Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU - CEVAP Dr. Mustafa GÜNHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU - CEVAP Dr. Mustafa GÜNHAN."— Sunum transkripti:

1 SORU - CEVAP Dr. Mustafa GÜNHAN

2 SORU 1 60 YAŞINDA G2 P2 ŞİKAYETİ: SIK TUVALETE GİTME (GÜNDE SIKLIKLA), NOKTÜRİ (1-2),URGING TİPİ İDRAR KAÇIRMA. ANAMNEZİNDE ÖZELLİK YOK FİZİK MUAYENE: BATIN MUAYESİNDE NORMAL VAGİNAL MUAYENESİNDE SEMPTOMATİK PELVİK ORGAN PROLAPSUSU YOK. STRES TESTİ NEGATİF NÖROLOJİK MUAYENESİ NORMAL TETKİKLER: ÜRE VE KREATININ NORMAL İDRAR TAHLİLİ VE KÜLTÜRÜNDE ÖZELLİK YOK. US ÜST ÜRİNER SİSTEM NORMAL, PVR 0/300 CC HASTAYA DAVRANIŞ TEDAVİSİ YANINDA ANTİMUSKARİNİK TEDAVİSİ BAŞLANDI. ARALIKLI KONTROLLERDE TEDAVİ DOZU ARTTIRILARAK 12 HAFTA DEVAM EDİLDİ. YAŞAM KALİTESİNDE DEĞİŞME OLMADI. KONSTİPASYON VE TOLERE EDEMEDİĞİ AĞIZ KURULUĞU ORTAYA ÇIKTI. BU DURUMDA NE YAPARDINIZ?

3 A - M3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİYLE DEĞİŞTİRİRDİM. B - SİSTOSKOPİ + ÜRODİNAMİK İNCELEME YAPARDIM C - MESANE İÇİ BOTOKS UYGULAMASI ÖNERİRDİM. D - SAKRAL NÖROMODÜLASYON ÖNERİRDİM. E - OGMENTASYON SİSTOPLASTİ ÖNERİRDİM.

4 ÜRODİNAMİK İNCELEMESİNDE SİSTOMETRİDE 30 CM H2O GEÇMEYEN DETRUSOR AKTİVİTESİ, NORMOKOMPLİAN HİPERSENSİTİF MESANE SAPTANDI. ÜRETROSİSTOSKOPİSİNDE HAFİF TRABEKÜLASYON ARTIŞI DIŞINDA ÖZELLİK BULUNAMADI. BU DURUMDA NE ÖNERİRDİNİZ?

5 A - İNTRAVEZIKAL BOTOKS UYGULAMASI
B - İNTRAVEZIKAL HEPARİN + LİDOKAİN VE …..GAG+MESANE HİDRASYONU C - OUGMENTASYON SİSTOPLASTİ D - TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON ( GÜNDE 4 DEFA ) E - ORAL ANALJEZİK VE ANTİDEPRESANLAR

6 SORU 2 50 YAŞINDA G4P4 ŞİKAYETİ: YETİŞEMEME ŞEKLİNDE İDRAR KAÇIRMA ANAMNEZİ: HİPERTANSİYON NEDENİYLE ACE İNHİBİTORU İLAÇ KULLANIYOR. SİGARA 20 YIL GÜNDE 1 PAKET KULLANMIŞ, SON 4 AYDIR KULLANMIYOR.15 YIL ÖNCE MİYOM OPERASYONU GEÇİRMİŞ. FİZİK MUAYENE: OBEZ, BATIN MUAYENESİNDE SUPRAPUBİK HASSASİYETİ MEVCUT. VAJİNAL MUAYENESİNDE SEMPTOMATİK ORGAN PROLAPSUSU YOK, STRES TESTİ (-), NÖROLOJİK MUAYENESİ NORMAL TETKİKLER: URE VE KREATINİN NORMAL İDRAR TAHLİLİNDE 3-4 RBC, 5-6 WBC MEVCUT US DE 50/400 CC REZIDÜ ÜRİNER SİSTEM DIŞINDA PATOLOJİ SAPTANMADI. BU DURUMDA NE ÖNERİRDİNİZ?

7 A - DAVRANIŞ TEDAVİSİ B - DAVRANIŞ TEDAVİSİ + ANTİMUSKARİNİK TEDAVİSİ C - ANTİHİPERTANSİF İLACIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN KARDİYOLOJİ KONSÜLTASYONU D - İDRAR KÜLTÜR ANTİBİYOGRAMI VE SEMPTOMATİK ANTİBİYOTİK E - TEDAVİSİ ÜRODİNAMİK İNCELEME

8 ÜRODİNAMİK İNCELEMESİNDE SİSTOMETRİDE 30 CM H2O GEÇMEYEN DETRUSOR AKTİVİTESİ, NORMOKOMPLİAN HİPERSENSİTİF MESANE SAPTANDI. ÜRETROSİSTOSKOPİSİNDE HAFİF TRABEKÜLASYON ARTIŞI DIŞINDA ÖZELLİK BULUNAMADI. BU DURUMDA NE ÖNERİRDİNİZ?

9 A - ANTİKOLİNERJİK TEDAVİSİ + DAVRANIŞ TEDAVİSİ.
B - AMBULATORİ ÜRODİNAMİK İNCELEME C - VİDEOURODİNAMİK İNCELEME D - NORMAL ÜRODİNAMİK İNCELEME E - ÜRETROSİSTOSKOPİ

10 TEŞEKKÜRLER … Dr. Mustafa GÜNHAN


"SORU - CEVAP Dr. Mustafa GÜNHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları