Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karın travmalarına yaklaşım Doç. Dr. Pars Tunçyürek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karın travmalarına yaklaşım Doç. Dr. Pars Tunçyürek."— Sunum transkripti:

1 Karın travmalarına yaklaşım Doç. Dr. Pars Tunçyürek

2 Travmaya genel yaklaşım » 45 y altında en sık ölüm nedeni » Künt veya penetran » Politravma (çok sayıda sistem risk altında) » Genel değerlendirme (ABCDEFG) » Temel incelemeler (kan grubu, PA AC, karın içi sıvı varlığına yönelik hızlı USG...) » Hastanede kaldığı süre içinde değerlendirme tekrarlanmalı » Triaj » Hastanın stabilize edilmesi ve buna yönelik girişimlere öncelik tanınması (temel prensip)

3 Karın yaralanmaları » Künt-Penetran » En önemli risk  Hipovolemik şok » Tanı » Fizik bakı » Değerlendirilebilir durumdaki hastada “periton irritasyon bulguları” çok önemlidir.

4 Karın USG » Hızlı, sensitif (spesifik değil) » Yapan kişiye bağımlı » Hızlı değerlendirme aracı olarak acil serviste kullanılabilir » Retroperitondaki değeri kısıtlı Etkinliği üzerinde tartışmalar olan yöntemler MR, Tanısal laparoskopi, laparoskopik US, Anjiografi (embolizasyon işlemi de yapılabilir), endoskopi

5 FAST (The Focused Assessment with Sonography for Trauma)

6 Bilgisayarlı Tomografi (BT) » Hastanın genel durumu stabil olmalı » Spiral BT (Konvansiyonel BT azaldı) » İçi boş organ yaralanmaları için yeterli bilgi vermez. Ancak serbest hava iyi görüntülenir. » Solid organ yaralanmalarını tanıyabilir » Konservatif yöntemlerde izlem amacıyla kullanılır.

7

8 » Diagnostik peritoneal lavaj

9 » 10-20 ml den fazla serbest kan » 100.000/ml den fazla eritrosit » 500/ml den fazla lökosit » 20 U/L üzerinde amilaz » 3 U/L üzerinde alkalen fosfataz » Bilirübin » Barsak içeriği

10

11 Karaciğer yaralanmaları » Anatomik yerleşim önemli » Derinlik sınıflamada yararlı

12 Karaciğer yaralanmalarında onarım teknikleri » Primer onarım » Perihepatik packing, omental packing » Hepatektomi » Damar ve safra yolu onarımları »...

13

14

15 Karın içi büyük damar yaralanmaları » Aort (nadir. Mortalite yüksek) » Renal arter (kesici delici alet yaralanmaları ile » İliak damar yaralanmaları (pelvik fraktürlere eşlik eder) » Vena Cava yaralanmaları (Suprahepatik, infrahepatik, retrohepatik) » Büyümekte olan retroperitoneal hematom  Retroperitoneal damar yaralanmaları

16 Retrohepatik vena kava

17

18 Dalak yaralanması » Son 10 yılda yönelim değişikliği olmuştur » Seçilmiş olgularda BT ile izlem » Genel durumu stabil » >2Ü kan transfüzyonu gereksinimi olmayan » Hemoperitoneeum genişlemeyen » Dalak laserasyonunda opak maddenin damar dışına kaçışı olmayan » Eşlik eden organ yaralanması şüphesi olmayan

19 Dalak koruyucu işlemler. » Özellikle Genç hastalarda korunmasının önemi vardır. (Dalak onarımı, omental patch, mesh ile kompresyon, parsiyel splenektomi)

20 İçi boş organ yaralanmaları » Mide, duodenum, ince barsak, kolon ve rektum yaralanmaları » Temiz yaralanmalarda primer onarım eksteriorizasyona yeğlenmeye başlanmıştır. » En riskli  Duodenal yaralanmalar

21 Böbrek yaralanmaları » Preoperatif tanı konması önemlidir. » Nefrektomiden kaçınılmalı, yaşamı tehlikeye atan durumlar dışında onarım teknikleri uygulanmalıdır

22 Hasar kontrol cerrahisi » Masif transfüzyon yapılan (<10Ü) » Asidoz, hipoksi, koagülopati olan » Engellenebilir karın içi kontaminasyonu olan » Yoğun bakım şartları hastanın stabilizasyonu için uygunsa.... Ameliyatta hasarın primer nedeni kontrol altına alınır ve stabilleştikten sonra (24-48 hr) opere edilir.


"Karın travmalarına yaklaşım Doç. Dr. Pars Tunçyürek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları