Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.

3 Cumhuriyetin bize kazandırdığı haklar ve sorumluluklar nelerdir?

4 Siyasi partilerle ilgili haklar Çalışma HaklarıÖzel hayatın gizliliği Kamu hizmetlerine girme hakkı Sendika kurma hakları Konut dokunulmazlığı Düşünce ve inanç özgürlüğü Dilekçe HakkıGrev hakkı Haberleşme özgürlüğü Toplantı ve gösteri yürüyüş hakları Seçme ve seçilme hakkı Eğitim ve Öğretim Hakları Kişi dokunulmazlığı VatandaşlıkAilenin korunmasıYaşama Hakkı KİŞİ HAK VE ÖDEVLERİ SOSYAL VE EKONOMİK HAK VE ÖDEVLER SİYASİ HAK VE ÖDEVLER Cumhuriyet öncesi bu haklardan hangileri vardı?

5 Anlıyoruz ki, hakkın bulunduğu yerde görev ve görevin bulunduğu yerde hak vardır. Yani, her insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir, hem de başkalarına ait hakların kendine yüklediği birtakım görevlere sahiptir. İnsanlar, toplumsal yaşamda haklardan ve görevlerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir. Vatandaşlık haklarımız olduğuna göre Atatürk’ün bu sözüne göre nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Toplumsal yaşamda haklarımız olduğu gibi görevlerimiz de vardır İyi bir vatandaş olmanın özellikleri nelerdir?

6

7 Askerlik nasıl bir vatan görevi ise vergi de vatandaşların kesinlikle yerine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. Vatandaşı millete karşı, milletin gelişmesini ve ayakta durmasını, sağlayacak önlemlere karşı koymak en büyük bir ihanettir Atatürk hangi vatandaşlık görevlerimizden bahsetmiştir? Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirmezsek nasıl bir durum ortaya çıkabilir? Güvenli, huzurlu, ve refah bir şekilde yaşamamız için bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Askerlik yapmak ve vergi vermek dışında başka hangi görevlerimiz vardır? Askerlik nasıl bir vatan görevi ise vergi de vatandaşların kesinlikle yerine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. Vatandaşı millete karşı, milletin gelişmesini ve ayakta durmasını, sağlayacak önlemlere karşı koymak en büyük bir ihanettir

8 Toplumun düzenli bir şekilde yaşaması için çeşitli kurallar konmuştur. Vatandaşlık görevlerimizden birisi de kanunlara uymaktır. Kanunlara uyulmadığı takdirde nasıl durumlar ortaya çıkar?

9 Siyasal haklarımızdan birisi olan Seçme Seçilme hakkı aynı zamanda bizim vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisidir

10

11 Demokratik devletler halka tanıdığı temel hak ve görevleri güvence altına almıştır. Bizim bu haklarımız nerede yer almaktadır?

12 ASİMKK 25 Mayıs 2001 Madde 13 Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Madde 15 Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Hangi durumlarda temel haklarımız sınırlandırılabilir? Bu durum temel hak ve özgürlüklerin kamu sağlığı ve Kamu güvenliği için sınırlandırılabileceğini gösterir Hiçbir durumda sınırlandırılamayacak olan hakkımız hangisi olabilir?

13 İçinde yaşadığı topluma faydalı hizmetler üretebilen insanlar vatandaşlık bilincine erişmiş sayılmazlar. Vatandaşlık bilincine sahip bireyler sorumluluklarının farkındadırlar Buna göre aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık bilincine sahip bireylerden beklenemez? A) Kanun ve kurallara uyma B) Vergilerini düzenli bir şekilde ödeme D) Kendi çıkarlarını toplumun üstünde tutma C) Seçimlere katılma

14 Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma gerekçe olarak gösterilebilir ? C) Anayasa maddelerinde değişiklik yapılması B) Erken seçime gidilmesi A) Kamu güvenliğinin tehlikeye girmesi D) Askerlik görevinin kısaltılması

15 Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekli demektir. Devlete karşı görevlerimizden hangisi bu Cumhuriyet yönetimi ve Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir? A) Kanunlara uymak D) Askerlik yapma B) Seçme ve Seçilme C) Vergi verme

16 Temel haklarını bilen ve yerine getiren vatandaşlara bilinçli vatandaş denir Vergi vermek bizim temel özgürlüklerimizden birisidir Kamu güvenliği için bazen anayasada yer almasına rağmen temel haklarımız sınırlandırılabilir Bazı vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmeyebiliriz En temel hakkımız seçme ve seçilme hakkıdır YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER


"KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları