Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İSTANBUL

2

3

4

5

6 Anatomik destek Arcus tendineous fasya pelvis: “asma köprüleri zincir eğrisi şeklinde tutan yapı” - Üretranın vajen ön duvarına asılı kalmasını sağlar

7 Ön onarım Retropubik cerrahiler Orta-üretra slingler e.g. SPARC TM, İğne askılar Otolog/allograft askılar Kemik askılar Trans-obturator tape SÜİ Cerrahisi: Süreç Minimal invazif ( Mini slingler) TVT

8 Komplike olmayan SÜİ’lı kadın hasta: - Daha önce cerrahi öyküsü olmaması - Nörolojik AÜSS olmaması - Rahatsız edici derecede prolapsus olmaması - Gebelik planlamayan İndeks hasta

9 Tanı / Değerlendirme İndeks hasta: Stres inkontinans ( ve/veya prolaps dışında) başka patolojisi olmayan hastalar Stres inkontinans ( ve/veya prolaps dışında) başka patolojisi olmayan hastalar SÜİ = SÜİ SÜİ = SÜİ Komplike hastalar Ağrı, AAM, detrüzör hiperaktivitesi, hematüri, rekürren enfeksiyon, fistül, Rx, radikal cerrahi, nüks, Ağrı, AAM, detrüzör hiperaktivitesi, hematüri, rekürren enfeksiyon, fistül, Rx, radikal cerrahi, nüks,

10 SÜİ’da ne zaman opsiyonel testler Birlikte AAM semptomları Birlikte AAM semptomları Önceki anti-inkontinans cerrahisi, Önceki anti-inkontinans cerrahisi, Rx öyküsü Rx öyküsü Nörojen mesane Nörojen mesane Hematüri, proteinüri, vb Hematüri, proteinüri, vb Yüksek rezidü idrar Yüksek rezidü idrar Gr III POP ya da semptomatik prolapsus Gr III POP ya da semptomatik prolapsus İşeme bozukluğu şüphesi İşeme bozukluğu şüphesi Guideline for the Surgical management of Female Styress Urinary Incontinence 2009 AUA Update

11 İleri değerlendirme İşeme günlüğü ÜrodinamiSistografiSistoskopiUltrasonografi

12 Ne zaman Ürodinami? Nörojenik alt üriner sistem semptomları Şiddetli SÜI ( hipermobilite yok!) Total inkontinans, depolayamıyor Başarısız inkontinans cerrahisi Şikayeti ile bulguları uyuşmayan AÜSS hasta

13 Tedavi Saf / çoğunlukla SÜİ Hasta tedavi istiyorsa Bilgilendirilerek Farmakolojik tedavi Pelvik taban fizyoterapisi Cihazlar Enjeksiyon tedavileri CERRAHİ

14

15 Duloksetin tedavi etmez! İyileştirir !

16 -Enjeksiyon tedavileri zamanla etkisini kaybeder -Tekrarlayan enj. gerekir -Yüksek anestezi riski taşıyan yaşlı hastalar ve daha önce cerrahi uygulanmış ancak başarısız olmuş ve tam tedavi yerine düzelme bekleyen hastalarda önerilebilir SÜİ: Enjeksiyon tedavileri

17 Cerrahi yöntemler! Retropubik cerrahiler Orta-üretra slingler e.g. SPARC TM, Otolog/allograft askılar Kemik askılar Trans-obturator tape Minimal invazif ( Mini slingler) TVT

18 Tedavi: Burch – retropubik kolposüspansiyon İntrinsik yetmezlik+ Hipermobilite, hipermobilite 10 yıl sonunda % 55-70 başarı Açık, Laparoskopik Histerektomi, sakrokolpopeksi, prolaps Brubaker L, et al. N Eng J Med 2006

19 Tedavi: Pubovajinal sling Altın standart Mesane boynuna askı, retropubik alanda az gerilimle bağlama uzun dönem etkili – 15 yıl % 85 başarı otolog, allograft, xenograft doku Rosenblum N, AUA courses 2009

20 “altın standart” Burch kolposüspansiyonu ve pubovajinal sling cerrahileri “altın standart” “altın standart” Burch kolposüspansiyonu ve pubovajinal sling cerrahileri “altın standart” Linda Brubaker ve ark., Rogers R.

21 Tedavi: Mid-üretral slingler: TVT Sub-üretral hamak “Gevşek”, hemen etki Hem üretral hipermobilite hem de ISY

22 Tedavi: TVT ile sonuçlar

23 Midüretral teypler ile Pubovajinal sling, Burch karşılaştırmaları Başarı Komplikasyonlar TVT – TOT karşılaştırmaları Novara G, et al, 2010

24 Midüretral slingler-Kolposüspansiyon MÜS daha iyi Kolposüspansiyon daha iyi Genel Başarı

25 TOT TOT Kısa süre: 12-14 dk. Sistoskopi gerekmiyor Güvenli Öğrenme eğrisi kısa Başarı: % 80.5- % 95

26

27 TOT: Başarı TOT: Başarı Toplam : 3109 olgu 3-36 ay takip % 84-%94 ort. % 90 başarı Toplam : 3109 olgu 3-36 ay takip % 84-%94 ort. % 90 başarı Waltregny D, et al. Int Urogynecol J 2009.

28 TOT mu TVT mi? 34 RKÇ: 5786 hasta : 1. yılda: objektif ve subjektif başarı oranları arasında fark yok benzer kontinans oranları TVT: işeme disfonksiyonu daha çok TOT ile kronik perineal ağrı, kasık ağrısı daha çok TOT ile daha az mesane perforasyonu

29 TOT mu TVT mi? Objektif başarı oranları TVT daha iyi TOT daha iyi

30 TOT mu TVT mi? Komplikasyon oranları TVT daha iyi TOT daha iyi

31 SÜİ tedavisinde: Cerrahi AUA kılavuz bilgileri: 2009 - 48 ay sonunda median tedavi/kuru oranları ( POP tedavisi uygulanmamış) 1- Burch askı: % 73 ( 65-80) 2- Otolog fasyal sling: % 82 (67-93) 3- Mid-üretral sentetik slingler: % 84 ( 77-89) 4- Kollajen: % 30 ( 18-45)

32 TVT-secur, Mini-arc, TFS, Vesica Kit, Ophira, vs, vs Prolen meş: 1.1 cm x 8 cm 3. jenerasyon orta üretra slingleri 3. jenerasyon orta üretra slingleri

33 131 SÜİ’li kadın hasta, 1 yıl takip 75 Mini-Arc, 56 TVT 75 Mini-Arc, 56 TVT Süre: 11 dk. 19 dk. Süre: 11 dk. 19 dk. Komp. - - Komp. - - Başarı % 85 % 89 Başarı % 85 % 89

34 % 92 ort. OR zamanı 10 dk % 81.6

35 30 Mini-sling vs 30 TVT 37 Mini-sling vs 33 TVT 29 Mini-sling vs 15 TOT 45 Mini-sling vs 45 TOT 42 Mini-sling vs 42 TOT 96 Mini-sling vs 98 TOT 42 Mini-sling vs 44 TOT 20 Mini-sling vs 20 TOT 42 Mini-sling vs 42 TOT

36 Objektif başarı değerlendirmesi

37 Subjektif başarı değerlendirmesi

38 Objektif başarı değerlendirmesi

39

40 Standart: Sling cerrahisi uygulanan tüm olgularda sistoüretroskopi – EAU kılavuzunda YOK! Opsiyon: SÜİ > UUI - mikst tip kaçırmada anti-inkontinans cerrahisi önerilir. Öneri: SÜİ ve POP cerrahileri birlikte yapılabilir. Prolaps cerrahisi tamamlanmadan sling gerginliği ayarlanmamalıdır.

41 TVT ile daha fazla komplikasyon olabilir! İndeks hastada, TVT- TOT ya da mini-sling önerilebilir! TOT ile daha fazla ağrı ve disparoni olabilir!

42 Tedavi: Kime ? Hangi sling? SÜİ + hipermobilite: Burch, TVT, TOT (orta üretral slingler) (orta üretral slingler) SÜİ: (-) hipermobilite: PVS, enjeksiyon (??) Prolapsta gizli SÜİ: Tümü Önceki tedavi başarısız Erozyone meş : PVS, enjeksiyon (???) Erozyone meş : PVS, enjeksiyon (???) VVF, divertikülle birlikte VVF, divertikülle birlikte


"Kadında Stres tip Üriner İnkontinans Tedavisi Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları