Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK DOZ WARFARİN KULLANIMI SONUCU GELİŞEN YAYGIN ALVEOLER HEMORAJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK DOZ WARFARİN KULLANIMI SONUCU GELİŞEN YAYGIN ALVEOLER HEMORAJİ"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK DOZ WARFARİN KULLANIMI SONUCU GELİŞEN YAYGIN ALVEOLER HEMORAJİ

2 82 yaşında kadın hasta Göğüs ağrısı yakınması ile acil servise başvuruyor. Hasta AF nedeniyle coumadin kullanıyor. Fizik muayenesinde; kan basıncı:110/50mm/Hg, nabız:78/dk, solunum:16/dk, ateş 36.5C° olarak bulundu.

3 Solunum sistemi muayenesinde yaygın bilateral raller saptandı.
EKG’de Atriyal fibrilasyon EKO’da ise ventrikül ve kapak fonksiyonları normal tespit edildi.

4 Laboratuar incelemesinde; hemoglobin:7.2mg/dl,
hematokrit:%20.2, trombosit:393000/mm3, lökosit:17960/mm3 kan gazında ise ; pH:7.058, pCO2:32.9mmHg, pO2:47.2mmHg, HCO3:9.1mmol/L saturasyonO2: 79.1% bulundu.

5 Diğer biyokimyasal sonuçları normal iken PT, PTT ve INR düzeyleri ölçülemeyecek kadar yüksek tespit edildi.

6 Akciğer grafisinde her iki hemitoraksta santralden perifere doğru, simetrik, yaygın, alveoler dansite artımları mevcuttu. Her iki hemitoraks perihiler alanda daha yoğun olarak izlenen birleşme eğiliminde yaygın alveoler infiltrasyon alanları ve yer yer buzlu cam dansiteleri vardı.

7

8 Toraks tomografisinde her iki akciğerde alt loblarda belirgin olmak üzere yaygın hava bronkogramları içeren konsolidasyon alanları mevcuttu.

9

10 Tüm bu klinik ve radyolojik bulgularla, warfarin aşırı dozuna bağlı yaygın alveoler hemoraji tanısı düşünülen hastaya 2 ünite taze donmuş plazma verildi. Tedavi sonrasında bakılan ; INR: 2.80, PT: 30.7sn PTT:44.03sn olarak tespit edildi.

11 Takibinde saturasyonları 40-50% arasında değişen hastanın solunum fonksiyonlarının bozulması üzerine hızlı seri entübasyon yapıldı. Solunum cihazına bağlanan hastada oksijen saturasyonu %75–80 arasında seyretti.

12 24 saat sonra yapılan laboratuvar incelemelerinde;
kontrol INR:8.64, hemoglobin: 9.4mg/dl, Hct: %28.7, trombosit:209000/mm3, olarak seyretti.

13 2.gün hemoptizisi gelişen hastanın genel durumunda iyileşme gözlenmedi.
Tedaviye yanıtı olmayan hasta, üçüncü gün eksitus oldu.

14 Warfarin kullanmakta olan hastalarda nefes darlığı, hemoptizi, hipoksi ve akciğer grafisinde infiltrasyon tespit edildiğinde yaygın alveoler hemoraji ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken hastalıklar arasında olmalıdır.

15 Hastalığın erken döneminde K vitamini ve TDP replasmanının hayat kurtarıcı olabileceği akılda tutulmalıdır.

16 TEŞEKKÜRLER…


"YÜKSEK DOZ WARFARİN KULLANIMI SONUCU GELİŞEN YAYGIN ALVEOLER HEMORAJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları