Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Plan/Programlarının izlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi Türkiye’nin İ&D Sistemindeki Mevcut Kapasite ve Eksiklikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Plan/Programlarının izlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi Türkiye’nin İ&D Sistemindeki Mevcut Kapasite ve Eksiklikler."— Sunum transkripti:

1 1 T.C Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Plan/Programlarının izlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi Türkiye’nin İ&D Sistemindeki Mevcut Kapasite ve Eksiklikler Hazırlayan Susan Stout Danışman, Sonuç Yönetimi

2 Sunum İçeriği  Kalkınma Plan/Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesine (PİD) Genel Bakış  Proje Bulguları  Kapasite Unsurları  Eksiklikler  İleriye Dönük Dersler 2

3 PİD Projesine Genel Bakış  PİD projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülmüştür.  9. Kalkınma Planında sonuçlara odaklanma ve vatandaşların taleplerine daha hızlı ve kaliteli cevap verme konusundaki kararlılığın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.  Bu proje, Dünya Bankası Kurumsal Gelişim Fonu(KGF) tarafından desteklemiştir. 3

4 Hedefler  `Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilmesine katkıda bulunmak ve böylelikle, Orta Vadeli Program (MTP), ve Yıllık Program’ın etkin izleme ve değerlendirmesi yanı sıra ulusal kalkınma hedeflerinin ne kadar yerine getirildiğinin ölçülmesi’ 4

5 MEDP Süreci  Haziran 2009 – Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Eğitimi  On Adım Yöntemi  Ekim –Aralık 2009 – Hazırlık Değerlendirmesi  Ock – Şub, 2010 –Sonuç Çerçeve Matrisi Çalıştayı  Haziran 2010 – Eğiticilerin Eğitimi, Ülke Tecrübesi Paylaşımı  Sonuç Odaklı İ ve D konusunda Eğiticilerin Eğitimi Programı  Jody Kusek, Maralize Görgens tarafından yazılan kitapdaki İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin Kullanılması konusundaki yöntemler  Kolombiya, Meksika Tecrübesi  Haziran-Eylül 2010 – Kavramsal Çerçeve  Bugün – Proje bulguları, dersler ve atılacak adımlar 5

6 Yetkilendirme Ortamı Yasama/Yürütme Politika/Mali Öncelikler Operasyonel Kapasite İcracı kuruluşlar ve yerel düzeyde Hizmet Sağlayıcılar Kamu Değeri Vatandaşlar Tüketiciler Vergi Mükellefleri Yol Gösterici Vizyon: Sonuçlar Hakkında Bilgi Kamu Değeri Yaratılmasını Sağlar Görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi entegre planlama, bütçeleme, izleme ve sonuçlarla ilgili bilgilerin kullanılmasını gerektirir.

7 Hazırlık Değerlendirmesi: Arz Tarafı  Hem arz hem de talep boyutları düşünülmüştür  Arz Tarafı:  Kapasite unsurlarının çoğu Türkiye’de mevcuttur.  Dokuzuncu Plan Kalkınma Planında Uygulama, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon konulu bölüm yer almaktadır.  Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği 7

8 Bulgular 8

9 Hazırlık Değerlendirmesinin Ana Unsurları  Güçlü Ulusal Planlama Çerçevesi  9. KP’nında 5 kalkınma ekseni yer almaktadır.  9. KP beklenen sonuçlara temel olabilecek hedef ve amaçları kapsar.  9. KP’nın hazırlık sürecindeki katılımcılık deneyimi  Hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve izleme ve değerlendirme konularındaki kararlılık 9

10 Hazırlık Değerlendirmesinin Ana Unsurları(devam)  5018 Sayılı Kanun’da yer alan stratejik ve performans yönetimi  DPT’nin yönlendirmesiyle stratejik planların geliştirilmesi  Maliye Bakanlığının yönlendirmesiyle performans programlarının geliştirilmesi  Değiştirilmesi gündemde olan Sayıştay Kanunu  Konuyla ilgili kalkınma ortakları arasında aktif işbirliği 10

11 Hazırlık Değerlendirmesinin Ana Unsurları(devam)  Yeni Kurumsal Yapı  Strateji Geliştirme Başkanlıkları  Güçlü Bilgi Altyapısı- TÜİK  Kamu harcamaları raporlama sisteminin modernizasyonunda yakın dönemde elde edilmiş başarı  ‘E-devlet’ girişimleri için pozitif ortam 11

12 Ancak Eksiklikler Var  Proaktif Liderlik İhtiyacı  Yerine bir şey ikame edilemez  Merkezi kurumlar arasında iletişim gerektirir  İleri adımlar atmak için resmi bir yapı gerektirir, Parlamento ve vatandaşların sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi gerekir 12

13 Eksiklikler (2)  SP ve PP’lerin faydalı olması ama bir bütünden daha azını vermesi riski  SP ve PP’larının nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine dair kılavuzlar henüz şekillendirilmemiştir  PP’lerdeki tedbir süreçleri geliştirilme aşamasındadır  Hedef ve amaçlar ile gerçek bütçe sınıflandırması arasındaki bağlantı konusunda sıkıntı vardır. 13

14 Eksiklikler (3)  Kaynakların performans yönetimiyle eşleştirilmesindeki boşluklar  4 sınıflandırma listesi, PP harcamalarıyla eşleştirme zorluğu, SP ve Kalkınma Planı kategorileri  Kurum içi ve kurumlar arası İ ve D alanında koordinasyon eksikliği  İlgili kurumlar bu alanda çalışıyor ancak, kurum çapında perspektif eksikliği bulunmaktadır. 14

15 Eksiklikler (4)  SONUÇLAR hakkında medya ve sivil toplum arasında diyalog eksikliği  Konuşmalar genellikle vaatlerle ilgili ama çıktı ve sonuçlarla ilgili değil  Yoğun raporlama gereklilikleri var ama:  Raporların nasıl kullanıldığı net değil  Performans verilerinin kalitesi ve güvenilirliği hususunda şüpheler var 15

16 Çıkarılan Dersler  Ortam, sonuçlara odaklanmayı hızlandırmak için hazırdır.  5018 Sayılı Kanun  Vatandaş odaklılık  Kapasite mevcut; ancak bunların sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla bir araya getirilmesi gerekir 16

17 Çıkarılan Dersler (2)  Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme etkili bir talep ve ilgi olması halinde faydalı olacaktır  Etkili talep, karar alma süreci ile İ ve D’nin bütünleştirilmesiyle ortaya çıkar– KP’den başlayarak  Bütüncül ve entegre bir yaklaşım gerektirir 17

18 Çıkarılan Dersler (3)  Bu sorunların üstesinden gelmek için 10. Kalkınma Planının Sonuç Odaklı Yönetim ilkeleriyle hazırlanması fırsatı vardır.  Sonraki oturumda, atılması gereken adımlar sunulacaktır. Amaç, İveD sistemi kullanarak, sonuçlar açısından planlama, bütçeleme, personel performansı ve hesap verebilirlik arasındaki bağlantılar güçlendirerek bu vizyonu yerine getirmektir. 18

19 Yetkilendirme Ortamı Yasama/Yürütme Politika/Mali Öncelikler Operasyonel Kapasite İcracı kuruluşlar ve yerel düzeyde Hizmet Sağlayıcılar Kamu Değeri Vatandaşlar Tüketiciler Vergi Mükellefleri Yol Gösterici Vizyon: Sonuçlar Hakkında Bilgi Kamu Değeri Yaratılmasını Sağlar Görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi entegre planlama, bütçeleme, izleme ve sonuçlarla ilgili bilgilerin kullanılmasını gerektirir.

20 Teşekkürler! 20


"1 T.C Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Plan/Programlarının izlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi Türkiye’nin İ&D Sistemindeki Mevcut Kapasite ve Eksiklikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları