Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ AB PROJELERİ BİLGİLENDİRME SUNUM -1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ AB PROJELERİ BİLGİLENDİRME SUNUM -1."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ AB PROJELERİ BİLGİLENDİRME SUNUM -1

2 BU TOPLANTIDA ………………………. Tanışalım Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı yapacağımız projelere göz atalım AB Projeleri ve Hayat boyu Öğrenme Programlarına kısaca bakalım Okulların Örnek Projelerine göz atalım Bilgiyi Paylaşalım

3 ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI NELERDİR?

4 AB TARAFINDAN ÜLKEMİZE 3 FARKLI PROGRAM ARACILIĞI İLE DESTEK SAĞLANMAKTADIR : I. Katılım Öncesi Mali Yardımı(Hibeler)(IPA) II.Topluluk Programları Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı 7.Çerçeve Programı Kültür Programı Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) PROGRESS Programı III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

5 ( I ZLEME AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMI(HİBELER) (IPA)

6 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) (2007-2013) ÖNCELİK ALANLARI Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Kurumsal Kapasite Bölgesel ve Sınır ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma ABGS Operasyonel Program - Çevre (Çevre ve Orman Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım ve Köy işleri Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

7 2012 Y ıLıNDA D UYURUSU Y APıLMASı P LANLANAN AB H IBE P ROGRAMLARı Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı I-II İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Hibe Programı HayatBoyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı

8 HİBE PROGRAMLARI NASIL TAKİP EDİLİR? Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr Avrupa Birliği Delegasyonu www.avrupa.info.trwww.avrupa.info.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr Europeaid http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

9 AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı

10 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG PROGRAMI (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu (Transversal) Program 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi; Avrupa Kurumları; Avrupa Kuruluşları

11 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HEDEF KİTLESİ MESLEKİ EĞİTİM KURULUŞLARI KOBİLER YEREL İDARELER KAMU KURULUŞLARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI AMAÇLARI Mesleki Eğitim’de Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması İstihdamın Artırılması

12 Leonardo Da Vinci Programı 1.Haraketlilik VETPRO: Mesleki eğitimden sorumlu kişiler PLM: İş hayatındaki kişiler, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar IVT: Temel mesleki eğitim alanlar(öğ- renciler) 2.Yenilik Transferi 3.Ortaklık

13 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 1.H AREKETLILIK PROJESİ Haraketlilik(Mobility) Nedir? Meslekî eğitimle ilişkili olanların sağlanan hibeyi kullanarak, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki kurum/kuruluşa gönderilmesidir. Kısaca AB üyesi bir ülkede çalışma ziyaretinde bulunmak

14 1.HARAKETLİLİK (VETPRO) ÖRNEK 2. : OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULANAN BEDENSEL VE PSİKOMOTOR GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ EĞİTİM PROGRAMLARININ VE ORTAMLARININ İNCELENMESİ Bursa Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi Proje kapsamında Almanya’daki okul öncesi eğitim kurumlarının yapısı, işleyişi konusunda bilgi edinilmiş, bedensel ve psikomotor gelişimi destekleyici konular üzerinde incelemeler yapılmıştır. Yaygınlaştırma faaliyetleri 5 yerel ortakla birlikte planlanıp gerçekleştirilmiştir. Yabancı Ortaklar: 3A Education Service KL. Kreuz Kindergarten Caritasverband fur die Stadt Recklinghausen “Mutter Teresa” Heilpadagogische Tegeseinrichtung

15 1.HARAKETLİLİK (IVT) ÖRNEK2 : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRENCİLERİNİN NETWORK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bursa Orhangazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Proje kapsamında Bilişim Teknolojileri alanı 11 ve 12. sınıflarında Ağ İşletmenliği dalında eğitim almakta olan 32 Öğrenci, Proje ortağı olan Danimarka, Almanya ve Hollanda’daki kurumlarda staj ve eğitim alacaklardır.

16 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 2. Y ENILIK T RANSFERI AB ortaklığı yoluyla: (Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı ) İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması Farklı içeriklerde geliştirilmiş yeni ürün, araç, yöntem ve uygulamaların ulusal ihtiyaçlara ve dil öğrenme gereksinimlerine, kültürel ve hukuki yönleri de dikkate alarak, uyarlanması.

17 2. Y ENILIK T RANSFERI Ö RNEK : TİCK TACK TECH –TEKNİK ALANDA YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIM PROGRAMI ALİ OSMAN SÖNMEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Bu program, Orta ve Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa ülkelerindeki şehirlere göç eden alt kademelerde çalışabilecek yeterliliğe sahip fakat bir fabrikada çalışmak için gerekli dil becerisine sahip olmayan,vasıflı ve tecrübeli işçilerin artan sayısı üzerine onlara dil yeterliliklerini artırma konusunda hizmet vermek amacıyla geliştirilmiştir. Yabancı Ortaklar: İtalya İngiltere Estonya Litvanya Yunanistan Romanya Arnavutluk

18 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 3. ORTAKLIK PROJELERİ Özellikleri: Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında işbirliğini teşvik Hareketlilik ( Personel ve öğrenci/stajyer değişimleri) Ortaklaşa bir ürün (teknik malzeme, yapı, somut ürün vb.)ortaya çıkarmak için yapılan faaliyetler; Belirli bir mesleki eğitim öğretim ya da ekonomik sektörde işbirliği çalışmaları; Ortak eğitim içeriği ve metodları üzerinde Avrupa boyutunda çalışmalar, tecrübe paylaşımı ve metodların ortaklaşa geliştirilmesi; Öğretmen, eğitmen, stajyerler arasında aktif işbirliği, Teori ve pratiğin bütünleştirilmesi, Ortaklık: En az birisi AB üyesi olmak koşuluyla, en az 3 farklı ülkeden ortaklık

19 3.ORTAKLIK Ö RNEK : I MPROVING C OOPERATION BETWEEN V OCATIONAL AND A DULT E DUCATION I NSTITUTIONS, L OCAL A UTHORITIES AND NGO’ S TO M EET L ABOUR M ARKET N EEDS Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünü Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Sinop Üniversitesi’nin yerel ortak olduğu proje 2010 Teklif çağrısı döneminde sunulmuş ve kabul edilmiştir. Proje; Mesleki ve Yetişkin Eğitimi ile ilgili kurumlar,yerel otoriteler ve KOBİ’lerin piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği geliştirmelerini amaçlayan faaliyetlerden oluşmaktadır. Yabancı Ortaklar: 16 yabancı ortağı bulunuyor.

20 COMENIUS PROGRAMI

21 Farklı Kültür,Dil ve Değerlere Farkındalık Aktif Avrupa Vatandaşı olma yolunda becerileri Irkçılıkla mücadeleyi Kültürler arası eğitim girişimlerini Eğitimde fırsat eşitliğini (Dezavantajlı gruplar) Eğitimde Avrupa Boyutunu YabancıDil becerilerini Öğretmenlerin kültürlerarası yeteneklerini Pedegojik metodlar ve materyalleri GELİŞTİRMEYi AMAÇLAR! Eğitimde uluslar arası işbirliğini

22 COMENIUS PROJELERİ Türkiye:Merhaba Estonya:Tere Fransa: Bonjour Letonya: Sveiki İngiltere:Hello Litvanya:Sveika Romanya:Salut Malta:Bongu Yunanistan: γεια İzlanda:Góðan daginn İtalya:Ciao İrlanda:Dia dhuit İspanya:Hola Arnavutluk:Allo Bulgaristan : Zdravei

23 COMENIUS PROGRAMINI VE TÜRLERİNİ KISACA AŞAĞIDAKİ ŞEMADA İNCELEYELİM COMENIUS PROGRAMI PROJELER 1.Okul Ortaklıkları 2.Bölgesel Ortaklıklar 3. Proje Destek Faaliyetleri Bireysel Faaliyetler 1.Hizmetiçi Eğitim 2.Asistanlık Diğer Faaliyetler 1.Hizmet içi Kurs Düzenlenmesi Merkezi Faaliyetler

24 www.ua.gov.tr AVRUPA KOMİSYON ÖNCELİKLERİ (EKİM) YILLIK ÖNCELİKLER(KASIM) ULUSAL ÖNCELİKLER (KASIM) BAŞVURU FORMLARI/TURNA (KASIM)

25 OKUL ORTAKLIKLARI Süre 2 yıl Ortak ilgi alanında birlikte çalışma fırsatı Eğitim faaliyetlerine Avrupa işbirliği katmak Haraketlilik Çok Taraflı Ortaklıklar 4-8-12-24 (Ortaklık Yapısı: En az 3 ülke bir araya gelecek.) İki taraflı Ortaklıklar 12-24 Max Hibe Miktarı 23.000 € Başvuru yılda bir kez (Şubat ayı) Ulusal Ajans www.ua.gov.tr

26 ÖRNEK: ON ÜLKE, MİLYON ÇOCUK; BİZ GELECEĞİN AVRUPASIYIZ DR. AYTEN BOZKAYA ANAOKULU Projenin amacı farklı ülkelerde uygulanmakta olan okulöncesi eğitim sistemlerinin ve eğitim programlarının incelenmesi, karşılaştırılması, farklı kültürlerin birbirlerini tanıması, her ülkenin kendi kültürünü, geleneklerini, oyunlarını ülke ziyaretleri sırasında birbirlerine sergilemeleri ve bir harmoni içerisinde öğrenerek kendi ülkelerinde bunların kullanımını sağlamaktır. Projenin diğer bir önemli hedefi ise öğrenciler üzerinde kültürel bir farkındalık yaratmaktır. Okul öğretmenlerinin sınıflarda yapacakları etkinlikler yoluyla farklı ülkeler, farklı kültürler öğrencilere tanıtılmaya çalışılacaktır. Yabancı Ortaklar: İspanya, İngiltere, Macaristan ve Estonya

27 ON ÜLKE, MİLYON ÇOCUK; BİZ GELECEĞİN AVRUPASIYIZ

28 BÖLGESEL ORTAKLIKLAR ‘’ Bölgesel işbirliğini teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla’ okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel ve bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası işbirliğini destekleyerek,eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Ülkemiz için Bölgesel Yönetimler ‘İl Milli Eğitim Müdürlükleridir.’ ’Bölgesel Ortaklıklar 2 yıl süre ile yapılmaktır.

29 ÖRNEK: NECESSARY SKILLS FOR ADAPTATION TO MULTINATIONAL FIRMS IN WORKING LIFE IN THE FUTURE BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu projenin temel hedefi; gelecekte çok uluslu firmalarda çalışacak gençlere iş hayatına yönelik gerekli becerilerin kazandırılşması ve anaokulundan üniversiteye kadar projede yer alan tüm öğrencilere çok kültürlü ortamlara uyum sağlayacak yeterliliklerin kazandırılmasıdır. Yabancı Ortaklar: Polonya

30 PROJE DESTEK FAALİYETLERİ Hazırlık Ziyareti/İrtibat Seminerleri Comenius Programı kapsamında sunulacak projelere ön hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara,proje ortaklarını daha yakından tanımaları,çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer gerekli dökümanları birlikte doldurmaları için sağlanan bir imkandır. Aynı kuruluştan sadece 1 kişi En az 1 gün,en çok 5 gün

31 ÖRNEK: VERBAL HİSTORY: FOLK LYRİCS (SÖZLÜ TARİH: TÜRKÜLER) SÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU Yüz yüze yapılan bir ziyaretin yazılı iletişim, elektronik yollar ve telefonla yapılan iletişimle karşılaştırıldığında çok daha etkili ve verimli olacağı düşünen proje partnerleri, 2011 Ocak ayında, projenin detaylarını görüşmek ve başvuru formunu birlikte doldurmak üzere Sönmez İlköğretim Okulu’na hazırlık ziyaretinde bulundular. 2011 Şubat döneminde projelerini Ulusal Ajans’a sundular. Yabancı Ortaklar: Polonya,Romanya, Finlandiya,Litvanya

32 TEKLİF EDİLEN PROJE,EĞİTİM ALANINDAKİ FARKLI YAKLAŞIMLARIN VE DENEYİMLERİN AKTARILMASININ YANI SIRA, KÜLTÜR-SANAT ALANINDA DA PAYLAŞIMLARI HEDEFLİYOR.

33 HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETİ ( BIREYSEL BAŞVURU ) AMACI: Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde en az 5 gün,en çok 6 haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak, eğitimin kalitesinin arttırılmasına yardımcı olmaktır. Yabancı Dil Yeterlilik belgesi ister. Yılda 3 defa başvuru yapılabilir. Ocak, Nisan ve Eylül. www.ua.gov.tr

34 GENÇLİK PROGRAMI

35 GENÇLİK PROGRAMININ GENEL HEDEFLERİ: Aktif vatandaşlık ve Avrupa vatandaşlığını teşvik etmek Dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek Karşılıklı anlayışı güçlendirmek STK larının kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmak Avrupa işbirliğini teşvik etmek

36 DAİMİ ÖNCELİKLER Avrupa vatandaşlığı Gençlerin katılımı Kültürel çeşitlilik İmkanı kısıtlı gençlerin dahil edilmesi

37 2012 YILLIK ÖNCELİKLER Gençlerin daha kapsayıcı bir büyümeye olan bağlılıklarını teşvik eden projeler Yoksulluk ve marjinalleşme konularını ele alan projeler Gençlerin girişimci ruhlarını, yaratıcılık ve müteşebbisliklerini teşvik eden projeler Gençlerin sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik eden projeler Küresel çevre sorunları ve iklim değişikliği ile mücadele hakkında gençlerin farkındalığını artırmaya yönelik projeler

38 GENÇLİK PROJELERİ ALT EYLEMLER ve YAŞ ARALIKLARI Eylem 1 Avrupa İçin Gençlik 1.1 Gençlik Değişimleri: 13-25 (istisna 26-30) 1.2 Gençlik Girişimleri: 18-30 (istisna 15-17) 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri: 13-30 Eylem 2 Avrupa Gönüllü Hizmeti Avrupa Gönüllü Hizmeti: 18-30 (istisna 16-17) Eylem 3 Dünya Gençliği Eylem 1.1 ve Eylem 4’e göre Eylem 4 Gençlik Destek Sistemleri Yaş sınırı yok Eylem 5 Gençlik Alanında Avrupa İş Birliği İçin Destek 15-30

39 BAŞVURU SÜRECİ Program Kılavuzu Kılavuz, Komisyon ve Ulusal Ajans sayfasında www.ua.gov.tr 3 başvuru dönemi: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim Program kılavuzu, başvuru formları, başvuru formu doldurma kılavuzları, proje örnekleri sitede FORMLAR ve DOKÜMANLAR kısmındadır.

40 İLGİLİ WEB SİTELERİ www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr Türkiye Ulusal Ajansı www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr Avrupa Birliği Bakanlığı www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr Merkezi Finans İdare Birimi www.ab-ilan.comwww.ab-ilan.com Avrupa Birliği İlanları www.rec.org.trwww.rec.org.tr Bölgesel çevre Merkezi www.dpt.gov.trwww.dpt.gov.tr DPT (Bölgesel Kalkınma Programları) www.fp7.org.trwww.fp7.org.tr AB 7.çerçeve programı http://cordis.europa.eu/fp7/http://cordis.europa.eu/fp7/ FP 7. ÇP www.tedgem.gov.trwww.tedgem.gov.tr Tarım Bakanlığı www.bebka.org.trwww.bebka.org.tr Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı www.sanayi.gov.trwww.sanayi.gov.tr Sanayi Bakanlığı www.bilgitoplumu.gov.trwww.bilgitoplumu.gov.tr Bilgi Toplumu Dairesi http://ec.europa.eu/cip/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/cip/index_en.htm CIP Programı http://ab.sanayi.gov.tr RYP programıhttp://ab.sanayi.gov.tr

41 T.C BURSA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlginiz İçin Teşekkürler… İLETİŞİM: Aslı ÖCAL Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Tel: +90 224 256 70 00 (116) E-Posta: ocalasli@yahoo.com


"HOŞGELDİNİZ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ AB PROJELERİ BİLGİLENDİRME SUNUM -1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları