Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANEMİ Doç. DR. ŞULE ÜNAL ANTAKYA DEVLET HASTANESİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANEMİ Doç. DR. ŞULE ÜNAL ANTAKYA DEVLET HASTANESİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK."— Sunum transkripti:

1 HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANEMİ Doç. DR. ŞULE ÜNAL ANTAKYA DEVLET HASTANESİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI

2 YAŞA GÖRE - Tam kan sayımı sonuç belgelerinde kan değerlerinin düşük veya yüksek diye belirtilmesi erişkin değerlere göredir, sonuçların çocukların yaşına göre doktor tarafından ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

3 CİNSE GÖRE - Normal hemoglobin ve hematokrit değerleri erkek-kız cinsiyetine göre değişir.

4 ANEMİ TANIM  Hemoglobin ve hematokrit değerleri o yaş ve cins için – 2 standard sapmanın (-2SD) altındaysa anemi vardır.

5

6  Hayatın ilk 6 ayı sayılmazsa tüm yaş ve cinste Hb <11 g/dl anemi olarak tanımlanabilir. Amerikan Pediatri Akademisi

7 Aneminin nedenini bulmak için sırayla yapılması gerekenler: - Doğru öyküyü almak - Hastayı soyarak tam bir fizik muayene yapmak - Hb, hematokrit, eritrosit, lökosit, trombosit, retikülosit sayısı, eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ve periferik yaymayı değerlendirmek - Bu değerleri çocuğun yaşına göre normali ile karşılaştırmak - Hastanın MCV değerine göre ayırıcı tanı yapmak - Kesin tanı için yapılacak özel tetkikleri istemek

8 Soluk hastada-ÖYKÜDE  Beslenme (et, inek sütü, anne sütü)  Kanama  Ailede kan hastalığı ya da taşıyıcılığı  Kronik ishal  Kronik hastalık  Mide yakınmaları  Peteşi-ekimoz-kilo kaybı-bacak eklem ağrısı  Ciltte sararma, idrarda koyulaşma  Bakla-ilaç öyküsü  PİKA  Parazit

9 Soluk hastada-FİZİK İNCELEMEDE  Nabız?  Cilt skleralar ikterik mi?  Hepatosplenomegali  Lenfadenopati  Kemik hassasiyeti  Artirit

10 Çocukluk çağı anemilerinde etiolojik sınıflama  I-YAPIM  A. Eksiklik  Demir eksikliği  Folat  B12  VitC  Protein  Vitamin B6  B. Kemik iliği yetmezliği  C-Dishematopoez (enfeksiyon, renal, hepatik, malignansi)  II-KAYIP (KANAMA)  III-YIKIM (Hemolitik anemiler)

11 ÇOCUKTA ANEMİ-MVC’ye göre MCV<78 Mikrositer MCV 78-90 Normositer MCV >90 Makrositer

12  Mikrositer anemilerin tamamına yakını hipokromiktir.  MCV < 78 Mikrositoz  MCH < 27 Hipokromi

13

14 Hipokrom mikrositer anemi

15 ÇOCUKTA ANEMİ MCV<78 MCV 78-90 MCV >90

16 RETİKÜLOSİT

17  Hastanın Adı-Soyadı: CE  Yaş ve Cinsiyeti: 4 yaşında, erkek  Oturduğu Yer: İzmir  Yakınması: Solukluk 6 aylıktan itibaren soluk olduğu, beslenmesinin iyi olduğu, ek hastalığı olmadığı, ishallerinin bulunmadığı, sarılık ve idrar renginde koyulaşma olmadığı, ilaç kullanmadığı, peteşi ve ekimoz gelişmediği, kanamasının gözlenmediği, kemik ve karın ağrısının olmadığı öğrenildi. Öz ve soy geçmişi: ilk çocuğu olduğu, doğum öncesi annede kansızlık dışında problem olmadığı, anne ve babanın akraba olmadığı, Anne’nin ailesinin Antalya’lı, babanın ailesinin Nevşehir’li olduğu, ailede başka önemli bir hastalık olmadığı öğrenildi.

18 Fizik muayenede: Deri rengi ve mukozalar hafif soluk, Diğer muayene bulguları normal bulundu.

19 4 yaşında, erkek çocuk ?

20 ÇOCUKTA ANEMİ MCV<78 MCV 78-90 MCV >90

21 DEA BTT  Hb  N,   RBC (KK)   RDW  N  Fe  N  TIBC  N  Ferritin  N  Kİ Fe  N  HbA2>3.5 Hipokrom (MCH<27) mikrositer (MCV<78) anemide (Hb<11) ayırıcı tanı

22 CE’nin anne babası AnneBaba Hb1011,5 MCV6467 MCH2024 KK5.15,84

23 Normal Talasemi taşıyıcısı

24 NORMAL Hb Elektroforezinde Hb F  % l, Hb A2 < % 3.5 CE’nin hemoglobin elektroforezinde : Hb F ve Hb A2 yüksek; (Hb F % 4, Hb A 2 %4) CE’nin annesinin ve babasının hemoglobin elektroforezinde: Hb F ve Hb A2 artmış (Annede Hb F %3, Hb A2 %5; Babada Hb F %4, Hb A2 %4 ) Moleküler analizde *** Cem’de IVS I-110 Annede IVS I-110 Babada IVS I-110 mutasyonu saptandı. Talasemi Majorlu çocukları da olabilir!

25  Globin zincirlerinde yetersiz yapım (MİKTAR) Talasemiler  Hb yapısında bulunan globin zincirlerinin yapısındaki aminoasit değişikliği ile anormal Hb’ler veya Hb varyantları oluşur. (YAPISAL) Anormal hemoglobinler (Orak HA) Hemoglobin=HEME + GLOBULİN

26  11 no ’ lu kromozomun kısa kolunda yer alan Beta gen k ü mesindeki değişik mutasyonlar sonucunda (g ü n ü m ü ze dek Beta talasemide 150 ’ den fazla değişik mutasyon tanımlanmıştır) bu genden şifrelenen proteinin hi ç sentez edilmemesi, az sentez edilmesi veya nonfonksiyone sentez edilmesi, hemoglobinin yapısını etkilemekte ve sıklıkla eritrositler erken d ö nemde daha kemik iliğinde periferik kana ç ıkmadan yıkılmakta (ineffektif eritropoez) veya periferik kana ç ıkanlar yapılarındaki bozukluk nedeniyle dalak tarafından fagosite edilmektedir. Eritrositin fonksiyonu ve yaşam s ü resi belirgin olarak bozulmaktadır.

27 Hemoglobin: Β tal. major: 2.5-6.0 gr/dL Β tal. intermedia: 6.0-9.5 gr/dL Β tal. minor: 9.5-13.5 gr/dL

28 DÜNYADA (WHO) Taşıyıcılık oranı…..% 5.1 Taşıyıcı sayısı……………… > 266 000 000 Her yıl doğan yeni taşıyıcı sayısı……………….1 000 000 Her yıl doğan yeni hasta sayısı… ~ 300 000 TÜRKİYE’DE Taşıyıcılık oranı…..% 2.1 (0.7-13.1) Taşıyıcı sayısı……………… > 1 300 000 Hasta sayısı…………….. > 4500 Her yıl doğan yeni hasta sayısı… ~ 150

29 Antalya %13 Edirne %6,4 Urfa %6,4 Aydın %5,1 Antakya %4,6 İzmir %4,8 Muğla %4,5 İstanbul %4,5 Taşıyıcılık oranı…..% 2.1

30

31 HER BİR ÇOCUK İÇİN %25 HASTA OLMA RİSKİ VAR!

32 New Engl J Med 2005

33 Prenatal tanı  Orak-Orak  Beta-Beta  Orak-Beta

34 MALİYET: 16 000 YTL/kişi/yıl Ülkemize talasemisiz sağlıklı nesiller kazandırmaktır. AMAÇ: Ülkemize talasemisiz sağlıklı nesiller kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmanın yolu: Bu amaca ulaşmanın yolu: Evlilik öncesi taşıyıcıların belirlenmesi Evlilik öncesi taşıyıcıların belirlenmesi Doğum öncesi tanı Doğum öncesi tanı Genetik danışma Genetik danışma Eğitim Eğitim HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

35

36 13 yaşında, kız çocuk: Solukluk yakınması ile geldi. Altı aydır solukluğu var. Kırmızı et, yumurta hiç yemiyor. Kanama, ek hastalık bulgusu, İlaç kullanımı, ishal, sarılık, kemik ağrısı yok. Buz yemek istiyor. ?

37 DEA BTT  Hb  N,   RBC (KK)   MCV   RDW  N  Fe  N  TIBC  N  Ferritin  N  Kİ Fe  N Hipokrom mikrositer anemide ayırıcı tanı

38 Demir Eksikliği anemisi -Ülkemizde demir eksikliği anemisi okul öncesi dönemde %30-%40 oranında saptanabilmektedir. - Annede çok ağır anemi olmadıkça zamanında doğan sağlıklı bebeklerde yeterli demir deposu vardır ve ilk 6 ayda demir eksikliği anemisi gelişmez. - Altıncı aydan sonra demir eksikliği anemisinin temel nedeni hızlı büyümeyle birlikte diyette demirin yetersiz bulunması ve süt ağırlıklı beslenmedir. - Ergenlik döneminde (12-18 yaş) hızlı büyümenin yanında özellikle genç kızlarda adet kanamasıyla kan kaybı, vejeteryan beslenme, yetersiz besin alımı ve zayıflama rejimleri önemli nedenlerdir.

39 HATAY VERİLERİ-2011-ADH  > 6 ay; 600 olgu anemi açısından değerlendirildi.  433 olgudan Hb elektroforezi de istenmiştir.  Ortalama yaş 84.5±51.3 ay (6-106)  Erkek/kız oranı 291/309’dur.  Ortalama Hb 11.9±1.2 g/dl (5.4-15), Hct %36.5±3.2 (24-43)  MCV 75±7.4 (31.5-92.9)  Serum demiri 50.1±30.2 μg/dl (2-92)  Ferritin 43.5±48.2 (1.09-464)  107 hasta (%17.8) yaşlarına göre anemik olarak değerlendirilmiştir.  Anemik hastaların ortalama Hb değeri 10.1±0.8 g/dl (5.4-10.9)  Anemik hastaların %89.7’sinde aneminin nedeni demir eksikliği olarak bulunmuştur. %18.4’ünde vitamin B12 eksikliği saptanmıştır. B12 eksikliği olan 19 anemik hastanın 18’inde demir eksikliği de bulunmaktadır.

40  600 olgunun yaşlarına göre serum demir düzeylerinde düşüklük ve/veya serum ferritin değerinin 12 ng/ml’nin altında olmasıyla 261’inde (%43.5) demir eksikliği saptanmıştır.  Demir eksikliği olanların %72.4’ü anemik değildir. Demir eksikliği olan 261 hastanın 45’inde (%17.2) anemi olsun olmasın vitamin B12 eksikliği de bulunmuştur.  Hastalar yaşlarına göre 0-2 yaş, 2-5 yaş, 6-10 yaş, >10 yaş olarak sınıflandırıldığında grupların sırasıyla %48.4, 19.5, 11.4 ve 7.6’si anemik olarak bulunmuştur.  %74.5’inde hemoglobin elektroforezi normalken; alfa, beta, orak, HbD, HbE ve HbC taşıyıcılıkları sırasıyla %13.8, 6.4, 3, 0,23, 0.23 ve 0.23 olarak saptanmıştır. HATAY VERİLERİ-2011-ADH

41 Demir Eksikliği anemisi - Genel anemi semptomları Solukluk, halsizlik, başdönmesi, yorgunluk (Hemoglobin düzeyi ve yakınmaların şiddeti her zaman korele değil) - Sinirlilik, ajitasyon - Başağrısı - Yutma güçlüğü - Çocuklarda dikkat eksikliği, büyüme-gelişme geriliği, zekada olumsuz etkilenme - Motor fonksiyonlarda kayıp - Uyuşmalar, dilde yanma - Enfeksiyonlara meyil - PİKA (besinsel değeri olmayan şeyleri tekrarlayıcı biçimde yeme)  Toprak, buz, tuz, kağıt, kireç...

42 - Oral demir preparatları - 3-4 mg/kg/gün, maksimum 200 mg/gün elementer demir verilir. -Süt ve süt içeren gıdalarla birlikte verilmez, en az yarım saat geçmiş olmalıdır. C vitamini içeren içecek ve yiyecekler demir emilimini artırır. -DEMİR+2 preperatı - Tedavinin 5-7. gününde retikülosit krizi gözlenir - 3-4 haftada hemoglobinde anlamlı yükselme olur - Hemoglobin 1-2 ay sonunda sıklıkla normal düzeye gelir - Eritrosit indeksleri 3 ayda düzelir. - Toplam tedavi süresi 3-4 ay - Beslenmenin düzeltilmesi için öneriler, aileye beslenme eğitimi - Nedene yönelik tedavi unutulmamalıdır

43 İlk 4-6 ay anne sütü Anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmesi 6 aydan sonra demirden zengin ek gıdaların verilmesi önemlidir. Demir eksikliğinin önlenmesi için süt çocuklarına zamanında doğmuş ise dördüncü ayın sonunda 1 mg/kg, erken doğmuş ise birinci ayını doldurunca 2 mg/kg dozunda (maksimum 15 mg/gün) koruyucu demir p.o. Başlanması. DEMİR GİBİ TÜRKİYE PROJESİ 4-12 ay devam edilmeli… Annelerde alım eksikliğine bağlı vitamin B12 eksikliğine dikkat! (Süt çocuğunda makrositer anemi, nörolojik bulgular)

44 30 NİSAN 2011 NEVŞEHİR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI


"HEKİMLERE YÖNELİK HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANEMİ Doç. DR. ŞULE ÜNAL ANTAKYA DEVLET HASTANESİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HEKİMLERE YÖNELİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları