Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 7 Maliyet ve Arz David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 7 Maliyet ve Arz David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 7 Maliyet ve Arz David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 © The McGraw-Hill Companies, 2005 1 Üretim düzeyi nasıl seçilir? Maliyetler Gelirler Teknoloji & üretim faktörleri için ödenen miktar Toplam Maliyet (TC) eğrisi (kısa & uzun dönem) Ortalama Maliyet (kısa & uzun dönem) Marjinal Maliyet Talep eğrisi Ortalalama Gelir Marjinal Gelir KONTROL: kısa dönemde üretim karlı mı? Uzun dönemde kapatmak mı lazım? Uygun üretim düzeyini seç

3 © The McGraw-Hill Companies, 2005 2 Üretim fonksiyonu Üretilen ürün miktarı üretim faaliyeti sırasında kullanılan girdilere bağlıdır. Üretim faktörü (“girdi”) üretim için kullaılan herhangi bir mal veya hizmet olabilir. Üretim fonksiyonu eldeki girdi ve teknikle ençok ne kadar üretilebileceğini gösterir.

4 © The McGraw-Hill Companies, 2005 3 Üretim Teknikleri Sermaye-yoğun üretim Emek-yoğun üretim –Firma, emek ve sermaye için ödeyeceği bedelleri karşılaştırarak, minimum maliyeti (dolayısıyla maksimum karı) veren tekniği seçer. Üretimde kullanacağı emek-sermaye kombinasyonunu da, bu ücretlere dayanarak bulur.

5 © The McGraw-Hill Companies, 2005 4 Emeğin Marjinal Ürünü Emeğin marjinal ürünü, diğer girdilerin miktarları sabitken emek miktarındaki bir birimlik artışın toplam ürün miktarında ortaya çıkardığı artıştır. Emeğin marjinal ürününün parasal değeri, karın maksimize olduğu noktada emeğe ödenen ücrete eşittir. Aynı durum sermaye için de geçerlidir.

6 © The McGraw-Hill Companies, 2005 5 Azalan Getiriler Kanunu ya da Azalan Marjinal Ürün Diğer üretim faktörleri sabit tutulurken bir üretim faktörünün üretimde artarak kullanılmasının üretime katkısı giderek azalır ve bir noktada sıfıra düşer. –Örneğin: Makine sayısı sabit tutuluyorken belirli boyutta bir atölyede işçi sayısının giderek artırırılması sonucu üretim artar ancak azalarak artar ve bir noktadan sonra 1 işçi daha fazla çalıştırmak toplam üretimi arttırmaz. Bu durum azalan getiriler kanunuyla açıklanır.

7 © The McGraw-Hill Companies, 2005 6 Kısa dönem, Uzun dönem Kısa dönem firmanın ancak girdiler üzerinde kısmi değişiklikler yapabildiği zaman dilimini gösterir. Örneğin firma kısa dönemde çalıştırdığı emek miktarını değiştirebilirken, makine, bina gibi fiziksel sermaye miktarını değiştiremez. Uzun dönem ise firmanın değişen koşullara göre üretimde kullandığı tüm faktörleri değiştirebildiği zaman dilimini gösterir. Uzun dönem toplam maliyet eğrisi firmanın tüm girdileri değiştirebildiği koşullardaki minimum üretim maliyetlerini gösterir. –Her türlü girdi değiştirilebildiği için 0 üretim düzeyinde toplam maliyet de sıfırdır.

8 © The McGraw-Hill Companies, 2005 7 Ortalama Maliyet Ortalama maliyet toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunur. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LAC) U- biçiminde olduğu varsayılır: LAC Ortalama maliyet çıktı

9 © The McGraw-Hill Companies, 2005 8 Ölçek Ekonomileri Çıktı düzeyi artıyorken uzun-dönem ortalama maliyet düşüyorsa, ölçek ekonomileri ya da ölçeğe göre artan getiriden bahsedilir : LAC Ortalama maliyet çıktı

10 © The McGraw-Hill Companies, 2005 9 Ölçeğe göre azalan getiri Çıktı düzeyi artıyorken ortalama maliyetin arttığı durumu ifade eder: LAC Ortalama maliyet çıktı

11 © The McGraw-Hill Companies, 2005 10 Ölçeğe göre sabit getiri Çıktı düzeyi artıyorken uzun dönem ortalama maliyetin sabit kaldığı durumu ifade eder: LAC Ortalama maliyet çıktı

12 © The McGraw-Hill Companies, 2005 11 Kısa Dönem Sabit Üretim Faktörü –Miktarı değiştirilemeyen faktörler (bina, ekipman) Sabit Maliyetler –Üretim miktarından bağımsız maliyetler Değişken Maliyetler –Çıktı miktarına bağlı olarak değişen maliyetler STC = SFC + SVC –STC: Kısa dönem toplam maliyet –SFC ve SVC: Kısa dönem sabit ve değişken maliyetler

13 © The McGraw-Hill Companies, 2005 12 Firmanın kısa dönemdeki üretim kararını belirleyen etkenler nelerdir? Firma, kısa dönemli marjinal maliyeti SMC’nin, marjinal gelir MR’ye eşit olduğu nokta olan Q 1 düzeyinde üretim yapar. Ancak bu karar aşağıdaki şartlara bağlıdır: –Fiyat SATC 1 nin üzerinde oluşmuşsa firma Q 1 düzeyinde üreterek kara geçer. –Fiyat SATC 1 ve SAVC 1 arasında ise firma Q 1 düzeyinde üreterek kısa dönemde zarar eder ancak üretime de devam eder. –Fiyat SAVC 1 nin altındaysa firma üretim yapmaz. SAVC 1 £ çıktı MR SAVC SMC Q1Q1 SATC SATC 1 SMC = MR

14 © The McGraw-Hill Companies, 2005 13 Firmanın uzun dönemdeki çıktı miktarını ne belirler? Karar: –Uzun dönemde firma üretim düzeyini, LMC=MR olduğu noktada seçer. –Ancak, piyasada oluşan fiyat düzeyi önemlidir. –Fiyat LAC 1 ve üzerinde ise firma Q 1 birim üretir. –Fiyat LAC 1 altında ise firma uzun dönemde zarar edeceğinden piyasadan çekilir. NB: LMC (uzun dönem marjinal maliyet eğrisi) LAC’ın (uzun dönem ortalama maliyet eğrisi) minimum olduğu noktasından geçer. LAC 1 £ çıktı (hafta başına üretim) MR LAC LMC Q1Q1 LMC = MR

15 © The McGraw-Hill Companies, 2005 14 Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi LAC çıktı Ortalama maliyet SATC 1 Her çıktı düzeyi için minimum maliyet koşulunu sağlayacak bir yöntem vardır. SATC 2 SATC 3 SATC 4 Dolayısıyla her optimal çıktı düzeyi için farklı SATC eğrileri vardır. LAC Uzun dönemde fabrika büyüklüğü değişkendir ve uzun-dönem ortalama maliyet eğrisi, SATC eğrilerinin minimum noktalarının birleştirilmesiyle elde edilir.

16 © The McGraw-Hill Companies, 2005 15 Firmanın üretim düzeyi kararı ÖZET


"© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 7 Maliyet ve Arz David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları