Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA ANEMİYE YAKLAŞIM Doç. Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA ANEMİYE YAKLAŞIM Doç. Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA ANEMİYE YAKLAŞIM Doç. Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D.

2 Anemi Tanımı Kan hemoglobin düzeyinde veya eritrosit kitlesinde azalma Yaşa ve cinsiyete göre olması gereken normal değerlerin altındaki hemoglobin değerleri

3 Normal Değerler

4 ANEMİ ; asla bir hastalık tanısı de ğ il bir BULGUDUR!!!

5 Anemi Etiyolojisi 1. Kİ’nde yetersiz üretim – Nutrisyonel nedenler – Enfeksiyonlar – Malign infiltrasyonlar – Aplastik Anemi 2. Artan kayıplar - Hemoliz -Doğumsal -Edinsel - Kanama (GİS, menoraji …) 3. Gereksinim artışı - Bebeklik dönemi - Ergenlik dönemi 4. Diğer … - Malabsorbsiyon - Hipotiroidi

6 Yenidoğanda Fizyolojik Anemi

7 Klinik Bulgular Solukluk Halsizlik Taşikardi Sistolik üfürüm Kardiyomegali Baş ağrısı Huzursuzluk Pika Kaşık tırnak Mavi sklera Tinnitus Angular stomatit Glossit Gastrik atrofi Özefageal striktür HSM ve LAP Motor gelişme geriliği Kognitif fonksiyonlarda bzk. Nörosensoriyel işitme kaybı Sarılık Safra taşı Demir yükü Hiperpigmentaston İskelet anomalisi

8 Kaşık Tırnak Angular stomatit Glossit

9 MCV  Ortalama Eritrosit Volümü (fL) Mikrositoz için – İlk 10 yaşta  MCV= 70 + yaş Makrositoz için (6. aydan sonra) – Üst sınır  84 + (Yaş x 0,6)

10 Anemili Hastanın Değerlendirilmesi ANEMİ Öykü ve Fizik İnceleme Başlangıç Tarama Testleri Ayırdedici Testler İleri İncelemeler

11 Başlangıç Tarama Testleri

12 Retikülosit - Normal = % 0,5 - 2 - Eritrosit yıkımını gösterir ANEMİ ??? -Hemolitik -Non-hemolitik

13 Ayırdedici Testler B12 vitamini Folik asit LDH Bilirubin Haptoglobin Coombs testi Demir TDBK Ferritin Hemoglobin elektroforezi Kİ incelemesiOzmotik frajilite testiG6PD enzim düzeyiKurşun düzeyi

14 Tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen anemi tipidir. En sık süt çocukluğu (6 ay-2 yaş) ve adölesan dönemde görülür. Demir Eksikliği Anemisi Etiyoloji: 1. Alım yetersizliği 2. Artmış gereksinim 3. Kan kaybı 4. Emilim bozukluğu Laboratuvar: 1. Hipokrom - Mikrositer Anemi 2. Serum demiri 3. Demir bağlama kapasitesi 4. Transferrin satürasyonu < %16 5. Ferritin

15

16

17

18 Beta Talasemi – Akdeniz Anemisi β-globin zincir sentezi yok / az – İnefektif eritropoez Laboratuvar: – Hgb A 2 ve F yükselir. Tedavi: – Kronik transfüzyon ve şelasyon – Multidisipliner yaklaşım

19 Akdeniz Anemisi (Beta Talasemi Major/Minör)

20 Ayırıcı Tanı Hb: 10.5 g/dl Eritrosit: 5.5 x 10 9 /L MCV: 63 fL MI= 63 / 5.5 = 11.5 MI < 13   -Talasemi trait

21 Makrositik anemi PY ve Kİ incelemesi Megaloblastik Non-megaloblastik B12 vitamini Folik asit Retikülosit Artmış Artmamış - Hemoliz - Akut kanama - MDS - KC hastalığı - Alkolizm

22 Herediter Sferositoz N.N. doğumsal hemolitik anemi Genellikle Ot. dominant kalıtım Eritrosit membran proteinleri sentez ve fonksiyonu bozuk İnsidans: 1 / 5.000 Hastaların %50’de  MCHC > 36 PY’de sferosit görülür. Osmotik frajilite artar. Aile öyküsü, sarılık Splenomegali, safra taşı

23 Demir Eksikliğinden Korunma Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde: 2. aydan itibaren en az 6 ay süreyle; 1000 gramın altındakilere  4 mg/kg/g 1000 gramın üzerindekilere  2 mg/kg/g Matür bebeklerde: 4. aydan itibaren  1 mg/kg/g

24 Yaşamın ikinci 6 ayında; - Yetersiz demir alımı - Hızlı büyüme Oyun çocukluğu (1-3 yaş) döneminde; - Aşırı süt tüketimi Ergenlik döneminde; - Menstrüel kayıplar - Vejeteryan beslenme - Zayıflama rejimleri - Anoreksia nervoza Demir Eksikliğinden Korunma

25 DEA - TEDAVİ ORAL TEDAVİ: – Etkin – Güvenli – Ekonomik “Tedavi en fazla 5-6 ay olmalıdır” Temel olarak 2 bölümden oluşur: Hücum tedavisi: – 3-6 mg/kg/gün  1-3 dozda ve 2-3 ay süreyle İdame tedavisi: – 3 mg/kg/gün  2-3 ay süreyle

26 DEA - TEDAVİ En sık Ferröz Sülfat (Fe +2 ) bileşikleri kullanılır Fe +2 verilen çocuklarda anemi daha kısa sürede düzelir – GİS yan etkileri daha fazla ? Ferrik demir tuzlarının (Fe +3 ) emilimi daha azdır Yemeklerden 30-60 dk. önce alınmalıdır 2 yaşından küçüklerde kahvaltıdan 30 dk önce tek doz olarak 2 yaşından büyüklerde 2-3 doz şeklinde yemeklerden önce …

27 DEA - TEDAVİ Ferro Sanol damla – 27 damla = 30 mg Fe +2 – 1 damla  1 mg Fe +2 Ferro Sanol B şurup (150 ml) – 1 ölçek = 5 ml = 20 mg Fe +2 Ferro Sanol Duodenal kapsül – 1 kapsül = 100 mg Fe +2

28 Ferrum Hausmann damla – 1 ml = 20 damla = 50 mg Fe +3 Ferrum Hausmann şurup (150 ml) – 1 ölçek = 5 ml = 50 mg Fe +3 Ferrum Hausmann fort draje – 1 draje = 100 mg Fe +3 Ferplex-Fol flakon (10’luk kutu) – 1 flakon = 15 ml = 40 mg Fe +3 DEA - TEDAVİ

29 12 yaş, kız hasta 50 kg Hgb: 8.1 g/dl Hct: % 24.3 MCV: 65 fL RBC: 3.950 RDW: 17 Mİ: 16.5 Fe  düşük TDBK  yüksek Ferritin  düşük Başlangıç: 1. Ferro Sanol Duodenal kapsül DIB (Bir) S: 3 x 1 kapsül, aç karına (2 ay) DEA - TEDAVİ İdame: 1. Ferro Sanol Duodenal kapsül DIB (Bir) S: Bir gün 1 x 1 Bir gün 2 x 1, aç karına (2 ay)

30 Verilecek Doz = (Normal Hb - Hasta Hb) x 3.1 x Hasta Kg İM yerine İV yol daha çok tercih edilir En çok Demir Dextran bileşikleri kullanılır (İmferon ®) Türkiye’de en sık Venofer ® (5 ml=100 mg) kullanılır PARENTERAL DEMİR TEDAVİSİ

31 SAĞLIKLI BİR GELECEK DİLEĞİYLE …


"ÇOCUKLARDA ANEMİYE YAKLAŞIM Doç. Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları