Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST BATIN MR. Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST BATIN MR. Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının."— Sunum transkripti:

1 ÜST BATIN MR

2 Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının değerlendirilmesi amacı ile çekilir. Safra kesesinin ve safra yollarının görüntülenmesinde manyetik rezonans kolanjiografi yapılır.

3 TARANACAK BÖLGE Diyafram seviyesinden krista iliaka seviyesine kadar devam etmelidir

4 ÜST BATIN

5 1 2 3 4 1.Karaciğer 2.Abdominal aorta 3.Diyafragma 4.Pulmonel

6

7 1.Hepar 2.Abdominal aorta 3.Gaster 4.Diyafragma 1 2 3 4

8

9 1.Hepar 2.Abdominal aorta 3.Dalak 4.Mide 1 2 3 4

10

11 1.Karaciğer 2.Abdominal aorta 3.Vena cava inferior 4.Dalak 5.Ren 6.Pankreasın ucu 7.Hepatik portal ven 8.Mide 1 23 4 5 6 78

12

13 1.karaciğer 2.Böbrek 3.Abdominal aorta 4.Dalak 5.Vena cava inferior 6.Mide 1 2 3 4 5 6

14

15 1.karaciğer 2.Sol böbrek 3.Sağ böbrek 4.Aort 5.Splen 6.Mide 1 23 4 5 6

16 MR ile damar içi yapıların görüntüleri alınabilmekte (MR anjiyografisi)

17 1.karaciğer 2.Sağ böbrek 3.Sol böbrek 4.Safra kesesi 5.Dalak 6.Böbrek üstü bezi 1 2 3 4 5 6

18

19 1.Karaciğer 2.Safra kesesi 3.Aorta 4.Böbrek 5.Latismus dorsi 1 2 3 4 5

20

21 1.Karaciğer 2.Safra kesesi 3.Böbrek 1 2 3

22

23 1.Hepar 2.Safra kesesi 3.Asendes kolon 4.Transvers kolon 5.Desendes kolon 6.Sol renal ven 7.Abdominal aorta 8.Safra taşları 9.Pankreas 1 2 3 4 5 6 7 89

24

25 1.Asendes kolon 2.İnce bağırsak 3.Transvers kolon 4.Abdominal aorta 5.Pankreas 1 2 3 4 5

26

27 CORONAL MR GÖRÜNTÜLERİ

28

29 1.Karaciğer 2.Mide 1 2

30

31 1 2 1.Karaciğer 2.Mide 3.Safra kesesi 3

32

33 1.Karaciğer 2.Dalak 3.Mide 12 3

34

35 1.Karaciğer 2.Sağ böbrek 3.Sol böbrek 4.Dalak 1 23 4

36

37 1.Karaciğer 2.Böbrek 3.Dalak 1 2 3

38

39 1.Karaciğer 2.Sağ Böbrek 3.Sol böbrek 4.Mide 1 23 4

40

41 1.Karaciğer 2.Safra kesesi 3.Ductus hepatik communis 4.Asendes kolon 5.Desendes kolon 6.Sigmoid kolon 7.Rektum 1 2 3 4 5 6 7

42 Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP) Safra ve pankreas kanalının manyetik rezonans (MR) ile görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Bu görüntüleme yöntemi ile safra yolları ve kanallarındaki daralmalar yada taş oluşumları tespit edilerek tanı ve tedavinin ilk aşaması tamamlanmış olur.

43 SAFRA KESESİ Safra kesesi karaciğerin alt yüzüne yapışık yaklaşık 50 cc hacimli kese şeklinde bir organdır. Görevi, karaciğerin ürettiği sarı-yeşil bir sıvı olan safrayı depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilir ve depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır. Safranın görevi ise yağların emilimini sağlamaktır. Safra kesesi içinde normalde eriyik halde bulunan, kolesterol veya pigmentlerin çökelek oluşturması sonucu ortaya çıkan yapılardır. Safra taşları kolesterol, pigment ve mixt taşlar olmak üzere sınıflandırılır.

44

45 SAFRA KANALLARI Safra, karaciğer lobuslarındaki küçük safra kanalları aracılığıyla daha büyük safra kanallarına dökülür.Bu safra kanalları birleşerek karaciğer kapısında “ductus hepaticus dexter “ ve “ductus hepaticus sinister “ denilen safra kanalları oluşturur. Kanallar birleşerek 4-6 cm uzunluğundaki “ ductus hepaticus communis’i “ meydana getirir. Bu da safra kesesinden “ ductus cysticus “ ile birleşerek “ ductus koledekus (koledok kanalı) “ adını alarak duodenuma açılır

46

47 Safra kesesi Ductus hepaticus sinister Ductus hepaticus dextra Ductus pankreaticus Ductus choledochus Ductus cysticus Ductus hepaticus communis

48

49 Safra kesesi Ductus koledok Ductus pankreatik Ductus hepatic sinister

50 Safra kanalındaki taşlar

51 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER KÜBRA ÖZGE ÖĞRETİCİ YAĞMUR DALGIÇ DİLDA YETMEN AHMET SÖZER


"ÜST BATIN MR. Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları