Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.

2 Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız
Cumhuriyetin bize kazandırdığı haklar ve sorumluluklar nelerdir?

3 Cumhuriyet öncesi bu haklardan hangileri vardı?
Temel Hak ve Özgürlüklerimiz KİŞİ HAK VE ÖDEVLERİ SOSYAL VE EKONOMİK HAK VE ÖDEVLER SİYASİ HAK VE ÖDEVLER Yaşama Hakkı Ailenin korunması Vatandaşlık Kişi dokunulmazlığı Eğitim ve Öğretim Hakları Seçme ve seçilme hakkı Özel hayatın gizliliği Çalışma Hakları Siyasi partilerle ilgili haklar Konut dokunulmazlığı Sendika kurma hakları Kamu hizmetlerine girme hakkı Haberleşme özgürlüğü Grev hakkı Dilekçe Hakkı Düşünce ve inanç özgürlüğü Cumhuriyet öncesi bu haklardan hangileri vardı? Toplantı ve gösteri yürüyüş hakları

4 Toplumsal yaşamda haklarımız olduğu gibi görevlerimiz de vardır
Vatandaşlık Görevlerimiz Anlıyoruz ki, hakkın bulunduğu yerde görev ve görevin bulunduğu yerde hak vardır. Yani, her insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir, hem de başkalarına ait hakların kendine yüklediği birtakım görevlere sahiptir. İnsanlar, toplumsal yaşamda haklardan ve görevlerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir. İyi bir vatandaş olmanın özellikleri nelerdir? Vatandaşlık haklarımız olduğuna göre Atatürk’ün bu sözüne göre nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

5 Vatandaşlık Bilinci

6 Vatandaşlık Görevlerimiz
Askerlik nasıl bir vatan görevi ise vergi de vatandaşların kesinlikle yerine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. Vatandaşı millete karşı, milletin gelişmesini ve ayakta durmasını, sağlayacak önlemlere karşı koymak en büyük bir ihanettir Askerlik nasıl bir vatan görevi ise vergi de vatandaşların kesinlikle yerine getirmeye mecbur olduğu bir borçtur. Vatandaşı millete karşı, milletin gelişmesini ve ayakta durmasını, sağlayacak önlemlere karşı koymak en büyük bir ihanettir Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirmezsek nasıl bir durum ortaya çıkabilir? Atatürk hangi vatandaşlık görevlerimizden bahsetmiştir? Güvenli, huzurlu, ve refah bir şekilde yaşamamız için bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Askerlik yapmak ve vergi vermek dışında başka hangi görevlerimiz vardır?

7 Kanunlara uyulmadığı takdirde nasıl durumlar
Vatandaşlık Görevlerimiz Toplumun düzenli bir şekilde yaşaması için çeşitli kurallar konmuştur. Vatandaşlık görevlerimizden birisi de kanunlara uymaktır. Kanunlara uyulmadığı takdirde nasıl durumlar ortaya çıkar?

8 Vatandaşlık Görevlerimiz
Siyasal haklarımızdan birisi olan Seçme Seçilme hakkı aynı zamanda bizim vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisidir

9

10 Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız
Demokratik devletler halka tanıdığı temel hak ve görevleri güvence altına almıştır. Bizim bu haklarımız nerede yer almaktadır?

11 Anayasa ve Temel Haklarımız
Bu durum temel hak ve özgürlüklerin kamu sağlığı ve Kamu güvenliği için sınırlandırılabileceğini gösterir Anayasa ve Temel Haklarımız Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Madde Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Madde 15 Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun ASİMKK 25 Mayıs 2001 Hiçbir durumda sınırlandırılamayacak olan hakkımız hangisi olabilir? Hangi durumlarda temel haklarımız sınırlandırılabilir?

12 İçinde yaşadığı topluma faydalı hizmetler üretebilen insanlar vatandaşlık bilincine erişmiş sayılmazlar. Vatandaşlık bilincine sahip bireyler sorumluluklarının farkındadırlar Buna göre aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık bilincine sahip bireylerden beklenemez? A) Kanun ve kurallara uyma B) Vergilerini düzenli bir şekilde ödeme C) Seçimlere katılma D) Kendi çıkarlarını toplumun üstünde tutma

13 Aşağıdakilerden hangisi bu duruma gerekçe olarak gösterilebilir ?
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma gerekçe olarak gösterilebilir ? A) Kamu güvenliğinin tehlikeye girmesi B) Erken seçime gidilmesi C) Anayasa maddelerinde değişiklik yapılması D) Askerlik görevinin kısaltılması

14 Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekli demektir.
Devlete karşı görevlerimizden hangisi bu Cumhuriyet yönetimi ve Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir? A) Kanunlara uymak B) Seçme ve Seçilme C) Vergi verme D) Askerlik yapma

15 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
En temel hakkımız seçme ve seçilme hakkıdır Bazı vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmeyebiliriz Kamu güvenliği için bazen anayasada yer almasına rağmen temel haklarımız sınırlandırılabilir Vergi vermek bizim temel özgürlüklerimizden birisidir Temel haklarını bilen ve yerine getiren vatandaşlara bilinçli vatandaş denir


"KAZANIMLAR 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları