Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ HAVA YOLU UYGULAMALARI Dr. Bahar Kuvaki Balkan DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İzmir, 27 Mayıs 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ HAVA YOLU UYGULAMALARI Dr. Bahar Kuvaki Balkan DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İzmir, 27 Mayıs 2011."— Sunum transkripti:

1 İLERİ HAVA YOLU UYGULAMALARI Dr. Bahar Kuvaki Balkan DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İzmir, 27 Mayıs 2011

2 Hastalar entübe edilemedikleri için değil, entübasyon denemeleri bırakılmadığı için ölürler… Scott, BMJ, 1986

3 Maske ile solutma ve/veya endotrakeal entübasyon ile ilgili tanımlar (ASA, 1993) Maske ile zor ventilasyon: –% 100 O 2 ile Sa O 2 < %90 Zor laringoskopi: –konvansiyonel direkt laringoskopi ile vokal kordların görüntülenememesi Zor entübasyon: –endotrakeal tüpün yerleştirilmesi için 3 denemeden fazla gerekli olması veya 10 dakikadan uzun sürümesi

4 Sıklık Zor Entübasyon –Erişkinde % 1.5-13 –Şişman olmayan erişkinlerde 1:2303 –Şişman erişkinlerde 1:300 –Çocuklarda % 3.4 ? –Tam bilinmiyor –Sağlıklı çocuklarda nadir –Komorbiditesi olan çocuklarda erişkine göre daha fazla Zor Laringoskopi: % 1.5-8.5 Olanaksız Entübasyon: % 0.3 Olanaksız Maske ile Ventilasyon: % 0.01 Ventile edilemeyen & Entübe edilemeyen: 1:10 000

5 Mallampati Sınıflaması Çocuklarda zor entübasyon için sensitivite %16, spesifite % 93

6 Laringoskopik görüntü Cormack/Lehane

7 Zor entübasyon göstergesi olabilecek bulgular Azalmış mandibular alan Baş ekstansiyonunda kısıtlılık Anteroposterior dil kalınlığında artış Ağız açılmasında kısıtlılık İnspiratuvar stridor Retrognati Kesici dişlerin öne doğru çıkıntılı olması Kısa boyun Morbid obezite

8 Anatomy Marx: Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 6th ed., Copyright © 2006 Mosby, Inc.

9 Anatomy Position of larynx –In infants and children is more anterior and superior than adults –More acute angle between the epiglottis and the glottic opening

10 Anatomy Tongue –Large compared to the size of the oral cavity Epiglottis –Relatively large and floppy in infants –Epiglottis covers more of the glottic aperture

11 Physiologic: Edema Effects Poiseuille’s law

12 Pierre Robin Treacher Collins Konjenital Down Beckwith Biedemann

13 UYANIK ENTÜBASYON Fiberoptik bronkoskopi, retrograd, kör entübasyon İnvazif yaklaşım (b) Başarılı Başarısı z Ertele Diğer Seçenekler (a)İnvazif yaklaşım (b) GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYON İLK GİRİŞİM BAŞARILIGİRİŞİMLER BAŞARISIZ Yardım çağır Spontan solunumu getir Hastayı uyandır MASKE İLE VENTİLASYON MÜMKÜNMASKE İLE VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL LMA, FASTRACH, PROSEAL YERLEŞTİR VENTİLASYON MÜMKÜN VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL ACİL DURUM Yardım çağır Acil non-invazif ventilasyon (e) ELEKTİF YAKLAŞIM Alternatif non-invazif teknikler (c) Başarılı Başarısız BaşarılıBaşarısız Acil invazif yaklaşım (b) Acil invazif Diğer Yaklaşım (b) seçenekler (a) Hastayı uyandır (d) TARD ZOR HAVAYOLU ALGORİTMİ

14 Plan A: Başlangıç trakeal entübasyon planı başarılı Direkt laringoskopi Başarısız entübasyon Trakeal entübasyon Plan B: Sekonder trakeal entübasyon planı Başarısız oksijenasyon Doğrula - sonra ILMA TM or LMA TM içinden fibreoptik trakeal entübasyon Plan C: Oksijenasyonun devamı, ventilasyon, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma Yüz maskesine dön Oksijenize & ventile et Cerrahiyi ertele Hastayı uyandır Plan D: ‘Entübe edememe, Ventile edememe’ durumu için kurtarıcı teknikler LMA TM Artan hipoksemi veya Kanül krikotirotomi başarısız başarılı ILMA TM veya LMA TM TEMEL ALGORİTM Başarısız oksijenasyon Hastayı uyandır Cerrahi krikotirotomi

15 Laryngeal Mask Airway (LMA) Laringeal Maske (LM) 1981 - Dr. Archie Brain, Royal London Hospital Başlangıçta alternatif hava yolu aracı olarak geliştirilmiştir

16 Laringeal Maskeler LMA NoHasta 1Yenidoğan / Infant < 5 kg 1 ½Infant 5-10 kg 2Infant / Çocuk 10-20 kg 2 ½Çocuk 20-30 kg 3Çocuk/Zayıf erişkin 30-50 kg 4Erişkin 50-70 kg 5İri erişkin >70 kg

17 LMA yerleştirilmesi

18 Rotasyonel Teknik

19

20 Laryngeal Tube Laringeal tüp (LT)

21 Retrograd İntübasyon

22

23

24

25 Cerrahi Havayolu

26 Cerrahi krikotirotomi < 8 - 10 yaş olan çocuklarda önerilmemektedir. Gerekiyorsa iğne krikotirotomi tercih edilmelidir. < 5 yaş –İğne krikotirotomi, balon ile ventilasyon 5-10 yaş –İğne krikotirotomi, balon ile ventilasyon –Oksijen satürasyonu yetersiz ise transtrakeal jet ventilasyon > 10 yaş (> 12 yaş erişkine benzer) –Uygulayıcıya bağlı –İğne krikotirotomi ile transtrakeal jet ventilasyon veya cerrahi krikotirotomi

27 İnfant ve küçük çocukların larinksi Tiroid kıkırdak krikoid kıkırdağın üstüne uzanır. Krikotiroid membran çok dar bir alandadır. Krikotiroid membran ponksiyonu denemesi başarısız olabilir ve larinks hasarı oluşabilir.

28 Pediyatrik acil hava yolu: Trakeal halkaların arasına gir Boynu ekstansiyona getirmek için omuzların altına havlu yerleştir, bölgeyi hazırla. Yenidoğan – 4 yaş arası, 20 Ga IV Branül ucuna 3-5 ml’lik enjektör kullan. Palpe edilebilen herhangi iki trakeal halka arasından branülü 45 açı ile ilerlet (krikotiroid membranı kullanma). Lokalizsyonu doğrulamak için hava aspire et. IV branülü ilerlet. Ucuna 3.0 ETT adaptörü veya 3 ml’ik enjektör ile 7.5 ETT adaptörü tak ve tekrar aspire et. Adaptörlerin ucuna balon tak ve ventile et.

29 Perkütan Transtrakeal Ventilasyon Diğer yollarla ventile edilemeyen çocuklarda uygulanır. Deneyimler azdır.

30 Perkütan Transtrakeal Ventilasyon

31

32 32 Cerrahi Havayolu

33

34

35 Trakeostomi bakımı


"İLERİ HAVA YOLU UYGULAMALARI Dr. Bahar Kuvaki Balkan DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İzmir, 27 Mayıs 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları