Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar Öz Değerlendirme ve Teknik Özellikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar Öz Değerlendirme ve Teknik Özellikler."— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar Öz Değerlendirme ve Teknik Özellikler

2 KURUMSAL OLARAK İKS’ nin KULLANIMI Kanıt tabanlı bir yönetim ve kurumsal gelişim kültürü  İKS; kurumsal olarak okulların kendi durumlarını tespit, teşhis, gelişim ve değerlendirilmesini amaçlar. Okullar arası bir tür ödül-ceza aracı değildir.

3 KURUMSAL OLARAK OKULDA İKS’ nin KULLANIMI -1  İKS’ yi şeffaf ve cesur biçimde kullanabilmek  Okulu olduğundan daha iyi ya da kötü göstermek değil, gerçek resmi ortaya koymak  Sorunların doğru tespiti  Gelişim ve iyileştirme çalışmaları için veri ve temel sunan bir araç İKS; okulun kendisini olduğu gibi görebileceği bir AYNA

4 KURUMSAL OLARAK OKULDA İKS’ nin KULLANIMI -2 İlköğretim kurumları için okul gelişim planlamaları ve iyileştirme çalışmalarında veri ve temel sunan bir gelişim aracı Vizyon ve misyonun belirlenmesi, Okul Stratejik Planı için veri ve kanıt tabanı sağlama, Okul gelişimini kanıt tabanlı olarak izleme ve değerlendirme Verimli kaynak kullanımı Çocuk odaklı, hak tabanlı ve demokratik okul iklimi

5 İL/İLÇEDE ve BAKANLIKTA İKS SONUÇLARININ KULLANIMI Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde bir planlama, izleme ve destek aracı: vizyon ve misyon belirleme, Merkezi ve bölgesel planlamalar için kanıt tabanı sağlama, İlköğretim kurumlarını izleme ve eksiklikleri tespit etme, Kaynakları ve destek hizmetlerini bu alanlara yoğunlaştırma, Merkezi ve yerel düzeydeki iyileştirici çalışmalar için veri temini, Sorunlara doğru teşhis ve doğru müdahale ve izleme Kaynakların planlanması ve organizasyonu, Çocuk odaklı, hak tabanlı ve demokratik okullar

6 İKS’ YE DAYALI OKUL GELİŞİMİ İKS’ ye DAYALI ÖZ-DEĞERLENDİRME BİR AMAÇ DEĞİLDİR. OKUL GELİŞİMİ İÇİN BİR ARAÇTIR.

7 NEDEN ÖZ- DEĞERLENDİRME...

8 İKS ve ÖZ-DEĞERLENDİRME Stratejik yönetim Misyon, hedefler ve stratejilerin dayandığı nesnel kanıtlar Etkili süreçler “ÖZ-DEĞERLENDİRME”

9 İKS AÇISINDAN ÖZ DEĞERLENDİRME NEDİR?... Bir kurumun faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini ve belli ölçütleri esas alarak kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesi Belirli ölçütler çerçevesinde, girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar açısından kurumun kendini değerlendirmesi

10 İKS AÇISINDAN ÖZ DEĞERLENDİRME Bir ilköğretim okulunun girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar olarak reel durumunu, sistematik ve periyodik biçimde teşhis etmeye yönelik özgün bir okul yönetim süreci Bu sürecin aracı: “İKS”

11 İKS’ye Göre Öz-değerlendirme Süreci Okulun; Fotoğrafının çekilmesi Güçlü, zayıf ve gelişmesi gereken alanlarının belirlenmesi İçe dönük bir biçimde değerlendirilmesi Kendi durumunu kendinin teşhis etmesi mevcut durumu tespit ederek, gelişme planları için gerekli verileri üretmesi

12 Kurumsal farkındalık ve bilgi birikimi için öz-değerlendirme Kurumun farklı fonksiyonlarından, süreçlerinden, aktörlerinden gelen güvenilir bilgiler Bilgilerin oluşturacağı kanıt tabanı; tutarlılık, kararlılık ve azimle sistematik olarak sürdürülen öz-değerlendirme- planlama-iyileştirme periyotları Bilgileri kurumsal gelişim için kullanmaya teşvik etme

13 Sistematik yaklaşımla okulda; öz değerlendirmenin kullanımı  Mevcut durumun tespit edilmesi,  Vizyon ve misyonun oluşturulması,  Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,  İyileştirme önceliklerinin belirlenmesi,  İyileştirme ekiplerinin oluşturulması,  İyileştirme ekiplerinin çalışma planlarının hazırlanması,  Okul Gelişim planının hazırlanması,  İyileştirme ekiplerinin çalışma planlarına, OGYE’ ce biçimlendirici geri bildirim verilmesi,  Okul Gelişim Raporunun hazırlanması

14 TEŞEKKÜRLER… “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”


"KURUMSAL AÇIDAN iKS Kurumsal Amaçlar Öz Değerlendirme ve Teknik Özellikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları