Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON.  ŞİMDİYE KADAR, HEP KALİTENİN ÖNEMİNDEN, GEREKLİLİĞİNDEN, SEVİYESİNDEN, KALİTE SİSTEMLERİNİN DETAYLARINDAN BAHSETTİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON.  ŞİMDİYE KADAR, HEP KALİTENİN ÖNEMİNDEN, GEREKLİLİĞİNDEN, SEVİYESİNDEN, KALİTE SİSTEMLERİNİN DETAYLARINDAN BAHSETTİK."— Sunum transkripti:

1 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

2  ŞİMDİYE KADAR, HEP KALİTENİN ÖNEMİNDEN, GEREKLİLİĞİNDEN, SEVİYESİNDEN, KALİTE SİSTEMLERİNİN DETAYLARINDAN BAHSETTİK. PEKİ, İŞLETMELERDE BU KADAR FAZLA YER TUTAN BU SİSTEM İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMENİN BİR BEDELİ YOK MUDUR ?

3 KALİTE MALİYETLERİ

4  KALİTENİN MALİYETİ KAVRAMINI İLK OLARAK ORTAYA ATAN KİŞİDİR.  GETİRDİĞİ BİR DİĞER YENİ KAVRAM İSE : “SIFIR HATA PRENSİBİ” DİR.  PHILIP CROSBY

5  KALİTE MALİYETİ :  CROSBY’YE GÖRE UYGUNSUZLUK MALİYETLERİNİN DÜZELTİLMESİ, SADECE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDE DEĞİL AMA AYNI ZAMANDA ÜRETİM YERİNDE DE ÖNEMLİ OLUMLU ETKİLERE SAHİPTİR.

6  BU ÇERÇEVEDE, EĞİTİME, HATALARI ORTADAN KALDIRACAK FAALİYETLERE, ISKARTALARI AZALTACAK FAALİYETLERE YATIRIM YAPILMALIDIR.

7  “Cost of quality is … the expense of noncomformance – the cost of doing things wrong.”  Crosby, P. 1979, Quality is Free, McGraw-Hill, Toronto

8  CROSBY, KALİTE MALİYETLERİNİN, BİR FİRMANIN GELİRLERİNİN %20 İLA %40 INA EŞİT OLDUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR.

9  KALİTE MALİYETİNİN KAYNAKLARI : -1. ÖNLEME MALİYETLERİ -2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MALİYETLERİ -3. İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ -4. DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ İLERLEYEN DERSLERDE KALİTE MALİYETLERİ KONUSUNU AYRICA İŞLEYECEĞİZ.

10 Kalite maliyeti, mevcut kalitesizlikten ileri gelen ya da potansiyel kalitesizliği önlemek amacıyla alınan önlemler dolayısıyla ortaya çıkan maliyettir.(WIKIPEDIA)

11 WIJIPEDIA’YA GÖRE KALİTE MALİYET SINIFLARI : Önleme maliyetleri, Değerlendirme maliyetleri, İç başarısızlık maliyetleri, Dış başarısızlık maliyetleri.

12  KALİTE MALİYETLERİNİN TÜRÜ KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ MEVCUT OLMAYIP FARKLI SINIFLANDIRMALAR MEVCUTTUR.

13

14 1) Yatırım Maliyetleri Muayene ve deney cihazları ile bina ve tesisata ait yatırımların faiz, taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kârdan ayrılan pay ve fırsat maliyetleridir. 2)Faaliyet Maliyetleri İşletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kalite maliyetleridir. 3 grupta incelenir A.Önleme Maliyetleri B.Ölçme ve değerlendirme maliyetleri C.Başarısızlık (hata) maliyetleri a.İç başarısızlık maliyetleri b.Dış başarısızlık maliyetleri

15

16 1)

17

18

19  İşletme prestij kaybeder.  Müşteri memnuniyeti azalır.  Müşteri güveni azalır.  Müşteri şikayetleri artar.  İşletmenin pazar payı azalır.  İşletme maddi ve manevi tazminatlar ödemek zorunda kalabilir.  İşletme artan maliyet ve azalan müşteriler neticesinde yok olur.

20

21  ÖNLEME MALİYETLERİ  Sistem geliştirme  Kalite mühendisliği  Kalite eğitimi  Kalite çemberleri  İstatistik kalite kontrol faaliyetleri  Önleyici faaliyetlerin denetlenmesi ve kontrolü  Kalite verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması  Kalite geliştirme projeleri  Tedarikçilere teknik destek sağlanması  Kalite sisteminin etkinliğinin denetlenmesi

22  ÖLÇME MALİYETLERİ  Gelen malzemelerin test edilmesi ve incelenmesi  Yarı mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi  Mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi  Test ve inceleme malzemesi  Test ve inceleme faaliyetlerinin kontrolü  Test ekipmanlarının amortismanı  Test ekipmanlarının bakımı  İnceleme alanındaki teçhizat ve donanım  Müşteri nezdinde alan testi ve ölçümü

23  İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ  Hurdanın net maliyeti  Firenin net maliyeti  Düzeltme üretim işçiliği genel üretim maliyetleri  Düzeltilmiş ürünlerin yeniden incelenmesi  Düzeltilmiş ürünlerin yeniden test edilmesi  Kalite sorunları nedeniyle ortaya çıkan duraklamalar  Hasarlı ürünlerin elden çıkarılması  Üretimdeki hataların nedenlerinin analizi  Hatalı girişler nedeniyle verilerin yeniden girilmesi  Yazılım hatalarının saptanması

24  DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ  Alan hizmet ve şikayet çözümleme maliyetleri  Garanti onarımları ve değiştirme  Garanti süresinden sonraki onarımlar ve değiştirmeler  Ürünlerin geri çağrılması  Hasarlı ürünler nedeniyle ortaya çıkan yükümlülükler  Kalite sorunları nedeniyle ortaya çıkan iadeler ve geri ödemeler (tazminler)  Kalite düdşüklüğü nedeniyle kaybedilen satışlar

25  Kalite, kesinlikle daha fazla maliyet demek değildir.  Daha kaliteli üretmek; daha az fire, daha az hatalı ürün, daha az muayene ve daha az müşteri şikayeti demektir.  Çünkü, kalite arttıkça verimlilik artar ve maliyetler azalır.

26  Kusur ve uygunluk riskini azaltmak, önlemek veya araştırmak için yapılan tüm faaliyetlerin maliyetleridir.  Eğer söz konusu maliyet, müşteri memnuniyetini karşılayamama riskini ortadan kaldırıyorsa, bu bir önleme maliyetidir.  Önemli olan, hatalar ortaya çıkmadan önce onları engellemektir.  Kalite; ilk defasında, her defasında ve zamanında doğru üretmektir.  Bu tür maliyetler daha çok kalite planlaması, yeni üretilen mamullerin gözden geçirilmesi, kaliteye ilişkin bilgilerin raporlanması ile birlikte kaliteye ilişkin eğitim, kontrol ve raporlama faaliyetleri ile ilgili faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır.

27  Kalite planlama maliyeti  Kalite organizasyonu çalışmaları maliyeti  Kalite kontrol ekipmanlarının araştırma, geliştirme ve tasarımı maliyeti  İmalat akışının tanımlanması ve değerlendirilmesi maliyeti  Kalite planlarının hazırlanması maliyeti  Alınacak ürünlerin numune testi maliyeti  Ürün için kalite kontrol standart ve spesifikasyonlarının belirlenmesi maliyeti  Kalite denetim organizasyonu maliyeti  Yan sanayi ve diğer girdi sağlayan kuruluşların değerlendirilmesi ve takibi maliyeti  Kalite eğitimi ve bilinçlendirilmesi maliyeti  Kalite raporlarının tasarımı maliyeti  Kalite bilgi sisteminin düzenli işleyişinin denetimi maliyeti

28  Tasarımı Gözden Geçirme (tasarım)  Tedarikçi Değerlendirmesi (satın alma)  İmalat Yeterlilik Çalışması (imalat planlama)  Çalışanların Eğitimi (imalat)  Müşteri İsteklerinin Tam Tespiti (satış)

29  Giriş kontrolü maliyeti  Süreçte kontrol maliyeti  Nihai kalite kontrol maliyeti  Denetim maliyeti  Değerlendirme testleri maliyeti  Test cihazlarının kontrol ve kalibrasyonu maliyeti  Kalite kontrol raporları maliyeti  Kuruluş dışına yaptırılan muayene ve testlerin maliyeti

30  Eğer maliyet; uygun olmayan ürün veya hizmetlerle ilgiliyse, bu maliyet bir başarısızlık maliyetidir.

31  BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ  İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETİ  DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETİ

32  Bu maliyet, ürün veya hizmetin müşteriye sunulmasından önce gerçekleşmişse iç başarısızlık maliyetidir.  Artık,fire, kusurlu mamul, yeniden test etme, yeniden muayene etme ve yeniden tasarımlamadan doğan maliyetler ile kalite halkasının herhangi bir aşamasında bulunan hatalar veya uyumsuzluklardan dolayı bir işletmede ortaya çıkan maliyetlerdir.

33  Hurda maliyetleri  Yeniden işleme ve tamir maliyetleri  Problemlerin giderilmesi veya kusur / başarısızlık analizi  Yeniden muayene ve yeniden test  Taşeron hataları  Düzeltme izinleri ve imtiyazlar  Kazanç kayıpları  Duruş süreleri

34  Hatalı mamullerin yenisi ile değiştirilmesi, garanti kapsamındaki hizmetler ve tahakkuk eden cezaların değerlendirilmesi sonucu mamullerin müşteriye tesliminde sonra ortaya çıkan maliyetlerdir.

35  Müşteri şikayetleri  Garanti istekleri  Reddedilerek geri dönen ürünler  Uzlaşmalar  Müşteri (satış) kayıp maliyetleri  Geri çağırma maliyeti  Ürün sorumluluğu

36  Kalite maliyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, bunlardan biri değiştiğinde, diğer kalemlerde ne gibi bir değişiklik olacağının belirlenmesi için kullanılabilir.

37  Örneğin, başarısızlık maliyetlerindeki düşüşün, ne kadarının önleme, ne kadarının ise değerlendirme maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı bilinmek istenebilir.  Benzer bir şekilde, başarısızlık maliyetlerinde belirli bir düşüşün sağlanması için, önleme maliyetlerinin ne kadar arttırılması gerektiği tespit edilebilir.

38  Önleme faaliyetlerine yatırım yapılması diğer maliyet kalemlerinde bir azalma sağlayacaktır.

39

40

41

42

43

44  Kalite maliyetlerinin ölçümünde dört adet temel adım bulunmaktadır:  Düşük kaliteden kaynaklanan faaliyetlerin belirlenmesi  Düşük kaliteyi yaratan faaliyetlere ait maliyetlerin nasıl tahmin edileceğine karar verilmesi  Verilerin toplanması ve maliyetlerin tahmin edilmesi  Sonuçların analizi ve gelecekteki adımların belirlenmesi

45

46

47 Cost of Poor Quality (COPQ)

48

49

50


"KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON.  ŞİMDİYE KADAR, HEP KALİTENİN ÖNEMİNDEN, GEREKLİLİĞİNDEN, SEVİYESİNDEN, KALİTE SİSTEMLERİNİN DETAYLARINDAN BAHSETTİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları