Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uyku Apne Sendromu Tedavisi Olgu Örnekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uyku Apne Sendromu Tedavisi Olgu Örnekleri"— Sunum transkripti:

1 Uyku Apne Sendromu Tedavisi Olgu Örnekleri
Dr.A.Levent Karasulu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H Uyku Laboratuarı

2

3 E.A.

4 42 yaşında erkek hasta Yakınma:Yaklaşık 5 yıldır var olan horlama, uyuklama ve geceleri boğularak uyanma Özgeçmiş ve soygeçmiş:iki yıldır hipertansiyon tanısıyla tedavi altında

5 FM: Obez (BMI:32 kg/m), TA:140/95mmHg
ESS:13

6

7 PSG: AHI:43.6/saat DI:37.2/saat Tanı:Ağır obstrüktif uyku apne hipopne sendromu

8 Yapılan KBB konsültasyonunda CPAP başlanması konusunda ortak fikir oluşan hastaya titrasyon yapıldı

9

10 A.D.

11 57 yaşında kadın Horlama, tanıklı apne ve uyku hali Yakınmaları yaklaşık 10 yıldır mevcut ama son iki yılda artmış Tip 2 diabet ve hipertansif iskemik kalp hastalığı nedeniyle tedavi altında

12

13

14 A.İ.

15 Horlama ve boğularak uyanma yakınmasıyla başvurdu
38 yaşında erkek Horlama ve boğularak uyanma yakınmasıyla başvurdu Yapılan polisomnografisinde AHI:26/saat DI:11.2/saat Ortalama SpO2:%92 Min SpO2:%88 bulundu.

16

17 M.Ç.

18 M.Ç 39 yaşında erkek Yakınma:Nefes darlığı, halsizlik, uykusuzluk,horlama Yaklaşık 2 ay önce hastanemiz yoğun bakım ünitesinde hiperkapnik solunum yetmezliği tanısıyla yatmış

19 Solunum sistemi muayenesi
FM: (+) ödem, siyanoz Solunum sistemi muayenesi Belirgin kifoskolyotik toraks deformitesi Dinlemekle Solunum sesleri azalmış ekspirium uzun AKG:pH: pO2:63, pCO2:50 HCO3:34

20

21 PSG: AHI:14.1/saat DI:12.3/saat Ortalama saturasyon %83
Minimum saturasyon %61 Tanı:Obstrüktif uyku apne hipopne sendromu+ Uyku hipoventilasyon sendromu+kronik hiperkapnik solunum yetmezliği

22

23

24

25

26

27

28

29 M.V.

30 72 yaşında kadın Uykusuzluk, eforla ve geceleri artan nefes darlığı yakınmaları ile başvurdu 5 yıl önce 3 damar hastalığı nedeniyle CABG 1.5 ay kadar önce bir hastanenin acil servisinde kardiak nedenli resüsitasyon sonrası hiperakut anterior MI tanısı ile PTCA yapılmış

31

32 AHI: 36/saat Santral apne indeksi:28/saat DI:33/saat MinSpO2: %63

33

34 H.B.

35 78 yaşında erkek hasta Kilo:113 Boy 165
Yakınmaları: Nefes darlığı, göğüs ağrısı, uyuklama hali, halsizlik, unutkanlık Öykü: Nisan 2002 den bu yana ağır obstrüktif uyku apne hipopne sendromu tanısıyla izlenen hasta yüksek basınç ihtiyacı nedeniyle 13/10 mBar basınçlarla BPAP kullanıyor. 6 ay öncesine kadar yakınması yokken; özellikle eforla ortaya çıkan ve zaman içerisinde giderek gündelik yaşantısını kısıtlayan nefes darlığı yakınması ortaya çıkmış. Göğüs ağrısının artması nedeniyle bir kardiyoloji merkezine başvurduktan sonra akut koroner sendrom tanısıyla 48 saat gözetim altında tutulan hasta, uyku ile ilişkili solunum bozukluğunun yeniden değerlendirilmesi için uyku bozuklukları merkezine sevkedilmiş.

36 Özgeçmiş ve Soygeçmiş : Tip 2 diabetes mellitus, atrial fibrillasyon, aort darlığı, pulmoner hipertansiyon Alışkanlıkları: Sigara(-) alkol:sosyal tüketim. İlaç: Co- Diovan tb.1x1, Zocor tb: 1x1, Diltizem 120 mg tb 1x1, Digoxin tb. 1x1/2 , Cardura 4mg tb 2x1, Aldactone 25 mg tb. 1x1, Zyloric 300 mg tb. 1x1

37 Biyokimya: Kan şekeri :202 mg/dl bulundu. dışında bir özellik yoktu.

38 SFT: FVC: 1.94 (%61) FEV1: 1.71 ( %71) FEV1/FVC :%74
AKG: pO2: 67, pCO2: 38, pH:7.42, HCO3:25mmol/l, SaO2: %93

39

40 EKG: Ritm Atrial fibrillasyon yaygın T düzleşmesi ve negatifliği

41 Ekokardiografi: Sol atrium ve sağ boşluklarda genişleme, sigmoid septum ileri sol ventrikül hipertrofisi, aort kökü genişlemesi, ileri dejeneratif aort darlığı, minimal aort yetmezliği, orta derecede mitral annulus kalsifikasyonu, hafif mitral yetersizliği, orta dercede triküspit yetersizliği, sol ventrikül segmenter kasılma kusuru, orta derecede azalmış sol venrikül sistolik fonksiyonu, pulmoner hipertansiyon. (Kritik aort darlığı), EF:% Pulmoner arter basıncı:52 mmHg

42 Koroner anjiografi: LMCA: Normal, LAD: cidar düzensizliği, orta segmentte büyük D1 dal sonrası %40 darlık, CXA:normal, RCA: dominant, cidar düzensizliği var, proksimal segmentte %30-40 darlık mevcut kritik darlık saptanmadı.

43

44

45 Hastaya basınç kontrolü amaçlı PSG altında PAP titrasyonu yapıldı

46

47

48

49

50 Hasta ASV ile takip altında iken zaman içerisinde solunum sıkıntısı arttı bunun üzerine yeniden yapılan ekokardiografisinde yaşamsal risk arzeden kritik aort darlığının saptanması üzerine 2008 eylül ayında aort kapak replasmanı yapıldı

51

52 Kapak replasmanı sonrası ASV altında uykusuzluk yakınması ortaya çıkan hastaya poligrafik inceleme tekrarlandı

53

54 ASV ye bağlı overventilasyon ve buna bağlı santral uyku apne sendromu düşünülen hastaya yeniden titrasyon yapılarak 14/10 mBar basınçla BPAP başlandı. Halen BPAP altında takipte olan hasta obeziteye bağlı kısmi hareket kısıtlılığı dışında yakınmasızdır.

55 Hastanın son BPAP cihaz raporu:
%85 uyunç Gecelik AHI:3.8/saat ( )

56 TAKİP

57 Uyku hali Kardovaskuler ve solunumsal bulguların seyri Cihaz verileri

58

59

60

61

62

63


"Uyku Apne Sendromu Tedavisi Olgu Örnekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları