanılır %90-95 özofagusa yerleşir (ekstraglottik) ETT yerine alternatif değildir Maksimum 8 saat kullanılmalıdır

53 Preoksijenasyon Tüpün kontrolü. Baş nötral pozisyonda İşaretlere kadar ilerlet Yerleştirme

54 Faringeal kafı (mavi) 85-100 ml hava ile şişir Trakeal kafı (beyaz) 10-15 ml ile şişir

55 port 1’den havalandır (daha uzun olan mavi tüp,No1). Akciğer sesleri yoksa portları değiştir port 2’den havalandır (daha kısa beyaz tüp, No 2)

56 Pediyatrik boyutları yok Özofagus hastalıkları Güvenli hava yolu değildir Latex içermektedir Toksik veya kostik alımlarında Kaf basınçları yüksek – hava yolu morbidite oranı yüksek Kontraendikasyonları/Sınırları:

57 ELISHA Üç olanak birden sunmaktadır Ventilasyon İntübasyon (fiberoptik veya kör) Gastrik tüp yerleştirme

58 I-gel Airway Perilaringeal ve hipofaringeal yapılara uygun olarak dizayn edilmiştir Kafı yoktur Doku hasarı daha az Daha stabil duruş Tek kullanımlık Kaçak basınçları yüksek

59 Streamlined Pharynx Airway Liner SLIPA

60

61 “Take Home Message” Eve Hangi Bilgileri Götürmeliyim ?

62 Sürekli bir öncekine “üstün” araç-gereç geliştirilmektedir. Mesele bu yeni araç gereçlere ulaşmak,temin etmek değil – onları kullanabilmektir. Tümüne sahip olmak ve kullanmak şart değildir. LMA altın standarttır – bunu unutmamak gerekir. Birkaç alternatifi iyi bilmek ve kullanıyor olmak önemlidir. Okumak, izlemek önemli olsa da uygulamak ve tekrar tekrar uygulamak en önemli öğrenme şeklidir.


"SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARI Dr.BAHAR KUVAKİ BALKAN DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Şubat 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları