Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Perkütan Dilatasyonal Trakeostomi (PDT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Perkütan Dilatasyonal Trakeostomi (PDT)"— Sunum transkripti:

1 Perkütan Dilatasyonal Trakeostomi (PDT)
Dr. Ahmet COŞAR

2 Tanımlama Cerrahi olarak stoma yaratma yerine perkutan olarak dilatasyonla trakeal stoma oluşturulduktan sonra trakeostomi tüpünün yerleştirildiği minimal invazif bir işlemdir.

3 Tarihçe Cerrahi trakeostomi 1909 Jackson
Perkütan trakeostomi Shelden Seldinger tekniği Toy ve Weinstein Dilatasyonel Ciaglia “Guidewire Dilating Forceps” Griggs Translaringeal teknik Fantoni “Percu Twist”

4 Gelişim 1985 Ciaglia Dilatasyonal subkrikoid perkutan trakeostomi
3 Önemli modifikasyon Subglottik stenozu önlemek için girişim yeri 2 halka aşağıya kaydırıldı Fiber optik rutin kullanıma girdi Single dilatatörlerden multipl dilatatörlere geçildi

5 Trakeostomi Seçenekleri
Ameliyathane açık Yatak başı açık Translaringeal Perkütan dilatasyonal

6 Percutan Trakeostomi Teknikleri
Percutaneous dilatational tracheotomy (PDT) – Ciaglia technique (1985) Percutaneous tracheotomy - Griggs technique (1991) Translaryngeal technique (TLT) - Fantoni technique (1993) Modified Ciaglia technique - Single Step (2000) PercuTwist technique (Frova) - Single Step (2001)

7 Endikasyonları Uzamış mekanik ventilasyon (% 50-70 trakeostomi)
Havayolu obstrüksiyonu Havayolunu korumak (Kafa travması/koma/postop) Pulmoner temizlik (Öksürmede yetersizlik) Proflaksi (Baş-boyun rezeksiyonları)

8 Kontrendikasyonları Acil Pediatrik hasta (<12 yaş)
Boyunda orta hatta kitle Entübe olmayan hastalar PEEP > 20 Koagülopati Obezite Geçirilmiş trakeostomi Servikal immobilizasyon

9 Trakeostominin Endotrakeal Entübasyona Üstünlükleri
Hasta konforunu artırır Sedasyon ihtiyacını azaltır Oral ve bronşial hijyeni iyileştirir Glottik travma riskini azaltır Ölü boşluk ve solunum işini azaltır Weaningi kolaylaştırır

10 Yararları Minimal invazivite Daha ekonomik(1200$ 3300 $)
Daha kısa sürede Ameliyathaneye transfere gerek olmaması (%33 komplikasyon)

11 Neden PDT ? Kritik hastada en önemli husus HAVAYOLU GÜVENLİĞİ
PDT Elastite sağlamaktadır

12 Ne Zaman ? OLGU BAZINDA KARAR VERİLMELİDİR

13 Boynun İncelenmesi Girişim yeri Öykü/FM Ultrason
1-2 yada 2-3. trakeal kıkırdaklar Öykü/FM Trakea orta hatta olması Trakeanın palpe edilebilmesi Skar /guatr/pulsatil şişkinlikler Kısa boyun(<1 cm) Geçirilmiş boyun travması Ultrason

14 PDT İçin 2 Ön koşul Boynun hiperekstansiyon yeteneği
Krikoid kıkırdak ile suprasternal notch arasında minimum 1 cm mesafe olmalıdır

15 PDT için İdeal Koşullar
Hemodinamik stabilite Fi02 < % 60 PEEP < 10 mmHg Unkomplike endotrakeal entübasyon Palpabl krikoid kıkırdak Sternal notch ile krikoid kıkırdak arasında > 3cm mesafe

16 Ön hazırlık Enteral nütrisyonun kesilmesi Antikoagülanın kesilmesi
KZ / PZ / INR Sistemik enfeksiyon kontrolü

17 Hazırlık Ventilasyon Ekipman Setin troleye steril açılması Hasta
FiO2: %100 Ekipman O2 Aspiratör Ambu-maske Laringoskop Setin troleye steril açılması Hasta Omuz altı destek Başın ekstansiyonu Yatak başının 30-40° elevasyonu Antiseptik temizlenmesi /Steril örtülmesi

18

19

20 Havayolu Güvenliği Trachlight ETT LMA Kombitüp

21 Monitörizasyon Kalp hızı Kan basıncı Oksijen satürasyonu
End-tidal karbondioksit konsantrasyonu Solunum sayısı Ventilatör parametreleri

22 Anestezi Sedo-analjezi Genel anestezi/spontan solunum
Genel anestezi/kas gevşetici + Lokal anestezi (Adrenalinli)

23 Giaglia Tekniği 1 ve 3 numaralı trakea ringlerinin arasının dilatatörlerle açılması, Guide Wire üzerinden bazı dilatatörler geçirilerek uygulanan teknik

24 Griggs Tekniği Bu teknikte özel bir ayırma forsepsi ile trakeanın açılması ve deliğinin genişlemesiyle uygulanıyor

25 Fantoni Tekniği Endoskop yöntemiyle kullanılan dilatasyon tekniği

26 Tek Adımlı Ciaglia Tekniği
Modifiye edilmiş Tek adımlı Ciaglia Metodu Blue Rhino Bu teknikte tek dilatatör kullanılır

27 Percu Twist Avantajları-1
Tek Adım Sadece bir dilatatör kullanılıyor Trakea duvarında minimal basınç Trakea duvarına zarar verme riski daha az Prosedür sırasında kontrol Dairesel olarak yavaşça sokulduğundan daha rahat kontrol ediliyor. Dilatatörler bastırılarak sokuluyor.

28 Percu Twist Avantajları-2
Kanama Riski Minimal Dilatatörler değiştirilmiyor Kanama göründüğü an işlem durdurulabilir. Trakeostomi Tüpü daha az travmatik ve güvenli şekilde yerleştiriliyor Trekeostomideki delik nerdeyse tamamen yuvarlak açıldığı için tüpün yerleşimi daha az travmatik olur

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Percu Twist

42 Percu Twist

43 Percu Twist

44 Trakeostomi Kanülünün Yerinin Doğrulanması
Endoskop Kapnografi Radyoloji Spontan solunumun doğrulanması ETT HEMEN ÇIKARILMAMALI

45 Endoskopik Yardım Avantajları Dezavantajları
İğnenin girişiminin doğrulanması Postoperatif duvar hasarının önlenmesi Kazara ekstübasyonun önlenmesi Dezavantajları Azalmış ventilasyon/oksijenasyon Ek personel Artmış maliyet /zaman

46 Trakeostomili Hastanın Bakımı
Sık pansuman Steril aspirasyon sondası Kaf komplikasyonlarının bilinmesi

47 Perioperatif komplikasyonlar
Hipoksi Hiperkarbi Hava yolu kontr.kaybı Majör kanama Subkütan amfizem Pnömotoraks Pnömomediasten Özefagus hasarı Kanülün yanlış yerleştirilmesi Tüpün kafının patlaması Trakeal hasar Kılavuz telin kırılması Aspirasyon Hipotansiyon Kardiyak arrest Ölüm

48 Postoperatif komplikasyonlar
Subkütan amfizem Ölüm (kanül değişimi sırasında) Hipoksi (kanül değişimi sırasında) Obstrüksiyon Aspirasyon Stoma infeksiyonu Selülit, kas nekrozu Mediastinit Trakeostomi kafı herniasyonu Vokal kord paralizisi Yutma güçlüğü Pnömoperitoneum Abdominal kompartman send. Trakeoinnominat fistül Trakeoözefagial fistül Pnömoni Prematür dekanülasyon

49 Uzun Dönem Komplikasyonlar
Trakeokütanöz fistül Trakeomalazi Trakeal stenoz Trakeal atrezi

50 Problemler İmmün Suda boğulma Obstrüksiyon
Filtrasyon/ Nemlendirme defisiti (Yapay Burun) Suda boğulma Yüzemez/ Banyo dikkat Obstrüksiyon Stoma kapatılırsa

51 Durum 1985’den beri >600 yayın Dilatasyonal teknik altın standart
PDT rutinleşmiştir

52 Teşekkürler


"Perkütan Dilatasyonal Trakeostomi (PDT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları