Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I"— Sunum transkripti:

1 M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

2 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
KALİTE VE VERİMLİLİK KALİTE MALİYETLERİ

3 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliğin Tanımı Bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir.

4 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Peter Drucker’e göre: En az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek bütün üretim kaynakları arasındaki dengedir.

5 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Japon Verimlilik Merkezine Göre: Verimlilik, gelişmeci bir düşünce ya da var olan her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir. “Bugün dünden iyi yarın bugünden iyi olmalıdır”ı savunan bir inançtır. Ekonomik ve sosyal yaşamın sürekli değişen koşullara uyumlandırılmasıdır. Yeni teknikler ve yöntemleri uygulama çabasıdır. Örgütlerle birlikte insanların yaşamlarını biçimlendiren bir davranıştır.

6 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimlilik Nedir? O halde verimliliği doğru ürün ve hizmetin, doğru zamanda, doğru miktarda, en az maliyetle, müşteri beklentilerine uygun olarak, daha yüksek katma değer yaratacak biçimde, insan kaynaklarını gözeterek, çevreye zarar vermeden üretilmesi şeklinde ifade edebiliriz.

7 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Karlılık ile verimlilik aynı anlama gelir. Çalışanların performansını ve çalışma koşullarını geliştiren tekniklerdir. Bu teknikler çalışanları daha iyi ve daha çok çalışmaya özendirir. Maliyetleri düşürmek verimliliği artırır. Verimlilik yalnız üretime uygulanır. Kısmen verimlilik iyileştirme değerlidir. Verimlilik ile kalite kardeştir.

8 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Çevre kirliliğine rağmen temiz üretim yapmamak verimlilik değildir. İnsan kaynaklarına gereken önemi vermemek verimlilik değildir. Üretimin artırılması verimliliğin artırılması demek değildir. Çalışanları koşturarak, robotlaştırarak çalıştırmak için kurnazca hazırlanan teknikler değildir.

9 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliğin Önemi İşletmelerde ve tüm ekonomide gözlenecek bir verimlilik artışı, İşçiler daha iyi çalışma koşullarında, daha kısa çalışma süresinde daha çok ücret alır. İşveren, yeni yatırım imkanları yaratacak kaynak sağlar. Üretici, daha ucuz maliyetle daha yüksek kazanç elde eder. Tüketici, daha ucuz ve bol mal bulma imkanına kavuşur. Ülke, sağlıklı bir ekonomik büyüme ile hızla kalkınır.

10 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliğin Önemi İşletmelerde ve tüm ekonomide gözlenecek bir verimlilik düşüşü, Karlılık ve rekabet olanaklarını olumsuz yönde etkiler. Üreticiler kullandıkları kaynaklarla üretebileceklerinin daha altında üretim yapar, ve toplum da yaşamını olabileceğinden daha az olanaklarla sürdürür. Bu nedenledir ki verimlilik, toplumun her kesimini yakından ilgilendirmesi, her düzeyde takip edilip artırıcı önlemlerin alınması gereken bir konudur.

11 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliğin Ölçümü İşletmelerde temel amaç verimliliği artırmaktır. Bunu başarabilmek için de “ürün tasarımı, üretim teknikleri, yönetim, örgütlenme, girdilerin niteliği ve kalitesi gibi pek çok araç üzerinde çalışma yapmaları ve olanaklar ölçüsünde; en iyi üretim tekniğini uygulamaları, en iyi yönetim biçimini seçmeleri, en iyi örgüt yapısını yerleştirebilmeleri, en iyi girdi bileşimini saptayabilmeleri gerekmektedir” O halde ilk adım, Verimlilik düzeyinin belirlenmesidir; Yani verimliliğin ölçülmesidir.

12 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliğin Ölçümü Ölçüm sonuçlarını karşılaştırmalı olarak yorumlamak daha anlamlıdır. Mikro Düzeyde: İşletmenin çeşitli bölümleri Rakip, benzer örgüt ya da birimlerle Makro Düzeyde: Sektörler ya da Ülkeler arasında karşılaştırma yapılabilir

13 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliğin Ölçümü Mikro düzeyde yapılacak karşılaştırmalar, Zayıf noktaları belirleyerek yönetim stratejisi oluşturmak, Verimliliği birimler düzeyinde kontrol etmek, Faaliyetleri planlamak, Çalışma yaşamını iyileştirmek ve işçi-işveren ilişkilerini geliştirmek, Üretimin standart değeri ile birim üretim maliyetleri arasında ilişki kuracak bir bilgi akışını sağlamak Gelişmiş ülkelerde örnekleri görüldüğü üzere ücretlerin belirlenmesinde kullanmak vb. birçok fayda sağlamaktadır.

14 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliğin Ölçümü Makro düzeyde yapılacak karşılaştırmalar, sektör analizlerinde ve faaliyetlerin planlanmasında, ekonomik gelişmenin ve buna bağlı politikaların izlenmesinde ip uçları elde edilmesini sağlar.

15 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimlilik düşüşü Birim maliyetler yükselir Sermaye ve insan kaynakları üzerinde negatif etki olur Yurt içi ve yurt dışı fiyatlar yükselir Kapasite kullanımı düşer Rekabet gücü düşer Kar düşer Yurtiçi ve dışı satışlarda durgunluk

16 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimlilik Oranları Teknik Olarak: Üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki orandır.

17 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimlilik Oranları

18 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimlilik Oranları ÇIKTI : bir sistemde üretilen mal ve hizmetler GİRDİ : Kullanılan ilk madde ve malzeme miktarı veya buna yapılan harcama, işçi sayısı, işçilik saatleri veya ücretler, makine sayısı, makine saatleri veya amortisman, kullanılan enerji miktarı veya buna yapılan harcama vb.

19 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
VERİMLİLİK ÖLÇÜM ÇEŞİTLERİ Kısmi, Çoklu ve Toplam Faktör Verimliliği Fiziksel ve Parasal Verimlilik Ölçüleri Ortalama ve Marjinal Verimlilik

20 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Kısmi, Çoklu ve Toplam Faktör Verimliliği:

21 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

22 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

23 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Fiziksel ve Parasal Verimlilik Ölçüleri: Diğerinin dezavantajı bunda yoktur. Toplam faktör verimliliği parasal olarak hesaplanabilmektir. DİKKAT: Burada karşılaştırma yapabilmek için fiyatlar üzerindeki enflasyon etkisinin ortadan kaldırılması gereklidir. Hem çıktı hem de girdi için fiziki birimler kullanılır. En basit verimlilik oranlarıdır. Özellikle yüksek enflasyonun bulunduğu durumlarda; kapsamı, anlamı ve yorumu en tartışmasız olan verimlilik oranıdır. Dezavantajı: çıktı ve girdiler toplamının her zaman aynı fiziksel birimle ölçülememesidir.

24 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Ortalama ve Marjinal Verimlilik: Belirli bir dönem için verimlilik oranı, o dönemin toplam çıktısının kullanılan girdi toplamına oranlanması ile elde edilirse bu orana ortalama verimlilik denir. Yine aynı dönemde verimlilik oranı çıktıda görülen artış, girdide görülen artışa oranlanması ile elde edilirse bu orana marjinal verimlilik denir.

25 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

26 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
K A L İ T E M A L İ Y E T L E R İ

27 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
KALİTENİN MALİYETİ KAVRAMINI İLK OLARAK ORTAYA ATAN KİŞİDİR. GETİRDİĞİ BİR DİĞER YENİ KAVRAM İSE : “SIFIR HATA PRENSİBİ” DİR. PHILIP CROSBY

28 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
CROSBY’YE GÖRE KALİTE MALİYETİNİN KAYNAKLARI : -1. ÖNLEME MALİYETLERİ -2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MALİYETLERİ -3. İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ -4. DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ

29 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
BİR BAŞKA TANIMLAMA….

30 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

31 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

32 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Kalitesizlik Maliyetlerinin Sonuçları İşletme prestij kaybeder. Müşteri memnuniyeti azalır. Müşteri güveni azalır. Müşteri şikayetleri artar. İşletmenin pazar payı azalır. İşletme maddi ve manevi tazminatlar ödemek zorunda kalabilir. İşletme artan maliyet ve azalan müşteriler neticesinde yok olur.

33 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Önleme Maliyetleri Kusur ve uygunluk riskini azaltmak, önlemek veya araştırmak için yapılan tüm faaliyetlerin maliyetleridir. Eğer söz konusu maliyet, müşteri memnuniyetini karşılayamama riskini ortadan kaldırıyorsa, bu bir önleme maliyetidir. Önemli olan, hatalar ortaya çıkmadan önce onları engellemektir. Bu tür maliyetler daha çok kalite planlaması, yeni üretilen mamullerin gözden geçirilmesi, kaliteye ilişkin bilgilerin raporlanması ile birlikte kaliteye ilişkin eğitim, kontrol ve raporlama faaliyetleri ile ilgili faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır.

34 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Önleme Maliyetleri Kalite planlama maliyeti Kalite organizasyonu çalışmaları maliyeti Kalite kontrol ekipmanlarının araştırma, geliştirme ve tasarımı maliyeti İmalat akışının tanımlanması ve değerlendirilmesi maliyeti Kalite planlarının hazırlanması maliyeti Alınacak ürünlerin numune testi maliyeti Ürün için kalite kontrol standart ve spesifikasyonlarının belirlenmesi maliyeti Kalite denetim organizasyonu maliyeti

35 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Yan sanayi ve diğer girdi sağlayan kuruluşların değerlendirilmesi ve takibi maliyeti Kalite eğitimi ve bilinçlendirilmesi maliyeti Kalite raporlarının tasarımı maliyeti Kalite bilgi sisteminin düzenli işleyişinin denetimi maliyeti Tasarımı Gözden Geçirme (tasarım) Tedarikçi Değerlendirmesi (satın alma) İmalat Yeterlilik Çalışması (imalat planlama) Çalışanların Eğitimi (imalat) Müşteri İsteklerinin Tam Tespiti (satış)

36 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Ölçme ve Değerleme Maliyetleri Giriş kontrolü maliyeti Süreçte kontrol maliyeti Nihai kalite kontrol maliyeti Denetim maliyeti Değerlendirme testleri maliyeti Test cihazlarının kontrol ve kalibrasyonu maliyeti Kalite kontrol raporları maliyeti Kuruluş dışına yaptırılan muayene ve testlerin maliyeti

37 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
ÖLÇME MALİYETLERİ Gelen malzemelerin test edilmesi ve incelenmesi Yarı mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi Mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi Test ve inceleme malzemesi Test ve inceleme faaliyetlerinin kontrolü Test ekipmanlarının amortismanı Test ekipmanlarının bakımı İnceleme alanındaki teçhizat ve donanım Müşteri nezdinde alan testi ve ölçümü

38 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Başarısızlık Maliyetleri Eğer maliyet; uygun olmayan ürün veya hizmetlerle ilgiliyse, bu maliyet bir başarısızlık maliyetidir.

39 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETİ DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETİ

40 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETİ Bu maliyet, ürün veya hizmetin müşteriye sunulmasından önce gerçekleşmişse iç başarısızlık maliyetidir. Artık,fire, kusurlu mamul, yeniden test etme, yeniden muayene etme ve yeniden tasarımlamadan doğan maliyetler ile kalite halkasının herhangi bir aşamasında bulunan hatalar veya uyumsuzluklardan dolayı bir işletmede ortaya çıkan maliyetlerdir.

41 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ ÖRNEKLERİ Hurda maliyetleri Yeniden işleme ve tamir maliyetleri Problemlerin giderilmesi veya kusur / başarısızlık analizi Yeniden muayene ve yeniden test Taşeron hataları Düzeltme izinleri ve imtiyazlar Duruş süreleri

42 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETİ Hatalı mamullerin yenisi ile değiştirilmesi, garanti kapsamındaki hizmetler ve tahakkuk eden cezaların değerlendirilmesi sonucu mamullerin müşteriye tesliminde sonra ortaya çıkan maliyetlerdir.

43 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ ÖRNEKLERİ Müşteri şikayetleri Garanti istekleri Reddedilerek geri dönen ürünler Uzlaşmalar Müşteri (satış) kayıp maliyetleri Geri çağırma maliyeti Ürün sorumluluğu

44 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Kalİte Malİyetlerİnİn Ölçülmesİ Kalite maliyetlerinin ölçümünde dört adet temel adım bulunmaktadır: Düşük kaliteden kaynaklanan faaliyetlerin belirlenmesi Düşük kaliteyi yaratan faaliyetlere ait maliyetlerin nasıl tahmin edileceğine karar verilmesi Verilerin toplanması ve maliyetlerin tahmin edilmesi Sonuçların analizi ve gelecekteki adımların belirlenmesi

45 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

46 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

47 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

48 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Kalİte Malİyetlerİ ArasIndakİ İlİşkİ Kalite maliyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, bunlardan biri değiştiğinde, diğer kalemlerde ne gibi bir değişiklik olacağının belirlenmesi için kullanılabilir.

49 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Örneğin, başarısızlık maliyetlerindeki düşüşün, ne kadarının önleme, ne kadarının ise değerlendirme maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı bilinmek istenebilir. Benzer bir şekilde, başarısızlık maliyetlerinde belirli bir düşüşün sağlanması için, önleme maliyetlerinin ne kadar arttırılması gerektiği tespit edilebilir.

50 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Önleme faaliyetlerine yatırım yapılması diğer maliyet kalemlerinde bir azalma sağlayacaktır.

51 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

52 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

53 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

54 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

55 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

56 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

57 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

58 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

59 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

60 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

61 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

62 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

63 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

64 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

65 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

66 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Verimliliği, ''en az birim maliyetiyle en etkin sonucu almak'' olarak tanımlayan Ramsay, ''bir şirket eğer yüksek birim maliyetine rağmen kar ediyorsa, o şirket için verimlidir denilemez'' şeklinde konuştu. Küreselleşmeyle birlikte rekabetin çok önemli bir hale geldiğini belirten Ramsay, rekabet gücünün altındaki en önemli unsurlardan birinin de ekonomik verimlilik olduğunu vurguladı. Çin'in ucuz mal sattığına dikkati çeken Ramsay, bu düşük fiyatın altında, çok ucuz işçi ücretleri, uzun çalışma saatleri ve herşeyden önemli devlet desteği olduğunu kaydetti. Verimliliğin, tüm kaynakların en uygun şekiyde kullanılmasıyla sağlanabileceğini anlatan Ramsay, tam bir verimliliğe ulaşmak için yaratıcı düşünce, kalifiye insan gücü, teknoloji, araştırma-geliştirme, motivasyon ve bilgi gibi faktörlerin bulunması gerektiğini söyledi. Verimliliğin daha çok yatırımcı çektiğini ve piyasaların gelişmesini sağladığını kaydeden Ramsay, verimliliğin, refahın artmasında çok önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

67 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

68 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

69 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

70 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

71 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

72 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

73 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

74 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

75 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

76 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

77 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

78 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

79 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

80 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

81 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

82 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

83 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

84 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

85 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

86 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

87 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

88 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

89 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

90 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

91 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI


"M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları