Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill,"— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 © The McGraw-Hill Companies, 2005 1 Değişik firma biçimleri Tek Satıcı –Kardan ve zarardan sorumlu olan bireylerden oluşur Ortaklık –İki veya daha fazla kişiye aittir. –Sorumluluk sınırlıdır. Şirket –Mülkiyet hisse sahiplerine aittir. –Üretim ve ticaret için yasal izne ve hakka sahiptir. –Sınırlı sorumluluk sözkonusudur. –Kamuya açık şirketlerin hisseleri borsalarda alınıp satılabilir.

3 © The McGraw-Hill Companies, 2005 2 Bir kaç Anahtar Kavram Gelirler –Belirli zaman diliminde şirketin sattığı ürün ve hizmetlerden kazanılan miktar Maliyetler –Ürün ve hizmetleri üretirken harcanan miktar Kar –Gelirin maliyeti aşan kısmı

4 © The McGraw-Hill Companies, 2005 3 Bir kaç Muhasebe Tanımı Nakit Akışı –Şirket tarafından bir hesap yılı zarfında kazanılan net para tutarı Fiziksel sermaye –Üretimde kullanılan makina, teçhizat ve binalar Yıpranma (Aşınma, Eskime) –Muhasebe yılı zarfında fiziksel sermayede ortaya çıkan eksilmelerin parasal değeri Stoklar (envanterler) –İlerideki satışlar için depoda tutulan malların parasal değeri

5 © The McGraw-Hill Companies, 2005 4 Şirketin bilançosu Varlıklar –Şirketin sahip olduğu tüm değerler Yükümlülükler –Şirketin ödemekle yükümlü olduğu tüm borçlar Bilanço –Belirli bir zamanda şirketin varlıklarının ve yükümlülüklerinin listelendiği kayıt.

6 © The McGraw-Hill Companies, 2005 5 Uluslararası Snark Şirketi Bilançosu 31 Aralık 2004 VARLIKLARYÜKÜMLÜLÜKLER Nakit40Borçlar90 Alacaklar70Mortgage150 Stoklar100Banka kredisi60 Fabrika binası 330 Toplam Yükümlülükler 300 Net Değer240 Toplam540Toplam540

7 © The McGraw-Hill Companies, 2005 6 Maliyetler ve İktisatçı Faaliyet (muhasebe) Maliyetleri –Belirli dönem zarfında şirket tarafından yapılan harcamalar Fırsat Maliyeti –Kaynakları (emek ve sermaye) alternatif alanlarda en iyi şekilde kullanmamış olmakla feda edilmiş olan parasal değer İktisadi açıdan üretim maliyetleri yalnızca faaliyet maliyetlerinden ibaret değildir. –İktisatçılar maliyeti, fırsat maliyeti ile ölçerler. –Piyasanın insanların karar alma süreçlerini nasıl yönlendirdiğini anlamak için bir fırsat maliyeti faaliyet maliyetinden daha açıklayıcıdır.

8 © The McGraw-Hill Companies, 2005 7 Üretim kararının alınması Firmalar bütün üretim düzeylerinde maliyetlerini minimize ederek karlarını maksimize etmeye çalışırlar. Karlarının maksimize olduğu miktar kadar üretim yaparlar. Marjinal maliyet (MC) üretim 1 birim arttığında toplam maliyette ortaya çıkan artıştır. Marjinal gelir (MR) üretim 1 birim arttığında toplam gelirde ortaya çıkan artıştır.

9 © The McGraw-Hill Companies, 2005 8 Karın maksimize olduğu nokta Üretim miktarı Q1Q1 E MC, MR MC MR 0 MR > MC iken, üretimin artması karı arttırır. MR < MC, üretimin azaltılması karı arttırır. Dolayısıyla en karlı üretim noktası, MR = MC olduğu Q 1 noktasıdır. Firma, bu noktada değişken maliyetlerini karşılayabiliyorsa, üretim yapar, yoksa yapmaz

10 © The McGraw-Hill Companies, 2005 9 Maliyetler, Gelirler ve Üretim Miktarı ÜretimToplam maliyet Marjinal maliyet fiyatToplam Gelir Marjinal gelir 010--0- 1251521 23611204019 3448195717 4517187215 5598178513 669 10 1696 11 78112151059

11 © The McGraw-Hill Companies, 2005 10 Şirketler karlarını maksimize mi ederler? Büyük şirketler sahipleri tarafından idare edilmezler –Mülkiyet ve idare değişik kişilerin ellerinde bulunur İdareciler farklı amaçlar gözetebilirler –örneğin ölçek, büyüme Ancak karını maksimize etmeyen şirketler diğerleri tarafından satın alınmaya karşı korunmasız kalırlar Ya da idarecilere karı maksimize edebilmeleri için teşvikler verilebilir.


"© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 6 Arz kararları nasıl alınır? David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları