Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Venöz Yetmezlikte Cerrahi Tedavi Dr. Hasan Tüzün 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Venöz Yetmezlikte Cerrahi Tedavi Dr. Hasan Tüzün 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi."— Sunum transkripti:

1 Venöz Yetmezlikte Cerrahi Tedavi Dr. Hasan Tüzün 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

2 ÇIKAR ÖRTÜ Ş MES İ YOKTUR YOKTUR 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

3 Varis Hastası Varislerin tümününVarislerin tümünün A ğ rısızA ğ rısız HızlıHızlı En az kesiyleEn az kesiyle Ameliyat sonrası hemen aya ğ a kalkmayı ve i ş e dönmeyi arzu ederAmeliyat sonrası hemen aya ğ a kalkmayı ve i ş e dönmeyi arzu eder Tekrarlamayaca ğ ı hususunda garanti isterTekrarlamayaca ğ ı hususunda garanti ister 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

4 VSM/VSP YETERS İ ZL İĞİ Varis cerrahisinin ba ş arılı olması için Cerrah mutlaka müdahale edece ğ i veni dupleksle görmü ş ve i ş aretlemi ş olmalıdır Varis cerrahisinin ba ş arılı olması için Cerrah mutlaka müdahale edece ğ i veni dupleksle görmü ş ve i ş aretlemi ş olmalıdır Sadece radyolog raporu okunarak hiç bir hastaya el sürülmemelidir Sadece radyolog raporu okunarak hiç bir hastaya el sürülmemelidir VSM olguların ço ğ unda diz uyluk arasında seyretti ğ i fasya arası planı terkederek cilt altına yükselir. Bu geçi ş bazen dik açılı olur ve buralardan katater veya stripperı sevk etmek zor olabilir VSM olguların ço ğ unda diz uyluk arasında seyretti ğ i fasya arası planı terkederek cilt altına yükselir. Bu geçi ş bazen dik açılı olur ve buralardan katater veya stripperı sevk etmek zor olabilir 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

5 Vsm SEYR İ 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

6 VSM/VSP YETERS İ ZL İĞİ  Aksesuar venler dupleksle ara ş tırılmalıdır  Baca ğ ın görüntüsü kayıt olarak saklanmalıdır 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

7 CERRAH İ YÖNTEMLER StrippingStripping KlasikKlasik İ nvajinasyon İ nvajinasyon KryoKryo InvisigripInvisigrip CH İ VA(Cure hemodynamique de l’insuffisance veineuse en ambulatoire)CH İ VA(Cure hemodynamique de l’insuffisance veineuse en ambulatoire) ASVAL(L’ablation selective des varices sous anestesie locale)ASVAL(L’ablation selective des varices sous anestesie locale) 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

8 MODERN STR İ PP İ NG Dupleks kılavuzlu ğ unda yapılmalıdırDupleks kılavuzlu ğ unda yapılmalıdır Tumesan anestezi kullanılabilirTumesan anestezi kullanılabilir Küçük kesilerle ve en az disseksiyonla yapıldı ğ ı için a ğ rı olmayacaktırKüçük kesilerle ve en az disseksiyonla yapıldı ğ ı için a ğ rı olmayacaktır Varady tekni ğ i ile de pakeler çıkarılırVarady tekni ğ i ile de pakeler çıkarılır 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

9 Dupleks Mapping 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

10 KOMPL İ KE ANATOM İ 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

11 ÇOKLU PAKELER 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

12 STR İ PP İ NG 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

13 STR İ PP İ NG Stripper proksimalden geçirilip diz altında i ş aretlenmi ş olan distal VSM cut down dan dı ş arı alınırStripper proksimalden geçirilip diz altında i ş aretlenmi ş olan distal VSM cut down dan dı ş arı alınır Dupleks kılavuzlu ğ unda VSM çevresine tumesan anestezi sa ğ layacak solusyon verilirDupleks kılavuzlu ğ unda VSM çevresine tumesan anestezi sa ğ layacak solusyon verilir Stripping kasık kesisi kapatıldıktan sonra(fasya kribrozayı dikiyorum) distalden çekilirStripping kasık kesisi kapatıldıktan sonra(fasya kribrozayı dikiyorum) distalden çekilir Stripper çekilmeden hasta trendelenburg pozisyonuna getirilirStripper çekilmeden hasta trendelenburg pozisyonuna getirilir 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

14 TUMESAN ANESTEZ İ Solüsyonu Nacl1000mlNacl1000ml Ultracaine %2 50mlUltracaine %2 50ml Na Bikarbonat 50mlNa Bikarbonat 50ml Adrenalin 1/1000mg 1amp Adrenalin 1/1000mg 1amp 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

15 TUMESAN ANESTEZ İ Post op a ğ rı az oluyorPost op a ğ rı az oluyor Hematom olasılı ğ ı azalıyorHematom olasılı ğ ı azalıyor 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

16 PERFORAN VENLER 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

17 EVA Morbid obesMorbid obes İ leri ya ş hastası (70 ya ş ve üzeri) İ leri ya ş hastası (70 ya ş ve üzeri) Anatomisi uygunAnatomisi uygun Alet kullanımından do ğ an ekstra 1500 TLAlet kullanımından do ğ an ekstra 1500 TL 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

18 STR İ PP İ NG EVA için anatomisi komplikeEVA için anatomisi komplike Ekstra masrafları kar ş ılayamayanlarEkstra masrafları kar ş ılayamayanlar 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

19 VSM YETERS İ ZL İĞİ & ÜLSER 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

20 POST OP 7. GÜN 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi

21 TEŞEKKÜRLER 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi


"Venöz Yetmezlikte Cerrahi Tedavi Dr. Hasan Tüzün 13-15 Ocak 2012VI Ulusal Fleboloji Kongresi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları