Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci HAREKETLİLİK AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci HAREKETLİLİK AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci HAREKETLİLİK AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

2 2 Hareketlilik (Mobility) Nedir? Meslekî eğitim almakta olanların veya meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin, sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir.

3 3 Hareketlilik Projeleri Türleri •Temel Mesleki Eğitim Alanlar (IVT) •İş Hayatındaki Kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar (PLM) •Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)

4 4 Temel Mesleki Eğitim ( IVT )-1 Temel mesleki eğitim görmekte olanların başka bir katılımcı ülkedeki ev sahibi kuruluş bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalışma tecrübesidir.

5 5 Temel Mesleki Eğitim ( IVT )- 2 Kimler yararlanabilir? Temel mesleki eğitim görmekte olanlar (öğrenci, çırak vb.) Kimler başvurabilir? Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, okullar ve işletmeler ve diğer tüzel kişilikler

6 6 Temel Mesleki Eğitim ( IVT )- 3 Süre:2- 39 hafta Ortaklık:AB’ye tam üye en az 1 ülke. Mali katkı: Bakınız Mali Tablo Kabul edilebilir harcamalar: Yol, sigorta, iaşe-ibate, dil ve kültürel hazırlık, yönetim-izleme.

7 7 İş Hayatındaki Kişiler ( PLM )- 1 Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB’ye üye bir ülkede yer alan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalışma tecrübesidir.

8 8 İş Hayatındaki Kişiler ( PLM )- 2 Kimler yararlanabilir? Çalışma hayatındaki kişiler (yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler vb.) Kimler başvurabilir? Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, okullar ve işletmeler özellikle KOBİ’ler ve diğer tüzel kişilikler

9 9 İş Hayatındaki Kişiler ( PLM )- 3 Süre:2- 26 hafta Ortaklık:AB’ye tam üye en az 1 ülke Mali katkı: Bakınız Mali Tablo Kabul edilebilir harcamalar: Yol, sigorta, iaşe-ibate, dil ve kültürel hazırlık, yönetim-izleme.

10 10 Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları ( VETPRO )- 1 Mesleki eğitim uzmanlarının kendi ülkesi dışında, AB üyesi bir ülkenin ev sahibi kuruluşu bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalışma faaliyetleridir.

11 11 Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları ( VETPRO )- 1 Kimler yararlanabilir? Eğitimden sorumlu kişiler, İnsan kaynakları uzmanları, Meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, Öğretmenler, Meslekî rehberlik uzmanları… Kimler Başvurabilir? Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum kuruluş, okul ve işletmeler (özellikle KOBİ’ler) ve diğer tüzel kişilikler

12 12 Süre:1- 6 hafta Ortaklık:AB’ye tam üye en az 1 ülke. Mali katkı: Bakınız Mali Tablo Kabul edilebilir harcamalar: Yol, sigorta, iaşe-ibate, yönetim-izleme. Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)- 1

13 13 Kalite Kriterleri •Başvuru kalitesi •Ortaklık kalitesi •Hazırlık kalitesi •Yaygınlaştırma kalitesi

14 14 Başvuru Kalitesi •2008 Hareketlilik Başvuru Formu (online başvuru?) •Son Başvuru Tarihi 08 Şubat 2008 •Başvuru Formunun Yetkili Kişi tarafından İmzalanması •Bütçe •Niyet Mektubu (letter of intent)

15 15 •Niyet Mektubu seçilebilirlik ŞARTIDIR. •Başvuru formunun ekinde en az bir AB Üyesi ülkede bulunan ortaktan alınmış niyet mektubu bulunmalıdır. •Teklifte ortakların hepsinden alınmış niyet mektuplarının bulunması durumunda o teklifin kalitesinin artacağı unutulmamalıdır. Niyet Mektubu

16 16 •Projenin adı •Leonardo da Vinci programı ile ilgisi •Ortağın rolü ile ilgili kısa bir açıklama •Tarih •Yetkili kişinin imzası, telefonu, faksı, e-postası ve kuruluş içindeki konumu •Ortak kuruluşlar kendi resmi kağıtlarına düzenlemelidir. Niyet Mektubu

17 17 Proje kalitesi • Amaç, ihtiyaç ve süre • Eğitim ihtiyacıyla eğitim alınacak yerin uyumu • Çalışma programı • Uygun ve yeterli lojistik destek • Yararlanıcıların hazırlanması (pedagojik, dilsel ve kültürel hazırlık)

18 18 Ortaklık kalitesi •Ortak sayısı (en az bir AB üyesi). Her projenin yurtdışı ortaklarından en az birinin gerçek ortak olması •Sektörler arasında işbirliği (Eğitim & İş Dünyası & STK vb.) •Her projede en az üç farklı sektörden (eğitim kurumu, STK, KOBİ, meslek kuruluşu vb.) üç farklı gönderen ortak •Ortakların proje konusuyla bağlantısı

19 19 Proje Sunacak Kurumların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar •Her kurum her bir proje türünden (IVT, PLM, VETPRO) sadece tek bir proje sunabilir. Aynı proje türünden bir kaç proje veren kurumların tüm projeleri geçersiz sayılacaktır. •Kopya projelerin hangisinden kopya yapıldığına bakılmaksızın tamamı reddedilecektir.

20 20 LdV Mali Katkısı* •Yönetim ve İzleme •Seyahat •İaşe İbate •Hazırlık *Değişiklikler Teklif Çağrısından Öğrenilebilir

21 21 Harcama Türleri •Gerçek Harcama •Götürü (Toptan) Harcama 4 hafta eşiği (IVT ve PLM için)

22 22 Yönetim İzleme Sigorta dahil •IVT-PLM Hedef Grubu < 9 hafta 250 € => 9 hafta 300 € •VETPRO Hedef Grubu 150 €

23 23 Seyahat Azami Tutarlar Gerçek Harcama: 600 € VETPRO < 4 hafta IVT ve PLM’ler Götürü (Toptan) Harcama: => 4 hafta IVT ve PLM için

24 24 İaşe İbate Hedef Grup ve Süreye Göre Farklılık Başvuru formu Ek I.4 IVT ve PLM için 4 hafta eşiği

25 25 Hazırlık Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlık Sadece IVT ve PLM Grubu için Gerçek Harcama: < 9 hafta250 € => 9 hafta 350 €

26 26 Özel Durumlar Refakatçi katılımcı değildir ama katılımcıymış gibi mali katkı sağlanır. İaşe ibate ve seyahat

27 27 Özel Durumlar Engelli mali desteği İaşe ibate ve seyahat

28 28 Örnek Bütçe Hesaplaması-1 Hedef Grup: PLM Yer. Süresi: 5 Hafta Ülke: Avusturya (1. akış) Ülke: Fransa (2. akış) Toplam katılımcı sayısı: 10 kişi 5 kişi Avusturya 5 kişi Fransa

29 29 Örnek Bütçe Hesaplaması-1 Yönetim İzleme: 250 € * 10= 2500 €

30 30 Örnek Bütçe Hesaplaması-1 İaşe İbate (seyahat dahil) : 1375 (1200+175) € * 5= 6875 € (Avusturya için) 1605 (1400+205) € * 5= 8025 € (Fransa için) Toplam İaşe İbate (seyahat dahil) = 14900 €

31 31 Örnek Bütçe Hesaplaması-1 Hazırlık: 250 € * 10 = 2500 €

32 32 Örnek Bütçe Hesaplaması-1

33 33 Örnek Bütçe Hesaplaması-2 Hedef Grup: VETPRO Süre: 1 Hafta Ülke: Belçika Toplam katılımcı sayısı: 5 kişi

34 34 Örnek Bütçe Hesaplaması-2 Yönetim İzleme: 150 € * 5= 750 €

35 35 Örnek Bütçe Hesaplaması-2 Seyahat: 600 € * 5= 3000 €

36 36 Örnek Bütçe Hesaplaması-2 İaşe İbate : 750 € * 5= 3750 €

37 37 Örnek Bütçe Hesaplaması-2 Hazırlık: VETPRO için LdV tarafından mali katkı sağlanmamaktadır.

38 38 Örnek Bütçe Hesaplaması-2

39 39 Bakınız… •Konsey Kararı •Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı •Proje Sahipleri için Genel Rehber •Avrupa’da ve Türkiye’de yapılan Hareketlilik Projeleri için www.leonardo.gov.tr bilgi_ toi@leonardo.gov.tr bilgi_mobility@leonardo.gov.tr bilgi_partnership@leonardo.gov.tr

40 40 Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı SORULAR & CEVAPLAR TE Ş EKKÜR EDER İ Z


"Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci HAREKETLİLİK AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları