Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Prof. Dr. H. Gül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

2 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Tanım Bilinen, bilinmeyen birçok etkenin akciğer parankiminde benzer patalojik değişikliklere yol açması sonucu oluşan, benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik bulgular veren hastalıklar grubudur. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

3 Epidemiyoloji İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
ABD’ de / yıl hastane başvuru kaydı var. Erkeklerde prevelans: 81 / Kadınlarda prevelans: 67 / Yaşlılarda (>75 yaş):160 / Her yıl yeni hasta sayısı: Erkeklerde : 32 / Kadınlarda : 26 / Mortalite: İngiltere’de / yıl....( %50’si İPF) Göğüs hastalıkları uzmanlarının hastalarının %15’ ini oluşturuyor Coultas DG, et al. Am J Respir Crit Carre Med. 1994 TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

4 Prevelans 100 000 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Erkek Kadın Mesleksel / Çevresel ,6 İlaç ve Radyasyon 1,2 2,2 Bağ dokusu hastalıkları 7,7 11,6 Akciğer fibrozu Pulmoner fibroz 10,1 14,3 IPF 20,2 13,2 Sarkoidoz 8,3 8,8 Coultas DG. Am J Respir Crit Carre Med. 1994 TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

5 İnsidans 100 000 / yıl İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Erkek Kadın Mesleksel / Çevresel 6,2 0,8 İlaç ve Radyasyon 1,8 1,1 Bağ dokusu hastalıkları 2,1 3,0 Akciğer fibrozu Pulmoner fibroz 3,9 4,1 IPF 10,2 7,4 Sarkoidoz 0,9 3,6 Coultas DG. Am J Respir Crit Carre Med. 1994 TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

6 Yaş ve cinsiyete göre İPF İnsidansı 100 000 / yıl
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Yaş ve cinsiyete göre İPF İnsidansı / yıl Yaş Erkek Kadın ,0 ,2 4,0 ,2 10,0 ,6 21,1 > ,9 57,0 Coultas DG. Am J Respir Crit Carre Med. 1994 TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

7 İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar NEDENLER H A S T A L I K L A R Kömür işçisi pnömokonyozu Beriliyoz Aspestoz Ağır metal fibrozu Silikoz Baritosiz (Baryum) Talk pnömokonyozu Siderosiz (Demir oksid) Aluminyum oksid fibrozu Stannosiz Meslekler ve Solunan İnorganik Maddeler Kuş besleyicisi akciğeri Mantar işçisi akciğeri Çiftçi akciğeri Çay üreticisi akciğeri Bagassosis(Şeker kamışı) Malt işçisi akciğeri Kahve işçisi akciğeri Akağaç kabuğu soyucusu Tütün üreticisi akciğeri akciğeri Meslekler ve Solunan Organik Maddeler TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

8 İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar NEDENLER H A S T A L I K L A R Bağ Dokusu Hastalıkları Sistemik lupus eritematozis Ankilozan spondilit Romatoid artrit Mikst bağ dokusu hast. Skleroderma Primer Sjögren sendr. Polimiyozit Behçet hastalığı Dermatomiyozit Goodpasture sendr. İlaçlar Amiodorone Bleomycin Propranolol Busulfan Tocainide Cyclophosphamide Nitrofrantoin Chlorambucil Sulfasalazine Melphalan Cephalasporinler Methotrexate Altın Azothioprine Penicilamine Cytosine arabiniside Phenytoin Carmustine Mitomycine Lomustine Antidepresanlar TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

9 İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar NEDENLER H A S T A L I K L A R Vaskülitler Wegener granülamatozu Churg-Strauss sendr Dev hücreli arterit Fiziksel Etkenler ve Toksinler Radyasyon / Radyoterapi Kokain inhalasyonu. Yüksek doz oksijen İntravenoz ilaç alışkanlığı Paraquat toksisitesi Alveoler proteinosis Kronik aspirasyon Lipoid pnömoni Eosinofilik pnömoni Mikrolitiazis Akciğer lenfoması Alveolleri Dolduran Hastalıklar TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

10 İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’ larının nedenleri ve oluşturduğu hastalıklar NEDENLER H A S T A L I K L A R Kanser Bronko-alveoler Ca Lenfanjitis karsinomatoza Akciğer ödemi Veno-oklisif hastalık Dolaşımsal Hastalıklar Tüberküloz Virusler Aspergilloz/Histoplazmoz Parazitler İnfeksiyon Hastalıklar Etyolojisi Bilinmeyen Fibrotik Hastalıklar Akut interstisyel pnömoni BOOP İdyopatik pulmoner fibrozis Lenfositik interstisyel pnömoni TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

11 Hasar nerede başlıyor ? İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Ekstraselüler matriks (ECM): Kollajen Elastin Glikoprotein Nonkollejenoz glikoprotein Laminin Fibronektin Alveol epitel Hücreleri ( Tip I ) Basal membran Alveol epitel Hücreleri ( TipII ) kapiler Fibroblast İnterstisyel makrofaj kollajen TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

12 Akciğerin hasara verdiği yanıt
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Akciğerin hasara verdiği yanıt Hasar Ekstraselüler matriks (ECM): Kollajen Elastin Glikoprotein Nonkollejenoz glikoprotein Laminin Fibronektin İnflamatuar ve onarım yanıtının aktifleşmesi (▬) Ekstraselüler matriks moleküllerinin birikiminde artış ve Doku “remodeling” Düzenli doku “remodeling” Onarım Düzensiz doku “remodeling” Fibrozis TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

13 Kemoatrektan (LTB4, fibronektin) Büyüme faktörleri (PDGF, İGF-1,TGF-ß)
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım HASAR İNFLAMASYON Kemoatrektan (LTB4, fibronektin) Büyüme faktörleri (PDGF, İGF-1,TGF-ß) apoptozis TNF-α IL-1 IL-8 ROI Kollegenaz NORMAL ONARIM BOZUK ONARIM Epitel ve bazal lamina bütünlüğü sağlanamaz Re-epitelizasyon İntra alveoler fibrozis Neovaskülarizasyon FİBROZİS RESOLÜSYON TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

14 Patogenez Eski Görüş Yeni Görüş
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Patogenez Eski Görüş Yeni Görüş Hücresel inflamasyon (alveolit / DİP) Fokal Fibroblast Proliferasyonu (Fibrobalastik odak) Fibroblast proliferasyonu ± İnterstisyel inflamasyon Fibrozis (Kollajen) Fibrozis (Kollajen) TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

15 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

16 Tanı yöntemleri nelerdir?
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Tanı yöntemleri nelerdir? Klinik Değerlendirme Anamnez Semptomlar Fizik muayene bulguları Laboratuar İnceleme Akciğer grafisi / HRCT Solunum fonksiyon testleri BAL Biyopsi : TBB, PKT, VATS, Cerrahi TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

17 Klinik Değerlendirme Anamnez Yakınmaların süresi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Klinik Değerlendirme Anamnez Yakınmaların süresi Meslek ve çevre faktörleri Sigara alışkanlığı İlaç öyküsü TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

18 Klinik Değerlendirme Solunumsal Semptomlar Dispne ...eforla artan
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Klinik Değerlendirme Solunumsal Semptomlar Dispne ...eforla artan Öksürük...nonprodüktif Yan ağrısı Hemoptizi Diğer semptomlar: Eritema nodozum Eklem bulguları....vs TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

19 Akciğer grafisi Çok yardımcı tanı yöntemidir.
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Akciğer grafisi Çok yardımcı tanı yöntemidir. Semptomlardan önce bulgu verebilir. Tipik bulgular tanı için yeterli olabilir: Bilateral hiler LAP’lar Sarkoidoz Egg Shell Silikoz Plevra tutulumu (sıvı,plak Bağ dokusu hastalıkları, aspestoz, mezetelyoma TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

20 HRCT Daha duyarlı bir yöntemdir.
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım HRCT Daha duyarlı bir yöntemdir. Tanı yanı sıra histolojik özellikleri de tanımlayabilir. “Buzlu cam bulgusu”......hücresel yoğunlaşma (inflamasyon) bulgusudur. “ Retikülo-nodüler” infiltrasyon fibrozisin varlığını ve daha ileri bir evreyi işaret eder. “Bal peteği” bulgusu parenkim hasarının çok ileri evrede olduğunun bulgusudur. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

21 Nishimura et al, Chest; 104: 1993
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Grafi / HRCT Tanısı kanıtlanmış 134 İAH grafi ve HRCT’ leri göğüs uzmanlarına ve radyologlara okutulmuş ve ilk tanı olarak İAH tanısını koyma oranlarına bakılmış. Nishimura et al, Chest; 104: 1993 Akciğer grafisi ile doğru tanı ( 1.tercih tanı)..... % 38 HRCT ile doğru tanı % 46 Sarkoidoz, son dönem akciğeri, BOOP, aspestoz, silikoz, LCG ...tanısı olanlarda HRCT ile tanı > % 87 Primack et al.Radilogy 1993. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

22 sarkoidoz İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

23 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
SARKOİDOZ TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

24 BOOP İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

25 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Romatoid artrit

26 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Lenfoma TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

27 Meslek hastalığı İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Meslek hastalığı

28 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Hipersensitivite pnömonisi TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

29 NSIP (sellüler+fibrotik)
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım 3 NSIP (sellüler+fibrotik) TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

30 3 İPF İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

31 3 İPF BOOP İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

32 3 silikozis İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

33 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım lenfanjiomyomatoz
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

34 Kriptogenik organize pnömoni (KOP) Ekim 2001
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım 3 Kriptogenik organize pnömoni (KOP) Ekim 2001 TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

35 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım KOP (Ekim 2001)
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

36 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım KOP (Ekim 2001)
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU KOP (Nisan 2002)

37 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım KOP (Nisan 2002)
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU KOP (Nisan 2002)

38 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Eozinofilik granülom
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

39 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım asbestozis
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU asbestozis

40 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım asbestozis
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

41 3 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Tüberoz skleroz
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

42 Akciğer Fonksiyon Testleri
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Akciğer Fonksiyon Testleri normal Vital kapasite azalır. FEV1/ FVC artar. DLCO azalır. PaO2 (egzersizde) azalır. P (A-a) O2 artar. obstrüktif restriktif TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

43 İdyopatik Pulmoner Fibrozis Bağ Dokusu Hastalıkları
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Bazı interstisyel akciğer hastalıklarında BAL bulguları İdyopatik Pulmoner Fibrozis Bağ Dokusu Hastalıkları Aspestoz Silikoz Hücre / mL Makrofaj / mL Nötrofil / mL Lenfosit / mL Eosinofil Total protein İmmünglobilin G İmmünglobilin A İmmünglobilin M Albumin TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Cherniak et al.Am Rev Respir Dis. 1990

44 İAH’ de BAL’ın Tanı Değeri ? (1)
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’ de BAL’ın Tanı Değeri ? (1) Sadece BAL bulgularının yeterli olduğu hastalıklar: (duyarlılık ; özgünlük ) Alveoler proteinozis Pnömosistis carinii pnömonisi Bronkoalveoler karsinom Alveoler hemoraji Eosinofilik pnömoni BAL+ Klinik+ HRCT bulgularının genelikle yeterli olduğu hastalıklar: ( duyarlılık ; özgünlük ) İPF ( nötrofilik ± eosinofilik) Ekstrensek allerjik alveolit BOOP (mixed cellularity, CD4 / CD 8 ) Lenfanjiyomiyomatozis (alveoler hemoraji) TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Schwartz, 2003

45 İAH’de BAL’ın Tanı Değeri ? (2)
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’de BAL’ın Tanı Değeri ? (2) BAL bulgularının % 50 oranında tipik olduğu, sıklıkla biyopsinin gerektiği hastalıklar: (duyarlılık orta ; özgünlük ) Sarkoidoz ( CD4 / CD 8 ) Langerhans hücreli histiyositoz (CD1) BAL’ın yetersiz, biyopsinin gerekli olduğu hastalıklar: ( duyarlılık ; özgünlük ) Hodgin hastalığı İnvasif aspergillosis TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Schwartz, 2003

46 İAH’da BAL’da Hücresel Patern (1)
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’da BAL’da Hücresel Patern (1) Lenfositik: Hipersensitivite pnömonisi Sarkoidoz Beriliyoz Miliyer tüberküloz Bağ dokusu hastalıkları İlaca bağlı pnömonitis Silikozis Aspestozis (erken dönem) HIV virüs infeksiyonu Viral pnömoniler Nötrofilik ( + / - eozinofilik ) : İdyopatik pulmoner fibroz Deskuamatif interstisyel pn.(DIP) Akut interstisyel pn. (AIP) ARDS Bağ dokusu hastalıkları Aspestoz Wegener granulomatozu Difüz panbronşiyolit Transplant bronşiyolitis obliterans İdyopatik bronşiyolitis obliterans TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Schwartz, 2003

47 İAH’da BAL’da Hücresel Patern (2)
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’da BAL’da Hücresel Patern (2) Eosinofilik: Eosinofilik pnömonisi Hipereosinofilik sendrom Churg-Strauss sendromu İdyopatik pulmoner fibrozis İlaca bağlı reaksiyonlar Allerjik bronkopulmoner aspergilloz Mikst hücreler : BOOP Nonspesifik interstisyel pnömoni (NSIP) Bağ dokusu hastalıkları İlaç reaksiyonları İnorganik toz hastalıkları TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Schwartz, 2003

48 İPF’ da BAL ve steriod yanıt ilişkisi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İPF’ da BAL ve steriod yanıt ilişkisi Nötrofil sayısı yüksekse; steroide yanıt kötü. Eosinofil sayısı yüksekse; Lenfosit sayısı yüksekse ( ± nötrofil veya eosinofil); steroide yanıt iyi. İyi yanıt verenlerde hücrelerin sayısı azalır Kötü yanıt verenlerde hücre sayıları yüksek kalır. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Schwartz, 2003

49 Biyopsi Tanıda “ altın standart” biyopsidir.
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Biyopsi Tanıda “ altın standart” biyopsidir. Transbronşiyal biyopsi (TTB) Perkütan biyopsi Cerrahi biyopsi: Video asiste torakoskopi (VATS) Açık akciğer biyopsisi TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Schwartz, 2003

50 TBB ile tanı şansı ? Biyopsi sayısı ile artar.
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım TBB ile tanı şansı ? Biyopsi sayısı ile artar. Bronkoskopi yapanın becerisine göre değişir. Hastaların % 25’inde tanı verir. Sarkoidozda > % 80 tanı koydurucudur. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

51 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanısında transbronşiyal biyopsinin yararlılığı Çoğunlukla Yararlı Sarkoidoz Lenfanjitis karsinamatoza Alveoler proteinozis Bronkoalveoler karsinom Eosinofilik pnömoni Beriliyosis Bazen Yararlı Eosinofilik granulom Amiloidoz Wegener granulomatozu Hipersensitivite nömonisi. Akciğer lenfoması Pulmoner kapilerit Lenfositik inters.pnöm. BOOP Yararı Yok İdyopatik pulmoner fibrosis İdyopatik interstisyel pnömoni yapan diğer hastalıklar Non-spesifik interstisyel pnömoniler TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

52 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Cerrahi biyopsi TBB yetersiz kaldığında ya da yapılamadığında tercih edilir. VATS Hastanede yatış süresini ve morbiditeyi azaltır. Ameliyathanede kalış süresini azalmaz. Pahalıdır. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

53 Anamnez, klinik, muayene bulguları, SFT, grafi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Anamnez, klinik, muayene bulguları, SFT, grafi İİP değil Örn;bağ dokusu hastalıkları, çevresel,ilaç vs İdyopatik İnterstisyel Pnömoni (İİP) olabilir HRCT İPF’ye tipik CT ve diğer olasılıkları dışlayacak uygun klinik, BAL+/-TBB İPF için atipik CT ve klinik Başka İAH kuşkusu TBB veya BAL Tanı koydurucu değilse TBB, BAL veya başka uygun test Cerrahi akciğer biyopsisi İPF DİP RB-İAH AİP KOP NSİP LİP Doğrulanmamış İAH TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

54 Tedavi İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

55 Geleneksel Medikal Tedavi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Geleneksel Medikal Tedavi Kortikosteroitler: Granulomatöz lezyonlarda yararı kanıtlanmış. Fibrotik lezyonlarda yararı sınırlı . Sitotoksik tedavi: Azotiopirin Siklofosfamit TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

56 Diğer Medikal Tedavi Antioksidan tedavi: Glutathione Taurine Niacin
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Diğer Medikal Tedavi Antioksidan tedavi: Glutathione Taurine Niacin N-asetylcysteine (yüksek doz) TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

57 Yeni tedavi seçenekleri var mı?
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Yeni tedavi seçenekleri var mı? TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

58 İPF patogenezinin anahtar noktaları
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İPF patogenezinin anahtar noktaları Epitel apoptozunun artması Oksidan üretiminin artması Profibrotik(Th2) sitokinlerin artması Anjiyogenik aktivitenin artması Büyüme faktörlerinin birikiminin artması TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

59 İPF patogenezinin anahtar noktaları
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İPF patogenezinin anahtar noktaları Fibrozisde Transforming Growth Factor’ ün (TGF-β ) kritik rolü Gen tedavisi ile aktif TGF-β aktarıldığında dokuda fibroz oluşuyor. Anti -TNF- β (antikorlar, decodrin) hayvan deneylerinde fibrozu önlüyor. TGF-β doğrudan fibroblastları uyararak kollajen sentezini artırıyor ve kollajen yıkımını inhibe ediyor. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

60 Diğer Medikal Tedavi Antifibrotik ilaçlar:
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Diğer Medikal Tedavi Antifibrotik ilaçlar: İnterferon γ, interferon β, relaxin... prokollejenazı inhibe ederler. Halfuginon kollajen sentezini baskılar. Prostoglandin E kollajeni bloke eder. Suramin profibrotik sitokini baskılar. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

61 Gelecek Medikal Tedavi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Gelecek Medikal Tedavi Lökosit adezyon molekül antikorları: Akciğerde lökosit birikiminin engellenmesi Fibrojenik sitokin inhibitörleri Büyüme faktörleri inhibitörleri TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

62 lökotrien reseptör antagonistleri
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım pirfenidone HASAR İNFLAMASYON apoptozis ROI Kollegenaz TNF- α IL-1 IL-8 Kemoatrektan (LTB4, fibronektin) Anti-TNF α lökotrien reseptör antagonistleri Büyüme faktörleri (PDGF, İGF-1,TGF-ß) IFN-γ Endotelin reseptör antagonistleri İntra alveoler fibrozis Epitel ve bazal lamina bütünlüğü sağlanamaz FİBROZİS Re-epitelizasyon Neovaskülarizasyon TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU BOZUK ONARIM

63 İnterstisyel akciğer hastalıklarının tedavi rehberi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İnterstisyel akciğer hastalıklarının tedavi rehberi Tanı Tedavi Pnömokonyoz Etkenden uzaklaşma Bağ dokusu hastalıkları Hastalığa özgün tedavi Hipersensitivite pnömonisi Etkenden uzaklaşma Kortikosteroitler İlaç reaksiyonu Etkenden uzaklaşma Kortikosteroitler Sarkoidoz Kortikosteroitler BOOP Kortikosteroitler Eosinofilik pnömoni Kortikosteroitler Lenfanjiyoleiyomiyomatosis Progesteron Vaskülitler Kortikosteroitler/immünsüpresanlar Alveoler proteinosis Lavaj Pnömoni Uygun antibiyotikler İdyopatik akciğer fibrozu Kortikosteroitler/immünsüpresanlar TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

64 Akciğer Hastalıklatında Tedaviye Yanıt Nasıl ?
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İnterstisyel Akciğer Hastalıklatında Tedaviye Yanıt Nasıl ? TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

65 Tedavi Histopatolojik Sınıflamaya Göre Değişir.
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Tedavi Histopatolojik Sınıflamaya Göre Değişir. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

66 İAH Histopatolojik Tiplerine Göre Tedavi Yanıtı:
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH Histopatolojik Tiplerine Göre Tedavi Yanıtı: İyi Yanıt Verenler Akut eosinofilik pnömoni İdyopatik İlaca bağlı oluşanlar Non-spesifik interstisyel pnömoni Bağ dokusu hastalıkları Hipersensitivite pnömonisi. Bronşiyolitis obliterans organize pnömoni İdiyopatik (kriptojenik organize pnöm.) Radyasyon Graft-versus host hastalığı İnfeksiyon Lenfositik interstisyel pnömoni İdiyopatik Primer Sjögren Sendromu Diğer otoimmün hastalıklar Hipogamaglobulinemi Edinsel immün hastalıklar Deskuamatif interstisyel pnömoni Kronik eosinifilik pnömoni Pulmoner kapilerit Wegener granulomatozu Mikroskobik polianjitis Diğer küçük damar vaskülitleri Bağ dokusu hastalıkları Goodpasture sendromu İzole pulmoner kapilerit Granulamatoz interstisyel pnömoni Sarkoidoz Hipersensitivite pnömonisi İlaca bağlı Mikobakteri veya mantar infeksiyonları Beriliyosis Alveoler proteinosis. İdyopatik Vaskülitler Wegener granülamatozu Churg-Strauss sendromu TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

67 İAH Histopatolojik Tiplerine Göre Tedavi Yanıtı:
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH Histopatolojik Tiplerine Göre Tedavi Yanıtı: Bazen Yanıt Verenler Yaygın alveol hasarı Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) (tüm nedenler) Bağ dokusu hastalıkları Sitotoksik ilaçlar Akut interstisyel pnömonitis (Hamman-Rich sendromu) İdiyopatik pnömoni sendromu (kemik iliği transplantasyonu) Toksik gas inhalasyonu Yaygın alveoler hemorajiler Goodpasture sendromu İdyopatik pulmoner hemosiderosis Sistemik lupus eritematosis Veno-oklusif hastalık Granülamatoz interstisyel akciğer hastalıkları Eosinofilik granuloma Beriliyosis TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

68 İAH Histopatolojik Tiplerine Göre Tedavi Yanıtı:
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH Histopatolojik Tiplerine Göre Tedavi Yanıtı: Yanıt Vermeyenler Usual interstisyel pnömoni İdiyopatik pulmoner fibrozu Bağ dokusu hastalıkları Aspestos Kronik hipersansitivite pnömonitisi Kronik eosinofilik pnömoni Fibrotik non-spesifik interstisyel pnömoni İdiyopatik Hipersansitivite pnömonitisi İlaç Progresif diffüz alveoler hasar Progresif organize pnömonisi Progresif lenfositik pnömonitis Progresif deskuamatif interstisyel pnömoni Düz kas depolanması Lenfanjiyomiyamatosis TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

69 Destek Tedavi (1) Hastalık ve tedavi hakkında hasta bilgilendirilmeli.
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Destek Tedavi (1) Hastalık ve tedavi hakkında hasta bilgilendirilmeli. Rehabilitasyon ve egzersiz programları performans artırılabilir Beslenme konusunda yönlendirlimeli ( Steriod tedavisinin yol açabileceği hiperglisemi ve obeziteye yönelik) Psişik destek: Depresyon ve isteksizlik önlenmeli Sigara alışkanlığı varsa tedavisi edilmeli.. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

70 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Destek Tedavi (2) Öksürük ve hiperreaktif hava yolu hastalığı da var ise uygun tedavi verilmeli. Oksijen tedavisi... Pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetersizliği tedavisi yapılmalı. Fırsatçı infeksiyonlara karşı önlemler( aşılama, profilaksi..) alınmalı. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

71 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Destek Tedavi (2) Öksürük ve hiperreaktif hava yolu hastalığı da var ise uygun tedavi verilmeli. Oksijen tedavisi Pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetersizliği tedavisi yapılmalı. Fırsatçı infeksiyonlara karşı önlemler( aşılama, profilaksi..) alınmalı. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

72 İAH’da Tedaviye Yaklaşım
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım İAH’da Tedaviye Yaklaşım Granülamatöz İAH Sarkoidoz Langerhans HG Hipersenst. Pnöm. Steriod tedavisi Bağ dokusu hastalığı ile birlikte İAH Vaskülit tedavisi İPF < 60 Yaş Oral ST(yüksek doz) Yetersizse siklofosfamid ya da diğer immunsüpr. > 60 Yaş Aktiviteyi değerlendir. Diğer organ fonksiyonlarını değerlendir. Kolşisin denenebilir. Düşük doz ST Destek tedavisi TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU Reynolds, Chest, 113; 1998

73 Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ?
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ? TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

74 Tedavi yanıtının değerlendirilmesi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Tedavi yanıtının değerlendirilmesi Klinik düzelme Fonksiyonel düzelme Grafi bulgularında düzelme TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

75 Tedavi süresi ? İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU

76 Tedavi Süresi Yanıt kararı için 2-3 ay tedavi edilmeli.
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Tedavi Süresi Yanıt kararı için 2-3 ay tedavi edilmeli. Yanıt varsa en az 6 ay tedavi yapılmalı. İPF de yanıt alınmışsa ömür boyu tedavi edilebilir. TORAKS DERNEĞİ KIŞ OKULU


"İstanbul Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları