Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANEMİLERE GİRİŞ ANEMİLERE GİRİŞVE Anemilerin sınıflandırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANEMİLERE GİRİŞ ANEMİLERE GİRİŞVE Anemilerin sınıflandırılması."— Sunum transkripti:

1 ANEMİLERE GİRİŞ ANEMİLERE GİRİŞVE Anemilerin sınıflandırılması

2 Erkek Kadın Hemoglobin (%) < 13 gr < 12 gr Hemotokrit (%) < 42 < 37 Anemi tanımı WHO kriterlerine göre erişkinlerde;

3 Normal KAN değerleri-I Kırmızı Küre sayısı Erkek 4.5 – 6.0 milyon /dl Kadın 4.0 – 5.5 milyon /dl Kadın 4.0 – 5.5 milyon /dl Hemoglobin Erkek % 13 – 17 g/dl Kadın % 12 – 16 g/dl Kadın % 12 – 16 g/dl Hematokrit Erkek % 47  5 Kadın % 42  5 Kadın % 42  5

4 Ortalama Eritrosit Hacmi 80 - 95 fl Ortalama Eritrosit Hb 28 - 32 pg Ortalama Eritrosit Hb konsantrasyonu % 32 - 36 Eritrosit Volüm Dağılımı (RDW) % 11.5–14.5 Normal KAN değerleri-II

5 BFU-E CFU-E Eritroblast Retikulosit BFU-E CFU-E Eritroblast Retikulosit eritropoetine bağımlı Eritrosit Eritrosit BFU-E : Burst forming unit eritroid CFU-E : Colony forming unit eritroid Eritropoezis-I Hematopoetik kök hücre CD34(+)

6 Eritrositlerin yaşam süreleri 120 gündür. Günlük eritrosit yapımı 20 x 10 10 Eritropoezis-II

7 Anemi Bir hastalık tanısı değil, bir bulgudur. bir bulgudur.

8 1. Kemik iliği yetmezliğine bağlı (Aplastik Anemi) 2. Hemolitik anemi 3. DNA Sentez Bozukluğuna bağlı: Vitamin B 12, Folik Asit eks., MDS (myelodisplastik sendrom) 4.Hb Sentez Bozukluğuna bağlı : Demir eksikliği, Kronik hastalık anemisi, Talasemi, Kansere bağlı, Kurşun zeh, sideroblastik vs. 5.Kanamalar: Akut - Kronik Anemiler : ETYOLOJİ

9 Anemili hastaya yaklaşım- I Anemiye yol açan nedeni araştırılmalıdır. Anemi nedenini aydınlatmadan demir, folik asit ve B 12 vitamini ya da kan transfüzyonu uygulaması yanlıştır.

10 Ayrıntılı anamnez Fizik Muayene Otomatik kan sayımı sonuçlarını değerlendirme Kemik İliğini değerlendirme Anemili hastaya yaklaşım- II

11 Otomatik tam kan sayımı 1960'lı yıllarda CBC 7 parametreden oluşmaktaydı; 1. WBC 2. RBC 3. Hb 4. Htc 5. MCV 6. MCH 7. MCHC

12 1970’li yılların başında; Trombosit sayımı (PLT) 1980’li yılların başında da; kırmızı küre dağılım genişliği (RDW) Otomatik tam kan sayımı Otomatik tam kan sayım cihazlarındaki teknik ilerleme ile ;

13 Retikülosit sayımı, retikülosit hacmi ve yoğunluğu gibi paramaterlerde artık günlük klinik kullanımda yerlerini bulmaktadırlar. Retikülosit sayısı: Kemik iliğinde eritrosit yapım hızını gösterir Otomatik tam kan sayımı

14 Kırmızı küre dağılım genişliği-I RDW (Red Cell Distiribution Weight) KK'ların büyüklüklerindeki değişiklikler (anisositoz) konusunda bilgi vermektedir. Anizositoz; Periferik yayma ile de anlaşılabilir. Her cihazın farklı üst sınır değerleri olmasına rağmen %14'ün üzerinde olması patolojik olarak kabul edilmektedir.

15 RDW artışı, Beslenme eksikliklere bağlı gelişen anemilerde ve özellikle de demir eksikliği anemisinde ilk bulgulardandır (RDW > % 14) Talasemi taşıyıcılığı ile demir eksikliği anemisi olan olguların ayrımında kullanılabilir. Kırmızı küre dağılım genişliği-II

16 ANEMİ’NİN MORFOLOJİK SINIFLAMASI Anemisi olan bir hastada; Periferik yayma ve otomatik kan sayım aletleri ile Eritrositlerin morfolojik yapısı belirlenir. Ortalama eritrosit hacmi hekime aneminin hangi morfolojik tipte (makrositik, normositik, mikrositik) olduğunu açıklar.

17 Retikülosit sayısına göre anemilerin sınıflandırması

18 ANEMİ MCV Eritrosit morfolojisi MCV >100 MCV 80-95 Makrositik MCV < 80 NormositikMikrositik Eritrosit morfolojisine göre anemilerin sınıflandırması

19 Ortalama eritrosit hacminin 80 Mikron küp’ten (femtolitre) daha düşük olduğu anemilere denir. Hipokrom Mikrositer Anemiler

20 Hipokrom Mikrositer Anemiler; Hemoglobin sentez bozukluğuna bağlı Anemilerdir Hipokrom Mikrositer Anemiler

21 1. Demir eksikliği anemisi 2. Kronik hastalık anemisi 3. Talasemi 4. Sideroblastik anemi 5. Diğer: Bakır eksikliği, piridoksin eksikliği, kurşun zehirlenmesi Hipokrom-Mikrositer Anemi Nedenleri

22 Makrositer Anemiler OEH: MCV > 100 fl / (micron 3) den fazla olan Anemilerdir

23 Makrositer Anemi nedenleri-I 1. B12 vitamin eksikliği 2. Folat eksikliği 3.Myelodisplastik Sendrom: Refrakter Anemi I. Megaloblastik eritropoez

24 Makrositer Anemi nedenleri-II II. Megaloblastik olmayan eritropoez 1. Akut hemolizden sonra 2. Bazı sitotoksik ilaçlar (Antimetabolitler: Mtx) 4. Aplastik anemi 5. Miksödem 6. Gebelik 7. Alkolizm 8. Karaciğer hastalığı

25 MCV 80-95 fl arasında olan anemilerdir. NORMOSİTİK ANEMİLER

26 1. Uygun ilik cevabının eşlik ettiği anemiler a.Akut kanamalara bağlı anemi b.b. Hemolitik anemiler 2. Bozulmuş ilik cevabının eşlik ettiği anemiler a.İlik hipoplazisi – Aplastik anemi Saf eritroid aplazisi: pür red cell aplazi NORMOSİTİK ANEMİLER ETİOLOJİ-I

27 b. Myelofitizik anemiler : Kemilk İliği İnfiltrasyonu b. Myelofitizik anemiler : Kemilk İliği İnfiltrasyonu Malign hücre infiltrasyonu Myelofibrozis Kalıtsal depo hastalıkları c. Azalmış Eritropoetin yapımı Böbrek yetmezliği Karaciğer hastalığı Endokrin hastalık Malnutrisyon Kronik hastalık anemisi 3. Dilüsyonel anemi: Gebelik anemisi NORMOSİTİK ANEMİLER ETİOLOJİ-II

28 1. Hipotroidi 2. DM 3. Addison 4. Hipogonadizm 5. Panhipopituitarizm 6. Hiperparatiroidi ENDOKRİN HASTALIKLAR VE ANEMİ

29 1. DEMİR EKSİKLİĞİ** en sık neden 2. Kronik hastalık anemisi 3. B12 vitamin eksikliği 4. Folik asit yetersizliği 5. MDS (Myelodisplastik Sendrom) 5. MDS (Myelodisplastik Sendrom) : Refrakter Anemi Yaşlılarda Anemi - Neden Yaşlılarda en sık rastlanan anemi nedenleri


"ANEMİLERE GİRİŞ ANEMİLERE GİRİŞVE Anemilerin sınıflandırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları