Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Gökhan Önem Pamukkale Üniversitesi TF Kalp ve Damar Cerrahisi AD VI. Ulusal Fleboloji Kongresi 13-15 Ocak 2012 / İ stanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Gökhan Önem Pamukkale Üniversitesi TF Kalp ve Damar Cerrahisi AD VI. Ulusal Fleboloji Kongresi 13-15 Ocak 2012 / İ stanbul."— Sunum transkripti:

1 Dr. Gökhan Önem Pamukkale Üniversitesi TF Kalp ve Damar Cerrahisi AD VI. Ulusal Fleboloji Kongresi 13-15 Ocak 2012 / İ stanbul

2

3  William HUNTER / 1757

4  Yüzde ve üst ekstremitelerde ödem, siyanoz  Boyunda ödem  Yüzeyel torasik venöz kollaterallerin ortaya çıkması  Ba ş a ğ rısı  Konjonktivalarda hiperemi

5

6 MAL İ GN %80BEN İ GN %20 Akci ğ er Ca (squamoz, küçük hücreli, adenokarsinom) Mediastinal fibrozis Mediastinal lenfomaGranülomatöz fungal hst (Histoplasmozis vb.) Tiroid karsinomaMediastinal radyoterapi TimomaRetrosternal guatr TeratomaAort anevrizma ve diseksiyonu AnjiyosarkomaTrombofili MetastazBehçet hst İ atrojenik (kateter, pace, ICD)

7  Radyografi  Ultrasonografi  BT  Venografi  MR

8

9  Medikal  Antikoagülasyon  Sistemik trombolitik tedavi  Kemoterapi, radyoterapi  Endovasküler giri ş imler  Trombolizis  Mekanik trombektomi  Anjiyoplasti  Endoluminal stent / stent greft  Cerrahi

10

11  Ven hastalı ğ ı fokal veya diffüz  Etyoloji benign veya malign  Venöz anatomi  Hekimin tercihi

12 PALMAZ STENT (Cordis) WALLSTENT (Boston Scientific) GIANTURCO Z-STENT (Cook)

13  Yaygın venöz tromboz (Tip III-IV)  Ba ş arısız endovenöz giri ş im (Tip I-II)  Cerrahi rekonstrüksiyona aday olanlar

14  Femoral ven  Spiral safen ven  PTFE  Allogreft – Cryopreserved homogreft

15

16

17 Sağ aurikülRingli ePTFE greft Sol İJV

18

19  Cerrahi, benign SVCS’lu hastalarda etkili ve uzun süreli tedavi sa ğ lar.  Spiral safen ven ve femoral ven greftleri di ğ er greftlere üstündür.  Cerrahi, endovasküler tedavinin ba ş arısız oldu ğ u veya endovasküler tedaviye uygun olmayan hastalarda dü ş ünülmelidir.

20  Endovasküler teknikler implante edilen greftlerin açıklı ğ ında yardımcıdır.  Malign SVCS’lu hastalarda tümör rezeksiyonu mümkünse, birlikte venöz rekonstrüksiyon yapılabilir.

21


"Dr. Gökhan Önem Pamukkale Üniversitesi TF Kalp ve Damar Cerrahisi AD VI. Ulusal Fleboloji Kongresi 13-15 Ocak 2012 / İ stanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları