Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim."— Sunum transkripti:

1 Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 SPİROMETRİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER AC’lerin mekanik özellikleri Kompliyans Elastik recoil AC’lerin dirençsel özellikleri Hava yolu çapı ile belirlenir AC volümü, bronş düz kasları, hava yolu kollapsından etkilenir

3 RESTRİKTİF TİP VENTİLASYON BOZUKLUĞU AC kompliyansında azalma ‘Elastik recoil’ basıncında artma AC ekspansiyonunda kısıtlanma AC volümlerinde azalma

4 İnterstisyel AC hastalığı IPF Sarkoidoz Pnömokonyozlar Kollagen doku hastalıkları Nöromusküler hastalıklar Amiyotrofik lateral skleroz Motor nöron hastalığı Polinöropati N. Frenicus lezyonları Poliomyelit Gullian Barre sendromu Miyopatiler Myastenia gravis Eaton Lambert sendromu Restriktif tip ventilasyon bozukluğu nedenleri

5 Restriktif tip ventilasyon bozukluğu nedenleri (2) Akciğer ödemi KKY, ARDS Toraks duvarı hastalıkları Plörezi Pnömotoraks Plevral fibrozis Kifoskolyoz AC’lerin yer kaplayan lezyonları Tümör, Pnömoni Diyafragma hareketlerinin kısıtlanması Obesite, Gebelik Asit, N. Frenicus felci

6 Restriktif Ventilatuar Bozukluk En iyi tanımlayan özellik TLC’de azalmadır FVC ve onunla orantılı olarak FEV 1 azalır, bu nedenle oran korunur KLASİK SPİROMETRİK RESTRİKTİF PATERN VC  FEV 1 /FVC oranı N veya  (>% 85-90)

7 Akım-volüm eğrisi, sağlıklı erişkinden elde edilen akım-volüm eğrisinin küçük bir modelidir VC azaldığı için FEF 25-75 de sıklıkla beklenenin altındadır Erken dönemde MVV: normal İleri dönemde (FVC< %50) MVV de azalır

8 Restriktif Zaman Volüm Volüm-zaman eğrisi Azalmış maksimum volümle birlikte platoya erken ulaşma

9 En yaygın kullanılan pulmoner fonksiyon testi SPİROMETRİ; Hava yolu obstrüksiyonunu tanımada temel araçlardan iken, Restriksiyonu saptamada bir dereceye kadar katkı sağlar Jan Vandevoorde, et al. CHEST 2005; 127:1560–1564

10 Restriktif bir ventilatuar bozukluğu dışlamada çok yararlı VC normal sınırlarda restriktif defekt olasılığı: < %3 NPV: % 95.4 RESTRİKTİF AC HASTALIĞI ÖN PLANDA DÜŞÜNÜLMEDİKÇE TLC ÖLÇÜMÜ GEREKSİZ Shawn D. et al. How accurate is spirometry at predicting restrictive pulmonary impairment? Chest 1999; 115:869–873.

11 İnterstisyel AC hastalığında; Boros PW. Value of Spirometry in Detecting Volume Restriction in Interstitial Lung Disease Patients Respiration 2004;71:374–379 VC’nin spirometrik ölçümü restriksiyonu belirlemede yeterli değil Olguların  % 10’unda restriksiyon gözden kaçabilir Spirometride restriktif patern saptanmasa bile TLC ölçümü yapılmalıdır

12 AC restriksiyonunu tahmin etmede yetersiz Klasik spirometrik restriktif patern saptanan olguların sadece % 58’inde; AC volümleri ölçümüyle doğrulanan gerçek pulmoner restriksiyon (+) Shawn D. et al. How accurate is spirometry at predicting restrictive pulmonary impairment? Chest 1999; 115:869–873

13 FVC  Gerçek pulmoner restriksiyon Aşırı hava hapsinin eşlik ettiği hava yolu obstrüksiyonu Ekspiratuar eforun erken sonlandırılması Saiprakash B, et al. The Utility of Spirometry in Diagnosing Pulmonary Restriction Lung (2008) 186:19–25 Restriksiyonu doğrulamak için TLC ölçümüne ihtiyaç vardır ‘ GOLD STANDART’’

14 Normal Restriktif Restriktif AC hastalıkları, AC volümlerinde azalma ile karakterizedir VC  TLC  FRC  RV  RV/TLC N

15 İnspiratuar restriktif AC hast: Pulmoner fibrozis, plevral fibrozis veya sıvı, diyafragmatik zayıflık,.. Ekspiratuar restriktif AC hast: Asit, obesite, gebelik, abdominal kas zayıflığı,.. Nöromüsküler hastalıklarda RV  olabilir

16 TLC, RV, FRC basit spirometreyle ölçülemez Statik AC volümleri ölçümü Gaz dilüsyon yöntemi Pletismografi yöntemi Cihazlar yaygın değil Pahalı AC volümleri ölçümünü ne zaman isteyelim 

17 FVC < % 85, FEV 1/ FVC oranı  % 55 AC volümleri ölçümü Restriksiyonu öngörmede sensitivite % 96, NPV % 98 AC volümleri ölçümü gereksinimini % 48-49  Maliyeti % 30  Glady CA, et al. A Spirometry-Based Algorithm To Direct Lung Function Testing in the Pulmonary Function Laboratory Chest 2003; 123:1939–1946 Spirometrede

18 Restriksiyonun sınıflandırılması Normal  81 Hafif restriksiyon 66-80 Orta restriksiyon 51-65 İleri restriksiyon  50 VC (%),TLC (%)

19 ATS/ERS Task Force ERJ 2005; 26: 948-968 Spirometrik anormalliğin derecesinin FEV 1 ’e göre sınıflandırılması Ağırlık derecesiBeklenen % FEV 1 Hafif  70 Orta 60-69 Orta-ağır 50-59 Ağır 35-49 Çok ağır < 35

20 Spirometride restriktif paternin sınıflaması için algoritmalar Ağırlık derecesiATS/ERS 2005 ATS 1991 HafifFEV 1 %  70 VC%  70 OrtaFEV 1 % 60-69 VC% <70 ve  60 Orta-ağır FEV 1 % 50-59 VC% <60 ve  50 Ağır FEV 1 % 35-49 VC% < 50 ve  35 Çok ağır FEV 1 % < 35 VC% <35 Son algoritmada restriktif AC hastalığı ağırlık düzeyi olguların % 25’inde daha düşük saptanıyor Ashutosh N. Et al. Respirology 2007; 12: 759–762

21 FEV 1 / FVC oranı Obstrüksiyon kriteri; ERS: FEV 1 / FVC oranının beklenen değerinin kadınlarda < % 89, erkeklerde <% 88 GOLD: FEV 1 / FVC< % 70 GINA 2006: FEV 1 / FVC < % 80 ERS (Eurepean Respiratory Society) GOLD (Global initiative for obstructive lung disease) GINA (The Global Initiative for Asthma ) FEV 1 / FVC oranı genç erişkinde % 75’in üzerindedir, yaşla azalır, bu nedenle beklenen oranla karşılaştırılması önerilir FEV 1 /FVC oranı: Beklenen oranın % 5’i içinde

22 Spirometrik ölçüm Akım volüm eğrisi RESTRİKSİYON ? AC volümleri P I max ve P E max Difüzyon testi

23 VC , TLC  FRC , RV  Volümlerde yaklaşık aynı miktarlarda azalma İnterstisyel AC hastalığı ve düşük DLCO VC , TLC , FRC  RV relatif korunma ve normal DLCO Göğüs duvarı hastalığı Plevra hastalığı Nöromusküler hastalık Kötü efor

24 Restriktif patern DLCO azalır, DLCO/VA artar P I max ve P E max : Hafif kifoskolyozda orta düzeyde  İleri kifoskolyozda  Ateklektazi ve şanta bağlı hipoksemi İleri dönemde havayolu obstrüksiyonu gözlenebilir Kifoskolyoz

25 Solunum kas güçsüzlüğü  Restriktif patern VC  Supin pozisyonda dik pozisyona göre VC > %25  : kas güçsüzlüğü İnspiratuar kas güçsüzlüğü  TLC . Ekspiratuar kas güçsüzlüğü  ERV , RV   P I max ve P E max : normal  ağır düzeyde  Hipoventilasyona bağlı nokturnal desatürasyon Akım volüm eğrisinin inspiratuar kolunda yassılma MVV   erken, duyarlı gösterge Nöromüsküler hastalıklar P I max, P E max  izlemde kullanılan en önemli parametreler

26 Referans denklemleri üzerine yapılan yayınlar normalin üst ve alt sınırlarını net olarak tanımlamalıdır. Her fonksiyonel parametre için frekans dağılımında 5. persentilin altında kalan değerler normalden düşük kabul edilmelidir. Normalin alt ve üst sınırları LLN: Normalin alt sınırı Yorumlama

27 FEV1/VC  LLN VC  LLN TLC  LLN VC  LLN TLC  LLN DLCO  LLN Restriksiyon Normal ObstrüksiyonMikst Normal Pulmoner Vasküler hast. Göğüs duvarı, Nöromüsk.hast İPF Astım, Kr. bronşit Amfizem Evet Hayır Evet ATS/ERS Task Force ERJ 2005; 26: 948-968

28 ParametreNormal değerler FEV 1 % 80 - % 120 FVC% 80 - % 120 FEV 1 /FVC oranı%75 TLC% 80 - % 120 FRC% 75 - % 120 RV% 75 - % 120 DLCO> % 75 - < % 120 Salzman ZH. J Resp Dis 1999;20:812 Barreiro TJ. Am Fam Physician 2004;69:1107-14 Ülkemizdeki spirometrelerde kullanılan prediksiyon cetvellerimizde LLN değerine göre düzenleme yapılana kadar

29 Olgu Örnekleri

30 Pred.PRE% FVC3,91,9550 FEV 1 3,411,9557 FEV1%84,4100 FEF25754,175,4115 PEF7,384,8065 Akım volüm eğrisinde; ekspiryumu sonuna kadar tamamlamamış Ekspiryum zamanı çok kısa Yorum: Kötü uygulama

31 Pred.PRE% FVC5,493,4663% FEV 1 4,613,270% FEV 1 %82,792% FEF25755,163,5168% PEF10,259,8496% Yorum: Restriktif tip fonksiyon bozukluğu

32 65 Y, E 5-6 aydır hafif ama giderek artan nefes darlığı, öksürük ve kolay yorulma Özgeçmiş: Kardiyak aritmi Devamlı ilaç: Cordarone, Coraspin FM: Kardiyak aritmi Bibaziler raller Ön tanı: Kalp yetmezliği Tedaviye yanıtsız

33 BeklenenÖlçülen Beklenen % FVC4.52.964 FEV 1 4.22.559 FEV 1 /FVC8289113 FEF25-753.53.7102 BeklenenÖlçülenBeklenen % TLC6.774.6178 VC4.612.9063 ERV1.520.5632 RV2.141.7079 RV/TLC3237 DLCO % 50 DLCO/VA N

34 Tanı: Amidarone AC toksisitesi

35 47 Y, E Tanıklı apne, gündüz uykululuk hali, efor dispnesi BMI 47 kg/m 2 SS muayenesi ve AC gr.de özellik yok BeklenenÖlçülen Beklenen % FVC (L)5.3 3.568 FEV 1 (L)4.6 3.168 FEV1/FVC8293117 FEF25-753. 33.7120 Obezite: TLC, VC, IC, FRC, RV  ERV   Obeziteye bağlı restriktif patern Beklenen % TLC78 VC ERV 63 32 RV79 DLCO % 90 DLCO/VA N

36 58 y, K Sigara öyküsü yok 2 yıldır kuru öksürük, giderek artan efor dispnesi. FM: Bibaziler ince ‘velcro’ raller AC gr: Her iki akciğer alanında yaygın retilulo nodüler infiltrasyon BeklenenÖlçülen Beklenen % FVC (L)2.98 1.3646 FEV 1 (L)2.54 1.1244 FEV1/FVC %7983 FEF25-75 (L/S)3. 191.3743 BeklenenÖlçülenBeklenen % TLC (L)4.972.3748 VC (L)3.101.4044 RV (L)1.781.0157 RV/TLC%3743 DLCO (ml/dk/mmHg)24.110.644 DLCO/VA (1/dk/mmHg)4.845.33110 İdiyopatik pulmoner fibrozis

37 BeklenenÖlçülen Beklenen % FVC (L)3.82 1.2132 FEV 1 (L)3.17 1.1235 FEV 1 /FVC %7993 FEF25-753. 911.9049 45 y, K 6 aydır progresif nefes darlığı, güçsüzlük FM ve AC gr.de özellik yok BeklenenÖlçülenBeklenen % TLC (L)5.863.5260 VC (L)3.901.4035 RV (L)1.882.02117 RV/TLC%3263 FRC (L)3.112.2873

38 BeklenenÖlçülenBeklenen % MVV (L/dk) 139 3324 PImax (cmH 2 O) 1183025 PEmax (cmH 2 O )2223114 Polimiyozit/ Solunum kas tutulumu

39 Restriktif Ventilatuar Bozukluk Parankim Plevra Göğüs duvarı Nöromüsküler FEV 1  FVC  FEV 1 /FVCN veya  Revers.(-) Volüm  DLCO  NN AC kompliyansı  PI max,PE max 

40 DLCO ve TLC Kabul edilebilir spirogram FEV 1 /FVC oranı düşük mü? Obstrüksiyon/mikst FVC düşük mü? Beta agonist kullanımı ile geri dönüşümlü mü? obstrüksiyon FVC düşük mü? Restriksiyon/obstrüksiyon TLC düşük mü? Evet Hayır Astım KOAH (amfizem?) Obstrüksiyon/mikst TLC düşük mü? Evet Mikst Hayır DLCO Obstrüksiyon obstrüksiyon DLCO düşük mü? Evet Hayır Normal PVH Anemi Skleroderma Evet restriksiyon DLCO düşük mü Hayır MIP/MEP Hayır Evet İAH Göğüs Duvarı H N Müsk


"Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları