Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TASARIMDAN İ MALATA G İ DEN SÜREÇLER Aytaç YILDIZ Kalite Yönetim Müdürü STANDART POMPA VE MAK İ NA A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TASARIMDAN İ MALATA G İ DEN SÜREÇLER Aytaç YILDIZ Kalite Yönetim Müdürü STANDART POMPA VE MAK İ NA A.Ş."— Sunum transkripti:

1 TASARIMDAN İ MALATA G İ DEN SÜREÇLER Aytaç YILDIZ Kalite Yönetim Müdürü STANDART POMPA VE MAK İ NA A.Ş.

2 Amaç: Üretim yapan bir sanayi kuruluşunun, talep edilen ürünün tasarım parametrelerinden imalatı da dahil olmak üzere arada olması gereken temel süreçlerin de ğ erlendirilmesi ile  Üretim stratejisine genel bakış  Temel tasarım spesifikasyonları  İ malat resimleri  Üretim proseslerinin seçimi  Çeşitli kalite teminat metotlarının seçimi v.b. Konuları hakkında temel bilgi sahip olacaksınız.

3 Üretim Prosesleri Proses Planı Ürün Boyut Tasarımı Tezgah Seçimi Makine Yerleşimi Takım Seçimi/Diza ynı Fikstür ve Ba ğ lama Aparat Tasarımı CNC ve CAM Kodları Oluşturma Boyut Kontrolü

4 Üretim Stratejisi  Stok için üretim  Müşteri talebine göre üretim  Müşteri talebine göre tasarım ve imalat

5 Üretim Stratejisi l Stok İ çin Üretim - Belirli sektör - Belirli ürün gamı - Sabit satış hacmi - En az stok maliyeti

6 Üretim Stratejisi l Müşteri Talebine Göre Üretim - Belirli sektör - Belirli ürün gamı - Belirli kompanentler ve imalat emirleri - Kompanent stoku - Talebe göre de ğ işken montaj iş emirleri

7 Üretim Stratejisi l Müşteri Talebine Göre Tasarım ve İ malat - Talep edilen ürünler farklı sektörlere özel imalatlar olabilir - sektöründe uzman ar-ge ve üretim; - Her bir talebin farklılıkları sebebi ile ar-ge ve imalat süreçlerinin artması ve iyi koordinasyon.

8 Nihai ürün imalatını gerçekleştiren bir işletmede yer alan birimler ve Genel Organizasyon Şeması Genel Müdür Üretim ve Planlama Departmanlı ğ ı Ar-Ge Departmanlı ğ ı İ malat Mühendisli ğ i Departmanlı ğ ı Kalite Yönetimi Departmanlı ğ ı

9 Ürün talebi  Tasarım ve Ar-Ge Departmanlı ğ ı: Mühendislik hesap, Dizayn, analiz ve imalat resimleri,  Üretim Departmanlı ğ ı: İ malat ve proses planlama, üretim planlama, üretime geçiş ve ambalajlama/paketleme,  İ malat mühendisli ğ i Departmanlı ğ ı: Sahadaki, imalat proseslerini belirleme, imalatı gerçekleştirebilecek özel takımları, takım tutucularını, ba ğ lama aparatlarını, kalıpları, boyut kontrol araçları ve mastarlar v.b. Tasarlayıp, imal ve temin etme mekanizmasıdır.  Kalite Departmanlı ğ ı: ürün kalite kontrol verileri, üretim ve proses verileri, hata oranlarının sayısallaştırılması ve iyileştirme verileri.

10 Ürün Tasarım spesifikasyonları  Sözleşmede belirtilen müşteri ihtiyaç ve gereksinimleri oluşturulmuş olan zeminden sonra  İ lk iş, beklenti nedir.  Bütçe ve maliyet  Termin süresi  Tasarıma başlama Ürün Tasarım Parametreleri Ürün Tasarım Spesifikasyonları Ana Parametreler Alt Parametreler

11 Tasarım Ana Parametreleri Giriş Parametreleri iyi belirlenmeli.  Kütle  Hacim  Yo ğ unluk  Hız / birim zamanda yapılacak iş miktarı  Ortam  İ şi bitirme süreniz  Proses seçimi

12 Tasarım Alt Parametreleri  Çıkış Parametreleri Unutulmamalı  Ergonomi  Kullanıcı Güvenli ğ i  Kullanım Kolaylı ğ ı  Verim Sa ğ lama ve Enerji Tasarrufu  Ürün Esteti ğ i

13 3D Katı Modelleme  Tasarım süresini hızlandırır  Parça ve özellikle montaj hatalarını daha iyi görülür.  Arşivleme ve kompanentler arası akış rahat sa ğ lanır  Simülasyon ve animasyon yapılabilir.

14 2D İ malat Resimlerinin Hazırlanması Her mekanik tasarımcının imalat proses bilgisine (imal usullerine) hakim olmalı.  Uluslar arası imalat resimleri standartlarına uygun hazırlanmalı,  Antet bilgileri eksiksiz olmalı.  Revizyon kaydı kesinlikle güncel olmalı.  Kopyalar, birimin kontrolü dahilinde ikinci şahıslara verilmeli.  Hazırlanan resimlerde, operatöre/ustaya hesap yaptırmamaya özen gösterilmeli.

15 İ malat Prosesleri Döküm Prosesleri Şekillendirme prosesleri Talaş Kaldırma Prosesleri Birleştirme Prosesleri Yüzey Prosesleri

16 Talaşlı İ malat Prosesleri Kesme Prosesleri Takım Hareketli Takım Dönme Durumu İ ş Parçası Dönme Durumu Aşındırma Prosesleri Taşlama Honlama Lebleme Parlatma Cilalama Geleneksel Olmayan Talaş Kaldırma Yöntemleri Kimyasal Aşındırma Elektro Kimyasal Aşındırma Elektroerozyon - Tel Erozyon Lazerle Kesme

17

18 Proses Planı Örne ğ i

19

20 Kalite Teminat Metotlarının Seçimi  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  ISIO 16  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  OHSAS 18001 İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i

21

22 ISO 9001, PUKÖ Döngüsü Uygula Kontrol et Önlem al Planla

23 23 Yönetim Sorumlulu ğ u Ürün Gerçekleştirme Kaynak Yönetimi Ölçme, Analiz, İ yileştirme MÜŞTERİŞARTLARIMÜŞTERİŞARTLARI M Ü ŞT ER İ M E M N U N İ YE T İ Ürün Çıktı Girdi Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İ yileştirme KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ PROSES MODEL İ Katma de ğ er sa ğ layan faaliyetler Bilgi akışı

24 E ğ itim ve Meslek Yaşamınızda Başarılar Dilerim TEŞEKKÜRLER


"TASARIMDAN İ MALATA G İ DEN SÜREÇLER Aytaç YILDIZ Kalite Yönetim Müdürü STANDART POMPA VE MAK İ NA A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları