Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Rahman Kuri DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Anemi  Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb); ◦ >15 yaş erkekte <13 g/dl, ◦ >15 yaş ve gebe olmayan kadında <12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Rahman Kuri DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Anemi  Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb); ◦ >15 yaş erkekte <13 g/dl, ◦ >15 yaş ve gebe olmayan kadında <12."— Sunum transkripti:

1 Dr.Rahman Kuri DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

2 Anemi  Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb); ◦ >15 yaş erkekte <13 g/dl, ◦ >15 yaş ve gebe olmayan kadında <12 g/dl, ◦ Gebelerde ise <11 g/dl olmasıdır. (DSÖ)

3 Yaş Hb(g/dl)Htc (%)MCV (μ3) OrtalamaAlt SınırOrtalamaAlt SınırOrtalamaAlt Sınır 6 ay- 2 yaş 12.511.037337770 2-4yaş12.511.038347973 5-7yaş1311.539358175 8-11yaş13.512.040368376 12-14 yaş kız 13.512.041368578 12-14 yaş erkek 14.012.543378477 15-17 yaş kız 14.012.041368779 15-17 yaş erkek 15.013.046388678 Yaşa ve Cinse Göre Ortalama ve -2SD Hb Değerleri

4 Sınıflandırma (Morfolojik)  A. Mikrositik Anemiler (MCV<80)  1.Demir eksikliği anemisi  2.Kronik hastalık anemisi  3.Talasemik sendromlar  4.Sideroblastik anemiler  5.Kurşun zehirlenmesi  6.Bakır eksikliği  7.Pridoksin eksikliği

5 Sınıflandırma (Morfolojik)  B. Makrositik Anemiler (MCV>100) ◦ 1.Megaloblastik kemik iliği ile birlikte  a.Vit.B12 eksikliğine bağlı anemiler  b.Folik asit eksikliğine bağlı anemiler  c.Herediter orotik asidüri  d.B1 vitaminine cevap veren megaloblastik anemi ◦ 2.Kemik iliğinde megaloblastik değişiklik olmaksızın  a.Aplastik anemi  b.Diamond-Blackfan sendromu  c.Hipotiroidizm  d.Karaciğer hastalığı  e.Kemik iliği infiltrasyonu  f.Diseritropoetik anemi

6 Sınıflandırma (Morfolojik)  C. Normositik anemiler (MCV: 80-100) ◦ 1.Konjenital hemolitik anemiler  a.Hemoglobinopati’ler  b.Enzim defektleri  c.Membran defektleri ◦ 2.Akkiz hemolitik anemiler  a.Antikora bağlı anemiler  b.Mikroanjiopatik hemolitik anemiler  c.Enfeksiyona bağlı anemiler ◦ 3.Akut kan kaybı ◦ 4.Splenik göllenme ◦ 5.Kronik renal hastalık

7 Demir Eksikliği Anemisi  Demir: ◦ En önemli görevi, hemoglobin aracılığı ile dokulara oksijen taşımaktır ◦ DNA, RNA ve protein sentezi ◦ Elektron transportu ◦ Hücre solunumu ◦ Pek çok enzimin yapı ve fonksiyonu

8 Demir Eksikliği Anemisi  Demir eksikliği: Vücudun toplam demiri azalmış. (Anemi henüz yoktur.)  Demir eksikliği anemisi (DEA): Demir eksikliğinin eritropoezi azaltması sonucu anemi gelişmiştir.

9 Demir Eksikliği Anemisi  Dünyadaki en sık anemi türü  Günlük Fe ihtiyacı 10-20 mg  Besinlerle alınan Fe’in %10’u emilir  Duedonum 2. kısmından emilir

10 Nedenleri  1. Yetersiz demir alınması ◦ Diyet ◦ Malabsorbsiyon (Subtotal gastrektomi, Çöliak hastalığı, Crohn hastalığı)  2. Gereksinim artışı ◦ Prematürite ◦ Hızlı büyüme dönemleri ◦ Gebelik

11 Nedenleri  3. Aşırı Demir kaybı  Menstrüasyon bozuklukları (Uterus kanaması, Hipermenore, v.s.)  Gastrointestinal kayıplar (Peptik ülser, Hemoroid, Polip, Karsinoma, Parazit, Divertikül, Hiatal herni, Aspirin, NSAID kullanımı)  Hemoglobinüri, Hemosiderinüri  İdiyopatik pulmoner hemosideroz  İatrojenik ( Sık kan verme, Hemodializ)

12 Klinik Bulgular  1. Gastrointestinal sistem ◦ İştahsızlık ◦ Pika (geofaji, pagofaji) ◦ Atrofik glossit ◦ Disfaji ◦ Malabsorbsiyon ◦ Mide asiditesinde azalma

13 Klinik Bulgular  2. Santral sinir sistemi ◦ İrritabilite ◦ Yorgunluk ◦ Dikkat azalması ◦ Mental-motor gelişmede gerilik ◦ Katılma nöbetleri ◦ Papil ödemi

14 Klinik Bulgular  3. Kardiyovasküler sistem ◦ Kardiyak “output” ve kalp hızında artış ◦ Kardiyak hipertrofi ◦ Plazma hacminde artış ve kalp yetmezliği  4. Kas-İskelet sistemi ◦ Fiziksel performansta azalma (halsizlik) ◦ Kemik kırığı iyileşmesinde değişiklik

15 Klinik Bulgular  5. İmmunolojik sistem ◦ İnfeksiyonlara eğilimin artması  6. Cilt bulguları ◦ Kaşık tırnak (Koiloniki) ◦ Glossit ◦ Angular stomatit ◦ Mukozalar ve konjonktivada solukluk

16 Laboratuar Bulguları  Tam Kan Sayımı: ◦ Hemoglobin : Düşük ◦ MCV : Düşük (<80) ◦ MCH : Düşük (<27 pg) ◦ MCHC : Düşük (<%30) ◦ RDW : Artmış (> 14.5)

17 Laboratuar Bulguları  Serum ferritininde azalma  Serum Fe’inde azalma ◦ Serum Fe baglama kapasitesinde artma  Transferrin saturasyonunda azalma  Periferik kan yaymasi (mikrositoz, hipokromi, anizositoz, poikilositoz)  Retikülosit sayısı %0.5-1.5  Trombosit sayısında artma-azalma

18 Laboratuar Bulguları  Serum ferritini ◦ Tanıda seçkin test ◦ Serum ferritin değeri ◦ Yetişkinlerde  <15 mg/l DE tanısı koydurucu  15-50 mg/l olası demir eksikliği  50-100 mg/l DE olasılığı var  >100 mg/l DE olasılığı yok ◦ Çocuklarda  <12 mg/l DE tanısını koydurur

19 Laboratuar Bulguları  Serum ferritini ◦ KHA ve malign hastalık varsa güvenilmez.  Bu durumda alt sınır 50 mg/l’dir. ◦ Artmış ferritin değeri DE’ni dışlamaz. ◦ Artmış ferritin miktarlarını değerlendirirken hastalarda CRP de bakılmalıdır.

20 Laboratuar Bulguları  Serum demiri (μg/L)  0-7 gün 100-250 mg/dl  7 gün-1 yaş 40-100 mg/dl  2-15 yaş 50-120 mg/dl  >15 yaş 50-175 mg/dl (erkek)  >15 yaş 40-170 mg/dl (kadın)  Serum demiri genelde sabahları yüksekken akşamları daha düşük değerlerdedir. Bu nedenle tercihen sabah veya hemen öğleden sonra aç karına alınan kan örneklerinde çalışılmalıdır.

21 Laboratuar Bulguları  Total demir bağlama kapasitesi ◦ <1 yaş 100-400 mg/dl ◦ >1 yaş 250-450 mg/dl  Transferrin satürasyonu ◦ < %15 transferrin satürasyonu  TS=serum demiri/demir bağlama kapasitesi x100 formulü ile hesaplanır.

22 Ayırıcı Tanı  Kronik hastalık anemisi  Talasemi taşıyıcılığı

23 Ayırıcı Tanı Demir eksikliği anemisi TalasemiKronik hastalık anemisi BetaAlfa Hemoglobin (g/dl) 3-109-1110-128-11 Serum demirDüşükYüksek Düşük TDBK (SDBK) YüksekNormal/ Yüksek NormalDüşük Serum ferritinDüşükYüksek Normal/ Yüksek Transferrin saturasyonu DüşükNormal Normal/ Düşük Mentzer indeksi (MCV/RBC) >13<13

24 Tedavi  DEA nedeni belirlenmelidir. ◦ Aşikar bir neden olsa bile ciddi bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır.  Tedavinin temel amaçları; ◦ Hb düzeyini ve eritrosit indekslerini normalleştirmek ve demir depolarını yerine koymaktır.

25 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Yetişkinlerde  Günlük doz genellikle 180 mg/gün elemanter demir şeklindedir.  100-200 mg/gün arasında değişebilir;  Eksikliğin şiddeti  Yaş  GİS yan etkileri

26 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Çocuklarda;  Beslenme  6 ay anne sütü,  6 aydan sonra demirden zengin gıdalar,  İnek sütü 1 yaşından sonra ve <500 ml/gün,  Çay verilmemeli

27 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Çocuklarda;  İlaç:  Aneminin derinliğine göre,  3-6 mg/kg/gün elementer demir (ferröz sülfat)  Günlük toplam doz iki veya üçe bölünerek

28 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Gebelerde;  Anemisi olmayan gebelere 15-30 mg/gün elemanter demir verilebilir.  Anemisi olan gebeler normal kadınlar gibi tedavi edilir.  Gebelikte aneminin tanımlanması şu şekilde olmalıdır:  1. trimester- hemoglobin < 11g/dl  2. trimester- hemoglobin < 10,4 g/dl  3. trimester- hemoglobin < 11g/dl

29 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Aç olarak veya ◦ Yemekten 1,5-2 saat sonra ◦ Başka ilaçlarla arasında en az 2 saat olacak şekilde verilmeli

30 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Tahammülsüzlük;  Bulantı,  Kusma,  Hazımsızlık,  Kabızlık,  İshal,  Koyu renk dışkı,  Dişleri koyu renge boyama

31 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Tahammülsüzlük;  Düşük dozla başla,  4-5 gün içinde giderek dozu arttır,  Bölünmüş dozlarda veya  En düşük dozda veya  Gıdalarla ver  Meyve suyu veya su ile seyrelterek  Asitli meyve suları veya C vitamini emilimi artırır.  Bir pipet ile dilin arkasına ver (koyu renk)

32 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Demir emilimi,  Antiasitler,  Proton pompa inhibitörleri,  Histamin 2 reseptör antagonistleri,  Multivitaminler,  Alüminyum,  Magnezyum,  Kalsiyum veya  Çinko ile alınıca azalır.

33 Tedavi  Oral demir tedavisi: ◦ Demir;  Bifosfonatlar,  Tetrasiklin,  Kinolon,  Levodopa,  Metildopa,  Levotiroksin,  Penisillamin gibi ilaçların emilimini azaltır.

34 Tedavi  Ferröz (Fe++) demir tercih edilmeli ◦ Emilimi daha iyi ◦ Daha etkili ◦ Daha ucuz ◦ Ama yan etkileri daha fazla  GİS-Tolerasyonu az  Tolere edilemiyorsa ◦ Enterik formlar ◦ Ferrik (Fe+++) demir

35 Tedavi

36  Oral demir preparatları: ◦ FERRO SANOL Damla  Ferro glisin sülfat (Demir II)  170mg/ml  30ml’lik ◦ MALTOFER Oral Solüsyon  Demir (III) Hidroksit Polimaltoz  100mg/5ml  20 adet 5 ml’lik oral flakon

37 Tedavi  Oral demir preparatları: ◦ FERRO SANOL Duodenal Kapsül  Ferro glisin sülfat (Demir II)  100 mg /kapsül  20 kapsül ◦ MALTOFER FOL Tablet  Demir III Hidroksit Polimaltoz ve Folik Asit  100 mg + Vitamin B9 (Folik asit) 0.35 mg/tablet  30 tablet

38 Tedaviye Cevap  Oral demir tedavisi:  İlk düzelen halsizlik-yorgunluk  İlk laboratuar bulgusu retikulositoz (5-7 gün sonra)  Hb 2-4 hafta içinde 1-2 g/dl artar.  Tedavinin başlanmasından 2-4 hafta sonra hemogram istenmelidir.  Anemi 2-4 ay içinde düzelir.  Hb normalleştikten sonra demir depolarını doldurmak için 3 ay daha demir tedavisine devam edilmelidir.

39 Tedaviye Cevap  MCV:Genellikle 3 ay sonra normale döner.  En son düzelen Ferritin (6-9 ayda)  Demir metabolizması testleri, tedavi bittikten en az 8 gün sonra yapılmalıdır.

40 Proflaksi  1 yaşa kadar; ◦ Term bebekte  >4 ay 1 mg/kg/gün ◦ Preterm veya <2500gr doğum ağırlıklı bebekte  >2 ay 2 mg/kg/gün

41 Teşekkürler…

42 Kaynak  http://www.thd.org.tr/thdData/Books/9 4/bolum-ii-cocuklarda-demir-eksikligi- anemisi-tani-ve-tedavi-kilavuzu.pdf http://www.thd.org.tr/thdData/Books/9 4/bolum-ii-cocuklarda-demir-eksikligi- anemisi-tani-ve-tedavi-kilavuzu.pdf  http://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/ file/Demir%20eks%2026_04_2011%5 B1%5D.pdf

43

44 SINIFLANDIRMA (Fizyolojik)  A. Eritrosit üretim bozuklukları ◦ 1.Kemik iliği yetersizliği  a.Aplastik anemi (konj veya akkiz)  b.Pure red cell anemi  Konjenital Diamond Blackfan  Akkiz Süt çocukluğu gecici eritroblastopenisi  c.Diğerleri  -Kİ işgali (Lösemi,MDS,Ewing sarkom, rabdomyosarkom, retinoblastom,nöroblastom)  -Osteopetrozis  -Myelofibrozis:primer(idiyopatik), sekonder (KBY, Vit D eksikliği)  d.Schwachman Diamond sendromu:Pankreatik yetersizlik+kemik iliği hipoplazisi, konj nötropeni,femur başı metafiziel displazi) ◦ 2.Bozulmuş eritropoetin üretimi  a.Kronik böbrek hastalığı  b.Hipotiroidizm  c.Kronik enflamasyon  d.Protein malnutrisyonu  e.Oksijene afinitesi azalmış Hb mutasyonları

45 SINIFLANDIRMA (Fizyolojik)  B. Eritrosit maturasyon bozuklukluğu ve ineffektif eritropoezis ◦ 1.Sitoplazmik matürasyon anormallikleri  a.Demir eksikliği  b.Talasemik sendromlar  c.Sideroblastik anemiler  d.Kurşun zehirlenmesi ◦ 2.Çekirdek matürasyon anormallikleri  a.Vit.B12 eksikliği  b.Folik asit eksikliği  c.Orotik asidüri  d)Tiamine cevap veren megaloblastik anemi (Wolfram sendromu)  e) Folat metabolizmasında herediter bozukluklar ◦ 3.Konjenital primer diseritropoetik anemi ◦ 4.Eritropoetik porfiri ◦ 5.Pearson Sendromu: Refrakter sideroblastik anemi+ pank.eksokrin yetm + kemik iliği öncül hücrelerinde vakuolizasyon

46 SINIFLANDIRMA (Fizyolojik)  C. Hemolitik anemiler ◦ 1.İntrensek (intrakorpuskuler) hemolitik anemiler  a) Membran defektleri  b) Metabolizma defektleri  c) Hemoglobinopatiler ◦ 2.Ekstrensek (ekstrakorpuskuler) hemolitik anemiler  a) İmmun nedenlerle oluşanlar  b) Mekanik nedenlerle oluşanlar  c) Termal nedenlerle oluşanlar  d) Oksidan nedenlerle oluşanlar

47  Test Yükselten Düşüren  Serum demiri Günün geç saatlerinde Enfeksiyon örnek alınması İnflamasyon Diyetteki demir Demir tedavisi  Transferrin Oral kontraseptif Enfeksiyon ve İnflamasyon  Ferritin Enfeksiyon ve inflamasyon Hipotroidi Hepatosellüler hastalık Vitamin C eksikliği Kurşun zehirlenmesi Hemolitik anemi  Protoporfirin Enfeksiyon ve inflamasyon

48 Periferik Yayma  Hipokromi: Eritrosit İçindeki soluk alan>1/3  Mikrositoz: MCV < 80  Poikilositoz: Farklı şekillerde eritrosit  Anizositoz: Farklı büyüklükte eritrosit ◦ RDW (Hemogramda)

49 Besinlerdeki Demir  Hem demiri ◦ Kırmızı et, karaciğer, yumurta, balık  Non-hem demiri ◦ Baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler Diyetteki oranıEmilim oranı Hem demiri%10%20-30 Non-hem demiri %90% 5


"Dr.Rahman Kuri DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Anemi  Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb); ◦ >15 yaş erkekte <13 g/dl, ◦ >15 yaş ve gebe olmayan kadında <12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları