Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nurcan CİVELEK 106019021 Yeter ALTUNTAŞ 106019005 4/A.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nurcan CİVELEK 106019021 Yeter ALTUNTAŞ 106019005 4/A."— Sunum transkripti:

1 Nurcan CİVELEK 106019021 Yeter ALTUNTAŞ 106019005 4/A

2 6. ÜNİTE YAŞAYAN DEMOKRASİ Türkiye Cumhuriyetinin Nitelikleri Ve Yönetim Yapısı 4. HAFTA

3 Adaletin önemini kavramış ünlü şahısları tanıyabilme KAZANIMLARIMIZ

4  Türkiye cumhuriyetinin nitelikleri  Türkiye cumhuriyeti demokratik bir devlettir.  Türkiye cumhuriyeti laik bir devlettir.  Türkiye cumhuriyeti sosyal bir devlettir.  Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Neler Öğreneceğiz?

5 Anayasa'da belirtilen ve güvence altına alınan Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri ve yönetim yapısıyla ilgili neler biliyorsunuz? HAZIRLIK

6 Yeni Türkiye Devleti, 29 Ekim 1923'te yönetim şekli olarak cumhuriyeti kabul etmiştir ve ilk cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemali seçmiştir. Çağdaş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetin getirdiği birtakım niteliklere sahiptir. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN NİTELİKLERİ

7 Cumhuriyet denilince aklımıza halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şekli gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu nitelikler Anayasa'da düzenlenmiştir.

8 Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yasasıdır. Bu yasa bütün yasaların üzerindedir. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır.

9

10 Anayasa‘mızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri yer almaktadır. Bu maddeye göre, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

11

12 Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Bir Devlettir Demokratik devlette egemenliğin kaynağı halk iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk, ülkeyi yönetecek ve kendini temsil edecek kişileri belli aralıklarla yapılan seçimler yoluyla belirler. Seçimler; genel, eşit, serbest oy prensibine göre çok partili ve yargı denetiminde yapılır.

13 Türkiye Cumhuriyeti Laik Bir Devlettir Laik bir devlet olan Türkiye'de devlet yönetimi dinî kurallara dayanmaz. Toplumsal hayat ve hukuk kuralları dinden kaynaklanmaz. Çünkü din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Türkiye'de herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu durum laik devletin en Önemli özelliğidir.

14 Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir özelliği olan sosyal devlet anlayışında, insan hak ve özgürlüklerine saygı esastır. Kişilerin huzuru ve refahını sağlamak ve güvence altına almak devletin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlettir

15 İnsanların daha iyi koşullar altında yaşayabilmesi için devlet gerekli olan maddi imkânları sağlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet özelliğiyle kişi hürriyetlerinin yanında sosyal ve ekonomik hak ve hürriyetleri sağlamalıdır.

16 Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes kanunlar önünde eşittir. İnsanların sahip olduğu temel haklar Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir

17 ‘Adaletin önemi ‘ konulu bir kompozisyon yazınız. Ödev! Adalet konusunda söylenmiş sözleri bulunuz arkadaşlarınızla ortak bir pano hazırlayınız. ETKİNLİK

18  Türkiye cumhuriyetinin nitelikleri  Türkiye cumhuriyeti demokratik bir devlettir.  Türkiye cumhuriyeti laik bir devlettir.  Türkiye cumhuriyeti sosyal bir devlettir.  Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Neler öğrendik


"Nurcan CİVELEK 106019021 Yeter ALTUNTAŞ 106019005 4/A." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları