Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAFA TRAVMALI HASTAYA NÖROŞİRÜRJİKAL YAKLAŞIM ve TEMEL PRENSİPLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAFA TRAVMALI HASTAYA NÖROŞİRÜRJİKAL YAKLAŞIM ve TEMEL PRENSİPLER"— Sunum transkripti:

1 KAFA TRAVMALI HASTAYA NÖROŞİRÜRJİKAL YAKLAŞIM ve TEMEL PRENSİPLER
Dr. Mustafa Uzan

2 Epidemiyoloji 200 / 100.000/ yıl ABD’de Yılda 500.000 olgu (?)
Minör (hafif şiddette) Kafa Travması (KT) tam olarak bildirilmiyor 1.9 milyon olgu / yıl 15-24 yaş erkek > 65 yaş

3 Epidemiyoloji Mortalite 14-30/100.000 kişi / yıl
Son 30 yılda mortalitede belirgin azalma BT yaygın-efektif kullanımı Nöroşirürjiyen sayısındaki artma Periferde erken müdahele şansı Yoğun bakımların özelleşmesi Algoritmlere uygun tedavi

4 Epidemiyoloji Pediatrik Travma Okulların kapanması Yaz ayları
Türkiye’de Pediatrik Travma Okulların kapanması Yaz ayları Önlem eksikliği

5 Sınıflandırma Mekanizmaya göre: Künt: -Yüksek ivmeli (trafik kazası)
-Düşük ivmeli (düşme, bayılma) Penetran: -Ateşli silah yaralanması -Diğer penetran yaralanmalar

6 Ağır KT GCS < 8 Sınıflandırma Şiddetine göre:
Hafif KT GCS : Orta KT GCS: Ağır KT GCS < 8

7 Stein Sınıflandırması (1995)
Minimal…GCS 15 + amnezi ve şuur kaybı yok Hafif ..GCS 14 veya GCS 15 + kısa süreli (< 5 dak.) şuur kaybı veya amnezi Orta….GCS 9-13 veya > 5 dak. Şuur kaybı veya fokal nörolojik defisit Ağır……GCS 5-8 Kritik......GCS 3-4

8 Hafif Şiddette Kafa Travması
Hafif şiddete kafa travması BASİT kafa travması anlamına gelmez.

9 Hafif Şiddette Kafa Travması
Geçici şuur kaybı olabilir ( < 5 dak.) Retrograd veya anterograd amnezi Travmadan hemen sonra oluşmuş olan somnolans, konfüzyon veya dezorientasyon Başlangıç GCS 14 veya 15 Fokal nörolojik defisit olmaması Posttravmatik amnezi 24 saatten uzun olmamalı.

10 Hafif Şiddette Kafa Travması
Kranial BT endikasyonu GCS 14 olan her olguya GCS 15 ve geçici şuur kaybı, amnezi, fraktür olan olgular BT’de Kontüzyon, hematoma veya fraktür olan olgular yüksek riskli hafif KT grubu İyi klinik takip ve tedavi ile mortalite < %1

11 Hastane gözlemi veya yatışı
BT çekileme imkanın olmaması Anormal BT bulgusu Bilincini yitirme hikayesi Bozulan bilinç durumu Orta /ağır başağrısı Belirgin alkolik/ ilaç intoksikasyonu Kranial fraktür Likör fistülü Eşlik eden ciddi yaralanmalar Evde gözleyebilecek kimsenin olmaması Amnezi

12 Hafif Şiddette Kafa Travması
Eve gönderirken bilgilendirme ve basılı form verebilme Evde muhakkak güvenilecek birinin olması Hastayı hastaya emanet etmeme Bir hafta sonra kontrole çağır MRG ile ortaya konabilen aksonal hasar belirlenmiş: Kognitif sekeller

13 Orta Şiddette Kafa Travması
GCS…… veya > 5 dak şuur kaybı Tüm hastalara kranial BT çekilmeli Gözlem için hastaneye yatırılmalı Şuurları kapalı olamayıp genellikle konfüzedir ve basit emirlere uyarlar % 40 olguda fraktür veya intrakranial lezyon (+)

14 Orta Şiddette Kafa Travması
% 8 olguda nöroşirürjikal girişim gerekir % olguda klinik tablo kötüleşir Dikkatli bir şekilde klinik takip ve kontrol BT Kognitif sekel ve post-travmatik epilepsi Mortalite < % 5

15 Ağır Şiddette Kafa Travması
GCS < olan tüm olgular GCS 5-8 olan grupta prognoz daha iyi Mortalite % Ağır Kafa Travması tedavisi olay yerinde başlar

16 Ağır Kafa Travması Acil servise başvuru sırasında
% 30 olguda hipoksi ( PO2 < 65 mmHg) % 13 hipotansiyon ( sistolik KB < 95 mmHg) % 12 anemi ( Htc < % 30)

17 Ağır Kafa Travması Hipotansiyon (+) Mortalite % 60

18 Ağır Kafa Travması Hipotansiyon ve Hipoksi Mortalite % 75

19 Olay Yerinde Yaklaşım Hava yolu Solunum Dolaşım GCS Pupiller ve IR
İlk değerlendirme: ABC (D) Hava yolu Solunum Dolaşım GCS Pupiller ve IR

20 Olay Yerinde Yaklaşım Acil Entübasyon: GCS < 8
Maksillofasyal travma ve üst solunum yolu obstrüksiyonu olan olgular Yeterli sedasyon ve analjezi (Komada bile olsa kafa içi basıncı artabilir) Kan gazı belirlenene kadar % 100 O2 ile ventile edilmeli PaCO2 yaklaşık 35 mmHg olmalı

21 Olay Yerinde Yaklaşım İzotonik sıvı replasmanı ile hedef:
Sistolik kan basıncı > 90 mmHg Ortalama kan basıncı > 70 mmHg Hipotansiyon kan kaybı dışında medulla spinalis yaralanması, kardiyak tamponad, tansiyon pnömotoraks nedeni ile de olabilir

22 Multitravma hastalarında sık rastlanan kan kaybı bölgeleri
Açık 1. Skalp laserasyonları 2. Maksillofasiyal yaralanmalar 3. Açık fraktürler 4. Diğer yumuşak doku yaralanmaları Kapalı: 1. İntraperitoneal veya retroperitoneal 2. Hemotoraks 3. Pelvik hematom 4. Uzun kemik fraktürlerinin olduğu yerlerde ekstremite kanaması 5. Küçük çocuklarda subgaleal veya ekstradural hematom 6. Travmatik aort yırtığı

23 Spinal immolizasyon Olay Yerinde Yaklaşım
Aksi ispatlanamdığı sürece ağır kafa travmalı tüm olguların spinal travması olduğu kabul edilir Spinal immolizasyon

24 Olay Yerinde Yaklaşım Transport sırasında kafaiçi basınç artışı bulgusu varsa (tek taraflı pupillanın dilatasyonu) Hiperventilasyon …PaCO mmHg Normovolemik ve normotansif ise % 20 Mannitol g/kg

25 Hiperventilasyon Serebral vazokostrüksiyon
Serebral kan akımının azalması İatrojenik iskemik hasar

26 Primer Beyin Hasarı: Hiperakut (Travma sırasında) İrreversibl Mekanik hücre hasarı Sekonder Beyin Hasarı: Saatler veya günler sonra Reversibl olabilir

27 Sekonder Beyin Hasarı Sekonder Beyin Hasarının sistemik nedenleri:
- Hipoksi, hiperkarbi - Hipotansiyon - Elektrolit dengesizliği - Anemi - Hipertermi - Hiperkalsemi, hipermagnesemi - Hipoglisemi, hiperglisemi

28 Sekonder Beyin Hasarı Sekonder beyin hasarının intrakranial nedenleri:
- KİBAS - Geç intraserebral hematom - Beyin ödemi - Hiperemi - Epileptik nöbet - Vazospazm

29 Acil Servis Multitravma değerlendirmesi
Yaşamsal önceliği olan travmanın belirlenmesi Hızlı ve doğru karar verme Travma ekibinin yönlendirilmesi ve görev paylaşımı Transport sırasında eksik kalmış olan işlemlerin tamamlanması

30 Acil Servis Intravenöz, santral venöz, arteriyel kateter
Rutin Lab. + Kan Grubu + Arter kan gazı İdrar sondası Diagnostik peritoneal lavaj, Ultrason Toraks, lateral servikal ve pelvik grafiler Gerekli görülen BT’ler Hemorajik şok tablosunda ACİL OPERASYON

31 Acil Servis Anamnez Transportu yapan ekip Kazayı-olayı görenler
Olay yerinde müdahale edenler Hasta yakınları

32 Acil Servis Anamnez Geçirmiş olduğu veya geçirmekte olduğu hastalıklar ve kullandığı ilaçlar Antikoagülan kullanımı ,kanama diyatezi, Uzun süreli steroid kullanımı ….. Travma öncesi şuur kaybı olup olmadığı: Subaraknoid kanama Epilepsi Senkop…

33 Acil Servis Pediatrik olgularda anamnez daha da önemli
Travma sonrası çocuğun ağlayıp ağlamadığı Anneden alınacak bilgiler Çocuk Koma Skalası: Çevre ile ilgilenmesi,obje takibi, ağlaması,inlemesi, huzursuzluğu


"KAFA TRAVMALI HASTAYA NÖROŞİRÜRJİKAL YAKLAŞIM ve TEMEL PRENSİPLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları