Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM IV YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve ÜRÜN YAŞAM SÜRECİ STRATEJİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM IV YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve ÜRÜN YAŞAM SÜRECİ STRATEJİLERİ."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM IV YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve ÜRÜN YAŞAM SÜRECİ STRATEJİLERİ

2 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-2 Yeni Ürün Başarısızlıkları  Yeni ürünlerin sadece % 10’u üç yıldan uzun süre pazarda kalmayı başarıyor.  Endüstriyel ürünlerde bu oran 30%.  Nedenleri? –Pazar büyüklüğünün yanlış tahmini –Tasarım sorunları –Yanlış konumlandırma –Yanlış fiyatlandırma –Yanlış tutundurma faaliyetleri –Yüksek maliyetler –Rekabet

3 Yeni ürün Geliştirme Aşamaları  Yeni bir ürün fikrinin oluşması (Fikir Toplama)  Düşüncelerin ayıklanması  Konsept geliştirilmesi ve test edilmesi  İşletme analizi  Prototip geliştirme  Test pazarlama  Pazara sürme Çimenin üzerinde yalın ayak yürümesini seven herkesin almak isteyeceği bir terlik.

4 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-4 Fikir Toplama  İç kaynaklar: –Her düzeydeki işletme çalışanları  Dış Kaynaklar : –Müşteriler/ Customers –Rakipler/ Competitors –Dağıtıcılar/ Distributors –Tedarikçiler / Suppliers

5 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-5 Fikirleri Eleme  Kötü fikirleri eleme, iyi fikirlerin üzerine gitme süreci –Pazar payı, fiyat, geliştirme süresi, üretim maliyetlerini tahmin etmeye çalışmak. – İşletmenin amaçlarına göre değerlendirme

6 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-6 Ürün Tasarılarını Geliştirme ve Test Etme  Ürün fikrini tasarıya dönüştürmek  Ürünün imajını oluşturmak.  Tahmini hedef tüketicilerle araştırma yapmak: –ürün tercih edilir mi? –fiyatı ne olabilir?

7 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-7 Pazarlama Stratejilerini Geliştirme  Birinci bölüm: –Hedef Pazar tanımlanır, gelecek yıllara ilişkin satışlar, Pazar payı ve hedeflenen kar tahmin edilir.  İkinci bölüm : –Ürün fiyatı, dağıtım ve pazarlama bütçeleri planlanır.  Üçüncü bölüm : –Uzun vadeli kar hedeflerine uygun pazarlama karması stratejileri belirlenir.

8 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-8 İş Analizi  Belirlenen pazarlama stratejileri ışığında satış, kar ve maliyet analizleri somut biçimde yapılır. Sonuçlar işletmenin amaç ve kaynaklarıyla karşılaştırılır.  Sonuçlar olumlu ise, ürün geliştirme aşamasına geçilir.

9 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-9 Ürün Geliştirme  Tasarı fiziksel ürün haline dönüştürülür.  Prototipler yapılır.

10 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-10 Pazarlama Testi  Küçük hedef pazarlarda test edilir..  Her ürün için gerekli değildir..  Pahalı ve uzun sürebilir. Ancak önemli bir pazarlama hatası yapmak yerine tercih edilebilir.

11 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-11 Ticarileştirme  Zamanlama kararı (Örn, Ne zaman üretilecek).  Üretim yeri kararı ( tek bir yer mi?, ülke, bölge).

12 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-12 Yeni Ürün Geliştirme Biçimleri  Sıralı Yaklaşım/ Sequential Approach: –Yeni bir aşamaya geçmeden bir önceki aşama tamamlanır.  Eş-anlı Yaklaşım / Simultaneous Approach: –Zamandan tasarruf etmek ve etkililiği artırmak için kurulan çapraz-fonksiyonlu takımlar basamakların örtüşmesi için aynı anda çalışırlar.

13 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-13 Ürün Yaşam Süreci (Döngüsü)  Ürün Geliştirme  Giriş  Büyüme  Olgunluk  Düşme/Gerileme

14 ÜRÜN YAŞAM SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ ÜRÜNÜN YAŞAM SÜRECİ AŞAMALARI Kâr Tanıtma Büyüme OlgunlukDüşüş Satış Miktarı Zaman Zarar TL Ürün Geliştirme

15 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-15 ÜYS ile ilgili uygulama Sorunları  Ürünün hangi aşamada olduğunu belirlemek zordur.  Ürünün diğer aşamaya geçtiği noktayı belirlemek zordur.  Ürünün aşamalar arasındaki hareketine etki eden faktörleri belirlemek zordur.  Strateji ÜYS’nin hem nedeni hem sonucudur.

16 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-16 Giriş  Satışlar: düşük  Maliyetler: müşteri başına düşen maliyet yüksek  Karlılık: negatif  Pazarlama Amaçları: ürün farkındalığı yaratmak ve ürünün denenmesini sağlamak  Rekabet: Henüz yok  Ürün: temel / basit ürün sunumu  Fiyat : maliyet-artı  Dağıtım: seçici dağıtım kur  Satış tutundurma: denenmeyi sağlamak için yoğun tutundurma

17 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-17 Büyüme  Satışlar: hızla yükselir  Maliyetler: müşteri başına düşen maliyet ortalama düzeyde  Karlılık: artar  Pazarlama Amaçları: Pazar payını en üste çıkarmak  Rekabet: Rakipler hızla pazara girmeye başlar  Ürün: gelişmiş ürün sun, hizmet, garantide gelişme  Fiyat : nüfuz etme, düşük fiyat satışları artırma  Dağıtım: yoğun dağıtım  Satış tutundurma: talep avantajını kullanmak azaltılır.

18 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-18 Olgunluk (1)  Satışlar: en üst  Maliyetler: müşteri başına düşen maliyet düşük  Karlılık: pozitif  Pazarlama Amaçları: Pazar payını korurken, karı maksimize etmek  Rekabet: yoğun  Ürün: model ve markalarda farklılaşma  Fiyat : rakiplerle aynı ya da daha uygun fiyat  Dağıtım: daha yoğun dağıtım  Satış tutundurma: artır

19 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-19 Olgunluk(2)  Pazarı yenilemek: –Varolan ürünün tüketimini artırmak.  Nasıl? –Yeni kullanıcı ya da pazar bölümleri bulmak –Daha geniş ve hızlı büyüyen bölümler için markayı yeniden konumlandırmak –Varolan müşterilere ürünü kullanabilecekleri yeni alanlar bulmak

20 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-20 Olgunluk(3)  Ürünü yenilemek: –Kalite, tasarım gibi ürün özelliklerini değiştirmek. Yeni kullanıcıları çekmek ya da daha fazla kullanımı sağlamak için.  Nasıl? –Dayanıklılığı, güvenilirliği, tadı artırmak – Tasarım ve çekiciliği geliştirmek. –Yeni özellikler eklemek. –Kullanışlılığı, uygunluğu artırmak

21 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-21 Olgunluk (4)  Pazarlama karmasını yenilemek: –Pazarlama karması elemanlarından bir ya da birkaçını değiştirerek satışları artırmak.  Nasıl? –Fiyatları düşürmek. –Daha iyi bir reklam kampanyası başlatmak. –Daha geniş pazar kanallarına yönelmek.

22 Copyright 2007, Prentice Hall, Inc.8-22 Düşme/Gerileme  Satışlar: düşer  Maliyetler: müşteri başına düşen maliyet düşük  Karlılık: azalır  Pazarlama Amaçları: harcamaları azaltmak  Rekabet: azalır  Ürün: zayıf ürünlerin üretimini durdur  Fiyat : fiyatları azalt  Dağıtım: seçici dağıtım-kar etmeyen satış yerlerini kapat  Satış tutundurma: en az düzeye indir.


"BÖLÜM IV YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve ÜRÜN YAŞAM SÜRECİ STRATEJİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları