Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karın travmalarına yaklaşım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karın travmalarına yaklaşım"— Sunum transkripti:

1 Karın travmalarına yaklaşım
Doç. Dr. Pars Tunçyürek

2 Travmaya genel yaklaşım
45 y altında en sık ölüm nedeni Künt veya penetran Politravma (çok sayıda sistem risk altında) Genel değerlendirme (ABCDEFG) Temel incelemeler (kan grubu, PA AC, karın içi sıvı varlığına yönelik hızlı USG...) Hastanede kaldığı süre içinde değerlendirme tekrarlanmalı Triaj Hastanın stabilize edilmesi ve buna yönelik girişimlere öncelik tanınması (temel prensip)

3 Karın yaralanmaları Künt-Penetran En önemli risk  Hipovolemik şok
Tanı Fizik bakı Değerlendirilebilir durumdaki hastada “periton irritasyon bulguları” çok önemlidir.

4 Karın USG Hızlı, sensitif (spesifik değil) Yapan kişiye bağımlı
Hızlı değerlendirme aracı olarak acil serviste kullanılabilir Retroperitondaki değeri kısıtlı Etkinliği üzerinde tartışmalar olan yöntemler MR, Tanısal laparoskopi, laparoskopik US, Anjiografi (embolizasyon işlemi de yapılabilir), endoskopi

5 FAST (The Focused Assessment with Sonography for Trauma)

6 Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Hastanın genel durumu stabil olmalı Spiral BT (Konvansiyonel BT azaldı) İçi boş organ yaralanmaları için yeterli bilgi vermez. Ancak serbest hava iyi görüntülenir. Solid organ yaralanmalarını tanıyabilir Konservatif yöntemlerde izlem amacıyla kullanılır.

7

8 Diagnostik peritoneal lavaj

9 Diagnostik peritoneal lavaj
10-20 ml den fazla serbest kan /ml den fazla eritrosit 500/ml den fazla lökosit 20 U/L üzerinde amilaz 3 U/L üzerinde alkalen fosfataz Bilirübin Barsak içeriği

10

11 Karaciğer yaralanmaları
Anatomik yerleşim önemli Derinlik sınıflamada yararlı

12 Karaciğer yaralanmalarında onarım teknikleri
Primer onarım Perihepatik packing, omental packing Hepatektomi Damar ve safra yolu onarımları ...

13

14

15 Karın içi büyük damar yaralanmaları
Aort (nadir. Mortalite yüksek) Renal arter (kesici delici alet yaralanmaları ile İliak damar yaralanmaları (pelvik fraktürlere eşlik eder) Vena Cava yaralanmaları (Suprahepatik, infrahepatik, retrohepatik) Büyümekte olan retroperitoneal hematom  Retroperitoneal damar yaralanmaları

16 Retrohepatik vena kava

17

18 Dalak yaralanması Son 10 yılda yönelim değişikliği olmuştur
Seçilmiş olgularda BT ile izlem Genel durumu stabil >2Ü kan transfüzyonu gereksinimi olmayan Hemoperitoneeum genişlemeyen Dalak laserasyonunda opak maddenin damar dışına kaçışı olmayan Eşlik eden organ yaralanması şüphesi olmayan

19 Dalak koruyucu işlemler.
Özellikle Genç hastalarda korunmasının önemi vardır. (Dalak onarımı, omental patch, mesh ile kompresyon, parsiyel splenektomi)

20 İçi boş organ yaralanmaları
Mide, duodenum, ince barsak, kolon ve rektum yaralanmaları Temiz yaralanmalarda primer onarım eksteriorizasyona yeğlenmeye başlanmıştır. En riskli  Duodenal yaralanmalar

21 Böbrek yaralanmaları Preoperatif tanı konması önemlidir.
Nefrektomiden kaçınılmalı, yaşamı tehlikeye atan durumlar dışında onarım teknikleri uygulanmalıdır

22 Hasar kontrol cerrahisi
Masif transfüzyon yapılan (<10Ü) Asidoz, hipoksi, koagülopati olan Engellenebilir karın içi kontaminasyonu olan Yoğun bakım şartları hastanın stabilizasyonu için uygunsa.... Ameliyatta hasarın primer nedeni kontrol altına alınır ve stabilleştikten sonra (24-48 hr) opere edilir.


"Karın travmalarına yaklaşım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları