Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BORA PEYNİRCİOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BORA PEYNİRCİOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 BORA PEYNİRCİOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji AD.

2  Prostatik arter embolizasyonu (PAE)  Prostat kanamaları ▪ Primer veya rekürren prostat kanseri ▪ Bx sonrası  BPH; Minimal invaziv tedavi seçeneği  100-300 µm PVA partikülleri +-mikrokoiller

3  DeMeritt JS, Elmasri FF, Esposito MP et al (2000). Relief of benign prostatic hyperplasia-related bladder outlet obstruction after transarterial polyvinyl alcohol prostate embolization.  J Vasc Interv Radiol 11:700–767  Carnevale FC, Antunes AA, da Motta Leal Filho JM et al (2010). Prostatic artery embolization as a primary treatment for benign prostatic hyperplasia: preliminary results in two patients.  Cardiovasc Intervent Radiol 33:355–361

4

5  Noktüri, İdrara sık gitme, acil gitme ihtiyacı, akımda azlık, tereddütlü akım hissi ve mesane boşalmasında yetersizlik..  İdrar retansiyonu sonucu alt üriner sistem enfeksiyonları ve sonuçta mesane ve böbrek hasarı..idrar kaçırma..  Alfa blokör + 5αRedüktaz inhibitörleri..  Cerrahi tedavi  Medikal tedaviye cevapsız olanlar  Orta-ileri derecede semptomları olan hastalar  Akut üriner retansiyonu olanlar

6  TUR:Trans Üretral Rezeksiyon  Küçük BPH’da altın std.  Açık prostatektomi  >80-100 gr Prostat

7  TUR veya açık cerrahi için aday olan hastalar!  Medikal tedaviye dirençli veya tolerası yok.  MRG (tanı ve takipte önemli)  The International Prostate Symptom Score  The International Index of Erectile Function  Yaşam kalitesi !!!

8  Atonik mesane, Nörojenik mesane veya MS gibi mesane fonkisyonu üzerinde etkili nörolojik hastalık  Üretral striktür,  Mesane boynu kontraktürü ve sfinkter bozuklukları  BPH dışı üriner obstrüksiyonlar  Dev mesane divertikülü veya taşları  KBY.

9  Cipro 400-500mg 1saat önce ve 1 hafta boyunca 2x1  Folley kontrastla şişirilmiş (%30)  Tek kasık giriş  İpsilateral oblik (25-55 derece)  Sabır

10  Place a folley (sadece işlem için)  Run a pelvic arteriogram  Observe PROVISO  Superselective cath (<2.4F)  Take time to embolize everything (20dk)  Avoid non-target embo  Take a final run (spasm çözülmesi için bekle)  Embolize the other side, foley out,send home

11  Pudental internal  Rectal  Obturatuar  Vesical Inferior  Superior vesical  Oblique Ipsilateral view

12

13

14  Rotasyonel 3D anjiyo ve BT görüntüsü  3D Subtracted images  PBV haritaları

15 Çıkarılmış imajlar  Anatomi net  Çalışma projeksiyonu belirlenmesi  3D roadmap

16 Nativ BTA Görüntüleri

17

18  Cerrahi komplikasyonlar  Erektil disfonksiyon  Retrograd ejekülasyon  Dilüsyonel hiponatremi  Hematüri  İYE  Üretral darlık  Uzun hospitalizasyon


"BORA PEYNİRCİOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları