Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞ

2 Turizmde temel ürün “hizmet”tir.
Turizm ürünlerini mallardan ayıran temel özellikler ise; Dokunulmazlık, Değişkenlik, Eşzamanlılık, Sahipsizlik ve Depolanamamadır.

3 Turizm ürününü diğer hizmetlerden ayıran en önemli özellik, seyahat deneyimine dayalı olmasıdır.
Dolayısıyla, seyahatten geri kalan, seyahat deneyimidir.

4 Bireyin turizm hizmetinden alacağı tatminin düzeyi, daha önceki seyahat deneyimlerinden etkilenir.
Turizm ürününden alınacak genel tatminin düzeyi, sunulan tüm turizm hizmetlerinin geneline bağlı olarak değişme gösterir.

5 Turizm Pazarlamasının Tanımı
Hem turizm işletmesi hem de turizm bölgesi açısından.. “Turizm işletmesinin ya da turistik destinasyonun en yüksek kazanç elde etme hedefine uygun olarak, turizm ürününün pazarda iyi bir yer almasını sağlamak amacıyla, turizm talebinin özelliklerini de dikkate alarak, turistik ürün ile ilgili araştırma, tahmin ve seçim yapmayı hedefleyen ve bu konularda alınacak kararlarla ilgili bir yönetim felsefesidir”.

6 Turizm Pazarlaması Karması
Ürün Dağıtım Tutundurma Süreç Fiziksel kanıtlar İnsan Fiyat

7 Turizm Pazarlaması Karması
Turizm sektörüne yönelik olarak; -paketleme, -siyasal etkenler ve -programlama gibi karma elemanlarına da rastlanmaktadır.

8 ÜRÜN.. Bireylerin sürekli yaşamlarını sürdürdükleri ortamdan ayrılmaları ile başlayan ve tekrar aynı ortama geri dönmeleri ile sona eren seyahat döneminde yararlanılan bütün hizmetleri kapsar.

9 DAĞITIM.. Müşterilerin turizm ürünlerinin sunulduğu yerlere getirilmeleri işinde çeşitli aracı kuruluşlar görev almaktadır.

10 FİYAT.. Turizm ürünlerinin, hem diğer turizm ürünleriyle hem de çeşitli mallarla ikame olanakları oldukça yüksektir. Bu durum, fiyat karma elemanının önemini daha da arttırmaktadır.

11 TUTUNDURMA.. Turizm ürünlerinde reklam kampanyalarının dönemi, içeriği ve medya seçimi gibi uygulamalar, malların pazarlanmasındaki uygulamalardan farklılık gösterebilir.

12 TUTUNDURMA.. Turizm pazarlamasında; kişisel satış, satış geliştirme,
halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama gibi tutundurma karma elemanlarının kullanımı da farklılık göstermektedir.

13 İNSAN.. Turizm pazarlamasının temel karması, insandır.
Çünkü, turizm ürünün ortaya çıkaranlar ve bu ürünleri tüketenler, yine insanlardır.

14 FİZİKSEL KANITLAR.. Kataloglar, Ulaştırma işletmelerinin biletleri,
İşgörenlerin üniformaları, Masa örtüleri, Çatal ve bıçaklar, Yüzme havuzu, Tesislerin konforu, Ortamın gürültülü ya da gürültüsüz olması, Ortamın ısısı ve kokusu, Ulaşım yollarının durumu örnek olarak verilebilir. Kataloglar, Ulaştırma işletmelerinin biletleri, Önbüro ekipmanları, Odalardaki ekipmanlar, Perdeler, Duşlar, Şampuanlar,

15 SÜREÇLER.. Check-in ve check-out işlemlerinin müşteri bekletilmeden yapılması,restoranda yemek bekleyen bir müşterinin sıkılmasını engellemek için birtakım hizmetlerin verilmesi, buna örnek olarak verilebilir.

16 Turizm Pazarlamasının Özellikleri
1. Turizm pazarlamasının konusu ağırlıklı olarak hizmettir. Ancak, bunun yanısıra mal olarak nitelendirilebilecek ürünler de bulunmaktadır. 2. Müşterinin ürünün sunulduğu mekana gelmesi zorunluluğu dolayısıyla, turizm pazarlamasında dağıtım kanalları tersine işlemektedir.

17 Turizm Pazarlamasının Özellikleri
3. Turizm talebi, hem mikro düzeydeki hem de makro düzeydeki tanıtım çabalarından etkilenmektedir. 4. Turizm talebi, mevsimsel dalgalanmalar gösterir. Bu nedenle, müşterilerin çeşitli özelliklerine göre ayrıma tabi tutulması gerekmektedir.

18 Turizm Pazarlamasının Özellikleri
5. Turizm ürünü, soyut ürün olması dolayısıyla depolanamamaktadır. 6. Turizm pazarlamasında insan unsuru çok önemlidir. Müşteri tatmininin elde edilebilmesi için, hem işgörenlerin, hem müşterilerin hem de yönetimin ortaklaşa çaba göstermesi gereklidir.

19 7. Turizm ürünü, üretildiği ortamdan yalıtılarak müşteriye sunulamaz
7. Turizm ürünü, üretildiği ortamdan yalıtılarak müşteriye sunulamaz. Bulunulan mekan, ortam ve atmosfer, burada sunulan hizmetler, turizm ürününün diğer unsurlarını oluşturmaktadır. 8. Turizm pazarlaması, turistlerin sürekli olarak yaşadıkları yerden ayrılmaları ile başlar ve yeniden oraya dönünceye kadar yaptıkları çok boyutlu tüketimi bir bütün olarak ele alır.

20 9. Turizm pazarlamasında malın satışından sonra, garanti süresi, satış sonrası hizmet gibi uygulamalar yoktur. Ancak, müşteri tatmininin takip edilmesi gerekmektedir. 10. Turizm pazarlaması, esnek ve değişken bir tüketici kitlesine göre çalışmayı öngörür.

21 11. Turizm pazarlaması, diğer sektörler için ekonomik bir değeri olmayan ürünlerin pazarlanması ile ilgilenir. 12. Turistik ürünlerin kalite ve içerikleri, günden güne, müşteriden müşteriye, işletmeden işletmeye değişebilir.


"TURİZM PAZARLAMASINA GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları