Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anemilerin sınıflandırılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anemilerin sınıflandırılması"— Sunum transkripti:

1 Anemilerin sınıflandırılması
ANEMİLERE GİRİŞ VE Anemilerin sınıflandırılması

2 Anemi tanımı Erkek Kadın Hemoglobin (%) < 13 gr < 12 gr
WHO kriterlerine göre erişkinlerde; Erkek Kadın Hemoglobin (%) < 13 gr < 12 gr Hemotokrit (%) < < 37

3 Normal KAN değerleri-I
Kırmızı Küre sayısı Erkek – 6.0 milyon /dl Kadın 4.0 – 5.5 milyon /dl Hemoglobin Erkek % 13 – 17 g/dl Kadın % 12 – 16 g/dl Hematokrit Erkek % 47  5 Kadın % 42  5

4 Normal KAN değerleri-II
Ortalama Eritrosit Hacmi fl Ortalama Eritrosit Hb pg Ortalama Eritrosit Hb konsantrasyonu % Eritrosit Volüm Dağılımı (RDW) % 11.5–14.5

5 Eritropoezis-I Hematopoetik BFU-E CFU-E Eritroblast Retikulosit
kök hücre CD34(+) BFU-E CFU-E Eritroblast Retikulosit eritropoetine bağımlı Eritrosit BFU-E : Burst forming unit eritroid CFU-E : Colony forming unit eritroid

6 Eritrositlerin yaşam süreleri 120 gündür.
Eritropoezis-II Eritrositlerin yaşam süreleri 120 gündür. Günlük eritrosit yapımı 20 x 1010

7 Bir hastalık tanısı değil,
Anemi Bir hastalık tanısı değil, bir bulgudur.

8 Anemiler : ETYOLOJİ 2. Hemolitik anemi
1. Kemik iliği yetmezliğine bağlı (Aplastik Anemi) 2. Hemolitik anemi 3. DNA Sentez Bozukluğuna bağlı: Vitamin B12 , Folik Asit eks., MDS (myelodisplastik sendrom) Hb Sentez Bozukluğuna bağlı : Demir eksikliği, Kronik hastalık anemisi, Talasemi, Kansere bağlı, Kurşun zeh, sideroblastik vs. Kanamalar: Akut - Kronik

9 Anemili hastaya yaklaşım- I
Anemiye yol açan nedeni araştırılmalıdır. Anemi nedenini aydınlatmadan demir, folik asit ve B12 vitamini ya da kan transfüzyonu uygulaması yanlıştır.

10 Anemili hastaya yaklaşım- II
Ayrıntılı anamnez Fizik Muayene Otomatik kan sayımı sonuçlarını değerlendirme Kemik İliğini değerlendirme

11 Otomatik tam kan sayımı
1960'lı yıllarda CBC 7 parametreden oluşmaktaydı; 1. WBC 2. RBC 3. Hb 4. Htc 5. MCV 6. MCH 7. MCHC

12 Otomatik tam kan sayımı
Otomatik tam kan sayım cihazlarındaki teknik ilerleme ile; 1970’li yılların başında; Trombosit sayımı (PLT) 1980’li yılların başında da; kırmızı küre dağılım genişliği (RDW)

13 Otomatik tam kan sayımı
Retikülosit sayımı, retikülosit hacmi ve yoğunluğu gibi paramaterlerde artık günlük klinik kullanımda yerlerini bulmaktadırlar. Retikülosit sayısı: Kemik iliğinde eritrosit yapım hızını gösterir

14 Kırmızı küre dağılım genişliği-I
RDW (Red Cell Distiribution Weight) KK'ların büyüklüklerindeki değişiklikler (anisositoz) konusunda bilgi vermektedir. Anizositoz; Periferik yayma ile de anlaşılabilir. Her cihazın farklı üst sınır değerleri olmasına rağmen %14'ün üzerinde olması patolojik olarak kabul edilmektedir.

15 Kırmızı küre dağılım genişliği-II
RDW artışı, Beslenme eksikliklere bağlı gelişen anemilerde ve özellikle de demir eksikliği anemisinde ilk bulgulardandır (RDW > % 14) Talasemi taşıyıcılığı ile demir eksikliği anemisi olan olguların ayrımında kullanılabilir.

16 ANEMİ’NİN MORFOLOJİK SINIFLAMASI
Anemisi olan bir hastada; Periferik yayma ve otomatik kan sayım aletleri ile Eritrositlerin morfolojik yapısı belirlenir. Ortalama eritrosit hacmi hekime aneminin hangi morfolojik tipte (makrositik, normositik, mikrositik) olduğunu açıklar.

17 Retikülosit sayısına göre anemilerin sınıflandırması

18 Eritrosit morfolojisi
ANEMİ MCV Eritrosit morfolojisi MCV 80-95 MCV < 80 MCV >100 Makrositik Normositik Mikrositik Eritrosit morfolojisine göre anemilerin sınıflandırması

19 Hipokrom Mikrositer Anemiler
Ortalama eritrosit hacminin Mikron küp’ten (femtolitre) daha düşük olduğu anemilere denir.

20 Hipokrom Mikrositer Anemiler
Hipokrom Mikrositer Anemiler; Hemoglobin sentez bozukluğuna bağlı Anemilerdir

21 Hipokrom-Mikrositer Anemi Nedenleri
1. Demir eksikliği anemisi 2. Kronik hastalık anemisi 3. Talasemi 4. Sideroblastik anemi 5. Diğer: Bakır eksikliği, piridoksin eksikliği, kurşun zehirlenmesi

22 Makrositer Anemiler OEH: MCV > 100 fl / (micron 3) den fazla olan Anemilerdir

23 Makrositer Anemi nedenleri-I
I. Megaloblastik eritropoez 1. B12 vitamin eksikliği 2. Folat eksikliği 3.Myelodisplastik Sendrom: Refrakter Anemi

24 Makrositer Anemi nedenleri-II
II. Megaloblastik olmayan eritropoez 1. Akut hemolizden sonra 2. Bazı sitotoksik ilaçlar (Antimetabolitler: Mtx) 4. Aplastik anemi 5. Miksödem 6. Gebelik 7. Alkolizm 8. Karaciğer hastalığı

25 NORMOSİTİK ANEMİLER MCV 80-95 fl arasında olan anemilerdir.

26 NORMOSİTİK ANEMİLER ETİOLOJİ-I
1. Uygun ilik cevabının eşlik ettiği anemiler Akut kanamalara bağlı anemi b. Hemolitik anemiler 2. Bozulmuş ilik cevabının eşlik ettiği anemiler a.İlik hipoplazisi – Aplastik anemi Saf eritroid aplazisi: pür red cell aplazi

27 NORMOSİTİK ANEMİLER ETİOLOJİ-II
b. Myelofitizik anemiler : Kemilk İliği İnfiltrasyonu Malign hücre infiltrasyonu Myelofibrozis Kalıtsal depo hastalıkları c. Azalmış Eritropoetin yapımı Böbrek yetmezliği Karaciğer hastalığı Endokrin hastalık Malnutrisyon Kronik hastalık anemisi 3. Dilüsyonel anemi: Gebelik anemisi

28 ENDOKRİN HASTALIKLAR VE ANEMİ
1. Hipotroidi 2. DM 3. Addison 4. Hipogonadizm 5. Panhipopituitarizm 6. Hiperparatiroidi

29 Yaşlılarda Anemi-Neden
Yaşlılarda en sık rastlanan anemi nedenleri 1. DEMİR EKSİKLİĞİ** en sık neden 2. Kronik hastalık anemisi 3. B12 vitamin eksikliği 4. Folik asit yetersizliği 5. MDS (Myelodisplastik Sendrom) : Refrakter Anemi


"Anemilerin sınıflandırılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları